Rádce Zlaté koruny

navazuje na Peníze v roušce
 

Při vkládání dotazů nebo odpovědí neuvádějte žádné emailové adresy ani odkazy na webové stránky. 
Z důvodu ochrany proti Spamům nebudou takové dotazy ani odpovědi zveřejněny.

Tyto stránky byly s názvem Peníze v roušce vytvořeny na začátku pandemie koronaviru. Ta je naštěstí již za námi. Dotazy na problematiku osobních a podnikatelských financí nám ale chodí stále. Proto jsme se rozhodli v tomto rádci pokračovat tentokráte již bez roušky.

 

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám odpovídá na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Doporučujeme, abyste si nejdříve prošli předchozí dotazy. Je velice pravděpodobné, že odpověď na svoji otázku naleznete.

Dobrý večer, i já jsem propadl kouzlu bitcoinu a snažím se do něj i do jiných kryptoměn investovat. Obracím se na vás s dotazem, jak je to s jejich zdaněním? Na internetu jsem žádné pořádné informace nenašel. AH

Dobrý den pane Hrabale,

daň z kryptoměn je tradičních 15 %, ale pozor, od roku 2021 (tedy do daňového přiznání 2022) je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %, ale platí ji jen ti, kdo překročí 48násobek průměrné mzdy za rok, což je pro rok 2021 měsíční příjem nad 141 700 Kč (zvýšenou sazbou se zdaní jen částka přesahující tento limit).

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,jsem pravidelným dárcem krve a nedávno jsem na odběrech zaslechl něco o tom, že si darování můžu odepsat z daně z příjmu. Krev daruji samozřejmě zadarmo, ale toto mě zaujalo.Luděk Olejník

Ano, můžete.

Zákon o dani z příjmů říká: "Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3000 Kč" - můžete si tak za darování krve odečíst 3 000 Kč za každý odběr od základu daně z příjmů. Na dani z příjmů tak ušetříte 450 Kč za odběr.

Vysvětlíte mi prosím, co je to ESG investování? DěkujiVojtěch Hes

Ve stručnosti se jedná o společensky odpovědné investice - tedy investice, které jsou "v pořádku" z pohledu ekologie (E), společnosti vč. nakládání se zaměstnanci apod. (S) a řízení firmy (G).

Pěkný den, už roky přemýšlím o koupi sochy od Olbrama Zoubka. Jeho práci obdivuji velmi dlouho a od té doby co zemřel, cena jeho děl stoupá prudce nahoru. Na druhé straně si nejsem jistý, zda je investování do umění pro běžně bohaté lidi vhodný prostředek. Můžete mi prosím poradit, zda do toho mám jít?Děkuji - Ivan Kolář. 

Dobrý den, zda jít do této konkrétní investice, vám poradit nedokážu. Nicméně obecně lze k investici do umění přistupovat dvojím způsobem - buď profesionálně, kdy sledujete trendy, nakupujete na aukcích a následně po kratším či delším čase (podle investiční strategie) opět prodáváte. A nebo jako soukromý investor-fanoušek umění, kterému nejde v prvé řadě o zhodnocení, ale o uložení peněz do něčeho hodnotného, z čeho má radost. Tento přístup doporučuje i můj kamarád malíř, tedy člověk z druhé strany investic do umění - ten, který ho vytváří.

Z tohoto pohledu, pokud se vám sochy pana Zoubka líbí, není důvod je nekoupit. Ovšem zda se to může vyplatit i z investičního pohledu, nedokážu posoudit.

Jaký je prosím rozdíl mezi akcií na jméno a akcií na majitele? LM

Akcie na jméno má na sobě uvedené jméno svého majitele. Naopak akcie na majitele nemá uvedeného vlastníka, ale je za něj považován každý, kdo danou akcii drží. Jedná se tak o anonymní vlastnictví.

V rámci "boje proti praní špinavých peněz" je anonymní vlastnictví akcií zakázáno. Proto akcie na majitele (anonymní) musí být buď zaknihované (a tím pádem drženy na konkrétním účtu např. u CDCP), nebo deponované v bance.

Dobrý den, vím, že inflace stoupá, ale jak je možné, že spousta běžných věcí teď stojí dvakrát tolik?Beáta Mazurová

Inflace, resp. index spotřebitelských cen, kterou inflaci běžně měříme, je hodnota, která je dána výpočtem. Pro výpočet se přitom využívá spotřebního koše. V něm má každá položka svoji váhu, která ovlivňuje výslednou vypočtenou inflaci. Skutečnost, že "spousta běžných věcí teď stojí dvakrát tolik" bude pravděpodobně dána osobním vnímáním. Sám jsem tak významný výkyv cen u většiny spotřebních produktů nezaznamenal. Je však možné, že nakupujete specifické položky, které podlehly větším cenovým změnám, než průměrným.

Dobrý den,narazil jsem na internetu na tzv. pojištění možnosti splácet. Je to podle vás dobrá investice? Přece každá banka nabízí řešení, jak řešit situaci, když například přijdu o práci…Matouš Pleskot

Dobrý den pane Pleskote,

pojištění schopnosti splácet, jak z názvu vyplývá, je produkt, který je možno sjednat k poskytnutému úvěru.

Sjednáním pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku tuzemské banky podmiňují získání atraktivnějšího úroku. Mnozí z klientů na jejich nabídku kývnou, jakkoli si ne vždy uvědomí, že bez tohoto pojištění by je hypotéka i s vyšším úrokem vyšla vlastně levněji. V takovémto bankovním produktu si můžete sjednat a zpravidla obsahuje: pojištění smrti, invalidního důchodu III. st., ztráty zaměstnání(s velmi omezenými pravidly) a také pracovní neschopnost. Je třeba vše důkladně zvážit a propočítat, pročíst podmínky neboť vlastní kvalitně uzavřené a nastavené životní pojištění bývá zpravidla lepším řešením. Ne vždy je to tedy "dobrá" investice!

Pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku má oproti klasickému životnímu pojištění pak ještě tu nevýhodu, že kryje jenom hypotéku. Jenže lidé, když např. kvůli nemoci přestanou vydělávat, potřebují v praxi podstatně více peněz než jen na to, aby zaplatili hypoteční splátku. A to dokáže vlastní životní pojištění lépe.

Závěrem. Banka se s Vámi v případě ztráty zaměstnání může domluvit na odkladu splátky, ale není to její povinnost! Pokud jste pojištěn produktem, který zmiňujete v otázce, zafunguje pouze tehdy, když o práci přijdete z organizačních důvodů. Neuspějete s výpovědí z Vaší strany nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu např. ztráty důvěry nebo ve zkušební době apod.

Mnoho klidu a finanční pohody.

Petr Metelec, Froglet

 

Jak nejlépe zhodnotit cca 500.000,-Kč   ? s ohledem malé riziko a  na možnost výběru ? spořící účet,zlato ,stříbro ?

Souhlasím s komentářem P. Zámečníka. Někdy je dobré i vědět, na co jsou peníze určeny. Mnohdy částky této výše jsou určeny pro různorodější cíle a ne všechny tyto cíle mají krátký investiční horizont. Současně je možné zvážit využití produktů Vašeho současného portfolia - stavební spoření či penzijní připojištění - již existující smlouvy mohou splňovat i kratší dobu úložky. Možná nevyužíváte naplno státních příspěvků. - Rozhodnutí by se mělo opírat o důkladnou osobní finanční analýzu.

