Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Ostatní

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Krásný dobrý den,chtěl bych vědět, z čeho se vypočítává důchod? Děkuji.

Dobrý den, ano pan Zámečník Vám udělal výpočet. Bude pro vás důležitý Informativní osobní list důchodového pojištění o který můžete zažádat na správě sociálního zabezpečení (1x ročně zdarma) nebo pokud máte e-identitu, dá se tento list nalézt i tam. V tomto listě najdete zaplacené částky sociálního pojištění v daných letech, které můžete násobit již zmíněnými koeficienty a najdete také, zda máte započítány všechny roky, které potřebujete mít odpracované nebo zda budete něco dokládat - potvrzení o studiu, vojna, apod. Záleží na tom, kolik vám je let a kdy máte odejít do důchodu. K určení výše jsou důležité také zmíněné úpravy, které vám mohou výši důchodu i navýšit, ale o to musíte zažádat vy sám. Doporučuji obrátit se na někoho, kdo se touto problematikou zabývá, abyste měl představu o výši důchodu a co se s tím dá ještě dělat. 

Dobrý den, důchod se vypočítává z příjmů (od roku 1986, tedy pro velkou část populace již z celoživotních), z nichž bylo odváděno sociální pojištění (tedy nikoli např. příjmů z pronájmu či výnosů z investic) a počtu odpracovaných let.

Samotný výpočet (zjednodušeně) probíhá tak, že se příjmy převedou na současnou hodnotu podle zveřejněných přepočtových koeficientů, následně se vyměřovací základ krátí (do 44 % průměrné mzdy se nekrátí, od 44 % do 4násobku průměrné mzdy se započítá jen 26 % a nad 4násobek se příjem nepočítá, ale ani se z něj neodvádí sociální pojištění).

Pak se vyměřovací základ vynásobí procentem, které se získá jako násobek počtu odpracovaných let a 1,5 % (tedy např. při 40 odpracovaných letech 60 %).

K výsledku se připočítá základní výměra důchodu (pro rok 2021 činí 3 550 Kč), čímž se získá výsledný důchod.

V praxi ještě rozhodují nejrůznější úpravy - např. vyloučené doby, náhradní doby pojištění a další.

Dobrý den,

je možné podnikat při mateřské? Je nějaký limit vydělaných peněz? Jestliže ano, mám pořád nárok na příspěvek?

 

Dobrý den, ano můžete podnikat při mateřské i rodičovské dovolené. Limit vydělaných peněz není žádný a máte nárok i na rodičovský příspěvek. Vaší povinností je pouze zabezpečit celodenní péči o dítě. Z pohledu odvodů budete mít podnikání jako vedlejší činnost, tzn. nižší zálohové odvody. Samozřejmě je poté nutné podat daňové přiznání a podle výdělku danit a doplatit odvody na sociálí a zdravotní pojištění, pokud nebudete mít paušální daň. Pozor na to, kolik let budete pobírat příspěvek a dítě budete chtít dát na nějakou dobu do školky.

Dobrý den,jsem cca 4 roky od poslední splátky insolvence a stále jsem registru dlužníků? Nechápu proč musí o něco zažádat?

Ze zákona jste veden v insolvenčním rejstříku ještě 5 let po skončení insolvence. Je tedy třeba ještě vyčkat k naplnění zákonné lhůty.

Dobrý den,

mám dvě půjčky u dvou různých bank, jak to nejlépe řešit?

 

Dobrý den, doporučujeme se zeptat ve Vaší bance, která Vám poradí, jak v tomto případě postupovat. S pozdravem Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,

chtěla bych vědět, jestli nás obecně dnešní situace (COVID) může ovlivnit v rámci globální krize? Je to pro nás všechny obrovská nejistota a chtěla bych vědět, jestli se na ní dá nějakým způsobem připravit.

 

Dobrý den,

samotný COVID nás ovlivňuje již více než rok. K jeho hlavním projevům patří časté uzavírání jednotlivých ekonomik, což neovlivňuje jen cestovní ruch (který i v ČR tvoří významnou část ekonomiky), ale i dodavatelsko - odběratelské řetězce. Výsledkem je, že firmy mohou vyrábět méně, což se může projevit na růstu nezaměstnanosti.

V oblasti investic se COVID zatím neprojevil poklesem hodnoty. To je výsledkem obrovského pumpování peněz do ekonomiky ze strany vlád (obří deficity, se kterými se budeme např. v ČR potýkat možná desítky let) i centrálních bank, které uvolnily svou měnovou politiku. To se projeví (a už se to začíná projevovat) v růstu inflace, která připravuje úspory o hodnotu.

