Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Pandemie koronaviru zasáhla všechny oblasti našeho života. Důležité bude zachovat si nejen fyzické zdraví, ale i zdraví finanční. K tomu potřebujete mít správné, odborné informace.

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Doporučujeme, abyste si nejdříve prošli předchozí dotazy. Je velice pravděpodobné, že odpověď na svoji otázku naleznete.

Krásný dobrý den, nevím zda-li je to ve vašich kompetencích, ale zkusím se zeptat. Jsem v evidenci na úřadu práce, nemám však finanční podporu. Na schůzce s ÚP jsem se od své referentky dozvěděla, že nemohu mít dohodu o provedení práce ale jen dohodu o pracovní činnosti. Co mám dělat, když mi firma DPČ nechce dát a trvá na DPP?Jaké jsou podmínky pro DPČ plus zároveň zůstat v evidenci na ÚP. Ve firmě si vydělám málo, že bych jako samoplátce nezaplatila ani zdravotní, natož abych z toho mohla platit své osobní potřeby. Děkuji za jakoukoliv odpověď.   

Dobrý den,  nevěděli byste o nějakých ověřených informacích nebo o vzdělání k investování do podílových fondů? Je to náročné téma a rád bych se dozvěděl víc. Předem mockrát děkuji.   

Zdravím,  chci se zeptat, získal jsem díky dědictví nějaké peníze, rád bych to využil na splácení hypotéky, je možné splatit ji dříve? Jak se to odrazí na úrocích?  

Ze zákona můžete splatit 25 % jistiny každý rok bez poplatku. Jek píše pan Pavelka, v jiném případě vám může banka naúčtovat poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů - a v tom se banky hodně liší. ČNB vydala svůj výklad zákona, podle kterého banky nesmějí mj. uplatnit největší náklad - náklad na zajištění zdrojů úvěru - a mohou účtovat jen stokoruny či nižší tisíce. S tím ale ne všechny banky souhlasí a např. Komerční banka se s ČNB soudí, aby rozhodl nezávislý soud, který má poslední slovo ve výkladu zákona.

Důležité je ale také říci, že zejména při současných nízkých úrokových sazbách se nemusí předčasné splacení hypotéky vyplatit. Vhodnější může být (podle vašeho vztahu k riziku a dalším okolnostem) peníze investovat. Více o tom hovořím na https://www.youtube.com/watch?v=60cFZaAqXFs

Podle nové úpravy zákona o spotřebním úvěru z roku 2016 v platném znění mohou banky při předčasném splacení hypotečního úvěru zejména na bydlení požadovat navíc úhradu jen zákonem předvídané účelně vynaložené náklady na předčasné splacení. Maximální výše této úhrady je zákonem limitována. V každém případě však bude vhodné projednat celou záležitost s úvěrující bankou, protože není jedno jak je úvěr zajištěn, na jaké účely byl poskytnut a z jakých zdrojů bude splacen (např. nejde-li o peníze z tržby za prodanou nemovitost). Důležité je také, jaká právní úprava platila v doběš uzavření smlouvy o úvěru.

 

Vážený pane Feixi,

pokud splacení provedete v okamžiku, kdy Vám končí tzv. fixace úrokové sazby, pak stačí bance včas záměr oznámit a nebude Vás to stát žádné náklady (lidově se jim často říká "sankce za mimořádnou splátku").

Ale Vám jde zřejmě o splacení mimo okamžik, kdy končí fixace. Tam to je trochu složité a detailní odpověď přesahuje možnosti poradny - byla by příliš dlouhá a složitá. Budu tedy nyní vycházet z předpokladu, že Vaše úvěrová smlouva byla uzavřena 1. 12. 2016 nebo později NEBO byla uzavřena dříve, ale v době od 1. 12. 2016 již nastal alespoň jeden konec fixace úrokové sazby.

Pokud to tak je, pak mimořádná splátka je možná. Toto právo je stanoveno zákonem. Otázka zní, jaké náklady Vám banka vyměří (mám na mysli tu výše zmíněnou "sankci"). V tom, co lze jako náklady vůči klientovi uplatnit nyní existuje nesoulad ve výkladu zákona. Důsledkem je, že se banky nechovají stejně a záleží tedy na tom, u jaké banky úvěr máte.

Většina bank Vám splátku umožní a budete jí hradit náklady v řádu stokorun - typicky 700 - 1.000 Kč.

Existují nejméně dvě banky, které po Vás budou provděpodobně požadovat částku řádově vyšší - možná až v řádu desítek tisíc korun.

Pokud byste měl zájem o detailnější náhled do problematiky, doporučuji tento zdroj: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-na...

V každém případě, pokud splatíte celý úvěr, uhradíte jistinu (to, kolik ještě dlužíte) a ty náklady, které jsem popsal výše.

Pokud splatíte část úvěru, budete pokračovat ve splácení toho, co zbyde. Úroky se budou počítat z aktuální výše dluhu a budete tedy logicky platit na úrocích méně. Budete mít tedy nižší splátku. Případně se lze s bankou dohodnout na zkrácení splatnosti, ale to většinou obnáší (placený) dodatek ke smlouvě.

Popsat celou problematiku by bylo příliš zdlouhavé, ale doufám, že alespoň trochu jsem Vás uvedl do obrazu.

Přeji pěkný den

David Eim

 

Zdravím,  co dělat, když banka, u které mám uložené peníze, zkrachuje? Mám se pro takový případ pojistit, existuje to vůbec?  

Dobrý den, pro takový případ jsou pojištěny samy banky. Pokud by vaše banka zkrachovala, tak z Fondu pojištění vkladů při Garančním systému finančního trhu dostanete náhradu vkladu ve výši 100 % až do částky 100 tis. EUR přepočtených na české koruny kurzem ČNB. Za určitých okolností můžete získat i částku dvojnásobnou, např. pokud jste v posledních 3 měsících před krachem banky prodala nemovitost.

Dobrý den, 
 zajímalo by mě, jestli by mi na vycestování z ČR nestačilo jen zdravotní pojištění z Česka. 

Dobrý den, mám na Vás otázku, zaměstnavatel mi přispívá na penzijní pojištění, ale já bych chtěla časem přejít k jiné společnosti, je to možné? Mohla bych třeba o své naspořené peníze přijít nebo se dají převést?    

Dobrý den, Moniko,

přejít k jiné penzijní společnosti můžete. Zaměstnavatel podle zákona nesmí své příspěvky podmiňovat tím, u koho spoříte. Pokud Vám je tedy poskytuje u penzijní společnosti A, musí je poskytovat úplně stejně u společnosti B. Výběr společnosti je na Vás. Všechny úspory, které máte u současné společnosti, se Vám převedou k další. 

