Rádce Zlaté koruny

navazuje na Peníze v roušce

Tyto stránky byly s názvem Peníze v roušce vytvořeny na začátku pandemie koronaviru. Ta je naštěstí již za námi. Dotazy na problematiku osobních a podnikatelských financí nám ale chodí stále. Proto jsme se rozhodli v tomto rádci pokračovat tentokráte již bez roušky.

 

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám odpovídá na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Doporučujeme, abyste si nejdříve prošli předchozí dotazy. Je velice pravděpodobné, že odpověď na svoji otázku naleznete.

Krásný dobrý den, chtěl bych vědět, z čeho se vypočítává důchod?

Dobrý den,
obecně se dá říct, že z každého výdělku, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění, přičemž minimální doba pojištění je v současnosti 35 let. Od roku 1986 se přepočítá každý váš výdělek (ať zaměstnanecký nebo ze samostatné výdělečně činnosti) na tzv. roční vyměřovací základ. Dále se vynásobí koeficientem odpovídající délce doby pojištění. K tomu se připočítá základní výměra, která je zákonem stanovena na 10 % aktuální průměrné mzdy, pro letošní rok je to tedy 3550 Kč. Výpočet důchodu je však ještě mnohem složitější, vstupují do něj náhradní a vyloučené doby (nemoc, vojna, studium, mateřská dovolená, nezaměstnanost, invalidní důchod apod.), redukční hranice, zda odcházíte do důchodu dříve, nebo naopak přesluhujete... Pokud chcete získat orientační informaci, nechte si od České správy sociálního zabezpečení zaslat Informativní osobní list důchodového pojištění a využijte kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (pozor - klakulačka na stránkách ČSSZ není správná!). Nebo se obraťte na odborníka v oblasti důchodového poradenství.

¨Hezký víkend Veronika Svobodová

 

Dobrý den,

potřebuji vybrat peníze ze stavebního spoření, tudíž ukončit smlouvu o stavebním spoření. Jak dlouho toto odstoupení trvá?

Dobrý den Simono,

výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při výpovědi ve vázací době (do 6 let od uzavření smlouvy) zaplatíte poplatek za předčasnou výpověď ve výši 0,5 % z cílové částky, min. 2000 Kč a přijdete o veškeré státní příspěvky.

Kontaktujte Vaši stavební spořitelnu nebo poradce, který Vám blíže poradí.

 

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

 

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi mezi povinným ručením a havarijním pojištení?

Velmi jednoduše řečeno, povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Vás chrání před platbami osobám, které utrpěly škodu (újmu) způsobenou provozem Vašeho vozidla. Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo před škodami, které mohou být způsobeny jeho provozem, provozem jiných vozidel, přírodními živly, odcizením nebo třeba vandalstvim, obdobně ako jiný Váš majetek.

Zdravím, chtěla bych vědět jak se vyhnout klamným smskám, které se vydávají za moji banku. Jak poznám, že mi zprávu píše opravdu moje banka a není to podvod?

V případě pochybností doporučuji se spoléhat na zprávy v bankovnictví, případně podezřelou zprávu ověřit přímo s Vaší bankou. Identitu odesilatele SMS zprávy z pozice běžného uživatele není možné jakkoli ověřit.

Dobrý den,

mohu si platit dvě penzijní pojištění u různých společností na jednu osobu?

Dobrý den,

ne to možné není. Po uzavření druhé smlouvy Vám pro duplicitu tato bude ukončena ze strany penzijní společnosti.

S pozdravem

Petr Metelec

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou?

Dobrý den,

úvěr se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru. Úvěr jsou výhradně peníze. Úvěr poskytují subjekty, které k tomu mají podle zákona oprávnění. Poskytování úvěrů je regulováno a dozorováno Českou národní bankou.

Půjčka nemusí být jen peníze, ale v podstatě jakákoliv movitá věc. Můžete si půjčit auto, stan nebo třeba zahradní nářadí. Půjčky se řídí občanským zákoníkem.

Pokud si tedy jdete půjčit peníze do banky, je to úvěr.

Pokud si půjčíte peníze (nebo nějakou věc) např. od známého, je to půjčka.

Pěkný den

David Eim

Dobrý den,

úvěr a půjčka je totéž.

S pozdravem Petr Metelec

Dobrý den,

co to znamená spoluúčast u havarijního pojištění? Proč nelze celou škodu pokrýt/zaplatit z pojištění?
 

 

Dobrý den pane Vlčku,

spoluúčast u havarijního pojištění znamená, jakou měrou, částkou se na škodě bude podílet klient. Spoluúčast je možné sjednat různou. Např. 5% a min. 5.000,-, 10% a min. 10.000,-.

Uveďme si příklad na spoluúčasti 5% a min. 5.000,-:

Celková škoda vyčíslená pojišťovnou bude 50.000,-. 

Pojišťovna vyplatí 45.000,-, protože se klient podílí 5%(2.500,-), ale min. 5.000,- a tuto částku si na svůj vrub nese klient.

U některých pojišťoven můžete zvolit i spoluúčast 0% avšak zpravidla bývá min. 2.000,-.

Záleží na více okolnostech jakou spoluúčast můžete volit a jakou Vám pojišťovna dovolí. Např. hraje roli stáří vozidla a také druh pojišťovaného vozidla.

Všeobecně platí, že čím vyšší spoluúčast je na straně klienta, tím je i levnější havarijní pojištění. Ale pozor! Co je levné, nemusí být kvalitní.

Mnoho km bez nehody, pohodu a klid Vám přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

Spoluúčast je míra, jakou se klient podílí na vzniklé škodě, u havarijního pojištění obvykle 5 % z výše škody nejméně 5 000 Kč. V určitých případech, obvykle u nových vozidel, je možné se spoluúčasti vyhnout, ale obecně vzato pojišťovny chtějí, aby se klient určitým způsobem podílel na případné škodě. Samozřejmě některé pojišťovny umožňují i velmi nízkou míru této spoluúčasti, ale pojištění je poté výrazně dražší.

Dobrý den,

mohu jet se svým vozem do zahraničí? Pokud ano, stačí mi povinné ručení?

 

 

Samozřejmě, z hlediska splnění právní povinnosti jsou odpovědi správné, ale z hlediska komfortu cestování a naplnění smyslu cesty je vhodné přemýšlet i o dalších pojištěních, které vám pomouhou v případných nesnázích v cizině (tecnická, právní, zdravotní asistence, léčebné výlohy, odpovědnost za škodu atd.)    