Připravit se na inflaci lze jedině přijmutím investičního rizika a peníze, které leží na spořicích účtech bez výnosu, zainvestovat. Ale kam, na to není jednoduchá odpověď. Akciové trhy (alespoň ty hlavní) jsou na svých historických maximech, dluhopisové výnosy jsou nízké (vlivem politiky centrálních bank) a bezpečné státní mají i záporné výnosy (české i "díky" rozhazovačné politice už ne). A ceny nemovitostí také trhají rekordy a je pravděpodobné, že jsou již nadhodnocené (to tvrdí např. Česká národní banka, podle níž jsou nadhodnocené přibližně o 20 % a v některých regionech i o třetinu). Ideální je tak rozložit investice do více aktiv (akcie, dluhopisy...) např. formou podílových fondů. Ovšem i přitom je důležité ponechat si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních platů, protože jen ta může pomoci např. v případě nezaměstnanosti či dočasného poklesu příjmů z jiných důvodů.

Pěkný den přeji, chtěla bych investovat do bitcoinů, cítím, že je to správné rozhodnutí. Moc tomu ale nerozumím a na internetu jsou informace spíše v angličtině, v češtině jen zřídka. Nevíte, kde bych se o tom mohla dozvědět víc? Nevím ani, jestli si zajistit nějaké bezpečnostní opatření proto, abych o něj vzápětí nepřišla. Co se děje, když ho koupím? Pošlou mi to mailem, do systému počítače nebo na externí disk?

Pokud chce člověk do něčeho investovat, měl by se nejprve s předmětem investice seznámit a alespoň trochu mu porozumět. Jsou-li informace většinově k dispozici v nějakém jiném jazyce, doporučuji se nejprve seznámit s daným jazykem (či si alespoň najít cestu ke způsobu zpracování těchto informací). To bych vnímal jako investici do svého vzdělání (která může být návratná například díky navýšení mzdy či lepšímu uplatnění na trhu práce). U bitcoinu se vždy bude jednat maximálně o spekulaci (bitcoin maximálně změní cenu, ale rozhodně nic nevydělá). Je důležité si vzpomenout na krásné české přísloví "Bez práce nejsou koláče." Pokud tedy spoléháte na snadný zisk související s nákupem bitcoinu, je vhodné upozornit, že se může jednat o ještě snazší prodělek.

Dobrý den, naprosto souhlasím s Martinem Štulou. O tom, proč vložení peněz do kryptoměn není investice, jsem hovořil např. v https://www.youtube.com/watch?v=OdVggThfmOs.

To neznamená, že kryptoměny nemají své výhody. Jen to znamená, že pokud nechcete využít těch (např. levné přeshraniční platby, zajištění majetku pro případ závažných události - např. nutnost přesídlení do jiné země, ochrana před exekucí či využití speciálních vlastností některých z nich apod.), tak považuji za vhodnější se jim vyhnout.

Nevíte-li, co děláte a moc věci nerozumíte, jste na nejlepší cestě rozbít si nos. Innvestovat ani spekulovat nelze na zákjladě pocitů. JInými slovy, kde nejsou znalosti, tam je riziko. První věc, kterou je třeba si uvědomit, že s bitcoiny se neinvestuje. S bitcoiny se spakuluje. Ta hra se jmenuje "Na ještě většího idiota". Tedy někoho, kdo v okamžiku, když (budou-li) bitcoiny ještě dražší než v okamžiku koupě, je nadále bude chtít koupit ode mne.

Pokud už se do něčeho takového chcete pustit, doporučuji mít nejprve jasný a komplexní finanční plán minimálně do okamžiku odchodu. Až tyto potřeby pokryjete a zbude vám část majetku, o který můžete přijít aniž by vás to ohrožovalo (max 10%), klidně něco takového podnikněte.

 

 

   

Dobrý den, prosím pěkně, co je to podílový fond?

Podílový fond je zjednodušeně možno chápat jako souhrn majetku určitého typu. Tento majetek má určeného správce, který dbá na to, aby obsah majetku odpovídal předem definovaným pravidlům na jeho složení a v ideálním případě generoval zisk. Vkladatelé (=podílníci) mají definován podíl na majetku fondu prostřednictvím cenných papírů, které dle výsledku hospodaření s majetkem fondu mění svoji hodnotu. Při vkladu do podílového fondu podílníci cenné papíry nakupují a při výběru prostředků z podílového fondu podílníci cenné papíry prodávají - vždy dle aktuální hodnoty cenného papíru.

Dobrý den, podílový fond je (zjednodušeně) forma kolektivního investování, kdy správce fondu investuje prostředky velkého množství lidí stejným způsobem, čímž umožňuje i lidem s malými úsporami podílet se na zhodnocení kapitálového trhu a zároveň rozložit riziko do více investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy, nemovitosti a další).