Jestli vám jde o malé riziko a možnost výběru, tak určitě ne zlato ani stříbro. Jinak záleží především na časovém horizontu, na jaký chcete peníze uložit, a na vašem vztahu k riziku. Podle vašeho dotazu předpokládám, že investičnímu riziku se chcete vyhnout - v tom případě bohužel peníze zhodnocovat nebudete a v nejlepším případě s protiinflačními dluhopisy pro občany netratíte vlivem inflace. U nich je ale možnost výběru jednou ročně, tak nevím, jestli to splňuje váš požadavek "možnost výběru". U všech ostatních konzervativních investic (a spoření) budete tratit několik procent ročně...

Dobrý den. Jsem už po insolvenci a přesto pořád v registru je nějaká cesta ven? Dekuji

Je třeba počkat na splnění zákonné lhůty - 5 let po ukončení insolvence.

Chtěla bych vědět, jak je to s EU z ekonomického hlediska – je pro nás členství v unii přínosné?

Členství v EU rozhodně přínosné je, ač s sebou nese i různé aspekty, které můžeme vnímat jako negativní. EU je možné vnímat jako projekt integrační. Původní ESUO (Evropské sdružení uhlí a oceli) bylo zřízeno zejména z důvodů ekonomických a bezpečnostních, současná EU původní míru spolupráce již dalece předčila.

Na členství v EU můžeme pohlížet ekonomicky, ale též mnoha jinými optikami. Osobně jsem zastáncem toho, že vše se nakonec do ekonomiky nějakým způsobem přelije, mnohdy je však toto "přelití" časově dosti náročné (viz například investice do vzdělání, které se mnohdy vrací až v řádu desítek let).

Všestranně akceptovatelná spolupráce a tvorba politicky, a tedy i bezpečnostně, stabilního prostředí pak je podhoubím ekonomického růstu. V rámci harmonizace v jednotlivých oborech sice může docházet k nutnosti úprav na základě "rohodnutí Bruselu". Toto "rozhodnutí Bruselu" je však třeba vnímat i jako součást našeho rozhodnutí. Jsou obory, ve kterých působení EU nemusíme téměř vnímat (ale v jiných zemích se může jednat o bolestivé přizpůsobení), na druhou stranu jsou však i takové obory, kde musíme národní legislativu a praxi přizpůsobovat my. To vše nám ve finále dává možnost se spoléhat na určité minimální standardy v rámci celé EU.

EU rozhodně není jen o tom, že můžeme cestovat pouze s občankou. EU skrývá i mnohé spolupráce, které ani nevnímáme, pokud se nic neděje, a jejich řádné fungování je možné ocenit právě proto, že se nic neděje - například Europol.

Je zde vhodné i krytické zamyšlení se nad využíváním dotací. Není to EU, kdo diktuje, na co přesně se dotace mohou použít. Je to Česká republika, která dává obecným rámcům konkrétní rysy. Zde jsem mnohdy zklamán, že dotace se mnohdy utrácejí za něco, co by český stát měl obstarat i bez existence dotací, a dotace jako takové nejsou stimulanty dalšího rozvoje a růstu. Ale jak uvádím, je to chyba naší politické reprezentace, kam prostředky z dotací směřuje a na jakých pravidlech se v rámci EU dohodne (pro dosažení různých cílů EU si mnohdy členské státy samy volí způsoby, jak jich dosáhnout).

Pohled na výhody je možné vnímat z pozice občana, firmy ale i státu. Každý z těchto bodů je pak spíše na samostatné rozsáhlé pojednání.

Zlepšíme-li svoji komunikaci v rámci EU a budeme-li aktivněji prosazovat projekty podporující dlouhodobý ekonomický růst namísto krátkodobých a často soukromých ekonomických zájmů, může pro nás být členství v EU nástrojem ještě mnohem silnějším, než je nyní - a profitovat z toho budeme moci všichni.

Na toto se názory liší. Můj názor je, že ano. Jednak budete moci snadno porovnávat ceny a bez ztráty na kurzovém riziku nakupovat v zahraničí a cestovat po eurozóně a jednak budete moci investovat do více nástrojů bez měnového rizika (dnes, když budete chtít uložit peníze např. do evropských akcií, tak podstupujete riziko ztráty z důvodu posílení české koruny).

A přínosné by to bylo i pro ekonomiku jako celek. Nikdy se nedozvíme, kolik zahraničních investorů nešlo do České republiky proto, že nechtějí nést riziko české koruny. Ale domnívám se, že jich není málo.

Nevýhodou může být, že s přijetím eura přestane mít Česká národní banka možnost ovlivňovat kurz, kterým může ovlivnit růst ekonomiky (resp. zastavit/zpomalit její pokles) či inflaci.

Dobrý den, jsem ve čtvrtém ročníku na FHS a zjistila jsem, že jsem těhotná. Žádný úvazek jsem zatím neměla, pracovala jsem jen po brigádách. Mám nárok na vůbec nějakou mateřskou nebo jen rodičovský příspěvek. Sezdaná nejsem. Děkuji za odpověďMonika Suchomelová

Doporučuji situaci ověřit na ČSSZ. Bude určitě záležet i na typu "brigád", neboť každý si pod tímto termínem může představovat něco trochu jiného. V principu půjde zejména o to, zda-li jste byla nemocensky pojištěna. Důležitá bude i frekvence "brigád" v posledním období. ČSSZ dokáže přímo ověřit, zda-li podmínky pro výplatu peněžité pomoci v mateřství splňujete. Je možné, že nárok na mateřskou skutečně mít nebudete a s porodem budete rovnou nastupovat na rodičovskou dovolenou.

Dobrý den paní Suchomelová,
obraťte se přímo na ČSSZ, kde Vám poradí nejlépe.
Zde odpovídají odborníci spíše na téma finanční produkty.
Je mi líto, že jsem Vám nemohl poradit přímo.
Možná, že Vám někdo z akademiků odpoví.
Přeji mnoho klidu a hlavně zdraví.

Petr Metelec, Froglet

Dobrý večer,mám vážně nemocného tatínka a dojíždí k nám mobilní hospic. Paní doktorka nám poradila, ať všechny peníze z jeho účtu převedeme ještě před nebo bezprostředně po jeho odchodu, abychom nepřišli o část peněz kvůli zdanění. Jak to prosím s tou daní funguje?Klára Beková

Jak již uvedl P. Zámečník - pravděpodobně se bude jednat jen o notářské poplatky. Je dobré se zamyslet, jaká bude jejich skutečná výše a jaké vedlejší efekty mohou mít urychlené převody finančních prostředků.

Obvykle největším základem, který generuje notářské poplatky, jsou věci nemovité. To automaticky snižuje procentuální sazbu poplatků z dalších majetků, případně může i narazit na jejich strop. Doporučuji k tomuto bodu nahlédnout do nějaké on-line kalkulačky. Veškeré předčasné výběry z účtů pak zvážit s ohledem na jejich případné náklady.

K tomu pak ještě doplňuji, že výběr z tatínkova účtu by měl být s jeho souhlasem - tatínek by měl fakticky rozhodnout, zda-li se bude jednat o půjčku, darování či jiný titul převodu.

Dobrý den, doplním jen, že pokud se rozhodnete pro převod peněz z účtu tatínka, udělejte to ještě za jeho života. 

Dobrý den, důvod zdanění k rychlému převodu peněz rozhodně není relevantní. Dědictví v linii přímé (např. z rodičů na děti) je od daně osvobozeno. Co ale "můžete ušetřit", jsou poplatky za notáře, které se odvíjejí od výše dědictví. Pokud ale k převodu přistoupíte, může být i tak napaden případnými dalšími dědici.

