« Zpět

Leasingové a splátkové firmy schválily bezmála 80 tisíc žádostí o odklad splátek v objemu 31 miliard korun

| 24. září 2020 - 14:00 | Zprávy | Leasing

Stejně jako klienti bank mohli i zákazníci leasingových a splátkových společností využít možnosti odkladu splácení půjček, aby zmírnili nepříznivé dopady ochranných opatření na potlačení nemoci covid-19 do jejich rodinných či firemních rozpočtů.

Podle údajů České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje přední tuzemské poskytovatele leasingu a nebankovních úvěrů, schválily její členské společnosti v souvislosti s pandemií k 30. červnu letošního roku 79 124 žádostí o odklad splátek. Zhruba polovinu těchto žádostí zpracovaly v režimu zákonného úvěrového moratoria, které vstoupilo v platnost 17. dubna a vztahuje se na spotřebitelské a podnikatelské úvěry sjednané před 26. březnem letošního roku.

Druhá polovina žádostí byla schválena na základě dobrovolného rozhodnutí našich členských firem, které ke svým věřitelům přistupovaly velmi vstřícně od samého počátku krize. Aniž by čekaly na rozhodnutí vlády o vyhlášení moratoria, začaly ve velkém přijímat žádosti o odklad splácení s cílem maximálně ulevit zákazníkům zasaženým ochrannými opatřeními,“ říká generální tajemník ČLFA Jaroslav Krutilek.

Celkových 79 124 schválených žádostí představuje 7 % všech aktuálně běžících leasingových a úvěrových kontraktů členských firem asociace. ČLFA přitom v tomto ohledu eviduje rozdíl mezi privátní a podnikatelskou sférou – zatímco v kategorii domácností tento podíl činí 4,8 %, ve firemním sektoru je to 10,6 %.

Souhrnný finanční objem odložených splátek realizovaných členy asociace dosáhl 30,8 miliardy korun, což představuje 11,6 % celkové hodnoty jejich aktivních leasingových a úvěrových smluv. U privátních zákazníků tento podíl činí 3,6 % a u firemní klientely 12,8 %.

V rámci moratoria bylo možné přerušit placení splátek nejdéle do konce letošního října. Odklad splátek bude ale i po tomto datu vhodným instrumentem pro řešení problémů dlužníků, kteří se dostanou do potíží.

Úkolem asociace není předepisovat svým členům, jak mají při řešení svých jednotlivých obchodních případů postupovat, bylo by to v rozporu s našimi stanovami, ale i s legislativou. Nepochybujeme však o tom, že i po 31. říjnu budou naši členové přistupovat ke svým zákazníkům zodpovědně. Je to ostatně ve shodě s našimi etickými předpisy, které jsou pro všechny členy závazné. V našem memorandu k ochraně spotřebitele například stojí, že členské společnosti respektují zjevné, oprávněné a opodstatněné individuální zájmy a potřeby klienta, a to jak před uzavřením smluvního vztahu, tak po celou dobu jeho trvání,“ upozorňuje Jaroslav Krutilek.

Když se klienti leasingových a splátkových společností dostanou do finančních problémů, měli by tuto skutečnost svému věřiteli neprodleně oznámit. „Není nic horšího, než vyčkávat a situaci neřešit,“ říká Jaroslav Krutilek a odkazuje přitom na doporučení, která asociace zformulovala v podobě desatera zodpovědného spotřebitele.

V případě problémů se splácením nedoporučujeme vzít si další úvěr. Mohl by vás uvrhnout do dluhové spirály, kdy jednu půjčku budete splácet druhou. Pokud máte více úvěrů, jednou z možností je takzvaná konsolidace, tedy sloučení do jednoho úvěru, anebo můžete věřitele požádat o odklad splátek. Je také možné obrátit se na neziskovou poradnu,“ radí asociace ve svém desateru, které je dostupné na jejím webu (www.clfa.cz) pod názvem 10 + 1 otázka pro zodpovědného spotřebitele.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.