« Zpět

Daňové úlevy může už využít i ten, kdo spoří na důchod v zahraničí

| 19. prosince 2011 - 10:42 | Zprávy | Penzijní spoření

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je u nás daňově zvýhodněno už od roku 2000. Od základu daně si poplatník může odečíst příspěvek, který zaplatí na zdaňovací období penzijnímu fondu nad 6000 korun, maximálně však 12 000 korun ročně. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je u nás daňově zvýhodněno už od roku 2000. Od základu daně si poplatník může odečíst příspěvek, který zaplatí na zdaňovací období penzijnímu fondu nad 6000 korun, maximálně však 12 000 korun ročně.
Na žádné jiné produkty, které nejsou v režimu zákona o penzijním připojištění, až dosud nebylo možno tuto výhodu použít, a to i přesto, že mohly být označovány obdobným způsobem. To se nelíbilo Evropské komisi, a proto od letošního roku byla pro poplatníky, kteří se zabezpečují na důchod, možnost daňového odpočtu 12 000 korun rozšířena na další produkty.
O které jde, zákon konkrétně nevyjmenovává. Jsou jen paušálně označeny jako penzijní pojištění poskytované institucí penzijního pojištění, která byla zřízena pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém a své služby poskytuje buď na základě smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí, nebo „na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění“.
V současné době u nás nejsou produkty takto vymezeného penzijního pojištění mimo povinný důchodový systém provozovány. Ale novou výhodu bude moci za rok 2011 poprvé využít poplatník, který si spoří na stáří v některé ze zemí EU, v Norsku nebo na Islandu. Zde jsou tyto produkty běžné.
Ministerstvo financí však počítá s možným rozšířením tohoto způsobu i v Česku. Konkrétně i s případy, že s institucí penzijního pojištění bude moci v Česku uzavírat rámcovou smlouvu zaměstnavatel, přičemž poplatník smlouvu proti dnešnímu stavu neuzavře, ale vstoupí do ní jinou formou, například přihláškou.
V porovnání s klasickým penzijním připojištěním je poněkud odlišný i způsob výpočtu daňové úlevy. Částka, kterou lze od základu daně na penzijní pojištění odečíst, se rovná úhrnu příspěvků, které poplatník zaplatil na penzijní pojištění na zdaňovací období, maximálně 12 000 korun. Částka 6000 Kč se tedy neodečítá, neboť tady není státní podpora.
Poplatník při tom musí splnit podmínku „2 x 60“, kterou dobře známe ze soukromého životního pojištění. To znamená, že musí být sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku. Formulář daňového přiznání za rok 2011 již s touto možností daňové úlevy počítá.
Přílohou přiznání je potvrzení o zaplacených částkách vystavené institucí penzijního pojištění. Částky v cizí měně se přepočítají jednotným kurzem, který zveřejňuje Generální finanční ředitelství po skončení kalendářního roku. Odečet lze uplatnit i u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování.
Vzhledem k možné zainteresovanosti zaměstnavatele na zmíněných produktech jsou počínaje rokem 2011 od daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance nově osvobozeny příspěvky zaměstnavatele na penzijní pojištění nejvýše do 24 000 korun ročně. Ale to jen v celkovém úhrnu s příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.