Ani, vezměte sebou 2 zelené karty a můžete cestovat bez starosti do všech zemí, které jsou na ní uvedeny a nebyly pojišťovnou vyškrtnuty.

Ani, vezměte sebou 2 zelené karty a můžete cestovat bez starosti do všech zemí, které jsou na ní uvedeny a nebyly pojišťovnou vyškrtnuty.

Dobrý den, ano, pro velké množství zemí stačí povinné ručení. Nezapomeňte si s sebou ale vzít zelenou kartu. Na té také máte uvedeno, v jakých zemích povinné ručení platí (obecně je to celá Evropa, ale jsou výjimky).

Dobrý den, chtěl bych začít investovat, ale nemám nejmenší ponětí jak, doporučili byste mi, kde bych získal bližší informace? Předem děkuji za Váš čas.

Dobrý den, investování je poměrně složité téma na formát tohoto textu. Pokud jste z Prahy nebo rozumného okolí, rád se s Vámi sejdu a vše důležité vysvětlím.

Dobrý den,

chtěl bych prodat byt, na který jsem si před 3 lety bral hypotéku, tudíž ještě není splacená. Jde to vůbec? Můžu pak zbylou částku doplatit ihned? Nebo je lepší peníze investovat?
Předem děkuji za odpověď

 

Vážený pane Nadere,

ano, jde to zcela jistě. Hypoteční úvěr máte ze zákona právo splatit kdykoliv. Předpokládám, že ten byt slouží jako zajištění hypotéky. Pokud jej budete chtít prodat, bude nutné hypotéku splatit. Jakékoliv jiné úvahy bych pustil z hlavy. Hypotéka byla na byt. Byt se prodá, hypotéka se splatí - to je zcela logický postup.

Otázkou je, zda Vám banka nevyměří k úhradě nějaké náklady. Mluvím o tzv. "účelně vynaložených nákladech". U většiny bank to nebude žádný problém a bude se jednat o řádově stokoruny. U některých bank ta částka může být znatelně vyšší.

V každém případě ale platí, že pokud smlouva již trvá alespoň dva roky (a Vaše již trvá dokonce tři roky) a financovaná nemovitost se prodá a úvěr se splatí, nesmí banka vyměřit vyšší náklady, než 1 % z výše mimořádné splátky, maximálně však 50.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že byt zvažujete prodat tak brzy po jeho nabytí, doporučuji, abyste si s daňovým poradcem zkonzultoval souvislost zvažovaného prodeje s daní z příjmu fyzických osob. Nejsem v oblasti daní odborníkem, ale domnívám se, že výnos by byl předmětem daně z příjmu.

Dobrý den,

máte štěstí, protože toto je již standardní proces v našich bankách. Nejdříve požádáte svoji banku o vyčíslení zůstatku úvěru ke konkrétnímu datu, kdy dostanete peníze od kupujícího. Tuto částku následně uvedete do kupní smlouvy a prodávající tyto peníze pošle do Vaší banky a zbytek částky do kupní ceny pošle na účet Vám nebo do úschovy. S těmito penězi si pak můžete dělat vše, co uznáte za vhodné.

Ať se daří

Zdravím,

zajímalo by mě od čeho se odvíjí výše povinného ručení.

Weberová

 

Dobrý den,

faktorů je celá řada a každá pojišťovna to může mít ještě nastaveno individuálně. Mezi ty obecné patří například věk a trvalé bydliště toho na koho je smlouva sjednaná, jeho délka historie v pojištění vozidel a počet nehod, které způsobil, výkon či obsah pojišťovaného vozidla, ale používá se i spousta dalších jako roční nájezd kilometrů, stáří vozidla, ... a důležitým faktorem je samozřejmě také nastavení služeb, které v rámci povinného ručení máte.

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli je možné dostat hypotéku na koupi bytu, ale zároveň i na jeho rekonstrukci?

Dobrý den,

ano, tato kombinace účelů úvěru je možná. Jen upozorním na to, že celá hodnota rekonstrukce se nemusí promítnout do budoucí ceny nemovitosti dle odhadce banky. To znamená, že se může stát, že Vám banka nedá na rekonstrukci celých 100% nákladů.

Prosím o info, jak je to aktuálně s financováním družstevního bydlení. Je možná hypotéka? A za jakých podmínek? Jak banky při úvěru na družstevní byt postupují, jsou přísnější nebo naopak, než když jde o běžnou hypotéku na byt do osobního vlastnictví? Je možné dostat 100% úvěr?

Pavel

Dobrý den, Pavle,

hypotéka je úvěr, který je (vždy, bez výjimky) zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Družstevní byt jako zajištění v podstatě využít nejde.

Pokud má klient jiné vhodné zajištění (třeba i poskytnuté od rodičů apod.), pak je to standardní situace a hypotéka by neměla být problém.

Pokud klient nemá jiné vhodné zajištění, pak může existovat řešení v případě, že se u družstevního bytu plánuje převod do osobního vlastnictví. Potom banka může poskytnout tzv. předhypoteční úvěr (není to hypoteční úvěr, není zajištěný) a po převodu vlastnictví bytu na klienta se předhypoteční úvěr nahradí řádnou hypotékou. Banky však požadují, aby k převodu do osobního vlastnictví došlo typicky do jednoho, maximálně dvou let. Pokud by se převod z nějakého důvodu nerealizoval, je to docela velký problém a v nejhorším případě může vést až ke sesplatnění úvěru.

Velice zajímavým řešením může být produkt některých stavebních spořitelen. Tři z nich mají pro financování družstevního bydlení speciální produkty a lze takto financovat až 3,5 mil. Kč. Převod do osobního vlastnictví není nutný. Úvěr je účelový, ale nezajištěný.

Nezajištěný úvěr je pro banku rizikovější a je tedy dražší. Úrokové sazby těchto úvěrů u stavebních spořitelen nyní začínají na roční úrokové sazbě 3,89 %, ale spíše je potřeba počítat se sazbou i znatelně přes 4 %.

Jak vidíte, dost záleží na okolnostech. Ale družstevní bydlení každopádně při splnění některých předpokladů financovat lze.