Zajímalo by mě, jak fungují zajištěné fondy. Děkuji. Stejskal 

Zajištěné fondy garantují minimálně návratnost vkladů. Aby to mohly udělat, investice zajišťují nejrůznějšími deriváty, které nakupují od dalších finančních institucí. To má své výhody i nevýhody. Výhoda je zjevná - kromě poplatku za vstup do fondu a inflace nepřijdete o nic, i když se investice nevydaří. Nevýhodou je, že za garanci zaplatíte, tudíž nemůžete vydělat tolik, jako byste vydělali při investici přímo do (nejčastěji) akcií či indexů, od nichž zajištěné fondy odvíjejí výnos.

Zajištěné fondy ale nejsou (stejně jako nic) zcela bez rizika. V podmínkách fondu vždy naleznete "varování", že pokud zkrachuje instituce, která fond zajišťuje (vydavatel onoho derivátu), a nedodrží své závazky z derivátu plynoucí, tak můžete také o peníze přijít. Více o tom hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=Nguk7I3zkD4

Pěkný den, před půl rokem jsme oslavili příchod našeho syna na svět, a teď řešíme, jak ho do budoucna finančně zabezpečit. Pokud by bylo jen na mě, zařídila bych synovi klasické stavební spoření a pravidelně, třeba každých měsíc, bych do něj ukládala část našeho příjmu. Manžel nesouhlasí a tvrdí, že peníze rychle ztrácí hodnotu a až bude syn dospělý, peníze na účtu mu nevystačí skoro na nic. Manžel navrhuje, ať peníze radši investujeme, to mi ale přijde velmi nejisté. Jak máme, prosím, situaci vyřešit? Vyplatí se i v dnešní době zakládat malým dětem stavební spoření?Andrea M.

Pravděpodobně bych volil kombinaci různých produktů. Jejich přesné nastavení a časování je však vhodné zvolit i s ohledem na plánovanou měsíčně investovanou částku. Dotaz je položen dosti obecně. Stavební spoření i investice jsou dva různé produkty a každý z nich má svá pro a proti. Kromě jiného doporučuji zvážit i případné riziko dřívějšího využití peněžních prostředků - ať už pro dítě či v rámci rodinného portfolia. Občas se je možné setkat s portfolii, kdy úspory malých dětí jsou vyšší než úspory jejich rodičů. Při finančních problémech v rodinném rozpočtu či obecnějí při nedostatku peněz v rodinném rozpočtu se pak zákonitě nabízí i možnost "vypůjčit si peníze od dětí".

JAK CHYTŘE A EFEKTIVNĚ TVOŘIT KAPITÁL PRO DĚTIzdroj: Veronika Kalatova, financnizralost.cz

Děti, naše láska, radost, pýcha, ale i starost. Většina rodičů vnímá své děti jako smysl života a možná i právě proto v otázce peněz často dávají přednost uspokojování jejich potřeb před svými vlastními. Jak zodpovědně a zároveň efektivně přistupovat k tvoření kapitálu pro děti? Jak se vyvarovat chybám, které nás mohou v budoucnu překvapit? Jak připravit sebe a své děti na čas, kdy jim předáte peníze, které jste pracně naspořili?

Hned na úvod je třeba upozornit, že bezpečí a potřeby rodičů mají v rodinném rozpočtu vyšší prioritu než potřeby dítěte. Je nutné, aby nejdříve byli zajištěni rodiče a měli rezervy na nepředvídatelné situace, ale také na ty předvídatelné, plánované výdaje nebo takovou maličkost, jako je dostatečný kapitál na důchod či rentiérský život. Proč? Protože, když nastane finanční problém, obvykle nás nezachrání naše děti, ale náš vlastní finanční polštář.

Při rozhodování, když zbývají v rodině finanční prostředky na podporu dětí, máte hned několik možností. Pro začátek dodám ještě malou, ale důležitou poznámku. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu spoření či investování na jméno a rodné číslo dítěte, tyto peníze se stávají vlastnictvím dítěte nikoli rodičů! Rodiči pracně vytvořený kapitál patří dětem a v případě, že by je rodič chtěl použít, může tak učinit pouze pro účely spojené s dítětem. Někdy je nutné mít souhlas opatrovnického soudu, který může trvat několik měsíců či let. V opačném případě je možné zneužití financí z účtu dítěte žalovat – ať už ze strany dítěte, nebo druhého rodiče.

Konečně se dostáváme k tomu, jaké investiční možnosti rodiče mají a jak je efektivně využívat:

1. Investiční životní pojištění

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Tento produkt není zrovna efektivním investičním nástrojem. Hlavním důvodem jsou vysoké poplatky a nízká flexibilita prostředků neboli špatná likvidita peněz.

Krytí rizik dítěte se dnes dá zajistit bez nutnosti spořící složky. Některé pojišťovny vytvářejí tzv. balíčky, které investiční částku mohou zahrnovat. Zda se pro to rozhodnete, či jste v minulosti využili, doporučuji tuto pojistnou částku na tvoření kapitálu minimalizovat.

Vytvořenou rezervu na konci pojistného období mohou obvykle vybrat pouze děti. Po plnoletosti dítěte rodiče k penězům přístup již nemají.

2. Dětský/studentský účet či spořící účet

Bankovní účty pro děti jsou často otvírány rodiči z těchto třech důvodů:

 • Rodiče šetří dítěti
 • Dítě si šetří samo
 • Účet slouží jako prostředek učení se finanční gramotnosti – děti jej běžně používají často s platební kartou, kterou obvykle mohou mít od 8. roku věku.

Bankovní účty nejsou vhodné na tvoření dlouhodobého kapitálu z důvodu nízkého zhodnocení. Účet, který nepokrývá ani míru inflace by měl sloužit pouze jako rychlá rezerva či pro krátkodobé plány dítěte, které si spoří na vysněnou věc, ať už je to kolo, iPhone nebo notebook.

V případě zrušení/výběru účtu, kde je naspořeno „více“ peněz (každá banka má své interní pravidla), může banka požadovat souhlas opatrovnického soudu!

3. Doplňkové penzijní spoření pro děti

Produkt do 60ti let, který za určitých podmínek umožňuje v plnoletosti čerpat částečné odbytné 30 % úspor bez státních příspěvků.

Flexibilita peněz je nejhorší ze všech zde zmíněných investičních produktů. Navíc, když chcete ukončit produkt do 18 let dítěte i s vědomím, že přijdete o státní příspěvky, je zapotřebí mít vždy souhlas opatrovnického soudu (zda se nezmění legislativa).  

4. Stavební spoření

Atraktivní produkt, který je hojně využíván i na rodná čísla dětí. Stavební spoření umožňuje uspokojit střednědobý investiční horizont a zároveň (v současné době) jeho zhodnocení pokrývá míru inflace. Vklady jsou navíc pojištěné ze zákona o bankách, tedy jeho bezpečnost je pro mnoho konzervativních investorů uklidňující.

Rizika u stavebního spoření na rodné číslo dítěte jsou následující:

 • Ukončení smlouvy do 18 let věku dítě je umožněno pouze oběma rodiči najednou nebo na základě souhlasu opatrovnického soudu (zda se nezmění legislativa).
 • Při ukončení smlouvy v plnoletosti dítěte nemají rodiče nad smlouvou žádnou kontrolu. S penězi může dítě nakládat dle svého uvážení, bez ohledu na to, jaký byl účel rodičů.

Uzavírá-li tedy rodič smlouvu na stavební spoření, měl by si nejdříve ujasnit, kolik bude dítěti let v době, kdy plánuje peníze čerpat (po šestileté vázací lhůtě). Dále, u nezletilého dítěte, zda budou moci být u výpovědi oba rodiče.