To základní je, že i s malým objemem peněz umožňuje poměrně levně investovat  a zároveň zachovávat rozumnou míru ochrany před znehodnocením peněz. Navíc si můžete vybrat podílové fondy různého typu - od vysoce bezpečných (fondy peněžního trhu, zajištěné fondy), přes vyvážené (rozkládají investici do více typů aktiv, nejčastěji dluhopisy a akcie), po dynamické (s vyšší mírou rizika, ale také dlouhodobého výnosu).

Než budete do podílových fondů investovat, je důležité vědět především kdy (za jak dlouho) budete peníze potřebovat a jak velkou případnou ztrátu jste schopen "unést".

Krásný dobrý den, chtěl bych vědět, z čeho se vypočítává důchod?

Dobrý den,
obecně se dá říct, že z každého výdělku, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění, přičemž minimální doba pojištění je v současnosti 35 let. Od roku 1986 se přepočítá každý váš výdělek (ať zaměstnanecký nebo ze samostatné výdělečně činnosti) na tzv. roční vyměřovací základ. Dále se vynásobí koeficientem odpovídající délce doby pojištění. K tomu se připočítá základní výměra, která je zákonem stanovena na 10 % aktuální průměrné mzdy, pro letošní rok je to tedy 3550 Kč. Výpočet důchodu je však ještě mnohem složitější, vstupují do něj náhradní a vyloučené doby (nemoc, vojna, studium, mateřská dovolená, nezaměstnanost, invalidní důchod apod.), redukční hranice, zda odcházíte do důchodu dříve, nebo naopak přesluhujete... Pokud chcete získat orientační informaci, nechte si od České správy sociálního zabezpečení zaslat Informativní osobní list důchodového pojištění a využijte kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (pozor - klakulačka na stránkách ČSSZ není správná!). Nebo se obraťte na odborníka v oblasti důchodového poradenství.

¨Hezký víkend Veronika Svobodová

 

Zdravím, chtěla bych vědět jak se vyhnout klamným smskám, které se vydávají za moji banku. Jak poznám, že mi zprávu píše opravdu moje banka a není to podvod?

V případě pochybností doporučuji se spoléhat na zprávy v bankovnictví, případně podezřelou zprávu ověřit přímo s Vaší bankou. Identitu odesilatele SMS zprávy z pozice běžného uživatele není možné jakkoli ověřit.

Dobrý den,

mohu jet se svým vozem do zahraničí? Pokud ano, stačí mi povinné ručení?

 

 

Samozřejmě, z hlediska splnění právní povinnosti jsou odpovědi správné, ale z hlediska komfortu cestování a naplnění smyslu cesty je vhodné přemýšlet i o dalších pojištěních, které vám pomouhou v případných nesnázích v cizině (tecnická, právní, zdravotní asistence, léčebné výlohy, odpovědnost za škodu atd.)    

Ani, vezměte sebou 2 zelené karty a můžete cestovat bez starosti do všech zemí, které jsou na ní uvedeny a nebyly pojišťovnou vyškrtnuty.

Ani, vezměte sebou 2 zelené karty a můžete cestovat bez starosti do všech zemí, které jsou na ní uvedeny a nebyly pojišťovnou vyškrtnuty.

Dobrý den, ano, pro velké množství zemí stačí povinné ručení. Nezapomeňte si s sebou ale vzít zelenou kartu. Na té také máte uvedeno, v jakých zemích povinné ručení platí (obecně je to celá Evropa, ale jsou výjimky).

Zdravím,

zajímalo by mě od čeho se odvíjí výše povinného ručení.

Weberová

 

Dobrý den,

faktorů je celá řada a každá pojišťovna to může mít ještě nastaveno individuálně. Mezi ty obecné patří například věk a trvalé bydliště toho na koho je smlouva sjednaná, jeho délka historie v pojištění vozidel a počet nehod, které způsobil, výkon či obsah pojišťovaného vozidla, ale používá se i spousta dalších jako roční nájezd kilometrů, stáří vozidla, ... a důležitým faktorem je samozřejmě také nastavení služeb, které v rámci povinného ručení máte.

Pěkný den,

 

byla jsem donedávna OSVČ, zrušila jsem ŽL ve chvíli, kdy se blížil termín porodu, a mohla tak žádat o mateřský příspěvek. Řádně jsem platila zdravotní a sociální pojištění ale bohužel si neplatila to nemocenské. Byl to pro mě výdaj navíc. To jsem ale netušila, že mi díky tomu neschválí mateřskou. Dá se s tím ještě něco dělat ?

 

Dobrý den, s mateřskou již nenaděláte nic, pokud jste nemocenské pojištění neplatila. Po porodu nicméně budete moci zažádat o rodičovskou ve výši 10 000 Kč měsíčně.