Přeji hezký den

David Eim, Gepard finance

Dobrý den,

zajímalo by mě, když se rozhodnu koupit bitcoiny, jak se chránit? Co je potřeba zajistit, abych o ně nepřišel? Mám to mít raději na nějakém externím disku nebo to mohu mít na běžném uživatelském PC? Myslím si, že dnes už se i IT amatér dostane do jakéhokoli počítače.

Dobrý den, nejbezpečnějším způsobem uložení bitcoinů je buď hardwarová peněženka, kterou je možné připojit k počítači jen v průběhu placení, nebo vytisknutí kódů na papír a jeho uložení na zabezpečené místo (např. sejf). Ovšem i zmiňovaná varianta uložení na externí disk, který není neustále připojen, je dostatečná varianta. Zvažte ale i možnost poškození disku, která také stojí za ztrátou nemalého množství bitcoinů. A vedle toho zvažte, zda má smysl bitcoiny kupovat - jedná se pouze o spekulaci, která nenese žádný průběžný výnos, navíc je spojena s náklady na uložení bitcoinů či riziko, že o ně přijdete.

Pěkný den,rád bych využil podnikatelský úvěr na můj projekt, jsou nějaké podmínky pro sjednání? Má to každá společnost jinak? Také by mě zajímalo, co dělat, když projekt/firma neuspěje?

Dobrý den, Váš dotaz je velmi individuální, zkuste se tedy spíše obrátit rovnou na Vaši banku. Možná, že ale ještě některý z akademiků odpoví... S přáním hezkých dnů Vaše Zlatá koruna

Pěkný den,

 

byla jsem donedávna OSVČ, zrušila jsem ŽL ve chvíli, kdy se blížil termín porodu, a mohla tak žádat o mateřský příspěvek. Řádně jsem platila zdravotní a sociální pojištění ale bohužel si neplatila to nemocenské. Byl to pro mě výdaj navíc. To jsem ale netušila, že mi díky tomu neschválí mateřskou. Dá se s tím ještě něco dělat ?

 

Dobrý den, s mateřskou již nenaděláte nic, pokud jste nemocenské pojištění neplatila. Po porodu nicméně budete moci zažádat o rodičovskou ve výši 10 000 Kč měsíčně.

Dobry den , je to vice nez 5 let co jsem splatil insolvenci , a v registru dluzniku stale jsem .
Chtel bych Vas poprosit o radu , jak se z registru dostat a kde vubec zadat o vymazani. Dekuji Toth Stefan

Dobrý den,

jak ukončit smlouvu o stavebním spoření dítěte? Třeba se později vrátím ke spoření ale teď to nejde. Děkuji

Dobrý den, ve svém dotazu píšete, že se chcete v budoucnu ke spoření vrátit. V takovém případě doporučuji smlouvu nevypovídat, jen na čas přestat platit - nikdo Vás nebude uhánět. A až Vám to situace dovolí, můžete bez jakéhokoli oznamování pokračovat. Dá se také vkládat příspěvky nárazově, například peněžní dárky od příbuzných.

Ukončení smlouvy byste si měla vždy dobře rozmyslet - jsou to peníze dítěte a měly by být využity v jeho prospěch. Pokud je smlouva starší šesti let, tedy po tzv. vázací lhůtě, můžete ji ukončit bez ztráty státní podpory. Žádost s Vámi vyplní zástupce příslušné stavební spořitelny. Podepsat ji musí oba rodiče a pokud to není možné, zastoupí druhého zákonného zástupce opatrovnický soud. Ten bude velmi pečlivě zkoumat účel využití těchto prostředků. Jakmile dítě dosáhne plnoletosti, ukončuje už smlouvu samo.

Přeji Vám, aby ukončení nebylo potřeba, peníze se jistě budou hodit na studia nebo pro start do života Veronika Svobodová

Dobrý den, moje manželka se zadlužila snad na všem, na čem se dá. Po několika letech trápení jsem se rozhodl, že se rozvedu, co s tím? Půjdou ty dluhy i za mnou?   

Dobrý den, pokud máte společné jmění manželů, tak se skutečně rozvodem dluhů nezbavíte... pouze v případě, že byste měli v manželství oddělené jmění veřejně přístupným notářským zápisem, by se vás týkaly pouze ty dluhy manželky, u nichž byste byl spolužadatelem či ručitelem.

Dobrý den pane Valento,

tohle je velmi špatná situace, která má bohužel i špatnou odpověď. Za všechny svoje dluhy můžete bez rozdílu oba. A je jedno, jestli jste o dluzích věděl nebo nevěděl. Pouze v případě, že by Vaše manželka si vzala dluhy pouze na sebe a souhlasili by s tím i věřitelé, pak byste se tomu mohl vyhnout. To se ale obávám, že není moc reálné.

Pavel Najman

Krásný dobrý den, nevím zda-li je to ve vašich kompetencích, ale zkusím se zeptat. Jsem v evidenci na úřadu práce, nemám však finanční podporu. Na schůzce s ÚP jsem se od své referentky dozvěděla, že nemohu mít dohodu o provedení práce ale jen dohodu o pracovní činnosti. Co mám dělat, když mi firma DPČ nechce dát a trvá na DPP?Jaké jsou podmínky pro DPČ plus zároveň zůstat v evidenci na ÚP. Ve firmě si vydělám málo, že bych jako samoplátce nezaplatila ani zdravotní, natož abych z toho mohla platit své osobní potřeby. Děkuji za jakoukoliv odpověď.   

Dobrý den,

Váš dotaz je spíše legislativního charakteru, zkuste se tedy spíše obrátit rovnou na úřad práce. Možná, že ale ještě některý z akademiků odpoví...

S přáním hezkých dnů

Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,  nevěděli byste o nějakých ověřených informacích nebo o vzdělání k investování do podílových fondů? Je to náročné téma a rád bych se dozvěděl víc. Předem mockrát děkuji.   

