« Zpět

Investiční příležitost je v globálních gigantech

| 7. srpna 2014 - 14:30 | Zprávy | Podílové fondy

Velké nadnárodní společnosti těží z hospodářských růstů ekonomik po celém světě. Jsou odolnější vůči negativním dopadům ekonomického cyklu a naopak umí velmi dobře profitovat z hospodářského růstu. Z vývoje v posledních čtvrtletích jsou zřejmé jasné známky oživení celosvětového hospodářství. Právě v této době, kdy roste celosvětová ekonomika, ČSOB přichází s příležitostí podílet se na rostoucích ziscích velkých nadnárodních společností v rámci nového investičního fondu Global Partners ČSOB Světových příležitostí 3.

Mezi hlavní výhody velkých společností patří stabilita, síla a nižší kolísavost hodnoty akcií. Opírají se o širší a diverzifikovanější portfolio výrobků a služeb. Nadnárodní společnosti se často pyšní dlouholetou historií a staly se součástí určitého životního stylu nebo kultury země. Jsou vnímány nenacionálně a nejsou ohroženy politickým neklidem na rozvíjejících se trzích. Ekonomická síla jim často přináší výhody ze strany vlád a regulátorů. Velké firmy navíc bývají i významnými zaměstnavateli, a proto mají silnou pozici při vyjednávání se státními autoritami. Jejich roční rozpočty jsou vyšší než státní rozpočty malých a středních států a z toho vyplývá jejich postavení. Celkově je však nutno říci, že tito giganti jsou velmi společensky odpovědní.
 
Velké společnosti jsou vhodným základem každého portfolia, a proto se na ně zaměřuje také koš akcií fondu ČSOB Světových příležitostí 3. „Odlišností tohoto koše akcií od dosavadní nabídky je neobvyklý regionální mix, který je z 62 % složen ze společností se sídlem ve Velké Británii, Švýcarsku a Kanadě. Jde o nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa se stabilním politickým a legislativním prostředím, s orientací na kvalitu, prosperitu, tradici a s pozitivním výhledem ohledně budoucího ekonomického vývoje,“ říká Jan Barta, předseda představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.
 
Všechny tři zmíněné země mají velmi dobré podmínky pro podnikání, firmy těží z  dobře nastaveného systému, tj. z fungující veřejné správy a justice, nízké korupce a vysoké osobní a ekonomické svobody. Tyto ekonomiky se rovněž orientují na inovace, které investují značné finanční prostředky na širokou podporu vývoje nových technologií. To vše ze zmíněných ekonomik dělá lídry ekonomiky globální, centra technologických inovací a rozhodujícího know how. A to i přesto, že mezi přední světové značky stále víc pronikají gigantické společnosti z Asie a Latinské Ameriky. Jsou to právě tyto ekonomiky, které se jsou akcelerovány probíhajícím oživením
 
 
Koš akcií se zaměřuje především na společnosti z oblasti telekomunikace, jako jsou Telefónica SA nebo Orange, pojišťovnictví – Allianz Group nebo Swiss Re, a bankovnictví. Farmaceutický průmysl zastupuje například britský globální producent léků GlaxoSmithKline, který je čtvrtou největší farmaceutickou společností na světě. Každou vteřinu je společností GSK distribuováno na světě více než 30 dávek očkovacích látek. Každou minutu lékaři předepíšou více než 1 100 receptů na léky společnosti GSK a každou hodinu společnost utratí více než 700 000 amerických dolarů na vývoj nového léku. Právě společnosti tohoto typu jsou vhodné pro investory, kteří věří v jejich budoucí prosperitu.
 
ČSOB dále v srpnu nabízí Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +4, Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 a Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +3.
 
Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.