« Zpět

Rok 2019: Stavebnímu spoření se dařilo. Nové obchody stouply o 12 %

| 12. května 2020 - 12:30 | Zprávy | Stavební spoření

V roce 2019 uzavřeli klienti 545 517 smluv o stavebním spoření, v meziročním srovnání o 12 % více. Pro stavební spoření v České republice tak jde o nejlepší výsledek za posledních pět let. Celkové vklady v systému dosáhly 359,7 miliardy korun a objem poskytnutých úvěrů 278,1 miliardy korun.

Celkový počet smluv ve fázi spoření meziročně stoupl o necelých 60 tisíc (o 2 %) na 3 226 733 smluv. Jedná se tak o první nárůst od roku 2003, což dokazuje, že Češi nadále považují stavební spoření za vysoce atraktivní a bezpečný produkt k uložení svých finančních prostředků.

V minulém roce lidé uzavřeli 545 517 smluv, z nichž v 60 341 případech došlo k navýšení cílové částky u již existujícího kontraktu. Nový obchod tak dosáhl nejlepších výsledků za posledních pět let.

„Ukazuje se, že po letech zájmu o úvěry lidé více uvažovali o tvorbě rezerv a kumulaci vlastních prostředků, nutných pro získání případného úvěru,“ říká Jiří Šedivý, tajemník AČSS. „Podle mého mínění začnou lidé spořit ještě více. Vývoj posledních týdnů nám všem tvrdě ukázal, jak rychle se mohou některé ‚jistoty‘ změnit,“ dodává.

Graf 1: Počet nově uzavřených smluv

     Zdroj: AČSS

Stavebko také zaznamenalo obrat trendu, který je pro jeho budoucí vývoj zásadní. Po letech přibyl počet klientů, resp. smluv v systému, a zároveň vzrostla i uspořená částka na 357,9 miliardy korun, přičemž objem aktuálně poskytnutých úvěrů dosáhl 278,1 miliardy korun. Dostatečný objem vkladů je rozhodujícím faktorem pro schopnost stavebních spořitelen poskytovat další úvěry na lepší bydlení i v budoucnu.

Podíl úvěrů na vkladech se meziročně zvýšil o víc než tři procentní body na 77,3 % a dosáhl nejvyšší úrovně v historii stavebka v České republice. Víc než tři čtvrtiny uložených peněz tak slouží k financování úvěrů. Nejen to ukazuje vysokou a stále rostoucí míru efektivity celého systému stavebního spoření u nás.  

Graf 2: Zůstatky vkladových a úvěrových účtů (v miliardách korun)

    Zdroj: AČSS

Stabilní sektor a produkt

Aktuální data ukazují, že po změnách v nastavení státní podpory z let 2004 a 2011 se trh nyní již postupně stabilizoval. Po letech přibyl počet klientů, resp. kontraktů, a vzrostla i uspořená částka. „Nové obchody, které jsou klíčem k dlouhodobým zdrojům nutným pro budoucí úvěrování, dopadly nejlépe za posledních pět let, meziročně poskočily o 12 procent,“ uvádí Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Současné výsledky stavebního spoření v České republice ukazují, že ho lidé považují za perspektivní, bezpečný a stabilní produkt nejen pro spoření, ale také financování svých bytových potřeb. Úspory a případné úvěry přispěly k růstu kvality bydlení obyvatel země a měly ve formě investic a odvedených daní do státního rozpočtu i pozitivní efekt na celou českou ekonomiku.  

 

Kompletní ročenku naleznete zde:        
http://www.acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/rocenky-acss/rocenka-2019/

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.