LITERATURA:▶Investování pro začátečníky – Petr Syrový▶ Inteligentní investor – Benjamin Graham▶ 10 způsobů, jak se (ne) nechat připravit o peníze – Tomáš Tyl▶ Investor 21. století – David Havlíček a Michal Stupavský▶ Investice nová strategie – Pavel Kohout▶ Náhodná procházka po Wall Street – Burton Malkiel▶ Eseje Warrena Buffetta: lekce pro korporátní Ameriku – Warren Buffett▶ Myšlením k bohatství – Napoleon Hill▶Finanční zralost – Klíč k finanční spokojenosti  - Veronika Kalátová KURZY:Skupinové nebo onlinové kurzy na https://www.naucmese.cz/ PODCASTY A YOUTUBE KANÁL▶velký rozsah informací dle investiční strategie, produktového cílení apod. Pro začínajícího investora je nutné si nejdříve udělat analýzu klientských potřeb, nastavit kvalitní finanční plán, připravit investiční strategii (alokace, diverzifikace, výši rizkovosti) a následně je možné začít hledat potřebné investiční aktiva jako jsou fondy a ještě lépa ETF (nízkonákladové pasivní fondy). Začínajícím investorům se nedoporučuje dělat spekulativní investice do komodit/měny/krypto/apod. 

Zdravím,  chci se zeptat, získal jsem díky dědictví nějaké peníze, rád bych to využil na splácení hypotéky, je možné splatit ji dříve? Jak se to odrazí na úrocích?  

Ze zákona můžete splatit 25 % jistiny každý rok bez poplatku. Jek píše pan Pavelka, v jiném případě vám může banka naúčtovat poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů - a v tom se banky hodně liší. ČNB vydala svůj výklad zákona, podle kterého banky nesmějí mj. uplatnit největší náklad - náklad na zajištění zdrojů úvěru - a mohou účtovat jen stokoruny či nižší tisíce. S tím ale ne všechny banky souhlasí a např. Komerční banka se s ČNB soudí, aby rozhodl nezávislý soud, který má poslední slovo ve výkladu zákona.

Důležité je ale také říci, že zejména při současných nízkých úrokových sazbách se nemusí předčasné splacení hypotéky vyplatit. Vhodnější může být (podle vašeho vztahu k riziku a dalším okolnostem) peníze investovat. Více o tom hovořím na https://www.youtube.com/watch?v=60cFZaAqXFs

Podle nové úpravy zákona o spotřebním úvěru z roku 2016 v platném znění mohou banky při předčasném splacení hypotečního úvěru zejména na bydlení požadovat navíc úhradu jen zákonem předvídané účelně vynaložené náklady na předčasné splacení. Maximální výše této úhrady je zákonem limitována. V každém případě však bude vhodné projednat celou záležitost s úvěrující bankou, protože není jedno jak je úvěr zajištěn, na jaké účely byl poskytnut a z jakých zdrojů bude splacen (např. nejde-li o peníze z tržby za prodanou nemovitost). Důležité je také, jaká právní úprava platila v doběš uzavření smlouvy o úvěru.

 

Vážený pane Feixi,

pokud splacení provedete v okamžiku, kdy Vám končí tzv. fixace úrokové sazby, pak stačí bance včas záměr oznámit a nebude Vás to stát žádné náklady (lidově se jim často říká "sankce za mimořádnou splátku").

Ale Vám jde zřejmě o splacení mimo okamžik, kdy končí fixace. Tam to je trochu složité a detailní odpověď přesahuje možnosti poradny - byla by příliš dlouhá a složitá. Budu tedy nyní vycházet z předpokladu, že Vaše úvěrová smlouva byla uzavřena 1. 12. 2016 nebo později NEBO byla uzavřena dříve, ale v době od 1. 12. 2016 již nastal alespoň jeden konec fixace úrokové sazby.

Pokud to tak je, pak mimořádná splátka je možná. Toto právo je stanoveno zákonem. Otázka zní, jaké náklady Vám banka vyměří (mám na mysli tu výše zmíněnou "sankci"). V tom, co lze jako náklady vůči klientovi uplatnit nyní existuje nesoulad ve výkladu zákona. Důsledkem je, že se banky nechovají stejně a záleží tedy na tom, u jaké banky úvěr máte.

Většina bank Vám splátku umožní a budete jí hradit náklady v řádu stokorun - typicky 700 - 1.000 Kč.

Existují nejméně dvě banky, které po Vás budou provděpodobně požadovat částku řádově vyšší - možná až v řádu desítek tisíc korun.

Pokud byste měl zájem o detailnější náhled do problematiky, doporučuji tento zdroj: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-na...

V každém případě, pokud splatíte celý úvěr, uhradíte jistinu (to, kolik ještě dlužíte) a ty náklady, které jsem popsal výše.

Pokud splatíte část úvěru, budete pokračovat ve splácení toho, co zbyde. Úroky se budou počítat z aktuální výše dluhu a budete tedy logicky platit na úrocích méně. Budete mít tedy nižší splátku. Případně se lze s bankou dohodnout na zkrácení splatnosti, ale to většinou obnáší (placený) dodatek ke smlouvě.

Popsat celou problematiku by bylo příliš zdlouhavé, ale doufám, že alespoň trochu jsem Vás uvedl do obrazu.

Přeji pěkný den

David Eim

 

Zdravím,  co dělat, když banka, u které mám uložené peníze, zkrachuje? Mám se pro takový případ pojistit, existuje to vůbec?  

Dobrý den, pro takový případ jsou pojištěny samy banky. Pokud by vaše banka zkrachovala, tak z Fondu pojištění vkladů při Garančním systému finančního trhu dostanete náhradu vkladu ve výši 100 % až do částky 100 tis. EUR přepočtených na české koruny kurzem ČNB. Za určitých okolností můžete získat i částku dvojnásobnou, např. pokud jste v posledních 3 měsících před krachem banky prodala nemovitost.

Dobrý den, 
 zajímalo by mě, jestli by mi na vycestování z ČR nestačilo jen zdravotní pojištění z Česka. 

Dobrý den, mám na Vás otázku, zaměstnavatel mi přispívá na penzijní pojištění, ale já bych chtěla časem přejít k jiné společnosti, je to možné? Mohla bych třeba o své naspořené peníze přijít nebo se dají převést?    

Dobrý den, Moniko,

přejít k jiné penzijní společnosti můžete. Zaměstnavatel podle zákona nesmí své příspěvky podmiňovat tím, u koho spoříte. Pokud Vám je tedy poskytuje u penzijní společnosti A, musí je poskytovat úplně stejně u společnosti B. Výběr společnosti je na Vás. Všechny úspory, které máte u současné společnosti, se Vám převedou k další. 