Pokud máte penzijní připojištění (sjednávalo se do konce roku 2012), musíte nejprve u své penzijní společnosti provést převod na doplňkové penzijní spoření. Teprve s ním pak můžete od současné společnosti přejít k jiné. 

Pokud již máte doplňkové penzijní spoření (smluvu jste uzavírala v roce 2013 a později), můžete k jiné společnosti přejít rovnou.

S převody jsou spojeny výpovědní lhůty, obvykle 2 měsíce trvá případný převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, a 1 měsíc převod mezi společnostmi.

Převod mezi společnostmi může být zpoplatněn až 500 Kč, ale jen tehdy, pokud u současné spoříte kratší dobu, než 5 let. Ověřte si poplatek u současné společnosti.  

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie

Dobrý den paní Skálová,

penzijní připojištění je smlouva uzavřená mezi Vámi a penzijní společností. To znamená, že veškeré naspořené(nainvestované) peníze a celá smlouva jdou s Vámi automaticky až do doby než smlouvu ukončíte. O peníze, které Vám přispěl Váš zaměstnavatel nepřijdete a pokud Vám bude přispívat i nová společnost, tak jenom dobře.

Pouze uvádím, že pokud byste smlouvu ukončila předčasně např. dříve než v 60-ti letech budete muset státu dodanit příspěvky zaměstnavatele a přišla byste o veškeré příspěky státu. Ale o tom jistě neuvažujete.

Mnoho klidu, zdraví a pohody.

Petr Metelec

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. Kdy a jestli vůbec můžu požádat o vymazání z registru dlužníků. Byl jsem v inslovensi, která byla ukončena v r. 2019. Nebo zda dojde k automatickému vymazání po uplynutí určité doby?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Jiří Javorský

Dobrý den pane Javorský,

níže má odpověď.

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je upraveno v ust. § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení (tedy v případě úspěšného oddlužení se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení – tj. fakticky 5 let od konce splácení).

Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 insolvenčního zákona, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. V tomto případě se tedy jedná o situaci, kdy insolvenční řízení, resp. oddlužení skončí předčasně odmítnutím návrhu, zastavením řízení o něm např. z důvodu jeho zpětvzetí či z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu. V tomto druhém případě je tedy na dlužníkovi, aby soud o výmaz požádal sám.

Registr SOLUS:

SOLUS je registr dlužníků, jež není nijak spravován státem, ale jedná se o iniciativu soukromých subjektů, které se společně tento registr spravují. Do Registru FO a Registru IČ jsou zařazeni spotřebitelé neplnící své povinnosti vztahující se k činnosti alespoň jednoho člena sdružení SOLUS. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti. Kritériem pro prvotní zařazení do Registru FO a Registru IČ je skutečnost, že spotřebitel je v prodlení se splněním svých závazků z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy, ze které mu vznikl finanční závazek po splatnosti vůči věřiteli a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Výmaz z registru SOLUS

Z registru SOLUS (jmenovitě negativní zápisy) jsou údaje o dlužníkovi vymazány automaticky, a to po uplynutí 3 let ode dne vyrovnání jeho závazku. Dřívější výmaz není možný, leda by se ve Vašem případě jednalo o neoprávněnou evidenci v tomto registru.

 

Z bankovního i nebankovního registru se dlužník dostane automaticky až čtyři roky po umoření půjčky. Z registru SOLUS tři roky po umoření půjčky a rok po splacení nezplacené faktury telekomunikační společnosti či distributoru energie (elektřinaplyn). Dřív šlo vymazání z registru dlužníků uspíšit pouze u registru dlužníků SOLUS. Nejprve musel klient splatit zapsanou pohledávku, poté musel s věřitelem rozvázat veškeré smluvní vztahy a spolu s tím také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů. Až poté mohl klient požádat registr dlužníků SOLUS o výmaz. Následně byl záznam z registru vymazán, protože již nebyl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů. Vše se však změnilo s aktualizací zákona o ochraně spotřebitele 378/2015 Sb. Kvůli tomu je dnes výměna informací o spotřebiteli možná i bez jeho souhlasu.

Dobrý den, víte jestli se ceny u nemovitostí zvýšily nebo naopak snížily ?  Mám s koupí bytu raději počkat ? Co myslíte ? Děkuji za případnou odpověď.  

Pane Skoupile, záleží také na tom, zda chcete bydlet nebo vydělávat. V případě, že Vám jde spíše o to druhé, bude dobré sledovat i údaje o tom zda narůstájí problémy se splácením hypoték. Pokud ano, pak je vhodné počkat, pokud ne držte se názoru pana Zámečníka.   

Dobrý den, pane Skoupile,

ceny nemovitostí se za poslední rok zvýšili a to poměrně významně. Růst cen se liší dle jednotlivých lokalit, ale v průměru je tento trend jasně patrný (k tomu viz například https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-4-ctvrtleti-2020 ). Vzhledem k tomu, že trh nemovitostí si udržuje růstovou tendenci a nejsou na něm patrné důvody k poklesu cen (snížení poptávky, výrazné navýšení výstavby a tedy i nabídky....), obecně lze doporučit s nákupem bytu nečekat.

S pozdravem,

David Fogad

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

 

Ceny nemovitostí v posledních letech prudce vzrostly. Jak se budou vyvíjet dál, je ale otázka. Podle ČNB jsou nadhodnocené aktuálně v průměru o 18 % (v některých oblastech o 25 %), což by dávalo prostor k jejich poklesu. Na druhou stranu řada dalších odhadů a výhledů očekává další růst nemovitostí.

Osobně se domnívám, že pokud nedojde k hospodářské recesi spojené s růstem nezaměstnanosti a podílu nesplácených hypoték, tak pravděpodobně nedojde k poklesu nominálních cen, ale jejich růst zpomalí až pod úroveň inflace - a budou tak klesat reálné ceny nemovitostí.

Zda s koupí čekat či nikoli, záleží především na vaší aktuální životní situaci, účelu koupě nemovitosti a především na tom, zda naleznete nemovitost, jakou chcete kupovat, za cenu, jakou jste ochoten zaplatit.

