« Zpět

Tekutiny pro zaměstnance zajišťuje stále více firem, na daních totiž ušetří desetitisíce korun

| 25. června 2013 - 12:15 | Zprávy | Podnikatelé

Stále více společností v České republice zajišťuje svým zaměstnancům pitný režim pomocí balených neperlivých vod či tekutin v plastových barelech. Náklady na zajištění pitné vody touto formou totiž přináší zaměstnavatelům kromě splnění zákonné povinnosti i značné daňové úlevy. Podle odborníků tak může středně velká firma ušetřit za rok až 30 000 korun.

Podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., které se věnuje tematice ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je zákonnou povinností zaměstnavatele zajistit zaměstnancům dostatečný pitný režim. Jednat se může o nákup balené pitné vody v PET lahvích či případně v barelech. Nařízení zahrnuje jak vodu slazenou a perlivou, tak i neslazenou a neperlivou. Daňový odpočet zaměstnavatele se však vztahuje pouze na vody bez minerálů a sladidel.
 
„Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Do těchto povinností patří i zajištění pitné vody, nejčastěji pomocí balených vod či barelů o objemu 18,9 litru. Její množství musí být dostačující pro vykrytí pitného režimu zaměstnanců a zajištění první pomoci. Může se jednat o nápoje jakéhokoliv druhu, od slazených vod až po džusy,“ informovala Jana Martínková ze společnosti Activa, která mimo jiné vybavuje kanceláře vhodnými tekutinami. „Stále více firem se však na nás obrací s požadavkem dodání neperlivých, balených a neslazených vod. Náklady na pořízení tekutin si totiž mohou odečíst z daní. Firma do 70 zaměstnanců tak může za rok ušetřit až 30 tisíc korun," doplnila Martínková.
 
Podle odborníků představuje pro zaměstnavatele forma balené, neperlivé a neochucené vody nejčastější formu plnění zákoníku práce. „Poskytnutím nesycené a neminerální balené vody plní zaměstnavatelé svou zákonnou povinnost a náklady na její koupi jsou navíc daňově uznatelné. Je možné uplatnit nárok na odpočet DPH a není nutné odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Tato položka totiž nepředstavuje pro zaměstnance zdanitelný příjem," objasnila Gabriela Ivanco, manažerka oddělení daní organizace Mazars.
 
Zaměstnancům, kteří jsou vystaveni rizikové zátěži teplem či chladem, je dle zákona zaměstnavatel povinen poskytnout kromě pitného režimu i speciální ochranné nápoje. V případě porušení těchto povinností vystavuje riziku pokuty. Podle odborníků hrozí u vedoucích zaměstnanců také trestní odpovědnost, a to v souvislosti s ublížením na zdraví zaměstnance.
 
„Zaměstnavateli může být při porušení zákona o zajištění pitného režimu uložena pokuta až do výše 2 milionů korun. Navíc mu hrozí, že na něm budou zaměstnanci vymáhat finanční nároky, které jim vzniknou v souvislosti s poškozením zdraví,“ potvrdil Zdeněk Tomíček, advokát společnosti PwC Legal. „V případech, kdy zaměstnavatel není schopen například kvůli havárii vodovodu zajistit dodávku vody, má proto možnost poslat zaměstnance domů. Důvodem je překážka práce na straně zaměstnavatele,“ doplnil Tomíček.
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.