« Zpět

UNIQA přichází s novým pojištěním pro malé a střední podnikatele

| 26. května 2020 - 11:40 | Zprávy | Podnikatelé

Od poloviny května je v nabídce UNIQA nové pojištění pro podnikatele Perfekt vyvinuté v souladu s moderními trendy. Je koncipováno jako všestranné pojistné krytí i jako široký okruh služeb pro případ potřeby, a to nejen při pojistné události. Kromě podnikatelů využijí Perfekt i bytová družstva, SVJ, obce či jiné organizace, jako jsou školy nebo kulturní instituce.

 

 

 

Tři hlavní části

Pojištění Perfekt zahrnuje tři hlavní oblasti:

  • Pojištění majetku
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění asistenčních služeb

 

Pojištění majetku zahrnuje široké krytí pro veškerý myslitelný majetek podnikatele: nejen pro budovy a ostatní stavby, movité vybavení a zásoby, ale i pro peníze, věci uložené na volném prostranství nebo pro nosiče dat. Pojistit lze škody vzniklé jak v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalismu nebo nahodilého rozbití skla, tak i při přerušení provozu nebo při přepravě nákladu či peněz. Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku kryje Perfekt i finanční škody, např. náklady na odklízecí či bourací práce, hodnotu vodného a stočného při havárii rozvodů nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. V neposlední řadě lze sjednat i komplexní pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení, a to jak pro ta kancelářská, tak i pro ta užívaná v terénu.

Pojištění odpovědnosti je skutečně všestranné. Základem je krytí újmy na zdraví nebo škody na majetku a následné finanční škody. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost vlastníka a uživatele nemovitosti, případně i na povinnost hradit škodu způsobenou zvířetem, jež pojištěný chová a používá k činnosti. Součástí krytí je i pojištění škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, a škod způsobených majetkově propojeným subjektům (zejména mateřské nebo dceřiné společnosti nebo společníkům). Připojištěním lze pojistnou ochranu rozšířit i na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, věci odložené, užívané nebo převzaté, případně za věci zaměstnanců, ale také na odpovědnost za finanční škody a za škody na životním prostředí. Specialitou jsou připojištění odpovědnosti členů vrcholových orgánů pro bytová družstva a SVJ nebo speciální připojištění pro obce a města, včetně odpovědnosti za nesprávné úřední rozhodnutí nebo odpovědnosti zastupitelů.

Pojištění asistenčních služeb poskytne potřebnou pomoc nejen při havárii a jiných nouzových situacích. Svými širokými službami napomůže i při běžném fungování firmy. Technická asistence zahrnuje zásah řemeslníků, jako jsou instalatéři, topenáři, plynaři, sklenáři, elektrikáři nebo zámečníci, využít lze i specialisty na deratizaci, stěhování, hlídací služby nebo opraváře spotřebičů. Odpovědí na stoupající rizika v digitálním světě je kybernetická a IT asistence – ta řeší dnes bohužel už dosti frekventované jevy, jako jsou napadení hackerem, zneužití platební karty, problémy s e-shopy nebo poškození pověsti firmy na internetu. Mimo jiné ale také umí obnovit data z paměťových zařízení, zkontrolovat a nastavit ochranu počítačů a počítačové sítě nebo poskytnout telefonickou konzultaci v oblasti IT problematiky. Pro malé a střední firmy je tu v neposlední řadě i asistenční pomoc týkající se právních, daňových či účetních otázek. Včasná rada profesionála dokáže nesnáze nejen řešit, ale také jim předcházet.

Konstrukce a výhody pojištění Perfekt

Cílem vývoje nového produktu pro malé a střední firmy bylo zohlednit nejrůznější aktuální trendy podnikání a jeho hlavní potřeby, ale současně také přinést přehledné pojištění s jednoduchým způsobem sjednání. K jeho hlavním charakteristikám patří:

  • Komplexní krytí – v jediném pojištění lze pokrýt všechna rizika, která se majetkem a činností podnikatele pojí, a to bez ohledu na jeho velikost a obor.
  • Variabilita – pružná „stavebnicová“ konstrukce pojištění zajišťuje, že se pojistné krytí sestaví vždy na míru konkrétní firmy a podnikatel tak neplatí za ta rizika, které se ho netýkají. Přizpůsobit si pojištění přesně podle svých potřeb a vzhledem k velikosti svého podnikání tak nikdy nebylo jednodušší.
  • Transparentní smlouva a dokumentace – náš klient není pojišťovák. K dispozici jsou proto jasné a přehledné pojistné podmínky, cenová kalkulace i pojistná smlouva tak, aby jim každý dobře rozuměl. Co nemůže být pojištěním kryto, je otevřeně popsáno a vysvětleno.
  • Aktuální a nadčasový produkt – nekryjeme jen to, co již „bylo vymyšleno“. Do pojištění tak zavádíme i poslední trendy a rizika, která se do podnikání našich klientů promítají s čím dál větší měrou, jako například nebezpečí spojená s postupující digitalizací.
  • Široký asistenční servis činí z pojištění aktivního pomocníka nejen pro pojistné události, ale i v běžném provozu firmy.

Snadná prezentace a sjednání i pro pojišťovací zprostředkovatele

S velkou pečlivostí a srozumitelností se UNIQA u produktu Perfekt soustředila i na plynulý proces sjednání samotnými pojišťovacími zprostředkovateli. Na nich záleží, jak budou celé pojištění klienti vnímat, a zda ho budou skutečně brát jako nedílnou součást svého podnikání.

Nová a intuitivní platforma pro tvorbu nabídek je vytvořena tak, aby bylo možné přehledným a rychlým způsobem zobrazit a upravit každý jednotlivý detail pojištění. Je-li pak při ladění pojištění zapotřebí vytvořit několik vzájemně odlišných variant pojistného krytí, aplikace umožňuje tyto varianty vytvořit a porovnat během několika okamžiků.

Poradce tak díky ní provede klienta všemi fázemi oblastmi sjednání pojistné smlouvy snadno a přirozeně, ať už jde o malou dílnu, síť prodejen či úřad s mnoha objekty.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.