« Zpět

UNIQA zavádí s ohledem na aktuální situaci řadu novinek

| 27. března 2020 - 9:02 | Zprávy | Neživotní pojištění

V souvislosti s šířením onemocnění koronavirem a vládními opatřeními je naší prioritou udržet provoz a schopnost poskytovat naše služby v co nejširším rozsahu. Proto zavádíme některé novinky a změny, kterými reagujeme na omezený osobní kontakt a na některé další překážky a omezení.

Škody klientů mají nejvyšší prioritu i bez prohlídek

K nahlášení škody lze využít on-line hlášení na webu www.uniqa.cz. Případně lze k tomu účelu kontaktovat i naše call centrum na telefonu 488 125 125. Veškeré podklady ke škodám se posílají on-line nebo e-mailem. Vyřízení škod garantujeme v běžných lhůtách.

Fyzické prohlídky škod jsou až do odvolání v zájmu minimalizace osobních kontaktů utlumeny: u běžných škod požaduje UNIQA zaslat podrobnou fotodokumentaci od zákazníka. Likvidátor případně požádá o doplnění obrazového detailu. Smluvní servisy nám dodávají fotodokumentaci standardně bez potřeby zatěžovat klienta.
Je-li prohlídka škody na místě nezbytně nutná, děje se tak až po dohodě s klientem, zda je to urgentní či je možné počkat. Je-li to naléhavé, technik UNIQA je v telefonickém spojení s klientem a vypraví se na fyzickou prohlídku na dohodnuté místo, aniž by ale byla požadována přítomnost zákazníka, vše vyřizují telefonicky.

Sjednávání pojistných smluv bez podpisu

Klienti mohou i nadále sjednávat řadu pojistných smluv. Vzhledem k nemožnosti potkat se a smlouvu podepsat, lze uzavřít pojištění rovněž zaplacením první splátky pojistného. Toto opatření se týká všech běžných retailových druhů pojištění, včetně rizikové formy životního pojištění. Zde jsou zavedena i opatření řešící aktuálně nemožnost dodat lékařské zprávy.
Podmínkou uzavření pojištění zaplacením pojistného je uvedení e-mailové adresy klienta a jeho mobilního telefonu. Na e-mail mu přijde šifrovaná dokumentace k uzavírané pojistné smlouvě, a na telefon heslo k dokumentaci.

Zelené karty k povinnému ručení

V současnosti se zprovozňuje u nových pojistných smluv systém zasílání zelené karty e-mailem klientovi. Ten si ji vytiskne samostatně na barevné tiskárně. Platnost takto zaslaných zelených karet je následující: při vzniku pojištění zaplacením je její platnost nejprve 30 dní, a po úhradě první splátky pojistného dostává klient zelenou kartu platnou na jeden rok poštou společně s pojistkou.
Automatický systém distribuce zelených karet při prodlužování stávajících smluv zůstává bez změn.

Chybějící platná STK při škodě

Pokud dojde k uzavření nebo výraznému omezení provozu stanic STK, nebude UNIQA uplatňovat postih v případě, kdy vozidlo mělo platnou technickou kontrolu a emise nejméně do 1. 1. 2020, a technický stav vozidla neměl příčinnou souvislost se vzniklou škodou. Případy, kdy špatný technický stav vozidla bez platné STK měl příčinnou souvislost se škodou, budou řešeny individuálně.

Prohlídka auta při přijetí do havarijního pojištění (VINFOTO)

Prohlídku VINFOTO je možné bez problémů realizovat bezkontaktním způsobem na autorizovaných pracovištích Cebia. S provedenou prohlídkou si lze vybrat ze všech dostupných variant spoluúčastí pro daný havarijní produkt.  
Pokud panuje obava se nyní na prohlídku vozidla dostavit, bude možné se pojistit se

spoluúčastí 20 %, min. 20.000 Kč na vzniklé škodě. Jakmile bude prohlídka vozu dodatečně provedena, spoluúčast se pro klienta sníží.

Využití náhradního vozidla během opravy

V případě plnění z povinného ručení nebude případně nutné delší užívání náhradního vozidla vyvolané aktuální situací předmětem krácení.

Pokud nebude stačit dohodnutý limit pojistné částky z připojištění náhradního vozidla, bude klientům do odvolání limit pro toto krytí navýšen o 50 %.

Dočasné vyřazení auta z evidence

U některých specificky využívaných firemních vozidel (např. dálková hromadná přeprava osob) došlo k situaci, že nejezdí, protože účel dočasně odpadl. Podnikatelé proto nechtějí za odstavená vozidla platit pojistné, ale uložit RZ do depozitu aktuálně nelze (úřady jsou zavřené). UNIQA akceptuje náhradní řešení spočívající k předložení kopie žádosti o dočasné vyřazení na speciálním formuláři Ministerstva dopravy a potvrzení o jejím podání s příslušným datem, spolu s kopií technického průkazu vozidla. Podobně lze na žádost klienta utlumit i havarijní pojištění (buď zcela, nebo poskytnout redukci krytí na rizika živel a odcizení).

Platnost cestovního pojištění

Pojištění lze uzavřít, ale s ohledem na aktuální nařízení vlády necestovat mimo ČR je počátek platnosti posunut nejdříve od 1. 4. 2020. V případě, že bude opatření prodlouženo, bude adekvátně upraven i nejbližší možný termín počátku platnosti.
Uvízl-li někdo v zahraničí bez možnosti vrátit se v plánovaném termínu zpět (karanténa, uzavření hranic), platí pojistná ochrana z cestovního pojištění v plném rozsahu za předpokladu, že vycestoval v době, kdy nebyla vyhlášena omezení nebo nedoporučení cestovat do příslušné destinace. UNIQA rovněž uhradí náklady na náhradní návrat.
Cestovní pojištění platí i pro pendlery a vyjmenované profesionály, kteří musí vyjíždět do zahraničí, činí-li tak v souladu s aktuálně vyhlášenými pravidly. Při pojistné události musí doložit, že patří k této skupině a jejich pobyt v zahraničí je oprávněný.

Bylo-li individuální turistické cestovní pojištění sjednáno dříve, než došlo na krizovou situaci a vyhlášení nedoporučení, případně zákazu cestovat, odpadl tím pojistný zájem a riziko. UNIQA v takových případech vrátí na žádost klienta pojistné. Podmínkou je prokázat, že se tak stalo nikoli v rozporu s vládními pokyny, doporučeními a nařízeními.

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.