« Zpět

Rekordní počet účastníků Global Money Week v ČR

| 20. dubna 2023 - 10:00 | Zprávy

Téměř 60 tisíc osob se zúčastnilo letošního ročníku Global Money Week, který se tentokrát zaměřil na kompetence pro finanční zdraví. Jedná se doposud o největší úspěch této iniciativy v ČR.  Ke stálému programu přibyla řada nových a po covidu obnovených aktivit. To vše zajistilo vysoký zájem žáků, studentů i dospělých o témata spojená s rozvojem schopností a dovedností v oblasti rodinných financí.  

Již posedmé se Česká republika zapojila do celosvětové iniciativy na podporu finančního vzdělávání Global Money Week. Jejím národním koordinátorem je Ministerstvo financí, záštitu tradičně udělilo Ministerstvo školství a Česká národní banka. Organizátoři této akce, kterými jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR vyzvali řadu škol, dětských domovů, organizací, firem i nezávislých odborníků, aby uspořádali přednášky a workshopy na témata týkající se zdravých finančních návyků a kompetencí.

Celorepublikově probíhaly soutěže a akce pro veřejnost, novinkou bylo zapojení ukrajinské komunity formou přednášek a hudebních vystoupení v Centru Černý most na Dni s finanční gramotností. Významné a velmi aktivní zastoupení měly v letošním ročníku banky, které kromě své finanční podpory poskytly desítky odborníků z praxe. Ti se s dětmi a mládeží podělili o své mnohaleté zkušenosti ze světa financí.

Tečkou za GMW v ČR byla tradičně závěrečná konference v České národní bance, kterou moderovaly Marta Gellová z EFPA ČR s Janou Merunkovou z yourchance. Ve druhé části programu moderátorskou dvojici doplnila odbornice na problematiku finančního vzdělávání a ochranu spotřebitele Helena Kolmanová. V úvodu programu vystoupili zástupci MF, MŠMT a ČNB, kteří se vyjádřili k potřebnosti finančního vzdělávání napříč generacemi a to ze svých úhlů pohledu. Následně byly představeny klíčové kroky, které v této oblasti konají. V  dalších příspěvcích představili zástupci Národního pedagogického institutu, bank a nezávislých iniciativ své projekty zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. V následných panelech prezentovali příklady ze své praxe zástupci škol, které se finančnímu vzdělávání úspěšně a dlouhodobě věnují, nebo organizátoři soutěží Rozpočti si to a Soutěže Finanční gramotnost.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.