Pokud máte penzijní připojištění (sjednávalo se do konce roku 2012), musíte nejprve u své penzijní společnosti provést převod na doplňkové penzijní spoření. Teprve s ním pak můžete od současné společnosti přejít k jiné. 

Pokud již máte doplňkové penzijní spoření (smluvu jste uzavírala v roce 2013 a později), můžete k jiné společnosti přejít rovnou.

S převody jsou spojeny výpovědní lhůty, obvykle 2 měsíce trvá případný převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, a 1 měsíc převod mezi společnostmi.

Převod mezi společnostmi může být zpoplatněn až 500 Kč, ale jen tehdy, pokud u současné spoříte kratší dobu, než 5 let. Ověřte si poplatek u současné společnosti.  

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie

Dobrý den paní Skálová,

penzijní připojištění je smlouva uzavřená mezi Vámi a penzijní společností. To znamená, že veškeré naspořené(nainvestované) peníze a celá smlouva jdou s Vámi automaticky až do doby než smlouvu ukončíte. O peníze, které Vám přispěl Váš zaměstnavatel nepřijdete a pokud Vám bude přispívat i nová společnost, tak jenom dobře.

Pouze uvádím, že pokud byste smlouvu ukončila předčasně např. dříve než v 60-ti letech budete muset státu dodanit příspěvky zaměstnavatele a přišla byste o veškeré příspěky státu. Ale o tom jistě neuvažujete.

Mnoho klidu, zdraví a pohody.

Petr Metelec

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. Kdy a jestli vůbec můžu požádat o vymazání z registru dlužníků. Byl jsem v inslovensi, která byla ukončena v r. 2019. Nebo zda dojde k automatickému vymazání po uplynutí určité doby?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Jiří Javorský

Dobrý den pane Javorský,

níže má odpověď.

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je upraveno v ust. § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení (tedy v případě úspěšného oddlužení se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení – tj. fakticky 5 let od konce splácení).

Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 insolvenčního zákona, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí. V tomto případě se tedy jedná o situaci, kdy insolvenční řízení, resp. oddlužení skončí předčasně odmítnutím návrhu, zastavením řízení o něm např. z důvodu jeho zpětvzetí či z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu. V tomto druhém případě je tedy na dlužníkovi, aby soud o výmaz požádal sám.

Registr SOLUS:

SOLUS je registr dlužníků, jež není nijak spravován státem, ale jedná se o iniciativu soukromých subjektů, které se společně tento registr spravují. Do Registru FO a Registru IČ jsou zařazeni spotřebitelé neplnící své povinnosti vztahující se k činnosti alespoň jednoho člena sdružení SOLUS. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti. Kritériem pro prvotní zařazení do Registru FO a Registru IČ je skutečnost, že spotřebitel je v prodlení se splněním svých závazků z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy, ze které mu vznikl finanční závazek po splatnosti vůči věřiteli a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Výmaz z registru SOLUS

Z registru SOLUS (jmenovitě negativní zápisy) jsou údaje o dlužníkovi vymazány automaticky, a to po uplynutí 3 let ode dne vyrovnání jeho závazku. Dřívější výmaz není možný, leda by se ve Vašem případě jednalo o neoprávněnou evidenci v tomto registru.

 

Z bankovního i nebankovního registru se dlužník dostane automaticky až čtyři roky po umoření půjčky. Z registru SOLUS tři roky po umoření půjčky a rok po splacení nezplacené faktury telekomunikační společnosti či distributoru energie (elektřinaplyn). Dřív šlo vymazání z registru dlužníků uspíšit pouze u registru dlužníků SOLUS. Nejprve musel klient splatit zapsanou pohledávku, poté musel s věřitelem rozvázat veškeré smluvní vztahy a spolu s tím také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů. Až poté mohl klient požádat registr dlužníků SOLUS o výmaz. Následně byl záznam z registru vymazán, protože již nebyl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů. Vše se však změnilo s aktualizací zákona o ochraně spotřebitele 378/2015 Sb. Kvůli tomu je dnes výměna informací o spotřebiteli možná i bez jeho souhlasu.

Dobrý den, víte jestli se ceny u nemovitostí zvýšily nebo naopak snížily ?  Mám s koupí bytu raději počkat ? Co myslíte ? Děkuji za případnou odpověď.  

Pane Skoupile, záleží také na tom, zda chcete bydlet nebo vydělávat. V případě, že Vám jde spíše o to druhé, bude dobré sledovat i údaje o tom zda narůstájí problémy se splácením hypoték. Pokud ano, pak je vhodné počkat, pokud ne držte se názoru pana Zámečníka.   

Dobrý den, pane Skoupile,

ceny nemovitostí se za poslední rok zvýšili a to poměrně významně. Růst cen se liší dle jednotlivých lokalit, ale v průměru je tento trend jasně patrný (k tomu viz například https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-4-ctvrtleti-2020 ). Vzhledem k tomu, že trh nemovitostí si udržuje růstovou tendenci a nejsou na něm patrné důvody k poklesu cen (snížení poptávky, výrazné navýšení výstavby a tedy i nabídky....), obecně lze doporučit s nákupem bytu nečekat.

S pozdravem,

David Fogad

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

 

Ceny nemovitostí v posledních letech prudce vzrostly. Jak se budou vyvíjet dál, je ale otázka. Podle ČNB jsou nadhodnocené aktuálně v průměru o 18 % (v některých oblastech o 25 %), což by dávalo prostor k jejich poklesu. Na druhou stranu řada dalších odhadů a výhledů očekává další růst nemovitostí.

Osobně se domnívám, že pokud nedojde k hospodářské recesi spojené s růstem nezaměstnanosti a podílu nesplácených hypoték, tak pravděpodobně nedojde k poklesu nominálních cen, ale jejich růst zpomalí až pod úroveň inflace - a budou tak klesat reálné ceny nemovitostí.

Zda s koupí čekat či nikoli, záleží především na vaší aktuální životní situaci, účelu koupě nemovitosti a především na tom, zda naleznete nemovitost, jakou chcete kupovat, za cenu, jakou jste ochoten zaplatit.

