« Zpět

ČSOB rozdělí 400 000 korun mezi sociální podniky

| 7. srpna 2013 - 11:37 | Zprávy | Podnikatelé

ČSOB vyhlašuje nový grantový program určený na podporu sociálního podnikání. Partnerem při jeho realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. a družstvo invalidů Ergotep. Každý podpořený podnik získá finanční dotaci ve výši až 40 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Uzávěrka pro odevzdání záměrů do grantového programu je 30. září.

„V České republice zatím chybí podpora pro již existující sociální podniky. Proto jsme se rozhodli podpořit jejich fungování granty," vysvětluje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
 
„Je moc dobře, že se grantový program ČSOB zaměřuje tímto směrem. Nestačí jen podporovat vznik nových podniků, důležité je také pomoci stabilizovat ty sociální podniky, které se již odrazily ode dna," říká Petra Francová, ředitelka P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
 
ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků
Grantový program je určen na podporu již existujících sociálních podniků, které fungují alespoň 2 roky.
 
Z programu je možné podpořit:
  • integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné (např. mládež a mladé dospělé v obtížné životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnané, osoby pečující o rodinné příslušníky). Do této skupiny patří například Ergotep nebo Café Bazaar .
  • sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování (např. výdělečné aktivity nestátních neziskových organizací na dofinancování jejich hlavní činnosti, environmentální podnikání, fair trade, komunitně podporované zemědělství). Do této skupiny patří například Moštárna Hostětín nebo Domov Sue Ryder.
Cílem tohoto grantového programu je stabilizace a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. V první fázi bude podpořeno 3-5 podniků, mezi něž bude rozděleno až 400 tisíc korun.
 
Odborné poradenství bude poskytováno organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. a dále společností Ergotep, maltakiss.com případně zaměstnanci ČSOB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.