« Zpět

Ženy a investice. Jaká jsou tajemství investorek?

| 16. března 2018 - 17:12 | Zprávy | Obchodování s CP

Investiční svět už dávno není jen doménou mužů. Byť je žen mezi nejznámějšími investorskými hvězdami jako šafránu, z celkového počtu investorů tvoří podle posledních průzkumů přibližně polovinu. A když dojde na počítání zisků, ženy muže leckdy předčí. Navíc, firmy vedené ženami nebo společnosti, ve kterých je smíšené zastoupení managementu, podle studií dosahují vyšší ziskovosti a jsou méně rizikové.

Loňský průzkum společnosti Fidelity Investments, která porovnala na osm milionů účtů svých klientů, upozorňuje, že průměrné roční výnosy žen jsou o 0,4 procenta vyšší než ty, kterých dosahují muži. Ženy v tomto porovnání ročně v investicích zhodnocovaly svá portfolia o 6,4 procenta a muži o 6 procent. Průzkum poukázal ještě na další zajímavost – ženy dokázaly ze své roční mzdy v průměru ušetřit 9 procent, zatímco muži jen 8,6 procenta.

V čem je tajemství žen, že jsou v investování úspěšnější než muži? Samozřejmě, že následující odpovědi nelze uplatnit paušálně na každou investorku, ale v obecné rovině se ukazují jako platné.

Koupit a držet. Ženy se svými aktivy neobchodují tak čile jako muži, a z jejich portfolií proto tolik neukrajují poplatky za jednotlivé obchody. Když ženy koupí nějaká aktiva, třeba akcie, drží je. Mimochodem, to je investiční strategie, kterou zastává například i Warren Buffett.

Nižší riziko. Investorky se nesnaží porazit trh. Soustředí se na investice, které mají klidně nižší, ale zato dlouhodobý a stálý výnos s menší mírou rizika. Dalo by se říci, že ženy profilově odpovídají typickým konzervativním investorům.

Diverzifikace. Ukazuje se, že ženy jsou jako investorky opatrnější a portfolio mívají rozložené mezi větší počet titulů než muži.

Finanční plán. Zatímco muži jdou na burzu (nebo do investičních vod obecně) s prostým záměrem vydělat, ženy se více řídí pečlivě sestaveným finančním plánem, který jim má pomoci dosáhnout jejich životních cílů.

Mezi takové cíle u žen také často patří (a rozhodně by mělo patřit) zajištění na penzi, tedy vytvoření dostatečné rezervy pro důstojné stáří. Penzijní produkty by ostatně měly patřit mezi stěžejní části investičního portfolia konzervativního investora.

Obzvlášť ženy by měly na období důchodu myslet, podle posledních údajů se v průměru dožívají o šest let více než muži, a pokud se nechtějí spoléhat jen na státem vyplácený důchod, měly by mít vytvořenou podstatně větší rezervu než jejich protějšky. Ženy zatím také stále musejí počítat s nižší penzí, než jakou pobírají muži. Na konci minulého roku byla průměrná výše starobního důchodu 11 850 korun, z toho u mužů 13 076 korun a u žen 10 758 korun

Současná situace ale ukazuje, že ženy si na důchod spoří málo. Například z průzkumu, který v loňském roce provedla ČSOB Penzijní společnost, vyplývá, že dvě třetiny oslovených žen si prostřednictvím spoření na penzi měsíčně ukládají maximálně 500 korun. Další čtvrtina měsíčně spoří od 500 do 1000 korun. Pouze jedna z deseti oslovených žen měsíčně ukládá částku vyšší než 1000 korun. Podle dat z průzkumu navíc vyplývá, že ženy si v průměru „penzijko“ sjednávají až ve 42 letech. Ochuzují se tak o efekt složeného úročení, který se nejvíce projeví při dlouhodobém spoření.

Pokud by chtěl klient čerpat částku 14 200 Kč měsíčně po dobu 24 let, což je nyní průměrná doba, po kterou Češi pobírají starobní důchod, tak bude potřebovat částku 2 645 000 Kč (při zhodnocení naspořených peněz po dobu pobírání renty o 4 % p.a.).

V případě, že by si chtěl někdo při úročení 6 procenty p.a. naspořit částku 2,645 milionu korun, tak bude muset investovat po dobu 10 let 16 280 Kč měsíčně, po dobu 20 let 5 833 Kč měsíčně nebo 30 let 2 715 Kč měsíčně. Vůbec nejlépe na tom budou čerstvě narozené děti, kterým by se uzavřelo doplňkové penzijní spoření na částku 403 Kč měsíčně. V podstatě tedy stačí 300 Kč + státní příspěvek, což zajistí, že v 60 letech budou moci jít do klidného důchodu s cílovou částkou 2,645 milionu korun. A celý život nebudou muset z peněženky vytáhnout více než zmíněných 300 Kč za měsíc.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.