Dobrý den,
Bývalý manžel spadl do exekuce a soud nařídil na jeho půlku naší nemovitosti exekuční zástavní právo. Jeho půlku jsem ve dražbě koupila. Cca 2 mil kc. Všechny vydrazene peníze připadly hypoteční bance jelikož byla první v pořadí. Soud poté rozhodl o tom, že jeho dluh znovu dá jako exekuční břemeno na moji nemovitost, neboť věřitel nebyl z prvního prodeje uspokojen a vlastně jeho dluh ve výši 600tis. spadl na mne i když jsme rozvedeni, nežijeme spolu. Což se mi zdá podivné. Nemovitost má hodnotu cca 6mil. Doplatek na hypotece cca.2 mil. a k tomu exekuční zastává na 600tis. Dá se vše nějak spláchnout jednou hypotékou ať mám klid?
Dekuji

V tomto případě zřejmě lze jen ztěží něco jiného poradit než co říká pan Zámečník. 

V tomto směru doporučuji kontaktovat přímo exekutora a předmětnou banku. Zejména pokud chcete chybějící část dluhu uhradit.

Právě že jsem přes jednu poradenskou firmu zjistila, že banky nechtějí udělat hypotéku, když je tam exekuční zastava. I když je to jen 10% hodnoty nemovitosti a nemám si kde půjčit. A k nějakým lichvářům mám strach.

Právě proto je důležité komunikovat s příslušným exekutorem a bankou zároveň, protože pak je možné nalézt řešení, které je výhodné pro všechny - exekutor dostane zaplacený dluh, banka klienta a vy se zbavíte starostí. Dostala se ke mě celá řada zkušeností lidí v exekucích, kde bylo nalezeno řešení právě na základě aktivity dlužníka (či toho, kdo dluh přebírá) - a figurovalo v tom i zajištění nemovitosti, která byla odblokována. Takže možnost tu je, jen je třeba s exekutorem (v tomto případě především) komunikovat, ukázat mu řešení, které nabízíte, a přesvědčit ho o jeho realizovatelnosti.

A mimochodem - když je zajištěná nemovitost prodávána v exekuci, také lze její koupi financovat hypotékou.

Dobrý den,

jak se řeší, když by mi někdo vykradl účet? Pravidelně kontroluji účet v internetovém bankovnictví, ale nemám pojištění na tyhle nepříjemnosti. Pokud by tedy nevyprátrali pachatele, přišla bych o slušný balík naspořených peněz pro mé vnoučata. Nemáte nápad, co s tím dělat?

Dobrý den,

dobré rady, co v takovém případě dělat, naleznete v článku Davida Lorence

https://www.investujeme.cz/clanky/ukradli-vam-penize-pres-internetove-ba...

Držím palce, ať vše dopadne co nejlépe.

Zdravím, mám dva bankovní účty od různých společností, je možné je spojit? Obzvlášť, když jeden je podnikatelský a jeden je běžný, tedy osobní ? Př. U ČSOB mám běžný účet a u ČS mám podnikatelský.  

Dobrý den, slyšel jsem, že cestovní pojištění u nejmenované společnosti na extrémní sporty, konkrétně vysokohorská turistika pokrývá třeba jen výškový limit do 3000 m.n.m. Vůbec jsem netušil, že nejsem pojištěný, ve chvíli, kdy jsem vystoupal výš. Člověk se s pojištěním sápe nahoru o něco víc pohodlněji. Naštěstí se nic nestalo a sestoupil jsem se skupinou zdárně na pevninu. Co myslíte ? Mám změnit pojišťovnu, která mě bude "jistit" do vyššího výškového limitu? Co dělat, kdyby se mi něco stalo ve 4000 m.n.m u té samé společnosti ?Dalo by se to nějak vyřešit nebo na to nikdo nehledí? Nikdo mě neupozornil na to, že je to dané nějakým limitem. Neptal jsem se, protože mě to ani nenapadlo.   L. Hradecký 

Dobrý den pane Hradecký,

bohužel si musíme uvědomit, že většina pojištění má nějaké svoje limity buď v plnění nebo v rozsahu pojistného nebezpečí. V případě, že děláte něco, co není standardní, tak je vždy potřeba se ujistit, že se smlouva na tuto věc vztahuje. Osobně doporučuji ideálně písemnou formou. Většina klientů, kteří dělají podobné výškové dobrodružství, tak využívá na to specializovanou pojišťovnu Alpen Verein, protože píšete správně, že standardní pojištění ve vyšších výškách neplatí.

Dobry den, chtela bych se zeptat na spolecnost Finemo cz, renta z nemovitosti. Jedna se o fer spolecnost ?

Vážená paní Kamarýtová,

Chcete-li se dozvědět o férovosti jakékoliv společnosti, podívejte se do obchodníku nebo živnostenského rejstříku. Tam se můžete přesvědčit o férovosti dané instituce. Kritéria obvyklá jsou – doba existence společnosti, jasný a dohledatelný vlastník, plnění povinností v podobě ukládání listin, zejména jako je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Mění-li se často členové nejvyšších orgánů. Výše a struktura kapitálu, chybí-li listiny, společnost je ve ztrátě apod., je třeba být velmi opatrný.  listiny  Společnost, na kterou se ptáte je s největší pravděpodobností společnost FINEMO.CZ SE, IČ 05253683 vedená u Městského soudu Praha. Právní forma, Evropská společnost, jediný akcionář je Bolein Corp SE. Finemo existuje od roku 2016 a ukládá do obchodního rejstříku pravidelně všechny listiny jak třeba. Z formálního hlediska vypadá vše v pořádku. Vlastní zkušenost s touto firmou nemám. Jejich výsledovky a rozvahy jsem nestudoval. To už musíte sama. Při jednání s touto společností byste si ještě u nich měla ověřit, podle jakého práva by se s v případě problémů vaše obchody s nimi řešily. Podívejte se také na jejich webové stránky a případně na ohlasy, které jsou zveřejňovány.

Zdravím,chtěl bych vědět jestli existuje pojištění proti terorismu a demostracím ?  

dobrý den, každým pojištění života nebo úrazu se zajistíte pro tyto případy, jedinou výjimkou  bude to, pokud budete tím, kdo terorismus nebo nepokoje způsobil.

Dobrý den,

takové pojištění existuje a jedná se o pojištění majetku, který by mohl být v důsledku terorismu a nepokojů poškozen.