Dobrý den,
Bývalý manžel spadl do exekuce a soud nařídil na jeho půlku naší nemovitosti exekuční zástavní právo. Jeho půlku jsem ve dražbě koupila. Cca 2 mil kc. Všechny vydrazene peníze připadly hypoteční bance jelikož byla první v pořadí. Soud poté rozhodl o tom, že jeho dluh znovu dá jako exekuční břemeno na moji nemovitost, neboť věřitel nebyl z prvního prodeje uspokojen a vlastně jeho dluh ve výši 600tis. spadl na mne i když jsme rozvedeni, nežijeme spolu. Což se mi zdá podivné. Nemovitost má hodnotu cca 6mil. Doplatek na hypotece cca.2 mil. a k tomu exekuční zastává na 600tis. Dá se vše nějak spláchnout jednou hypotékou ať mám klid?
Dekuji

V tomto případě zřejmě lze jen ztěží něco jiného poradit než co říká pan Zámečník. 

V tomto směru doporučuji kontaktovat přímo exekutora a předmětnou banku. Zejména pokud chcete chybějící část dluhu uhradit.

Právě že jsem přes jednu poradenskou firmu zjistila, že banky nechtějí udělat hypotéku, když je tam exekuční zastava. I když je to jen 10% hodnoty nemovitosti a nemám si kde půjčit. A k nějakým lichvářům mám strach.

Právě proto je důležité komunikovat s příslušným exekutorem a bankou zároveň, protože pak je možné nalézt řešení, které je výhodné pro všechny - exekutor dostane zaplacený dluh, banka klienta a vy se zbavíte starostí. Dostala se ke mě celá řada zkušeností lidí v exekucích, kde bylo nalezeno řešení právě na základě aktivity dlužníka (či toho, kdo dluh přebírá) - a figurovalo v tom i zajištění nemovitosti, která byla odblokována. Takže možnost tu je, jen je třeba s exekutorem (v tomto případě především) komunikovat, ukázat mu řešení, které nabízíte, a přesvědčit ho o jeho realizovatelnosti.

A mimochodem - když je zajištěná nemovitost prodávána v exekuci, také lze její koupi financovat hypotékou.

Dobrý den,

jak se řeší, když by mi někdo vykradl účet? Pravidelně kontroluji účet v internetovém bankovnictví, ale nemám pojištění na tyhle nepříjemnosti. Pokud by tedy nevyprátrali pachatele, přišla bych o slušný balík naspořených peněz pro mé vnoučata. Nemáte nápad, co s tím dělat?

Dobrý den,

dobré rady, co v takovém případě dělat, naleznete v článku Davida Lorence

https://www.investujeme.cz/clanky/ukradli-vam-penize-pres-internetove-ba...

Držím palce, ať vše dopadne co nejlépe.

Zdravím, mám dva bankovní účty od různých společností, je možné je spojit? Obzvlášť, když jeden je podnikatelský a jeden je běžný, tedy osobní ? Př. U ČSOB mám běžný účet a u ČS mám podnikatelský.  

Dobrý den, slyšel jsem, že cestovní pojištění u nejmenované společnosti na extrémní sporty, konkrétně vysokohorská turistika pokrývá třeba jen výškový limit do 3000 m.n.m. Vůbec jsem netušil, že nejsem pojištěný, ve chvíli, kdy jsem vystoupal výš. Člověk se s pojištěním sápe nahoru o něco víc pohodlněji. Naštěstí se nic nestalo a sestoupil jsem se skupinou zdárně na pevninu. Co myslíte ? Mám změnit pojišťovnu, která mě bude "jistit" do vyššího výškového limitu? Co dělat, kdyby se mi něco stalo ve 4000 m.n.m u té samé společnosti ?Dalo by se to nějak vyřešit nebo na to nikdo nehledí? Nikdo mě neupozornil na to, že je to dané nějakým limitem. Neptal jsem se, protože mě to ani nenapadlo.   L. Hradecký 

Dobrý den pane Hradecký,

bohužel si musíme uvědomit, že většina pojištění má nějaké svoje limity buď v plnění nebo v rozsahu pojistného nebezpečí. V případě, že děláte něco, co není standardní, tak je vždy potřeba se ujistit, že se smlouva na tuto věc vztahuje. Osobně doporučuji ideálně písemnou formou. Většina klientů, kteří dělají podobné výškové dobrodružství, tak využívá na to specializovanou pojišťovnu Alpen Verein, protože píšete správně, že standardní pojištění ve vyšších výškách neplatí.

Dobry den, chtela bych se zeptat na spolecnost Finemo cz, renta z nemovitosti. Jedna se o fer spolecnost ?

Vážená paní Kamarýtová,

Chcete-li se dozvědět o férovosti jakékoliv společnosti, podívejte se do obchodníku nebo živnostenského rejstříku. Tam se můžete přesvědčit o férovosti dané instituce. Kritéria obvyklá jsou – doba existence společnosti, jasný a dohledatelný vlastník, plnění povinností v podobě ukládání listin, zejména jako je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Mění-li se často členové nejvyšších orgánů. Výše a struktura kapitálu, chybí-li listiny, společnost je ve ztrátě apod., je třeba být velmi opatrný.  listiny  Společnost, na kterou se ptáte je s největší pravděpodobností společnost FINEMO.CZ SE, IČ 05253683 vedená u Městského soudu Praha. Právní forma, Evropská společnost, jediný akcionář je Bolein Corp SE. Finemo existuje od roku 2016 a ukládá do obchodního rejstříku pravidelně všechny listiny jak třeba. Z formálního hlediska vypadá vše v pořádku. Vlastní zkušenost s touto firmou nemám. Jejich výsledovky a rozvahy jsem nestudoval. To už musíte sama. Při jednání s touto společností byste si ještě u nich měla ověřit, podle jakého práva by se s v případě problémů vaše obchody s nimi řešily. Podívejte se také na jejich webové stránky a případně na ohlasy, které jsou zveřejňovány.

Zdravím,chtěl bych vědět jestli existuje pojištění proti terorismu a demostracím ?  

dobrý den, každým pojištění života nebo úrazu se zajistíte pro tyto případy, jedinou výjimkou  bude to, pokud budete tím, kdo terorismus nebo nepokoje způsobil.

Dobrý den,

takové pojištění existuje a jedná se o pojištění majetku, který by mohl být v důsledku terorismu a nepokojů poškozen.

 

Pěkný den, můj otec má rizikové povolání a tak už si před lety začal platit životní pojištění. Před pár týdny si uřízl tři prsty na cirkulárce, tudíž nemůže plně vykonávat své dosavadní zaměstnání. Tatínek zatím čeká na zdravotní posudek, který určí stupeň invalidity. Co, když ale přijde posudek o tom, že spadá do 1. stupně a pojišťovna proplatí jen 3. stupeň? Dá se v tomhle případě něco dělat? 
Vladimír Záhorský 

Vážený pane Záhorský,

životní pojištění je druhem pojištění a sjednává se pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka. Touto jinou skutečností může být i invalidita.