Malé připomenutí – výpovědní lhůta u stavebního spoření je obvykle 3 měsíce a začíná běžet od následujícího měsíce ode dne podání. Lhůta může být i kratší, ale obvykle za nějaké, zpravidla nevýhodné, podmínky.

5. Podílové fondy

Dlouhodobý investiční horizont nahrává investicím do podílových fondů. Podílové fondy mohou nabízet zajímavé zhodnocení s mírou rizika, které je klient ochotný nést. Nabídka podílových fondů je široká a bez určité znalosti nebo kompetentního doporučení je výběr složitější. Podílové fondy patří mezi nejčastější nabídky finančních poradců a bankéřů, kteří mají zájem na klientech vydělávat. Proto je vhodné nabídku vždy dobře nastudovat.

Mezi důležité parametry znalosti podílového fondu patří:

 • Znalost Statutu nebo alespoň zkrácených podmínek produktu tzv. klíčové informace – kam správce fondu investuje (tzv. investiční strategie) a s jakým investičním rizikem.
 • Poplatková politika – poplatek za vstup (tj. nákup podílových fondů), za výstup (tj. odkup), správcovský poplatek a odměna správce ze zisku.
 • Ideálně se vyhýbat produktům na určité časové období – někteří poradci nabízí slevy na poplatku, když si klient předplatí poplatky za určité období. VELMI NEVÝHODNÉ!

Nabídka fondů může zahrnovat i jejich nákup na rodné číslo dítěte, ale jak již bylo zmíněno, vhodnější je tvořit kapitál na rodné číslo rodiče. Rodič tím získává svobodu flexibilně s penězi pracovat a zároveň může zvážit, kdy a jak rezervu tvořenou pro dítě jednou předá.

6. Investice do ETF (Exchange traded funds) spoření

ETF jsou známy jako nízkonákladové fondy obchodovatelné na burze cenných papírů. Poplatková politika je obvykle výhodnější pro klienta a méně pro poradce, přesto se začínají objevovat i v nabídkách odborníků na investování. Je to trend dnešní doby. Přesto i zde je třeba obezřetnosti. Na finanční trhu je bohatá nabídka ETF, proto je zapotřebí dobrá znalost ETF před investováním – jeho investiční strategie, rizika, poplatková politika.

Možnost investovat do ETF na rodné číslo dítěte je už na některých platformách také možná. Přesto doporučuji zvážit všechna pro a proti.

Zda se teenager má zájem v oblasti investování vzdělávat a se svými penězi chce touto formou získat zkušenosti s investováním na kapitálových trzích, věřím, že to je bezpečnější cesta než investice do jednotlivých akcií, minimálně z důvodu větší diverzifikace vkladu.

7. Investice do cenných kovů, drahokamů, sbírek, obrazů apod.

Ano, i tato forma investice (nejčastěji do zlatých mincí) bývá využívána pro tvoření udržitelného kapitálu pro děti. Rozložení investic do různých investičních aktiv je vhodné primárně z důvodu práce s riziky.

Tato forma bývá využívána i jako investice např. prarodiči, kteří chtějí zanechat něco dětem či vnoučatům nejen jako vzpomínku, ale i jako zajímavou investici. Zlaté mince bývají praktičtější než sbírky a obrazy – lépe se skladují a nemusíte myslet na to, zda se trefíte do vkusu. Navíc, u zlatých mincí je vyšší flexibilita likvidita, když je potřeba směnit je za peníze.

Odborníci se shodují na tom, že rozkládání rizika investováním do různých aktiv se vyplatí, avšak v jakém procentuálním rozložení je již otázka na detailnější analýzu klientských potřeb, investiční zkušenost a finanční plán.

Ať už se rozhodnete využít jakoukoliv formu tvoření kapitálu pro děti, nyní již znáte rizika, jaká se na jednotlivé možnosti váží. Rozhodně doporučuji mít peníze pod kontrolou do poslední chvíle, než pracně vydělané a uspořené peníze předáte dětem.

Nezapomeňte naučte své děti nakládat s penězi!

Vedle efektivního investování je také nutné připravit své děti na práci s penězi, vést je k finanční zodpovědnosti a učit je správné finanční návyky.

Věřím, že základním kamenem, jak posouvat zdravé finanční myšlení svých dětí, je otevřená komunikace, efektivní praxe s kapesným, více je zasvětit do rodinného rozpočtu, finančního plánování rodiny a také je od určitého věku brát na setkání s bankéři a finančními poradci.

Je to dlouhodobá práce, vysvětlování, často i umění vyjednávání, ale časem se to vyplatí. Možná pak vaše dospívající mládež nebude finančně ovlivňována, někdy až manipulována svými známými, partnerem či poradci.

Jistě pak vaše snaha finančně pomoci bude dobře využita a neskončí zneužita. Naučte své děti, že peníze nejsou jenom radost, ale i starost. A nezapomeňte, že děti se učí zodpovědnosti napodobováním, tedy je třeba být i dobrým vzorem v umění, jak hospodařit.

Hledáte tipy, jak vést své děti k finanční zodpovědnosti? Kurzy Děti a peníze, nebo kniha Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti poskytne nejedno doporučení.

 

Dobrý den, v tomto musím souhlasit s vaším manželem.

Váš syn dostane peníze přibližně za 18 let. A pokud byste je posílali na stavební spoření, tak výnos vč. státního příspěvku bude hluboce pod inflací (o tom více hovořím ve videu na https://www.youtube.com/watch?v=N-hZW72tqVQ). Při investičním horizontu 18 let je skutečně vhodné investovat i s vyšším rizikem kolísání hodnoty, např. do akciového podílového fondu. Při poklesu ceny naopak a při pravidelné investici naopak investujete se slevou - a za stejnou částku nakoupíte více podílových listů. Při 18letém investičním horizontu je pak výrazně vyšší pravděpodobnost překonání investice v dynamických investicích (např. onen akciový podílový fond) než při konzervativním investování (jakým je např. ono stavební spoření).

Ze stavebního spoření je sice možné získat i vyšší výnos, ale nejde pouze založit smlouvu a posílat tam peníze. Je třeba smlouvu vždy po 6 letech (a několika měsících, viz https://www.youtube.com/watch?v=VJfxBEFAz5Q) zrušit a založit novou. Jenže pak budete stejně řešit, kam peníze ze zrušené smlouvy zainvestovat, opět s dlouhým investičním horizontem.

Pěkný den,poradíte mi, prosím, rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti? Vždycky jsem si myslel, že je to to samé…Martin Kameník

Dobrý den pane Kameníku,

Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové. Jde tedy o zdi, podlahu, stropy, zárubně a další věci, které jsou k ní napevno přidělané. Naproti tomu pojištění domácnosti kryje její vybavení. Jednoduše řečeno, kdybychom byt nebo dům obrátili vzhůru nohama, tak vše, co vypadne, patří do této skupiny. Toto pravidlo ovšem nefunguje bez výjimky a můžete narazit na pojišťovny, které zařazují například podlahy do pojištění domácnosti a mnohé mobilní předměty zase do pojištění nemovitosti. Typicky spornými položkami bývají kuchyňské linky, vestavné spotřebiče, vestavěný nábytek nebo nejrůznější typy závěsných skříněk.

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

v pojištění nemovitosti si pojišťujete stavbu a škody vzniklé na nemovitosti, například ulétlou střechu, požár od komína, zamrzlý bojler, radiátor atd. V pojištění domácnosti si pojišťujete vybavení domácnosti a stavební součásti - dveře, okna, kuchyňskou linku, nábytek, podlahy, sanitární techniku, oblečení, elektroniku atd.

