« Zpět

Základní pojmy hotovostního platebního styku

| 2. prosince 2015 - 10:13 | Zprávy | Účty

Pod pojem „hotovostní platební styk“ je možné zahrnout všechny peněžní pohyby uskutečněné za použití zákonných platidel (např. formou osobního předání, zaslání cenným psaním, předáním prostřednictvím třetí osoby nebo prostřednictvím obchodních bank).

Obecně sice platí, že hotovostní platební styk má v celosvětovém měřítku tendenci k celkovému poklesu, ovšem přesto jistě zůstane i v budoucnosti používání hotovosti do značné míry nezastupitelné.

Hotovost je v rozvaze (bilanci) účtována
•    v ČNB (resp. ve všech centrálních bankách) na straně pasiv (položka „Peníze v oběhu“),
•    v obchodních bankách na straně aktiv (položka „Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám“).
Bankovky jsou nezúročitelné státní dluhopisy, které jsou vydávané jako náhrada za mince z drahých kovů. Po technické stránce jsou bankovky sériové výrobky v miliónových nákladech. Vzhledem k označení série a čísla je každá bankovka originálem.

Bankovky jsou ve většině států tištěny na speciálním vysoce kvalitním speciálním bankovkovém papíře (obvykle vyrobeném na bázi bavlny). Nejstarší papírové peníze pocházejí z Číny. V některých zemích nepoužívá k výrobě bankovek papír, ale speciální polymerový substrát. Jedná se např. o Austrálii (viz www.rba.gov.au), o Nový Zéland (viz www.rbnz.govt.nz) nebo o Rumunsko (viz www.bnro.ro). Polymerové bankovky mají řadu výhod oproti papírovým bankovkám, konkrétně lépe odolávají snahám o padělání, jsou výrazně trvanlivější a jsou také čistší a hygieničtější.

Všechny bankovky obsahují řadu ochranných prvků. Konkrétně se jedná o
•    vodoznak,  
•    ochranný okénkový proužek,
•    ochranná vlákna,
•    soutiskovou značku,
•    skrytý obrazec,
•    opticky proměnlivou barvu,
•    ochranný iridescentní (duhově proměnlivý) pruh        nebo o
•    mikrotext , resp. mikrotisk

Pravé bankovky jsou takto snadno identifikovatelné a je velmi obtížné je kvalitně napodobit, resp. padělat.
Přesný způsob výroby bankovkového papíru, resp. polymerového substrátu i jednotlivé ochranné prvky bankovek jsou domluveny mezi „zadavatelem výroby bankovky“ (centrální bankou) a jeho výrobcem (tiskárnou cenin).

Státovky byly úvěrové peníze, vydávané státem, resp. vládou nebo ministerstvem financí prostřednictvím centrální banky. Na rozdíl od bankovek, které jsou kryty zlatem a jinými aktivy banky, jsou státovky kryty majetkem státu a tedy představují státní dluh. Nouzová platidla (nouzovky) jsou specifickou kategorií mezi papírovými platidly. Objevovala se vždy v dobách peněžních, resp. měnových krizí, kdy „doplňovala“ nedostatečné množství zákonných platidel (zejména drobného oběživa); měla provizorní charakter a jejich platnost byla vydavatelem časově i teritoriálně vymezena. Jako příklad je možné uvést německá nebo rakouská nouzová platidla, používaná v době hyperinflace ve dvacátých letech minulého století.

Mince jsou peněžní jednotkou, která je součástí peněžní soustavy každého státu. Jedná se o kousky kovu, opatřené údaji (hodnota mince, název měny nebo údaje o vydavateli), ze kterých je patrné, že se jedná o peníze. Mince má dvě strany, a to líc (avers) a rub (revers), na kterých bývá zpravidla vyražen státní znak daného státu, číslice vyjadřující jmenovitou hodnotu mince a letopočet její ražby. Také mince jsou vybaveny ochrannými prvky – jedná se o hmotnost, průměr a sílu mince a o úpravu jejich hrany. Nominál je jmenovitá hodnota, která je uvedena číselně nebo slovně na bankovce (resp. na státovce), na minci nebo na cenném papíru.
Obchodní mince jsou mince z drahého kovu určené k obchodování s drahými kovy, nejsou součástí soustavy zákonných peněz a nemají tedy nominální hodnotu stanovenou v peněžní jednotce a nejsou s ní v zákonném poměru. Hodnota obchodních mincí není tudíž dána kurzem příslušné měny, ale cenou drahého kovu na trhu s tímto drahým kovem. Pamětní mince je taková mince, kterou vyhláška ČNB (vydaná na základě zmocnění zákonem č.6/1993 Sb.) označuje jako pamětní minci. Pamětní mince je emitována za účelem připomenutí výročí nějaké významné události nebo nějaké významné osobnosti, a to na základě rozhodnutí bankovní rady ČNB.
 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.