Konkrétní rozsah a podmínky pojištění jsou upraveny v pojistné smlouvě. Bez její znalosti lze případ okomentovat pouze obecně.

Má-li Váš otec v pojistné smlouvě sjednáno pojištění invalidity 3. stupně (dle definice uvedené v pojistných podmínkách), pak mu právo na plnění vznikne pouze tehdy, pokud jeho poškození zdraví tohoto stupně dosáhne.

Po škodné (pojistné) události není možné zpětně rozsah a podmínky pojištění měnit. Hypoteticky se lze zabývat otázkou, zda pojištění bylo sjednáno v souladu s požadavky Vašeho otce a zda pojišťovna jednala v souladu s ustanovením § 2789 OZ „Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně“., či zda na straně pojišťovacího zprostředkovatele, pokud bylo pojištění zprostředkováno, nedošlo k porušení jeho povinností. Důkazní břemeno při případném prokazování těchto skutečností je na straně Vašeho otce.

Ve svém dotazu uvádíte, že otec si sjednal pojištění proto, že vykonává rizikové povolání. Pokud úraz utrpěl při výkonu povolání (jako zaměstnanec) pak jde o úraz pracovní a zaměstnavatel je pro případ odpovědnosti za pracovní úrazy ze zákona pojištěn a otci by mělo náležet (samozřejmě záleží na okolnostech, za kterých k úazu došlo) odškodnění úrazu podle zákoníku práce (souběžně s případným plněním z životního či úrazového pojištění).

Zdravím,  narazila jsem na nepříjemnost v pojistné smlouvě. Ve smlouvě je sice uvedeno, co všechno ono pojištění zahrnuje, ale momentálně řeším to, že mi můj pes pokousal sousedku a ta chce samozřejmě odškodné a zaplacení výloh za ošetření. Jsem si plně vědoma, že to byla má vina a je mi to celé líto a ráda vše vyřeším v klidu, jenomže základní pojištění nezahrnuje zaplacení výloh za ošetření i přes to, že jsem s tím při podepisování počítala. Mohu to dodatečně změnit nebo jak se do budoucna bránit takovým nástrahám ve smlouvě? Jsem zoufalá, jelikož některé terminologie jsou nesrozumitelné a tak bych potřebovala některé věci osvětlit. Sice mi nabídli nejvýhodnější, nejlepší pojištění, které zahrnuje všechno co se běžně v životě děje, třeba i to, že pes způsobí škodu na majetku, ale oni vám vždycky nabídnou to nejvýhodnější a pak ejhle, jsem nahraná. S kým to mám řešit? Kdo by byl ochoten semnou projít celou smlouvu a vysvětlit mi ji polopatě?  

Dobrý den,

pokud máte v pojistné smlouvě na pojištění občanské odpovědnosti připojištění škod způsobené zvířetem, musíte tam mít pojištěny jak škody na majetku, tak na zdraví, tak i následné škody to je odškodnění za duševní útrapy. Tento rozsah odškodnění je standardní a neznám pojišťovnu, která by tento základní rozsah neměla.

Případně se ozvěte, probereme smlouvu i pojistné podmínky.

 

Dobrý den,

Při pojištění je vždy nejlepší využívat schopného pojistného makléře. Pokud budete chtít, rád Vám doporučím.

S pozdravem,

Petr Podškubka

Dobrý den,

s poradcem jsem se domluvil, že budu mít pojištěné i sklo automobilu, jenže teď mi na dálnici rozbil kámen sklo a zjistil jsem, že pojistka na přední sklo tam vůbec není. Poradce mi, abych uzavřel pojistku, vyřadil pojištění předního skla, abych platil méně. Co teď s tím? Mohu se nějak odvolat, že poradce tam nedal všechno, co jsem chtěl?

Díky.

Vigilantibus iura scripta sunt (bdělým svědčí právo) je prastaré pravidlo římského práva. Vy jste při podpisu smlouvy příliš bdělý nebyl, když jste přehlédl, že v ní chybí pojištění skel, které jste požadoval. Nežijeme však ve starém Římě, ale v moderní době, kdy jedním z klíčových principů práva je ochrana spotřebitele. Na obchodní proces při distribuci pojištění a na ochranu práv spotřebitele v něm dopadá právní úprava obsažená v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen ZDPZ).

Podle ustanovení § 77 ZDPZ má pojišťovací zprostředkovatel povinnost před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získat od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb, (lze předpokládat, že jste vznesl požadavek na pojištění skel automobilu) a povinnost poskytnout zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění.

Ustanovení § 79 ZDPZ ukládá pojišťovacímu zprostředkovateli povinnost na základě informací poskytnutých zákazníkem vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění. Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen dle ustanovení § 90 ZDPZ záznam z jednání poskytnout zákazníkovi v listinné podobě, v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a v přehledné a snadno čitelné formě, resp. pokud jste s tím vyslovil souhlas může být poskytnut i na trvalém nosiči dat.

Zprostředkovatel má jistě záznam z jednání založen spolu s dokladem o jeho poskytnutí, je možné, že jste na něm i podepsán a pravděpodobně je součástí dokumentace, kterou jste obdržel při uzavírání pojistné smlouvy.

Pro posouzení oprávněnosti vašeho požadavku je klíčové, zda jste byl dostatečně bdělý ve vztahu k tomuto dokumentu. Pokud záznam z jednání svědčí o vašem požadavku na pojištění skel a zároveň se s tímto požadavkem pojišťovací zprostředkovatel nevypořádal v doporučení a ani ho nezahrnul do pojistné smlouvy, pak by se mohla otevřít cesta k uplatnění nároku na náhradu újmy.

Zřejmě by se vám mohlo podařit prokázat, že zprostředkovatel nejednal ve vašem nejlepším zájmu a tím porušil svoji povinnost – viz ustanovení § 72 ZDPZ, resp. by se mohlo podařit prokázat, že pojistitel porušil svoji povinnost uloženou v ustanovení § 2789 občanského zákoníku, upozornit zájemce o pojištění na nesoulad jeho požadavků s nabízeným pojištěním.

Pokud ale v záznamu z jednání není Váš požadavek zaznamenán, pak je vaše důkazní situace velice složitá. 