 

Dobrý den, mám nový iPhone a zajímalo by mě, zda je bezpečné používat Apple pay – moc tomu nevěřím. A co když mi někdo telefon ukradne? Andrea

Placení mobilem je obvykle bezpečnější než placení kartou. 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PLACENÍ MOBILEM:

 • Zabezpečení mobilu – biometrické údaje, jako je otisk prstu, face ID, heslo.
 • Tokenizace platební karty – obchodník nevidí číslo karty, při platbě mobilem není číslo karty k dispozici.
 • Ochrana PINu karty – není nutné zadávat, tedy nikdo v okolí jej nemůže ukradnout.
 • Ochrana CVC/ CVV kódu (Card Verification Value/ Card Verification Code) – není možné zneužít kód na zadní straně platební karty využívaný při elektronické platbě – nákupu po internetu.
 • Krádež/ ztráta mobilu – ochrana zabezpečením mobilu, tím je omezené okamžité zneužití karty.
 • Krádež/ ztráta platební karty je omezená – není nutné ji vyndávat, nosit u sebe, nevypadne.
 • Není možné zneužití bezkontaktní platby – u Google Pay je nutné rozsvícení mobilu – možné změnit i na otevření mobilu. Apple Pay má automaticky vyšší ochranu, neboť je nutné vždy otevření mobilu přihlášením.
 • Okamžitý přehled detailu provedené platby.
 • Nemusíme u sebe nosit peněženku/ hotovost.

PŘÍPADNÉ NEVÝHODY PLACENÍ MOBILEM:

 • Vybitá baterie telefonu.
 • Platební terminál může dělat drahoty a požadovat vložení karty.

 

zdroj:Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti

Uvádíte že Spořící účty SU+ jsou do 350 tis. Kč úročeny 1,3%.

Týká se to všech SU+  i dřívěji zsložených, nebo pouze NOVĚ ZALOŽENÝCH ?

Děkuji

Dobrý den,

u jaké banky máte veden tento účet? Pro nejaktuálnější podmínky vedení Vaše spořicího účtu prosím kontaktujte Vaši banku.

Vaše Zlatá koruna

Chystáme si s partnerem splnit sen a koupit malou chalupu na kraji Jizerských hor….řešíme, jak je to v současné době s daní z nabytí nemovitosti. Děkuji Štěpánka Hradecká

Dobrý den paní Hradecká,

s účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nevztahovala na ty případy, které byly předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

V tomto ohledu máte tedy s manželem jednu věc vyřešenou!

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den, nevím, jestli to je dotaz, který se sem hodí, ale zkusím to. Hodně se teď v médiích hovoří o tzv. dluhových rájích v souvislosti s Pandora Papers. Dobře tomu nerozumím, je takový druh podnikání nelegální? Děkuji a přeji hezký denPetr Vašák

Dobrý den,

to není dluhový ráj, ale daňový ráj ve smyslu sídla firmy v zemi, kde se naplatí daně nebo nízké proti daňovým sazbách EU. Nelegální pševést sídlo firmy do těchto zemí není. Stejně jako není nelegální, že většina nadnárodních firem podniká v ČR, ale daně platí v zemi, kde mají sídlo, tedy ne v ČR. Zda je to etické či nikoliv, nechám na Vašem posouzení.

 

Poradíte mi, jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokem? Moravcová

Dobrý den paní Moravcová,

Jednoduše vysvětleno: úroková sazba – udává, kolik procent přeplatíte na úrocích za jeden rok. RPSN (roční procentuální sazba nákladů) – udává, kolik procent přeplatíte na úrocích za jeden rok + jsou do toho započítány absolutně všechny poplatky, tj. jedná se o definitivní a konečnou cenu půjčky.

Petr Metelec, Froglet

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) zahrnuje veškeré náklady související s úvěrem včetně úroku a dalších poplatků, přepočítaných na roční bázi. Úroková sazba neobsahuje žádné další náklady.

Dobrý den je možné výmaz z registru dlužníků dříve než za 4 roky nejsem dlužníkem ale opozdila jsem se se splátkou úvěr mám již vyplaceny děkuji

Dobrý den,

výmaz z Registru musí iniciovat finanční instituce, která ho do Registru vložila (platí pro klíčové Registry - BRKI, NRKI a REPI od společnosti CRIF a SOLUS) a to jen v případě, že vložená informace je nesprávná. Ve Vámi uvedené věci platí, že po ukončení transakce (tedy po splacení úvěru)  zůstává informace o Vašem opoždění splátky ještě 4 roky v Registru, ale je z úvěrové zprávy jasné, že šlo pouze o opoždění splátky a úvěr byl splacen. Takovýto záznam by neměl mít žádný negativní dopad při dalších žádostech.

S pozdravem

Pavel Finger

 

 

 

Dobrý den, doba od zaplacení k výmazu se liší podle typu rejstříku, který informace o dlužné splátce vede.

SOLUS po dobu 3 let /dluh natelekomunikačních společností 1rok/. Bankovní a nebankovní registr (NRKI,BRKI) 4 roky.

V současné době mi není známa žádná cesta vedoucí ke zkrácení lhůty.   

Více informací viz odkaz níže.  

https://abivia.cz/rady-jak-na-dluhy/kdy-budu-vymazan-z-registru-dluzniku/

 

Dobrý den,mám termínovaný vklad, ale kvůli covidu jsem přišel o dost peněz a hodilo by se mi peníze z něj vybrat dříve, stalo by se něco? Děkuji za odpověď.

Pravděpodobně při dřívějším výběru bude aplikována nějaká sankce za nedodržení sjednané doby vkladu. Konkrétní podmínky je však v každém případě třeba probrat s Vaší bankou.

Dobrý den, 

umožňují některá penzijní spoření i možnost předspoření jako je to možné u stavebního spoření? Tedy možost vložit určitou část najednou a pak se o účet "nestarat" s tím, že vložená částka by se rovnou hodnotila a byly by čerpnány státní příspěvky, nebo je možnost pouze formou pravidelného měsíčního příspěvku? 

Ano, dokonce je to naopak - pokud nejste s penzijní společností dohodnutá jinak a vložíte na konci roku peníze navíc, automaticky předpokládá, že si předplácíte na příští rok - a nikoli, že chcete využít možnosti daňových úlev. Toto nastavení je možné u penzijních společností změnit buď přímo ve smlouvě, nebo oznámením, že chcete vložit peníze navíc a nepředplácet. Za jiných okolností, pokud vložíte více peněz, než máte uvedeno ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, se peníze budou uvolňovat postupně - tak jak píšete.

Děkuji moc za odpověď. Nejsem si jistá, zda se sem moje minulá odpověď propsala, tak ji píši radši znovu. Chápu to správně, že např. při předplacení 150 000 Kč s nastavením penzijního spoření 3 000 Kč měsíčně si předplatím skoro 4 roky, budu mít po celou dobu plný příspěvek státu a slevu na dani?. Ale nevím, kde se budou při postupném uvolnování peněz nacházet "neuvolněné" peníze? Budou se zhodnocovat v penzijiním fondu nebo kde se budou nacházet? Jde mi o to, že se mi zdá výhodné toto udělat, když finance nyní mám, a banka nabízí garanci vkladu a pokud by se od začátku vložené peníze zhodnocevaly ve fondu, přijde mi to výhodnější, než je mít  někde na účtu a posílat je tam ony 4 roky postupně, protože by nedocházelo k jejich zhodnocování.

Děkuji za vysvětlení

Dobrý den, když si peníze předplatíte, jsou všechny rovnou zhodnocovány ve fondu. Pouze pro účely státního příspěvku a daňových úlev jsou "rozpočítávány" podle smlouvy.

Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Rozumím tomu správně, že můžu vložit např. do penzijního spoření 150 000 Kč a tím se mi pokryjí skoro 4 roky spoření v nastaveném režimu 3 000 Kč s možností maximálního příspěvku státu a slevy v daňovém základu, peníže se budou uvolnovat postupně ale o co mi jde, co se bude dít s neuvolněnou částkou? Bude zhodnocována ve fondu nebo bude ležet někde volně v "meziprostoru" a nebude nijak zhodnocována? Jde mi o to, že banka nabízí garanci vkladu, takže peníze jsou v určitém bezpečí ale zároveň je chci samozřejmě zhodnocovat, budou zhodnocovány nebo budou někde v mezidepozitu, kde nikterak nebudou zhodnoceny? Pokud by byly hodnoceny ve fondu a navíc s onou garancí vkladu a já finance nyní mám, zdá se mi výhodnější zvlášt nyní v době velké inflace je tam vložit rovnou, než je nechávat na účtu a vkládat je tam postupně. Děkuji moc

Pěkný den, chtěl bych se dozvědět něco o bitcoinech. Vím, že je to digitální měna, ale abych pravdu řekl nevím, co si pod tím mám představit. Myslíte si, že by to mohlo mít budoucnost? Děkuji JV

Dobrý den,

obdobný dotaz byl zodpovězen již dříve. Prosím podívejte se na: https://www.zlatakoruna.info/comment/reply/35886/12150.

Hezký den. Vaše Zlatá koruna

Dobrý den, často se dočítám, že dluhopisy jsou nebezpečnější formou investování, co je na tom pravdy? Dá se na dluhopisech vůbec něco vydělat? Sobek

Dobrý den, "nebezpečnější" záleží na tom, s čím a jaké dluhopisy srovnáváte. Např. státní dluhopisy České republiky jsou (stále ještě) vysoce bezpečné, nemáte v nich žádné kurzové (měnové) riziko, ale také nenabízí (s výjimkou protiinflačních pro občany) téměř žádný výnos. Naopak korporátní (firemní) dluhopisy mohou přinést vyšší výnos, ale za cenu vyšší ho rizika - rizika, že společnost, které prostřednictvím dluhopisů půjčíte, nebude schopna či ochotna peníze vrátit. Na druhé straně, na těchto dluhopisech můžete vydělat i nad úroveň inflace, je ale potřeba dostatečně zhodnotit finanční situaci firmy, které půjčujete, a rozložit investici mezi více firem pro případ, kdy by se některá z nich dostala do finančních potíží.

Dobrý den, doporučili byste mi prosím nějaké aplikace na investování přes telefon? 

Dobrý den,

cest je celá řada. Pokud byste chtěla českou společnost, o slovo se v poslední době hlásí aplikace Portu. Pokud byste chtěla více zaspekulovat, aplikaci mají i X-Trade Brokers. Brzy bude aplikace i českého Fondee.

Ze světových aplikací je uživatelsky jednoduchá aplikace Revolut, miliony fanoušků má i eToro, i když to je také spíše obchodnické.

Pokud tedy chcete dlouhodobější snadnou investici, rozhodoval bych se ve vaší situaci mezi Portu a Revolutem.

Všechny výše uvedené aplikace jsem zkoušel a některé i pravidelně používám, pro žádnou nepracuju :) To jen říkám kvůli tomu, že určitě existují i další možnosti, jen s nimi nemám zkušenosti, proto je neuvádím.

Dobrý den, zdá se, že žádný z akademiků přímo neodpověděl, pokusíme se Vám  tedy sehnat odpověď na toto téma. Vaše Zlatá koruna

 

Dobrý den,

po smrti mé maminky jsme se sestrou zdědily byt a nějaké pozemky, které jsme se rozhodly prodat. Nyní s manželem uvažujeme, zda z obdržených peněz doplatíme větší část hypotéky, kterou máme na dalších pět let nebo zda peníze investujeme. Co je ekonomicky výhodnější? Děkuji za odpověď.

Dobry den, zkuste se zamyslet nad tim, zda je pro Vas lepsi bezpecnejsi cesta s nizsim rizikem, ale i nizsim prinosem, anebo volite radeji cestu s vyssim rizikem, ale take vyssi pravdepodobnosti zisku. Pokud se rozhodnete investovat, je mozne, ze ziskate vic, nez kolik cini uroky z hypoteky. Ale je zde i riziko mozne ztraty.  Na druhou stranu doplatit cast hypoteky muze byt vhodna volba pro ty, kteri daji prednost jistote. 

Dobrý den,

na Váš dotaz neexistuje jednoduchá odpověď, je důležité porovnat několik základních parametrů: aktuální úroková sazba hypotéky, zbývající doba do konce fixace, Vaše zkušenosti s investováním, výše hypotéky a aktuálně volných prostředků, složení a výše Vaší finanční rezervy,...

Pak jsou ještě o něco důležitější věci, které se hůř měří: co dlouhodobě očekáváte od svých financí, co Vám přinese splacení hypotéky, jak máte zajištěny nepříjemné životní situace,...

Oslovte 2-3 konkrétní nezávislé poradce a nechte si od nich udělat návrhy řešení, pak teprve vybírejte.

Hodně štěstí!

Dobrý den, bez dalších informací je těžké radit, ale ekonomicky je lepší peníze investovat do nějakých bezpečných investic za vyšší úrok než je aktuální úrok hypotéky. Nicméně toto řešení není pro každého a je třeba vzít v potaz i další finanční okolnosti jako jsou výše rezerv, zajištění příjmu, sklony k utrácení apod. 

Chystáme se v zimě s kamarády, pokud to situace dovolí, na lyžařský zájezd do Francie. Naše cestovní kancelář ale nenabízí jen velmi drahé cestovní pojištění s připojištěním na extrémní sporty. Je to na lyže skutečně nutné, když lyže nejsou extrémní sport? Děkuji. T.V.

Pokud nebudete jezdit ve volném terénu, pouze na vyznačených tratích, tak toto pojištění nepotřebujete, stačí stanradní cestovní pojisštění zahrnující sportovní amatérskou činnsot.

Dobrý den, nedávno mi bylo 15 a chtěl bych se poohlídnout po první brigádě, a tak uvažuju, že bych si zřídil účet. Vím, že existují nějaké studentské účty, ale nevím, jaké mají výhody proti těm běžným. Poradíte prosím?

 

U většiny tradičních bank  (Česká spořitelna, ČSOB, KB aj.) je možné otevření účtu do 18 let věku pouze v doprovodu zákonného zástupce/rodiče. Jsou tu ale i banky, které umožňují otevření účtu 15ti letým bez zákonného zástupce - Banka Creditas, mBank nebo Air Bank. Obvykle rodič doporučuje banku, s kterou má vlastní zkušenost, kdybyste si nevěděl rady, mohou poradit jak s účet pracovat.

Výběr běžného účtu je možné také udělat na základě různých srovnávačů. Většina bank má vedení účtu zdarma, ale je vhodné také vybírat banku dle dalších poplatků.

