« Zpět

MONETA: Více jak polovina dospívajících nezvládne test finanční gramotnosti pro 9. třídy

| 12. září 2023 - 10:00 | Zprávy

V on-line testu finanční gramotnosti určeném žákům 9. tříd základních škol neuspělo 54 % dospívajících ve věku 16 – 20 let. Samotní deváťáci v něm téměř „propadají“ z necelých 80 %. V rámci společného projektu MONETA Money Bank a neziskové organizace AISIS Rozumíme penězům test vyplnilo na 2700 respondentů (školáků, středoškoláků a dospělých).

Obsahem testu finanční gramotnosti Rozumíme penězům jsou úkoly, které by měl dle Standardů finanční gramotnosti pro základní školy dokázat vyřešit každý žák na konci své devítileté docházky. Test obsahuje 16 náhodně vylosovaných otázek a nezabere respondentovi více než 10 minut. Ihned po jeho absolvování má respondent k dispozici svůj výsledek a vyhodnocení jednotlivých odpovědí. Na e-mail poté dostane certifikát o absolvování.

Výsledky testu odhalily, že nejčastěji respondenti nevědí, jaký typ kurzu ve směnárnách použijí, pokud chtějí směnit koruny za eura, a mezery mají také ve znalosti práv ručitele za úvěr.

„Respondenti (konkrétně 55 %) si například myslí, že při nákupu eur ve směnárně se použije kurz „nákup“. Při směně peněz se však používá kurz „nákup“ a „prodej“ z pohledu směnárny. Pokud mi tedy směnárna prodává eura v hotovosti, použije kurz valuty prodej. Stejné procento respondentů také často chybuje ve znalostech právního statusu ručitele. Nevědí, že pokud museli za dlužníka hradit jeho závazky, mohou pak hrazenou částku po dlužníkovi požadovat zpět, a to i soudně. A 30 % respondentů se dokonce mylně domnívá, že status ručitele je nezavazuje k povinnosti za dlužníka hradit jeho nesplácené závazky,“ vyjmenovává nejběžnější chyby Robert Kočí, lektor finanční gramotnosti Rozumíme penězům. Častou chybou je také neznalost toho, jak mají respondenti své peníze v bance chráněné proti jejímu krachu. „Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Ve výjimečných případech až do výše 200 000 EUR,“ vysvětluje Kočí.

Test finanční gramotnosti spustila MONETA Money Bank společně s organizací AISIS v květnu letošního roku, zapojilo se do něj 2700 respondentů. Test je v online podobě k dispozici na stránkách projektu Rozumíme penězům, link https://vyzkousej.rozumimepenezum.cz/

Projekt Rozumíme penězům je společným programem MONETA Money Bank a neziskové organizace AISIS na podporu finanční gramotnosti. Do vzdělávacího programu se od dob jejího založení zapojilo již 5 000 učitelů a téměř 30 tisíc žáků a studentů. V rámci tohoto programu je zapojeným školám poskytována výuka finanční gramotnosti, do které se během tzv. projektových dnů zapojují i bankéři Skupiny MONETA. Školnímu roku pak každý rok předchází letní prázdninová škola, kde pedagogové ze zapojených škol získávají ucelené a strukturované informace z oblasti finančního vzdělávání. Na letošní prázdninové škole, která se uskutečnila předposlední týden v srpnu, získala čtyřicítka pedagogů primární vhled do letošních „osnov“ finanční gramotnosti, od zástupců Monety si nicméně učitelé osvojili i základní pravidla a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a plateb. Ty budou moci v průběhu školního roku dále využít v rámci výuky.

TEST FINANČNÍ GRAMOTNOSTI MONETA A AISIS – ŠKÁLA ÚSPĚŠNOSTI:

Úroveň 1 – (je nejnižší a znamená, že respondent je finančně negramotný a je úplným začátečníkem v oblasti osobních financí).

Podíl respondentů:

  • do 15 let včetně:17,4 %
  • 16 až 20 let včetně – 10,2 %.

Úroveň 2 (v některých oblastech si vede lépe, v jiných hůře, testovaným finančním pojmům, produktům a službám v rozsahu Standardů finanční gramotnosti pro základní školy rozumí jen z části. Je stále ještě v počátcích své cesty k dosažení finanční gramotnosti).

Podíl respondentů:

  • do 15 let včetně: 61,5 %
  • 16 až 20 let včetně: 43,5 %.

Úroveň 3 (Ve světě osobních financí se orientuje poměrně dobře, většině věcí rozumí, některá témata ještě potřebuje dostudovat).

Podíl respondentů:

  • do 15 let včetně:16,1 %
  • 16 až 20 let včetně: 35,2 %.

Úroveň 4(Ve světě osobních financí se orientuje výborně. Může se považovat za experta v rozsahu Standardů finanční gramotnosti pro základní školy).

Podíl respondentů:

  • do 15 let včetně: 5 %
  • 16 až 20 let včetně: 11,1 %.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.