I když se právní řád snaží spotřebitele ochránit, v žádném případě nemůže nahradit jeho bdělost a nemůže ho zprostit povinnosti si přečíst dokumenty, které podepisuje. Je pravděpodobné, že náklady na právní služby v souvislosti s uplatněním vašeho nároku by přesáhly hodnotu sporného požadavku. Lze tak spíše doporučit, abyste si pojištění nechal přepracovat (zřejmě od jiného pojišťovacího zprostředkovatele) a náklad, který nesete ze svého bral jako poplatek za naučení se, že bdělost v právních jednání je důležitá. 

Dobrý den pane Hradecký,

celý proces uzavření smlouvy se zapisuje do záznamu z jednání, který jste obdržel. Projděte si jej a uvidíte, na čem jste se dohodli.

Další věcí je kontrola smlouvy před samotným uzavřením.

Obávám se, že to bude tvrzení proti tvrzení.

Pokud máte ve smlouvě i havarijní pojištění, lze pojisnou událost zlikvidovat touto cestou. Záleží samozřejmě na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, tedy jakou částkou se budete podílet na opravě Vy osobně!

Pokud havarijní pojištění nemáte budete si hradit opravu, výměnu skla ze svého.

Mnoho klidu, pohody a km bez nehody.

Petr Metelec

 

Zdravím Vás, mám několik otázek týkající se bitcoinů, chtěla bych vědět, co to bitcoiny jsou a k čemu vůbec jsou? Vůbec tomu nerozumím. A co pak s nimi? Mohu koupit třeba jen podíl nebo... ?   

Bitcoin patří mezi kryptoměny (či virtuální měny). Využitelné jsou např. k placení ve vybraných obchodech (v ČR je přijímá např. Alza), ovšem význam mohou mít zejména u mezinárodních plateb (jsou rychlejší a levnější než mezinárodní bankovní převod). Vzhledem k omezenému množství bitcoinů (maximálně může být cca 21 milionů) je řada lidí využívá i k uložení peněz, ovšem jedná se o velice rizikové aktivum (cena bitcoinu hodně kolísá a můžete ztratit i desítky procent hodnoty během jediného dne). Koupit si můžete i malou část bitcoinu, ovšem pouze v případě, že vám nevadí, že o peníze můžete přijít.

Krásný dobrý den, čeká mě velmi nemilá situace a tou je rozvod.  Se svým manželem mám společný účet, jak probíhá odloučení z účtu, jak se peníze rozdělují?   

Dobrý den, chápu, že to je velmi složitá situace a společný účet ji nijak neulehčuje. Prvním krokem je založit si vlastní účet a nechat si tam zasílat svůj příjem. Prostředky, které máte na společném účtu, se stávají, stejně jako všechen ostatní společný majetek, předmětem rozvodového řízení. Do tzv. společného jmění manželů patří všechno, co jste během manželství oba nabyli, s výjimkou darů a dědictví. Ideální je rozumná vzájemná dohoda, kterou sepíšete a podpisy si necháte úředně ověřit. Pokud domluva nebude možná, budete majetkové vypořádání řešit u soudu.

Držím Vám palce, aby celé řízení proběhlo v klidu a rychle.

Veronika Svobodová, EFA

Dobrý den, nemohu splácet hypotéku na barák, protože jsem přišel o práci kvůli COVIDU.  Už pomalu nemám peníze, které jsem měl naspořené na horší časy, co mám dělat? Nemám bohužel pojištění proti neschopnosti splácet měsíční splátky. Jde takové pojištění sjednat dodatečně?   

Dobrý den, je to těžká situace. Se svým doporučením se také přikláním k panu Zámečníkovi. Snad bych jen dodal, že banka s Vámi bude jednat mnohem vstřícněji, když budete jednat proaktivně a o hrozícím nebezpečí ji včas informujete. Pokuste se společně vyjednat odložení splátek nebo jejich dočasné snížení. Přeji Vám mnoho úspěchu při hledání nové práce. 

P an Zámečník ma svatou pravdu. Doporučuji se jimi řídit. A k tomu ještě drobnost. Podle statistik o nezaměstnanosti prý v řadě krajú začíná nových pracovních míst převyšovat poptávku. Co toho využít. A jste-li dosti odvážný a šikovný, můžete zkusit barák prodat dřív než praskne narůstající hypoteční bublina, z výnosu uhradit dluh. Musíte ale umět dobře počítat.

Dobrý den, dodatečně pojištění sjednat nelze. Určitě je ale vhodné s vaší bankou o potížích komunikovat a hledat řešení s ní - nabízí se např. odklad splátek či prodloužení splatnosti, které mohou snížit zátěž vašeho rozpočtu.

Dobrý den, mám dluhy za zdravotní pojištění z dob, kdy jsem byl OSVČ, jenže bez příjmu je samozřejmě nemohu platit, co má dělat dřív než příjde exekutor ? Jsem zoufalý, poraďte prosím. 

K radám pánů Netuky a Metelce není prakticky co dodat. Hlavně si nepůjčujte na splacení dluhů od lichvářů nechcete-li skončit ještě hůř.

Dobrý den Lukáši,

jen doplním kolegu Netuku. Pokud to ještě lze, kontaktujte přímo zdravotní pojišťovnu a požádejte o splátkový kalendář.

 

Z formulace je patrné, že pravděpodobně Vaše pohledávka je již u exekutora. Vždy je lepší začít problém řešit dříve, než v tomto pozdním stádiu. Není ani patrné, jak velké jsou dluhy, ani proč jste bez příjmu - konkrétnější radu tedy mohu jen těžko poskytnout.

Doporučuji si primárně zajistit zdroj příjmu, abyste se mohl zkusit s exekutorem domluvit na splátkách svého dluhu. Případně můžete zkusit zpeněžit nějaký svůj majetek, který není exekučně zabaven, a dluh z výtěžku prodeje doplatit.

Zdravím,mám dva psy, ale pojištěný je jen jeden a to ten mladší, bohužel ale ten druhý starší je často nemocný a nepojištěný, mohu převézt pojištění z mladšího na staršího psa? A další otázka je, jestli mohu pojištění uplatnit při očkování psa?  

Dobrý den,

pojištění z jednoho psa nemůžete převést na jiného psa. Pojišťovny neberou do pojištění staré psi (mají omezení věkem zvířete). Je potřeba psa pojistit vždy, když si ho pořizujete, pokud ho chcete mít pojištěného.

Co se týká rozsahu pojištění, to je zda lze uhradit i očkování, musíte se podívat do svého rozsahu smlouvy a pojistných podmínek.