Pro rychlejší srovnání vám poskytuji tabulky, které vám nastíní rozdíly mezi bankami. Zdroj: financnizralost.cz 

STUDENTSKÝ BANKOVNÍ ÚČETAir BankmBANKBanka Creditas  #navlastnitrikoRichee JuniorVěk15-18 let15-18 let15-18 letÚrok na účtu0 %0 %1,5 %
do 50 000 KčVedení účtuzdarmazdarmazdarmaVýběr hotovosti z vlastních bankomatů zdarmazdarmazdarmaVýběr hotovosti z cizího bankomatu35 Kč3x zdarma,
další 29 KčzdarmaVýběr hotovosti z bankomatu v zahraničí35 Kč3x zdarma,
další 29 KčzdarmaVýběr hotovosti na pobočce100 Kčnení možný10 Kč do 500 tis.Vklad hotovosti na pobočce100 Kčnení možnýzdarma
do 500 tis.Močnost spořícího účtuanoano anoÚrok na spořícím účtu0,4 % do 250 000eMax 0,01 %
mSpoření 0,4 %1,3 % do 350 000
Nad 0,7 %SEPA platba odchozí zdarmazdarmazdarmaSEPA platba příchozízdarmazdarmazdarmaZahraniční platba odchozí 100 Kč0,5 % z částky,
min. 300 Kč,
 max. 1 000 Kč150 KčZahraniční platba příchozí100 Kč100 Kč50 Kč    Sjednání online anoanonePočet bankomatů (ATM)přes 36000ATM vlastní banky - disponibilní zůstatek na účtu zdarmanení možnýnení možnýATM cizí banky - disponibilní zůstatek na účtu 35 Kč19 Kčzdarma

 

 

STUDENTSKÝ BANKOVNÍ ÚČETČeská spořitelnaČSOB /
Poštovní spoř.Komerční bankaFio banka   G2 Věk18-26 let18-26 let15-30od 18 letÚrok na účtu0 %0 %0 %0 %Vedení účtuzdarmazdarmazdarmazdarmaVýběr hotovosti z vlastních bankomatů zdarmazdarmazdarmazdarmaVýběr hotovosti z cizího bankomatu40 Kč40 Kč39 KčzdarmaVýběr hotovosti z bankomatu v zahraničí125 Kč100 Kč99 Kč2x zdarma,
další 25 Kč Výběr hotovosti na pobočce100 Kč100 Kčzdarmazdarma od 1 tis.,
menší za 30 KčVklad hotovosti na pobočcezdarmazdarmazdarmazdarmaMočnost spořícího účtuanoanoanoanoÚrok na spořícím účtu0,2 % do 200 tis. 
0,1 % nad 200 tis.0,25 % do 250 000 + další benefity0,2 % do 30 000 Kč, při více vkladech až 0,5 %0,05 % do 1 mil.SEPA platba odchozí zdarma5 Kč6 KčzdarmaSEPA platba příchozízdarma5 Kč6 KčzdarmaZahraniční platba odchozí 1% (min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč)1% (min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč)0,9 % (min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč) 200 KčZahraniční platba příchozí1% (min. 100 Kč,
max. 1 000 Kč)1% (min. 150 Kč,
max. 1 000 Kč)0,9 % (min. 225 Kč,
max. 1 095 Kč) 100 Kč     Sjednání online neneanoanoPočet bankomatů (ATM)přes 1790přes 995přes 450přes 215ATM vlastní banky - disponibilní zůstatek na účtu zdarmazdarmazdarmazdarmaATM cizí banky - disponibilní zůstatek na účtu 20 Kč25 Kč25 Kč9 Kč

 

Studentské účty mají oproti klasickým některé výhody - bývají levnější či zcela zdarma (to ale některé běžné účty také) a nabízejí i další benefity (např. vyšší úročení, možnost získání kontokorentu zdarma, nejrůznější příspěvky na ISIC a další - konkrétní nabídka se liší podle banky).

Dobrý den,chceme si s přítelem vzít hypotéku a kalkulačka nám ukazuje, že bychom ji byli schopni splatit za necelých 15 let. Jeden náš známý ekonom nám ale celý večer tvrdil, že je mnohem výhodnější vzít si ji alespoň na 25 let. Vysvětlíte mi to prosím? T. Machačová 

 

Dobrý den,

pokud vám to celý večer tvrdil, možná bych mu věřil, protože má od vás asi více informací, než máme my. Je to samozřejmě hodně o vaší situaci a vztahu k riziku.

Obecně pravdu mít může, protože při dnešních (a budoucích) úrocích, cenách nemovitostí a inflaci jsou to prakticky peníze zdarma. Pokud máte splátku 20 tisíc a berete celkem 60 tisíc, platíte třetinou svých příjmů. Za 25 let při růstu mezd o 3 % ročně to bude dvojnásobek, takže budete vesele splácet jen šestinou příjmů.

Pro lidi s vysokými a různými příjmy je to snadné rozhodování a cizí kapitál na investici dává smysl. Pokud se ale cítíte ohrožení nezaměstnaností, mohlo by dávat smysl chtít se zbavit dluhů co nejrychleji.

Tak či onak máte možnost splatit během čtyř let hypotéku celou kdykoliv mimořádnými splátkami. Takže když si ušetřené peníze z delší hypotéky zainvestujete a po 10 letech se rozhodnete, že chcete mít splaceno dříve, nic vám v tom nebrání.

Ať to vyjde!

Dobrý den, paní Machačová,

začnu příkladem: hypotéka 3 mil. Kč se sazbou 2,79 % p.a.

- splatnost 30 let znamená splátku 12.311 Kč

- splatnost 15 let znamená splátku 20.416 Kč

To je dost značný rozdíl.

 

15 let:

Rychleji umořujete (splácíte).

Úroky se platí z aktuálního zůstatku. Zůstatek rychleji klesá, úroky tedy také klesají.

Hypotéka se tak moc "nepřeplatí".

Ale musíte platit poměrně vysokou částku. Přijdou nějaké komplikace. Nepříjemné v podobě ztráty příjmu či nemoci. Příjemné v podobě přírůstku do rodiny. A Vy budete pořád muset "táhnout" vysokou splátku.

 

30 let:

Umořujete pomaleji. Zůstatek klesá pomaleji, úroky se tedy platí z vyššího zůstatku v porovnání s 15 lety.

Mohlo by se říci, že více přeplatíte.

Ale platíte o 8 tis. Kč měsíčně méně. Když se vyskytnou nějaké zvláštní okolnosti, nejte pod tak velkým tlakem splátek. Máte více volnosti.

Těch "zbylých" 8 tis. Kč měsíčně spořte! Když je budete potřebovat, budou k dispozici. A když je potřebovat nebudete, tak prostě uděláte mimořádnou splátku hypotéky. Tím se ta zdánlivá nevýhoda většího "přeplacení" hypotéky v podstatě vymaže.

 

Takže vezměte si spíše delší splatnost a dopřejte si více volnosti ve splácení. Spořte a pokud to okolnosti dovolí, dávejte mimořádné splátky.

 

Dobrý den, v solusu nejsem to jsem si ověřil ale přesto úvěr nedostanu. Všechny pohledávky mám uhrazeny už 7 let. Děkuji za radu.

Dobrý den, je potřeba ještě ověřit, zda není záznam v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací. Pokud ani zde není negativní záznam, k rozhodnutí banky úvěr neposkytnout vedly jiné důvody (špatné aplikační skóre, nedostatečné příjmy ke splácení dluhu apod.) S pozdravem Pavel Finger

Dobrý den, žádný z akademiků přímo neodpověděl, pokusíme se Vám  tedy sehnat odpověď na toto téma. Vaše Zlatá koruna

Dobrý den, dostal jsem peníze z dědictví – mám doplatit hypotéku nebo raději peníze někam investovat?

Hezký den. Jonáš

Dobrý den, to nelze tak jednoduše říci. Záleží na tom za jak dlouho a na co chcete peníze využít a jaký vztah máte k riziku. Obecně se ale doplacení hypotéky spíše nevyplatí - je to nejlevnější dluh, jaký může domácnost čerpat, a uvolňuje prostředky na další cíle, kterých chce rodina dosáhnout.

