« Zpět

Historie London Stock Exchange

| 22. července 2015 - 10:43 | Zprávy | Obchodování s CP

Obchod s akciemi v Londýně byl v první polovině 17. století vyvolán potřebou financovat dvě velké „zámořské cesty“. Konkrétně se jednalo o záměr „Moskevské společnosti“ („Muscovy Company“) doplout do Číny tzv. severní cestou přes Bílé moře severně od ruských břehů a o cestu „Východoindické společnosti“ („East India Company“) do Indie a na Dálný východ. Krátce vás seznámíme s historií londýnské burzy cenných papírů.

 
Ani jedna z těchto obchodních společností ovšem nebyla schopna získat nutný kapitál na tyto svoje projekty výhradně ze svých vlastních zdrojů. Potřebné prostředky proto získaly  prodejem podílů obchodníkům - čímž jim samozřejmě bylo také prodáno právo na podíl na případném zisku (i ztrátě). Tento nápad se brzy velmi dobře uchytil, takže v roce 1695 existovalo údajně již 140 akciových společností.
 
Obchod s akciemi byl koncentrován v okolí City do tzv. Exchange Alley, zejména do dvou kaváren, konkrétně Garravay´s a Jonnathan´s. 
 
Broker John Castaing od roku 1698 publikoval přehled ceny akcií a dalších obchodovaných komodit. Tento přehled se nazýval „The Course of Exchange and other things“ a zájemcům byl k dispozici v obou těchto kavárnách. Jedná se o nejstarší dochovaný důkaz o organizovaném obchodu s akciemi v Londýně.
 
V roce 1761 se skupina 150 obchodníků s akciemi rozhodla vytvořit klub v Jonathanově kavárně (tzv. Jonatahn´s club), jehož smyslem, resp. cílem bylo provádění prodejů a nákupů cenných papírů. 
 
V roce 1773 si zúčastnění obchodníci s cennými papíry nechali postavit vlastní budovu. V přízemí této budovy se obchodovalo s akciemi (v tzv. dealing room), o patro výše se pak nacházela kavárna. Tato budova byla krátce známa jako „New Jonatahn´s“ (podle názvu původního místa pro provádění obchodů), brzy však byl název budovy změněn na „The Stock Exchange“.
 
Za velmi důležité datum pro obchodování s cennými papíry v Londýně je oprávněně považován 3. říjen 1801. Od tohoto dne jsou totiž obchody s cennými papíry prováděny výhradně na základě formálního členství obchodníků v burze. Je tedy možné konstatovat, že teprve tímto dnem vznikla v Londýně moderní burza cenných papírů.
 
V současné době sídlí centrála London Stock Exchange na Paternoster Square, tedy v blízkosti světoznámé katedrály svatého Pavla. 
 
Zájemcům o podrobnější informace nejenom o minulosti, ale rovněž o současnosti Burzy cenných papírů v Londýně mohu doporučit k prostudování její internetové stránky http://www.londonstockexchange.com.
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.