Eva Gmentová, člen Finanční Akademie

Dobrý den, mé děti ví, že proto aby získali peníze je potřeba chodit do práce, ráda bych je chtěla dovzdělat, chci aby měli podvědomí o tom jak hospodařit s penězi. Jsou dostupné nějaké vzdělávací programy? Děkuji Klára F.  

Milá paní Kláro, můžete využít následujících online kurzů nebo webinářů Děti a peníze, kde se dozvíta jak vést děti k finanční zodpovědnosti, učit je zdravé finanční návyky a jak tvořit chytře kapitál pro děti či jak se mají děti naučit hospodařit. Navíc získáte ucelený přehled tipů na další vzdělávání (literaturu, weby, projekty).

Dobrý den,

souhlasím s kolegou Františkem Pavelkou. Buď u ČNB, nebo hledejte na internetu - řada zejména finančních institucí takové programy pořádá, ideálně ve spolupráci se školami. Například vyhledejte heslo Abeceda peněz. 

Je od Vás velmi prozíravé a chválihodné, že takto dobře své děti vedete.

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.), člen Finanční akademie

Dobrý den, výběr optimálního programu hodně závisí na věku dětí. Jsou programy již pro mateřské školy (závisí ale na školce, jestli se připojí) a povinně určitou formu finančního vzdělávání musí zařadit i základní a střední školy do svých vzdělávacích programů. Důraz na finanční vzdělávání i jeho kvalita se ale liší školu od školy... řada mých studentů na VŠE ani neví, že by měla něčím takovým projít... i proto jsem nejen pro ně připravil a průběžně doplňuji Youtube kanál, kde se finanční gramotnosti a vzdělávání věnuji, viz https://www.youtube.com/channel/UC3yeEcSHRd6DJ-BX7IfvREg/.

A jsou tu také již zmíněné vzdělávací materiály od ČNB, zapojuje se i Česká bankovní asociace, něco připravilo i Ministerstvo financí ČR a své programy mají i některé banky, i když ty často podporují především vzdělávání učitelů, což je z dlouhodobého pohledu efektivnější (finančně vzdělaný učitel může dál šířit finanční vzdělání mezi žáky a studenty).

Paní Kláro. Máte-li internet, doporučuji obrátit se na toho nejlepšího, Českou národní banku. Je to banka ze všech bank nejbankovatějši a všechny ostatní banky k ní chodí pro rozumy i pro peníze. Česká národní banka má vypracování řadu vzdělávacích programů tohoto typu. Dokonce má i muzeum peněz, kde by se děti řadu věcí dozvěděly. Ale až po koronaviru.

S pozdravem

František Pavelka

Zdravím kde zjistím jestli firma poslala daň u příjmů .mnel sem úraz a skoro rok už marodím .dekuji

Váš dotaz je trochu hůře srozumitelný. V každém případě, jedná-li se o Vaše daně, doporučuji se obrátit na Vašeho správce daně a ověřit situaci. Jedná-li se o daně firemní, musí se obrátit na správce daně daná firma. Pro více detailů doporučuji kontaktovat Vašeho daňového poradce.

Dobrý den,

jak to nejlépe řešit dvě půjčky u dvou různých bank?

Děkuji.

Dotaz je dosti neurčitý. Není jasné, co Vás trápí. Univerzálním a optimálním řešením by mohlo být sloučení těchto dvou půjček do jedné. Ubudou Vám starosti. Postup: Vybrat si banku, která Vám nabídne nejlepší řešení. Může to být jedna ze dvou bank, od kterých máte půjčku nebo i nějaká třetí banka. Jako kritéria výběru můžete použít nabízenou úrokovou sazbu nebo ještě lépe RPSN (roční procentní sazbu nákladů), dobu splatnosti úvěrů (prodloužení splatnosti sníží splátky, ale zvýší celkové náklady z úroků a ostatních poplatků), výše poplatků, zda je banka ochotna všechny operace se sloučením uskutečnit za Vás apod. Pokud jste v prodlení se splácením nebo máte s jednou nebo oběma bankami ještě další problémy, nejlepší je neváhat a první jednat s bankami, kterým dlužíte. Odmítnou-li Vás stroze nebo nepřátelsky, zkuste se obrátit na jinou banku. Jinak také existují poradny pro dlužníky v nesnázích, některé jsou ochotny poradit i zdarma.    

 

Dobrý den,

chtěl bych prodat byt, na který jsem si před 3 lety bral hypotéku, tudíž ještě není splacená. Jde to vůbec? Můžu pak zbylou částku doplatit ihned? Nebo je lepší peníze investovat?

Dobrý den pane Libore A

Nosil bych dříví do lesa, kdybych se příliš rozepisoval. Souhlasím se všemi variantami popsanými panem Davidem Eimem (Gepard Finance). Nejsem si jistý, zda jsem se nepřehlédl, ale byla by ještě možnost prodat byt i se zbytkem nesplaceného dluhu, pokud by kupující na tuto variantu přistoupil. Banky takovou variantu také umí. Co se strženými penězi? Jste-li ženat, manželka Vám jistě také ráda pomůže. 

Dobrý den, Libore,

prodat byt a splatit související hypotéku můžete kdykoliv. Předpokládám, že byt, o kterém mluvíte, slouží zároveň jako zajištění té hypotéky - to je typická situace. Kupující by byt nekoupil, pokud by na něm dále mělo váznout zástavní právo. Z výnosu prodeje tedy hypotéku splatíte a tím dojde z zániku zástavního práva.

Pokud by u Vaší hypotéky právě končila fixace, splacení by bylo zcela zdarma.

Vzhledem k tomu, že Vaše smlouva již trvá tří roky, pokud byste hypotéku v souvislostí s prodejem zcela splatil, pak ani v okamžiku, kdy fixace úrokové sazby trvá, Vám banka nemůže naúčtovat více, než náklady ve výši 1 % z výše mimořádné splátky, maximálně však 50.000 Kč.

Je dost možné, že kupující sám si také bude chtít vzít hypotéku a zastavit ten samý byt. Po krátkou chvíli by tedy na něm vázla dokonce dvě zástavní práva. Ani to není problém. Banky s tím počítají a umí to vyřešit.

Čistě teoreticky byste mohl stávající hypotéku zajistit jinou nemovitostí a úvěr dále splácet. Již jsem se s takovou situací několikrát setkal. Ale je velice neobvyklá a vůbec není jisté, že by banka s takovým postupem souhlasila. Uvádím tu možnost jen pro úplnost mé odpovědi.

Otázka případné investice takových prostředků je velice individuální. Nelze ji spravedlivě zodpovědět. Záleží na osobní situaci a preferencích konkrétního člověka.

