« Zpět

Odbornost investičních poradců: Nové požadavky podle novely ZPKT jsou na obzoru

18. března 2016 - 15:25 | Zprávy | Podílové fondy

Dne 25.února proběhla na Ministerstvu financí debata s odbornou veřejností na téma novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela, která zavede do českého právního řádu evropskou směrnici MIFID II, přináší řadu úprav, které se dotknou celého trhu investic a jejich distribuce. Zpozornět by tedy měli všichni obchodníci a finanční poradci, kteří svým zákazníkům poskytují poradenství v oblasti investic – fondů, dluhopisů, ETF…

Mezi jinými změnami je silně akcentována otázka odbornosti. Novela předpokládá povinnost všech osob poskytujících investiční služby prokázat své všeobecné i odborné znalosti a dovednosti. Všeobecné znalosti se budou prokazovat nejméně středoškolským vzděláním. Odborné znalosti pak bude možné prokázat složením odborné zkoušky. Uvedené požadavky neplatí jen pro tzv. vedoucí osoby, ale pro opravdu všechny, kdo se podílí na distribuci investic – od zaměstnanců investičního zprostředkovatele až po vázané zástupce!

Zákon samotný bude platný a účinný zřejmě od roku 2018. Jeho aktuální návrh (k začátku března 2016) předpokládá dvouleté přechodné období, po kterém bude každá osoba pracující s investicemi muset zákonné požadavky splnit.

Je tedy „času dost“?

Na první pohled to vypadá, že ano. V současnosti lze požadavky na odbornost u investic v některých případech splnit i kombinací vzdělání a praxe.

Obchodníci, distribuční sítě a poradci, kteří systematicky pracují na svém rozvoji, dobře ví, že bez opravdové kvalifikace a vzdělání na trhu neobstojí. Proto řeší přípravu a realizaci odborných zkoušek (nejen) u investic již nyní. S certifikátem o odborné způsobilosti uznaným ČNB získá poradce znalosti i dobrý marketingový nástroj pro své klienty.  

Argumentem je, že zkoušky, které jsou uznány ČNB podle současného zákona, budou přenositelné do stavu podle nového zákona. Mám-li tedy vykonanou odbornou zkoušku pro investičního poradce nyní, automaticky plním odbornost podle nového zákona a získávám náskok před konkurencí.

Platí však jedna věc – náskok a výhodu na trhu vždy získávají ti, kteří na sobě pracují a nebojí se pro svůj profesní růst něco udělat.

Na trhu existuje pouze omezený výběr možností, jak odbornou zkoušku získat. Jednou z nich je Evropská asociace finančního plánování ČR, která organizuje největší portfolio zkoušek uznaných ČNB. 

Položili jsme zástupcům EFPA ČR k danému tématu několik otázek:

Jsem vázaný zástupce v síti a svým klientům opravdu radím. Navíc, naše firma se k investičnímu poradenství hlásí. Objevili jsme novou odbornou zkoušku pro investiční poradce pracující s kolektivními investicemi – fondy, s názvem IP-KI. Bude mi kurz i zkouška k něčemu?

Odpovídá Dr. Petr Volek, člen Rady EFPA ČR:

Zkouška IP-KI (Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování) je jednoznačně vhodná pro investiční poradce, kteří mají ve svém portfoliu fondy.

Investice, zejména ty do fondů, se těší velké oblibě klientů a staly se běžnou součástí produktového portfolia poradců. Investiční poradce distribuující nástroje kolektivního investování nemusí splňovat celou šíři kvalifikace nutné pro výkon práce např. makléře, ale bez splnění kvalifikačních předpokladů by de facto neměl poskytovat službu investičního poradenství. Zkouškou tak získáte jednoznačné potvrzení své kvalifikace.

Nejde však jen o splnění nějaké povinnosti. Přípravný elearningový kurz, který je ke každé zkoušce připraven, zcela jistě pomůže prohloubit či ujasnit vaše znalosti v oboru investic. Klienti jsou stále poučenější, proto je dobré na sobě pracovat! Zkuste si na našem portále efpa.cz zdarma prohlédnout demo přípravného kurzu IP-KI a uvidíte, co můžete získat. 

Chceme dělat i ETF či dluhopisové nástroje. Jaká zkouška je pro nás vhodná?

Odpovídá Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA:

Odbornost pro poskytování investičního poradenství lze v současnosti prokázat buď doložením vzdělání a praxe, nebo pomocí několika odborných zkoušek. Zkouška IP-KI je určena těm poradcům, kteří pracují primárně s nástroji kolektivního investování, tj. fondy.  Pokud chcete mít širší portfolio, což se týká i zkušenějších poradců, doporučujeme složit jinou zkoušku – tzv. „velkého“ investičního poradce.

Tato zkouška je jednou z tzv. makléřských zkoušek, označuje se jako Investiční poradce – Kategorie IV. podle ZPKT. Je o něco náročnější, přesto dostupná. Termíny na tuto zkoušku jsou vypisovány prakticky každý měsíc. A stejně jako IP-KI, i zkouška Investiční poradce – Kategorie IV. podle ZPKT má neomezenou platnost! Podívejte se na portál efpa.cz  a ověřte si, jak jsou tyto zkoušky nastavené.

Pokud složíme zkoušku letos, bude stále platit, až přijde novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu?

Návrh zákona i zástupci Ministerstva financí hovoří nyní v březnu 2016 jasně ve prospěch uznatelnosti zkoušek v budoucnu. Jistě není v zájmu regulátora odrazovat poradce od zvyšování své odbornosti, a v tomto duchu zní i odpověď: Pokud poradce vykoná zkoušku uznanou Českou národní bankou podle par. 14 současného Zákona č. 256/2009 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, bude mu tato skutečnost uznána jako řádné splnění požadavků na odbornost i podle nového zákona.  Podotýkám, že všechny zkoušky pro oblast investic poskytované EFPA ČR jsou Českou národní bankou uznány.

Je tu navíc ještě jedna zajímavá možnost. Naše mateřská organizace, EFPA EU se sídlem v Bruselu, nyní uvádí nový celoevropský certifikát pro investiční poradce, který je v souladu se směrnicí MIFID II.  Zkoumáme nyní možnost, jak našim partnerům zajistit i tuto prestižní certifikaci. Je pravděpodobné, že držitelé našich certifikátů budou mít otevřenu i tuto možnost.  

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.