 

Pěkný den, můj otec má rizikové povolání a tak už si před lety začal platit životní pojištění. Před pár týdny si uřízl tři prsty na cirkulárce, tudíž nemůže plně vykonávat své dosavadní zaměstnání. Tatínek zatím čeká na zdravotní posudek, který určí stupeň invalidity. Co, když ale přijde posudek o tom, že spadá do 1. stupně a pojišťovna proplatí jen 3. stupeň? Dá se v tomhle případě něco dělat? 
Vladimír Záhorský 

Vážený pane Záhorský,

životní pojištění je druhem pojištění a sjednává se pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka. Touto jinou skutečností může být i invalidita.

Konkrétní rozsah a podmínky pojištění jsou upraveny v pojistné smlouvě. Bez její znalosti lze případ okomentovat pouze obecně.

Má-li Váš otec v pojistné smlouvě sjednáno pojištění invalidity 3. stupně (dle definice uvedené v pojistných podmínkách), pak mu právo na plnění vznikne pouze tehdy, pokud jeho poškození zdraví tohoto stupně dosáhne.

Po škodné (pojistné) události není možné zpětně rozsah a podmínky pojištění měnit. Hypoteticky se lze zabývat otázkou, zda pojištění bylo sjednáno v souladu s požadavky Vašeho otce a zda pojišťovna jednala v souladu s ustanovením § 2789 OZ „Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně“., či zda na straně pojišťovacího zprostředkovatele, pokud bylo pojištění zprostředkováno, nedošlo k porušení jeho povinností. Důkazní břemeno při případném prokazování těchto skutečností je na straně Vašeho otce.

Ve svém dotazu uvádíte, že otec si sjednal pojištění proto, že vykonává rizikové povolání. Pokud úraz utrpěl při výkonu povolání (jako zaměstnanec) pak jde o úraz pracovní a zaměstnavatel je pro případ odpovědnosti za pracovní úrazy ze zákona pojištěn a otci by mělo náležet (samozřejmě záleží na okolnostech, za kterých k úazu došlo) odškodnění úrazu podle zákoníku práce (souběžně s případným plněním z životního či úrazového pojištění).

Zdravím,  narazila jsem na nepříjemnost v pojistné smlouvě. Ve smlouvě je sice uvedeno, co všechno ono pojištění zahrnuje, ale momentálně řeším to, že mi můj pes pokousal sousedku a ta chce samozřejmě odškodné a zaplacení výloh za ošetření. Jsem si plně vědoma, že to byla má vina a je mi to celé líto a ráda vše vyřeším v klidu, jenomže základní pojištění nezahrnuje zaplacení výloh za ošetření i přes to, že jsem s tím při podepisování počítala. Mohu to dodatečně změnit nebo jak se do budoucna bránit takovým nástrahám ve smlouvě? Jsem zoufalá, jelikož některé terminologie jsou nesrozumitelné a tak bych potřebovala některé věci osvětlit. Sice mi nabídli nejvýhodnější, nejlepší pojištění, které zahrnuje všechno co se běžně v životě děje, třeba i to, že pes způsobí škodu na majetku, ale oni vám vždycky nabídnou to nejvýhodnější a pak ejhle, jsem nahraná. S kým to mám řešit? Kdo by byl ochoten semnou projít celou smlouvu a vysvětlit mi ji polopatě?  

Dobrý den,

pokud máte v pojistné smlouvě na pojištění občanské odpovědnosti připojištění škod způsobené zvířetem, musíte tam mít pojištěny jak škody na majetku, tak na zdraví, tak i následné škody to je odškodnění za duševní útrapy. Tento rozsah odškodnění je standardní a neznám pojišťovnu, která by tento základní rozsah neměla.

Případně se ozvěte, probereme smlouvu i pojistné podmínky.

 

Dobrý den,

Při pojištění je vždy nejlepší využívat schopného pojistného makléře. Pokud budete chtít, rád Vám doporučím.

S pozdravem,

Petr Podškubka

Dobrý den,

s poradcem jsem se domluvil, že budu mít pojištěné i sklo automobilu, jenže teď mi na dálnici rozbil kámen sklo a zjistil jsem, že pojistka na přední sklo tam vůbec není. Poradce mi, abych uzavřel pojistku, vyřadil pojištění předního skla, abych platil méně. Co teď s tím? Mohu se nějak odvolat, že poradce tam nedal všechno, co jsem chtěl?

Díky.

Vigilantibus iura scripta sunt (bdělým svědčí právo) je prastaré pravidlo římského práva. Vy jste při podpisu smlouvy příliš bdělý nebyl, když jste přehlédl, že v ní chybí pojištění skel, které jste požadoval. Nežijeme však ve starém Římě, ale v moderní době, kdy jedním z klíčových principů práva je ochrana spotřebitele. Na obchodní proces při distribuci pojištění a na ochranu práv spotřebitele v něm dopadá právní úprava obsažená v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen ZDPZ).

Podle ustanovení § 77 ZDPZ má pojišťovací zprostředkovatel povinnost před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získat od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb, (lze předpokládat, že jste vznesl požadavek na pojištění skel automobilu) a povinnost poskytnout zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění.

Ustanovení § 79 ZDPZ ukládá pojišťovacímu zprostředkovateli povinnost na základě informací poskytnutých zákazníkem vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění. Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen dle ustanovení § 90 ZDPZ záznam z jednání poskytnout zákazníkovi v listinné podobě, v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a v přehledné a snadno čitelné formě, resp. pokud jste s tím vyslovil souhlas může být poskytnut i na trvalém nosiči dat.

Zprostředkovatel má jistě záznam z jednání založen spolu s dokladem o jeho poskytnutí, je možné, že jste na něm i podepsán a pravděpodobně je součástí dokumentace, kterou jste obdržel při uzavírání pojistné smlouvy.

Pro posouzení oprávněnosti vašeho požadavku je klíčové, zda jste byl dostatečně bdělý ve vztahu k tomuto dokumentu. Pokud záznam z jednání svědčí o vašem požadavku na pojištění skel a zároveň se s tímto požadavkem pojišťovací zprostředkovatel nevypořádal v doporučení a ani ho nezahrnul do pojistné smlouvy, pak by se mohla otevřít cesta k uplatnění nároku na náhradu újmy.

Zřejmě by se vám mohlo podařit prokázat, že zprostředkovatel nejednal ve vašem nejlepším zájmu a tím porušil svoji povinnost – viz ustanovení § 72 ZDPZ, resp. by se mohlo podařit prokázat, že pojistitel porušil svoji povinnost uloženou v ustanovení § 2789 občanského zákoníku, upozornit zájemce o pojištění na nesoulad jeho požadavků s nabízeným pojištěním.

