« Zpět

UNIQA přináší nové firemní pojištění fotovoltaiky SOLAR včetně jedinečného krytí nedostatečného slunečního svitu

| 27. prosince 2022 - 10:00 | Zprávy

UNIQA nabízí ve spolupráci s Raiffeisenbank pro firmy exkluzivní komplexní pojistné řešení na podporu udržitelného financování projektů fotovoltaických elektráren. V rámci jedné smlouvy lze nyní pokrýt nebezpečí spojená s budováním a provozem fotovoltaiky, včetně rizika nedostatečného počtu slunečních dnů během roku, což může v případě zásadního výpadku ohrozit rentabilitu investice.

Pojistný model SOLAR je připravený jak pro firmy s fotovoltaikou (FVE) na střeše, tak i na volném prostranství. Nabídka odpovídajícího pojištění UNIQA je připojena k nabídce Raiffeisenbank na financování zamýšleného projektu. Pro její zpracování posoudí UNIQA podle projektu rizika a upřesní si s klientem důležité vstupní informace. Dopadne-li ocenění rizik kladně, UNIQA předloží odpovídající nabídku klientovi do 48 hodin od získání potřebných dat, a následně je připravena sjednat pojištění.

Podmínky nabídky garantuje UNIQA po dobu schvalování záměru, což zpravidla obnáší například půl roku.

Co všechno může pojištění fotovoltaiky SOLAR zahrnovat?

Snahou UNIQA bylo v rámci jedné smlouvy pokrýt všechna hlavní rizika připadající do úvahy:

  • Majetkové pojištění pokrývá rizika poškození nebo zničení působením živlů, odcizením, vandalismem nebo poškozením elektroniky. Sem spadají hlavní rizika, jež stojí za většinou škod na fotovoltaice: požár, krupobití, vichřice, úder blesku, přepětím a další.
  • Pojištění odpovědnosti kryje újmu na zdraví fotovoltaikou, finanční a další škody.
  • Pojištění přepravy kryje během transportu zakoupené technologie do místa výstavby fotovoltaického projektu.
  • Montážní pojištění se vztahuje na škody vzniklé ve fázi budování elektrárny.
  • Připojištění nedostatku slunečního svitu je zcela unikátní krytí sloužící ke kompenzaci případného zásadního snížení trvání slunečního svitu oproti dlouhodobému průměru.

Když slunce nesvítí, pojištění zaplatí výpadek

Posledně jmenovaná složka komplexního pojištění projektů FVE myslí na období, kdy by měla fotovoltaika obvykle produkovat, ale z důvodu špatného počasí a nedostatečného slunečního záření se tak neděje. Investice do FVE není zpravidla malá a její návratnost je nakalkulována na obvyklý průměrný počet dnů slunečního svitu. Mohou ovšem přijít časy, kdy podnikatelům není počasí nakloněno.

Zcela jedinečné krytí UNIQA myslí právě na tato nepříznivá období. Za základ výpočtu pojistné částky a pojistného se bere lokální dlouhodobý průměr slunečního svitu v hodinách za rok. Ten se pohybuje v ČR přibližně v rozmezí 1 500 až 2 000 hodin. Podnikatel si pak zvolí svoji vlastní spoluúčast, tedy kolik hodin výpadku oproti průměru je schopen nést sám. Je-li naměřena za rok nižší skutečná doba slunečního svitu, než kolik činí průměr minus spoluúčast, považuje se to za pojistnou událost a UNIQA doplatí dobu bez slunce ve formě pojistného plnění.

Cena

Cena pojištění SOLAR se odvíjí od hodnoty FVE a zahrnutých krytích, které si klient zvolí. První rok je zpravidla dražší, protože zahrnuje i fázi dopravy komponent a technologií plus jejich montáž na místě. Ty se do pojistného v dalších letech už nepromítají. Zásadní roli hraje i počet hodin bez slunečního svitu oproti obvyklému průměru, který na sebe podnikající firma vezme jako spoluúčast. Pro hrubou orientaci lze uvést, že projekt FVE v hodnotě okolo 30 až 40 milionů korun lze komplexně pojistit proti všem uvedeným rizikům za desítky tisíc korun ročně.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.