« Zpět

UniCredit Bank a Rozvojová banka Rady Evropy nabízí zvýhodněné úvěry obcím a malým a středním firmám

| 9. června 2014 - 12:06 | Zprávy | Podnikatelé

Velmi výhodné úvěry v objemu až 50 milionů eur mohou nyní čerpat klienti UniCredit Bank z řad firem a municipalit. Umožnila to nedávno uzavřená smlouva s Rozvojovou bankou Rady Evropy (Council of Europe Development Bank, dále CEB). V Česku a na Slovensku banka využívá tento zdroj financování poprvé, skupina UniCredit však s CEB spolupracuje dlouhodobě.

„UniCredit Bank již déle než 10 let spolupracuje v oblasti zvýhodněného úvěrování s Evropskou investiční bankou. Tato nová spolupráce s CEB nám umožní poskytovat zvýhodněné úvěry malým a středním firmám a nově také municipalitám. Podpora se bude týkat projektů s přínosem v sociálních oblastech,“ říká Gregor Hofstätter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.
 
Škála projektů, na které lze levnější úvěry s podporou CEB čerpat, je velmi široká. Může se jednat o záměry, které vedou k tvorbě a ochraně pracovních míst, zlepšení životních podmínek ve městech a obcích nebo posilující ochranu životního prostředí. Jejich společným jmenovatelem je posílení sociální soudržnosti.
 
V praxi mohou firmy zainvestovat do obnovitelných zdrojů energií, řešit staré ekologické zátěže nebo redukovat současné znečištění životního prostředí, zejména však připravovat podmínky pro vznik nových pracovních míst.
 
Obce se zase mohou pustit do výstavby kanalizací a čističek odpadních vod, chodníků a silnic, zateplovat školy a školky, budovat domovy pro seniory nebo sociální bydlení, nebo zasíťovat nové pozemky na bydlení nebo v průmyslových zónách. To vše jsou projekty, na které obce obtížně získávají potřebné finance.
 
Mohou také nakupovat stroje a techniku pro své dceřiné společnosti, například technické služby, dopravní podniky, školy či nemocnice, pokud jsou ve vlastnictví města.
 
Vyloučeny nejsou ani „měkké projekty“, které směřují k podpoře sociálního začleňování, podpoře kulturního dědictví nebo vzdělávací projekty.
 
„Již na podzim jsme firmám nabídli zvýhodněné úvěry s ručením od Českomoravské záruční a rozvojové banky a s podporou od Evropské investiční banky. Díky těmto výhodám je financování od UniCredit Bank pro podniky cenově výhodnější a dostupné i bez zajištění nemovitostí nebo směnky. Spolupráce s CEBem nyní rozšíří paletu nabízených podpor, a nově tak můžeme dostupnější úvěry nabídnout ještě více firmám a nově i obcím. Naši bankovní poradci vždy vyberou vhodnou kombinaci podpor dle individuálních potřeb jednotlivých žadatelů,“ dodává Dušan Hladný, ředitel úseku Firemní klientela, UniCredit Bank.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.