Pokud ale v záznamu z jednání není Váš požadavek zaznamenán, pak je vaše důkazní situace velice složitá. 

I když se právní řád snaží spotřebitele ochránit, v žádném případě nemůže nahradit jeho bdělost a nemůže ho zprostit povinnosti si přečíst dokumenty, které podepisuje. Je pravděpodobné, že náklady na právní služby v souvislosti s uplatněním vašeho nároku by přesáhly hodnotu sporného požadavku. Lze tak spíše doporučit, abyste si pojištění nechal přepracovat (zřejmě od jiného pojišťovacího zprostředkovatele) a náklad, který nesete ze svého bral jako poplatek za naučení se, že bdělost v právních jednání je důležitá. 

Dobrý den pane Hradecký,

celý proces uzavření smlouvy se zapisuje do záznamu z jednání, který jste obdržel. Projděte si jej a uvidíte, na čem jste se dohodli.

Další věcí je kontrola smlouvy před samotným uzavřením.

Obávám se, že to bude tvrzení proti tvrzení.

Pokud máte ve smlouvě i havarijní pojištění, lze pojisnou událost zlikvidovat touto cestou. Záleží samozřejmě na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, tedy jakou částkou se budete podílet na opravě Vy osobně!

Pokud havarijní pojištění nemáte budete si hradit opravu, výměnu skla ze svého.

Mnoho klidu, pohody a km bez nehody.

Petr Metelec

 

Zdravím Vás, mám několik otázek týkající se bitcoinů, chtěla bych vědět, co to bitcoiny jsou a k čemu vůbec jsou? Vůbec tomu nerozumím. A co pak s nimi? Mohu koupit třeba jen podíl nebo... ?   

Dobrý den,

Petr to napsal dobře, jen doplním ideální zdroj pro nachytření, protože bez toho bych do Bitcoinu nedal ani korunu. Je dobré tomu alespoň trochu času věnovat. Hlavně kvůli tomu, že internet je plný podvodů, které vás lákají na výhodné kryptoměny. Pokud se nakonec rozhodnete, napište klidně sem, jakým způsobem byste je chtěla koupit a uschovat, abychom vám alespoň pomohli eliminovat riziko toho, že naletíte nějakému podvodu.

Doporučuji videoformát pro začátečníky zde: https://bitcoinovejkanal.cz/

Případně pokud preferujete knihu, napsal jsem k tomu něco: https://www.grada.cz/bitcoin-a-jine-kryptopenize-budoucnosti-(1)-11599/

Hodně štěstí :)

Bitcoin patří mezi kryptoměny (či virtuální měny). Využitelné jsou např. k placení ve vybraných obchodech (v ČR je přijímá např. Alza), ovšem význam mohou mít zejména u mezinárodních plateb (jsou rychlejší a levnější než mezinárodní bankovní převod). Vzhledem k omezenému množství bitcoinů (maximálně může být cca 21 milionů) je řada lidí využívá i k uložení peněz, ovšem jedná se o velice rizikové aktivum (cena bitcoinu hodně kolísá a můžete ztratit i desítky procent hodnoty během jediného dne). Koupit si můžete i malou část bitcoinu, ovšem pouze v případě, že vám nevadí, že o peníze můžete přijít.

Krásný dobrý den, čeká mě velmi nemilá situace a tou je rozvod.  Se svým manželem mám společný účet, jak probíhá odloučení z účtu, jak se peníze rozdělují?   

Dobrý den, chápu, že to je velmi složitá situace a společný účet ji nijak neulehčuje. Prvním krokem je založit si vlastní účet a nechat si tam zasílat svůj příjem. Prostředky, které máte na společném účtu, se stávají, stejně jako všechen ostatní společný majetek, předmětem rozvodového řízení. Do tzv. společného jmění manželů patří všechno, co jste během manželství oba nabyli, s výjimkou darů a dědictví. Ideální je rozumná vzájemná dohoda, kterou sepíšete a podpisy si necháte úředně ověřit. Pokud domluva nebude možná, budete majetkové vypořádání řešit u soudu.

Držím Vám palce, aby celé řízení proběhlo v klidu a rychle.

Veronika Svobodová, EFA

Dobrý den, nemohu splácet hypotéku na barák, protože jsem přišel o práci kvůli COVIDU.  Už pomalu nemám peníze, které jsem měl naspořené na horší časy, co mám dělat? Nemám bohužel pojištění proti neschopnosti splácet měsíční splátky. Jde takové pojištění sjednat dodatečně?   

Dobrý den, je to těžká situace. Se svým doporučením se také přikláním k panu Zámečníkovi. Snad bych jen dodal, že banka s Vámi bude jednat mnohem vstřícněji, když budete jednat proaktivně a o hrozícím nebezpečí ji včas informujete. Pokuste se společně vyjednat odložení splátek nebo jejich dočasné snížení. Přeji Vám mnoho úspěchu při hledání nové práce. 

P an Zámečník ma svatou pravdu. Doporučuji se jimi řídit. A k tomu ještě drobnost. Podle statistik o nezaměstnanosti prý v řadě krajú začíná nových pracovních míst převyšovat poptávku. Co toho využít. A jste-li dosti odvážný a šikovný, můžete zkusit barák prodat dřív než praskne narůstající hypoteční bublina, z výnosu uhradit dluh. Musíte ale umět dobře počítat.

Dobrý den, dodatečně pojištění sjednat nelze. Určitě je ale vhodné s vaší bankou o potížích komunikovat a hledat řešení s ní - nabízí se např. odklad splátek či prodloužení splatnosti, které mohou snížit zátěž vašeho rozpočtu.

Dobrý den, mám dluhy za zdravotní pojištění z dob, kdy jsem byl OSVČ, jenže bez příjmu je samozřejmě nemohu platit, co má dělat dřív než příjde exekutor ? Jsem zoufalý, poraďte prosím. 

K radám pánů Netuky a Metelce není prakticky co dodat. Hlavně si nepůjčujte na splacení dluhů od lichvářů nechcete-li skončit ještě hůř.

Dobrý den Lukáši,

jen doplním kolegu Netuku. Pokud to ještě lze, kontaktujte přímo zdravotní pojišťovnu a požádejte o splátkový kalendář.