Pokud máte vyřešeno vlastní bydlení, dostatek vlastních prostředků a vhodnou důvěryhodnou investiční příležitost, pak by takový postup mohl dávat smysl. Ale myslím, že v takovém případě byste dotaz v tomto ohledu nepoložil, protože odpověď byste znal sám nejlépe.

Úvaha, že by se takové situace a zdrojů dalo využít k nějakému dodatečnému výnosu z nějaké investice - asi si vysloužím nesouhlas části finančních poradců - ale já bych to neudělal. Neexistuje zcela bezpečná investice a investovat půjčené prostředky sebou sice nese šanci na větší výnos, ale zároveň sebou nese větší rizika v případě, že se investice nevydaří podle představ. Osobně se tedy přikláním ke konzervativnímu přístupu - úvěr splatit a teprve s prostředky, který Vám zbydou naložit vhodným způsobem.

Jsem živnostník. Přišel jsem o zakázky a nemám tak příjem. Je třeba nějaké pojištění, které mě ochrání? Vím, že je třeba pojištění při neschopnosti splácet úvěry… 

Dobrý den,

mám studentský účet u České spořitelny. Chtěla bych se zeptat, jestli musím nahlásit bance, že jsem ukončila studium. Případně jestli musím přejít na jiný účet.

Dobrý den,

záleží na tom, jaký účet máte. Předpokládám, že máte Standard účet. V takovém případě nemusíte řešit vůbec nic a máte ho i do budoucnosti stále zdarma.

děkujeme za dotaz i za to, že využíváte naše služby!

František Bouc

Česká spořitelna

 

Dobrý den,

jsem studentem VŠ a chci si něco spořit. Zajímalo by mě, jestli je pro mě lepší stavební spoření nebo spořicí účet?

Děkuji.

Dobrý den, u spořicího účtu máte peníze k dispozici ihned, ale zato s relativně nižším úrokovým výnosem. U stavebního spoření je vedle úroku z vkladu také možné získat státní podporu. Na druhou stranu vázací lhůta u stavebního spoření je 6 let, tj. pokud byste potřeboval vybrat prostředky dříve, tak nedostanete tu státní podporu. Oba typy vkladu jsou ze zákona pojištěny do výše 100 tis. EUR.

Zda je váš zájem spořit dlouhodobě více jak 5 let, doporučuji se poradit s finančním poradcem, který by vám, po analýze klientských potřeb a nastaveném finančním cíli, mohl doporučit i investice do podílových fondů nebo ETF. Tento typ tvoření rezervy je oproti stavebnímu spoření více likvidní a pro tvoření dlouhodobé rezervy může přinést i výhodnější zhodnocení. Případně částku rozdělit do 2-3 produktů a diverzifikovat kapitál dle potřeby a finančního cíle. 

To bude záviset na částce a časovém horizontu, kdy budete prostředky potřebovat. Na krátkodobé odkládání prostředků je určitě lepší spořicí účet. Pokud byste však měla již stávající smlouvu stavebního spoření, která bude mít v okamžiku potřeby využití peněžních prostředků již splněnou zákonnou vázací dobu, je možné využít i takovou smlouvu pro krátkodobější odkládání. Současně doporučuji mít vždy i nějakou rychle dostupnou finanční rezervu, na což je vhodnější spořicí účet.

Dal jsem známému v určitém počtu k dispozice dvě kryptoměny, aby je držel na svém krypto účtu. Teď řešíme jak tyto prestředky zajistit propřípad nenadálé události na jeho, nebo mé straně. Navrhl jsem toto řešení: Jeho vlastní bianklo směnka, která by se ke dni splatnosti, podle vyplňovací dohody dolplnila podle kurzu ke dni splatnosti o částku znějící na koruny CZK. Směnka podle mne nemůže znít na kryptoměny, protože ty nejsou penězi. Je to možné řešit takto, nebo je jiné schůdnejší řešení. Ve smlouvě o zápůjčce mohou být uvedeny kryptoměny ?? Děkuji za odpověď l.P.

Dobrý den,

v takovém případě není potřeba řešit věc mimo samotné krypto technologie. Kryptoměny myslí i na takové situace!

Stačí vlasnit hardwarovou peněženku (kterou, věřím, při "určitém počtu" kryptoměn, tak nebo tak máte vy nebo váš známý) Trezor T a použít funkci Shamir backup.

Ten vám umožní vytvořit obnovovací seed ve formátu "2 ze 3" (a jiné kombinace). K převodu kryptoměn tak bude potřeba minimálně 2 ze 3 celkových kusů seedu. Jeden si necháte vy, jeden kolega a jeden dáte společně třeba notáři. Pokud bude vše bez problémů, notáře nikdy neoslovíte. Pokud by se jednomu z vás něco stalo, druhý spolu s notářem kryptoměny obnoví k sobě.

Pokud jste více obezřetní a bojíte se, že by se vám něco stalo společně, můžete nakombinovat třeba 4 z 5 a rozdat další dva manželkám. I kdyby vás obě opustily, s notářem to dohromady ven nedostanou. Kombinací je samozřejmě libovolné množství a záleží jen na tom, jak zajímavou vymyslíte.

Návod: https://wiki.trezor.io/Shamir_Backup
Pro stoprocentní bezpečí se seed dá i vyrazit do kovu: https://recoveryseed.cz/produkt/shamir-backup-recovery-seed-2/

Držím palce!

Namísto smlouvy o zápůjčce doporučuji zvážit využití smlouvy o výpůjčce a v každém případě využít služeb právní kanceláře.

Dobrý den,ve škole během tělesné výchovy jsem si zlomila ruku. Nejsem pojištěná. Mám i tak nárok na nějaké peníze? 

Za úrazy ve škole je odpovědná škola a měla byste od nich dostat odškodnění. Pokud jsou pojištěni, pak odškodnění obdržíte z jejich pojištění.

pokud oznámíte škodu ve škole (a to předpokládám tak proběhlo), mělo a mohlo by být uplatněno z jejich pojištění odpovědnosti za úrazy a škody na zdraví 

Dobrý den, jsem OSVČ, splňuji podmínku poklesu tržeb o 50% proti srovnávacímu období i podmínku převažující činnosti. Pracovala jsem (2019 a 2020) hlavně jako překladatel v oblasti cestovního ruchu a nyní poklesl zájem o tyto mé služby. Mohu o bonus žádat, i když má činnost nebyla ovlivněna přímo? Děkuji.