Více jsem o tom hovořil ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=60cFZaAqXFs

Dobrý den i Vám,

raději nejdříve doplatit hypotéku a tím se zbavit úroků zbytečně placených bance. Investovat následně můžete každý měsíc část z toho, co aktuálně dávate jako hypoteční splátku, a co vám díky doplacení úvěru nyní bude každý měsíc "přebývat".

Jan Soukup. 

Je to opravdu tak užitečné se hlásit přes bankovní identitu do portálů veřejné správy?

Tomáš

Dobrý den, výhoda spočívá v tom, že si některé záležitosti můžete zařídit online z domova a nemusíte stát ve frontách na úřadech.

Pokud nerad chodíte na úřady, pak ano. Pokud si rád popovídáte s úředníky, pak je to pro vás zbytečné.

K čemu je dobrá bankovní identita? Díky moc.

Dobrý den,

k tomu, abyste mohla na internetu prokázat svou totožnost a přitom si k tomu nemusela zřizovat nic víc, než už máte (předpokládám tedy, že u nějaké banky máte běžný účet a můžete jej ovládat přes internet). A když druhá strana ví, že jste to opravdu Vy, může s Vámi jednat tak, jako kdybyste byla u ní v provozovně, pobočce, úřadu, obchodě atd. Stejně tak můžete jednat Vy. Můžete si tedy například uzavřít nějakou smlouvu, aniž byste musela vyjít ven z domu ji podepsat. Stejně tak můžete z domu vyřídit věc, kvůli které byste musela na úřad (zatím spíš získat informace, ale postupně se tyto možnosti budou rozšiřovat). S bankovní identitou bylo letos možné např. provést sčítání obyvatel.

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie

Dobrý den ,prosim chcy se zeptat kdyš zažadamO vymazání registrů dlužníka jak dlouho to trvá než mně vymažou z registru. 

Dobrý den,

nejprve je potřeba říci, že registrů je v ČR více. Největší a nejznámější jsou ale čtyři:

- Bankovní registr klientských informací (informace z bank)

- Nebankovní registr klientských informací (informace z leasingu apod.)

- Registr REPI (informace od splátkových firem a ostatních)

- Registr SOLUS (informace od vybraných bank, leasingovek a utilities)

První tři registry provozuje společnost CRIF-Czech Credit Bureau a Solus společnost SID.

Obvyklým pravidlem je, že registr nevymazává žádné údaje na základě Vaší žádosti, ale údaj je vymazán v rámci dat od dodavatele dat (tedy banky, leasingové společností apod.). S žádostí o vymazání je tedy nutné se obracet na příslušnou instituci (tedy banky, leasingové společnosti apod.), která Vás do Registru uvedla. Pokud nevíte jaká instituce to je, musíte získat výpis o sobě z příslušného Registru a v něm to zjistit.

Automatický výmaz Registry provádějí po čtyřech letech po uzavření Vaší poslední transakce (například po splacení půjčky nebo hypotéky).

 

 

 

Dobrý den,

žádný z akademiků přímo neodpověděl, pokusíme se Vám  tedy sehnat odpověď na toto téma.

Vaše Zlatá koruna

Jak se prosím vypočítává starobní důchod? Děkuji za vysvětlení. Nováková

Dobrý den,

podobné téma, jak se vypočítává důchod, se řešilo na níže uvedeném odkazu: https://www.zlatakoruna.info/comment/reply/35889/12427

Děkujeme.

Vaše Zlatá koruna

 

Dobrý den, důchod se vypočítává z příjmů (od roku 1986, tedy pro velkou část populace již z celoživotních), z nichž bylo odváděno sociální pojištění (tedy nikoli např. příjmů z pronájmu či výnosů z investic) a počtu odpracovaných let.

Samotný výpočet (zjednodušeně) probíhá tak, že se příjmy převedou na současnou hodnotu podle zveřejněných přepočtových koeficientů, následně se vyměřovací základ krátí (do 44 % průměrné mzdy se nekrátí, od 44 % do 4násobku průměrné mzdy se započítá jen 26 % a nad 4násobek se příjem nepočítá, ale ani se z něj neodvádí sociální pojištění).

Pak se vyměřovací základ vynásobí procentem, které se získá jako násobek počtu odpracovaných let a 1,5 % (tedy např. při 40 odpracovaných letech 60 %).

K výsledku se připočítá základní výměra důchodu (pro rok 2021 činí 3 550 Kč), čímž se získá výsledný důchod.

V praxi ještě rozhodují nejrůznější úpravy - např. vyloučené doby, náhradní doby pojištění a další.

 

Na podnikatelskou činnost je lepší si vzít úvěr jako podnikatel nebo jako občan? 

Záleží na okolnostech. Pokud s podnikáním začínáte, cesta k úvěru je problematické. Na fyzickou osobu může být také výhodnější si vzít např. hypotéku, pokud máte nemovitost, kterou můžete a jste ochoten zastavit - tím získáte nízké splátky a nízkou úrokovou sazbu. Pokdu ale chcete oddělit své podnikání od osobních financí, což je v mnoha případech žádoucí, tak je vhodné čerpat úvěr jako podnikatel.

Kromě vašeho přání záleží také na situaci vašeho podnikání a jeho posouzení ze strany banky.

Dobrý den,

na podnikatelskou činnost si vezměte úvěr jako podnikatel.

Už na první jednání s bankami, u kterých se chcete jako podnikatel ucházet o úvěr na rozvoj firmy, je užitečné se dobře připravit. Před prvním kontaktem s poradcem byste měl zpracovat podnikatelský záměr. Tedy vyčíslit jakou částku potřebujete, na jaký účel chcete peníze využít, jak se investice podle Vaší zkušeností projeví v růstu tržeb a tvorbě zisku a jak chcete zajistit návratnost půjčky. Rozvážit je třeba také to, jestli se podnikatelská půjčka bude čerpat jednorázově, nebo postupně a od jakého data.

K žádosti o půjčku budete muset bance předložit platný občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku či jiné podnikatelské oprávnění.

Do Raiffeisen Bank musíte přinést i druhý doklad totožnosti, například řidičský průkaz nebo cestovní pas. Doložit je třeba také podnikatelskou historii. Zde zpravidla banky vyžadují jedno až dvě daňová přiznání včetně příloh, jako je výkaz zisku a ztrát a rozvaha. Daňové přiznání musí mít ale vždy razítko finančního úřadu.

Další doklady, které je potřeba bance před podpisem schváleného úvěru předat, souvisejí s tím, jak je poskytovaný úvěr zajištěn. Například je-li půjčka zajištěna jiným ručitelem, chce banka od něj mít podepsanou směnku. U ručení nemovitostí se předkládá příslušná dokumentace podle pokynů banky.
Banka si zároveň zkontroluje, zda stále podnikáte. Podnikatel proto musí před podpisem smlouvy přinést opět živnostenský list, koncesní listinu nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 90 dní.

S pozdravem a přáním úspěšného podnikání

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,
Zajímalo by mě, jako jsou možnosti, jsou li ještě nějaké o konsolidaci mých půjček, které se mi naprosto vymkly kontrole a už pořádně ani nevím, kde komu co dlužím. Některé půjčky jsou po splatnosti a něco už je i zesplatněno a vymáháno. Zjistil jsem i záznam v registru dlužníků. Jsem zaměstnán a vlastním byt, který ovšem ručit nesmím, dle dodatku v kupní smlouvě.
Děkuji za odpověď
Otto Zeller

Dobrý den, žádný z akademiků přímo neodpověděl, pokusíme se Vám  tedy sehnat odpověď na toto téma. Vaše Zlatá koruna