Zasíláme Vám odpověď z Ministerstva financí. Pokud žadatelka splňuje i další zákonné podmínky (například, že byla OSVČ ke dni 5. října 2020 či prošla testem majoritních příjmů…), tak podle dodaných informací může získat kompenzační bonus.S pozdravem Vaše Zlatá koruna 

Dobrý den, děkujeme za dotaz. V tomto Rádci zodpovídají dotazy členové Finanční akademie Zlaté koruny - tedy z oblasti osobních a podnikatelských financí, respektive finančních produktů. Váš dotaz se týká opatření vlády ke zmírnění následků současné koronavirové krize a měl by být směřován spíše na legislativně právní poradnu k výkladu těchto opatření. Nicméně je možné, že některý z akademiků Vám bude moci poradit. Přejeme pevné zdraví - i to finanční.Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,

prosím, kde je teď nejvýhodnější hypotéka? Jaké mám sledovat parametry?

Dobrý den, na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože každému klientovi vyhovuje něco jiného. Někdo se spokojí s nízkým úrokem na krátkou dobu. Druhý klient si rád něco málo připlatí, ale bude mít jistou výši splátky na 10 let. Někdo potřebuje splatnost delší než do 70 let. Někdo žádá hypotéku vyšší než je 80 % zástavní hodnoty. Těch priorit je široká škála a ne každý klient dostane nejvýhodnější podmínky. Záleží také na tom, jakým způsobem budete prokazovat příjem - každá banka se dívá jinak na podnikatele, jinak na maminky na mateřské dovolené apod. Pokud si nechcete za žádnou cenu zakládat účet v jiné bance, budete se muset spokojit se svou domovskou bankou, možná tam budete mít i předschválenou nabídku. Pokud chcete mít náhled na celý bankovní trh, obraťte se na finančního poradce.

Držím palce

Dobrý den, 

potřebuji pujčit na dodělání domu asi 200 tius. Mohu požádát o předběžnou kalkulaci ? 

Děkuji 

Jana Popelkova

Vážená paní Popelková,

není v našich silách na základě minimálních informací připravit, byť i předběžnou, kalkulaci.

Částka 200 tis. Kč je kontextu financování bydlení spíše menší. Není vyloučeno řešit takový úvěr hypotečním úvěrem, ale nebudete mít příliš na výběr - většina bank poskytuje hypoteční úvěry až od výše 300 Kč. Přesto ale několik bank nabízí hypotéky již od 200 tis. a jejich produkty by pro Vás mohly představovat řešení.

Druhou možností jsou úvěrové produkty stavebních spořitelen. Ty poskytují i menší částky. Pokud úvěru bude vhodně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, úroková sazba bude srovnatelná s úrokovými sazbami hypotečních úvěrů.

Jen pro orientační představu (tedy nikoliv jako konkrétní nabídku) mohu upřesnit, že úvěr 200.000 Kč se splatností 10 let, s roční úrokovou sazbou 2,35 % obnáší měsíční splátku asi 1.870 Kč.

Dobrý den,

měla jse uložené a našetřené peníze u RB bankny, jednalo se celkem o více než 600 000 na podníkání a rozvoj mého podniku .Můj ucet napadli heckeři, celý případ šetří police. JAké jsou předpoklada, že svoje peníze dostanu zpět. JAkto že banky nemají zapečpené účty proti těmto hackerským útokům.

Dobrý den,

hackeři nejspíš napadli Váš účet přes Váš počítač. Banky zabezpečení nejen, že mají, ale i odpovídají za uložené peníze. 

 

DObrý den paní Grimová,

děkuji za rychlou odpvověĎ. Bohužel ihned p napadení účtu jsem podávalan a banku reklamaci a byla odmítnuta. Spor reším už přes 4 měsíce , odvolalala jsem se k finančnímu arbitrovi, natočila pořad pro CR a banka odmítá se k tomutu případu vyjádřit. Je tedy možné se obrátit na soud a tento spor vyhrát?

Můžete mi tedy poradit, jak mám tento spor řešit? A  zda mám tedy právo na vrácení svých peněz?

Dobrý den,

nejsem právník a tudíž Vám nemůžu dát radu, zda se máte soudit atd. 

Pokud došlo k napadení účtu přes zcizení nebo zneužití Vašich přihlašovacích údajů, pak dle mého soudu máte právo na náhradu ne od banky, ale od pachatele. 

Doporučuji konzultovat jak s bankou, tak Policií ČR. 

Oni by Vám měli dát bližší informace i s ohledem na to, že by měli mít zmapováno, jak ke ztrátě peněz došlo.

Zajimalo by mne jaky urok mate na sporeni - procenta z castky dekuji

Dotaz je bohužel nejasný. Koho se ptáte? Toto fórum není nabídkou jakéhokoli spořicího produktu, ale platformou pro dotazy k finančním záležitostem.

Dobrý den paní Mitrasová,

děkujeme za dotaz, ale "spoření" je široký pojem.

Upřesněte, zda li máte na mysli stavební spoření, spořící účet případně investici.

Hodně našich klientů má zkrátka k dispozici nějaké peníze nebo chtějí pravidelně ukládat a nevědí vlastně kam. Pokud je to i Váš případ, napište nám a můžeme Vám nějaký způsob doporučit.

Mnoho klidu, pohody a hlavně zdraví.

Petr Metelec

Základní porovnání spořicích účtů najdete zde: https://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/ucty/sporici-ucty

Pro rozhodování, jaký účet či produkt zvolit je zapotřebí znát následující informace – na jak dlouho je zájem spořit, jak vysoká je suma ke spoření, jaká rizika je klient ochotný nést, co je cílem klienta neboli účel spoření. 

Doporučuji se obrátit na finančního poradce, který by vám na základě analýzy klientských potřeb mohl vytvořit vhodný program k tvoření krátkodobé či dlouhodobé rezervy. Možná nakonec nezvolíte spořicí produkty, ale investiční, které mají možnost pokrýt alespoň míru inflace a vaše peníze tak nebudou ztrácet na hodnotě.

 

Muzete byt prosim vice konkretni, jaky typ sporeni mate na mysli (sporici ucty, terminove vklady, jine)?

Dobrý den, slyšel jsem, že dotaci na solární elektrárnu na domě vyřídí i banka, je tomu tak? A jaké mám mít k tomu podklady?

Zasíláme Vám odpověď z Ministerstva financí. Dotace na solární systémy nabízí například program „Nová zelená úsporám“, který je v gesci Ministerstva životního prostředí. V tomto případě se tedy doporučujeme obrátit přímo na tuto instituci. S pozdravem Vaše Zlatá koruna