Dobrý den, moje manželka se zadlužila snad na všem, na čem se dá. Po několika letech trápení jsem se rozhodl, že se rozvedu, co s tím? Půjdou ty dluhy i za mnou?   

Dobrý den, pokud máte společné jmění manželů, tak se skutečně rozvodem dluhů nezbavíte... pouze v případě, že byste měli v manželství oddělené jmění veřejně přístupným notářským zápisem, by se vás týkaly pouze ty dluhy manželky, u nichž byste byl spolužadatelem či ručitelem.

Dobrý den pane Valento,

tohle je velmi špatná situace, která má bohužel i špatnou odpověď. Za všechny svoje dluhy můžete bez rozdílu oba. A je jedno, jestli jste o dluzích věděl nebo nevěděl. Pouze v případě, že by Vaše manželka si vzala dluhy pouze na sebe a souhlasili by s tím i věřitelé, pak byste se tomu mohl vyhnout. To se ale obávám, že není moc reálné.

Pavel Najman

Krásný dobrý den, nevím zda-li je to ve vašich kompetencích, ale zkusím se zeptat. Jsem v evidenci na úřadu práce, nemám však finanční podporu. Na schůzce s ÚP jsem se od své referentky dozvěděla, že nemohu mít dohodu o provedení práce ale jen dohodu o pracovní činnosti. Co mám dělat, když mi firma DPČ nechce dát a trvá na DPP?Jaké jsou podmínky pro DPČ plus zároveň zůstat v evidenci na ÚP. Ve firmě si vydělám málo, že bych jako samoplátce nezaplatila ani zdravotní, natož abych z toho mohla platit své osobní potřeby. Děkuji za jakoukoliv odpověď.   

Dobrý den,

Váš dotaz je spíše legislativního charakteru, zkuste se tedy spíše obrátit rovnou na úřad práce. Možná, že ale ještě některý z akademiků odpoví...

S přáním hezkých dnů

Vaše Zlatá koruna

Dobrý den, víte jestli se ceny u nemovitostí zvýšily nebo naopak snížily ?  Mám s koupí bytu raději počkat ? Co myslíte ? Děkuji za případnou odpověď.  

Pane Skoupile, záleží také na tom, zda chcete bydlet nebo vydělávat. V případě, že Vám jde spíše o to druhé, bude dobré sledovat i údaje o tom zda narůstájí problémy se splácením hypoték. Pokud ano, pak je vhodné počkat, pokud ne držte se názoru pana Zámečníka.   

Dobrý den, pane Skoupile,

ceny nemovitostí se za poslední rok zvýšili a to poměrně významně. Růst cen se liší dle jednotlivých lokalit, ale v průměru je tento trend jasně patrný (k tomu viz například https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-4-ctvrtleti-2020 ). Vzhledem k tomu, že trh nemovitostí si udržuje růstovou tendenci a nejsou na něm patrné důvody k poklesu cen (snížení poptávky, výrazné navýšení výstavby a tedy i nabídky....), obecně lze doporučit s nákupem bytu nečekat.

S pozdravem,

David Fogad

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

 

Ceny nemovitostí v posledních letech prudce vzrostly. Jak se budou vyvíjet dál, je ale otázka. Podle ČNB jsou nadhodnocené aktuálně v průměru o 18 % (v některých oblastech o 25 %), což by dávalo prostor k jejich poklesu. Na druhou stranu řada dalších odhadů a výhledů očekává další růst nemovitostí.

Osobně se domnívám, že pokud nedojde k hospodářské recesi spojené s růstem nezaměstnanosti a podílu nesplácených hypoték, tak pravděpodobně nedojde k poklesu nominálních cen, ale jejich růst zpomalí až pod úroveň inflace - a budou tak klesat reálné ceny nemovitostí.

Zda s koupí čekat či nikoli, záleží především na vaší aktuální životní situaci, účelu koupě nemovitosti a především na tom, zda naleznete nemovitost, jakou chcete kupovat, za cenu, jakou jste ochoten zaplatit.

Dobrý den, mám dluhy za zdravotní pojištění z dob, kdy jsem byl OSVČ, jenže bez příjmu je samozřejmě nemohu platit, co má dělat dřív než příjde exekutor ? Jsem zoufalý, poraďte prosím. 

K radám pánů Netuky a Metelce není prakticky co dodat. Hlavně si nepůjčujte na splacení dluhů od lichvářů nechcete-li skončit ještě hůř.

Dobrý den Lukáši,

jen doplním kolegu Netuku. Pokud to ještě lze, kontaktujte přímo zdravotní pojišťovnu a požádejte o splátkový kalendář.

 

Z formulace je patrné, že pravděpodobně Vaše pohledávka je již u exekutora. Vždy je lepší začít problém řešit dříve, než v tomto pozdním stádiu. Není ani patrné, jak velké jsou dluhy, ani proč jste bez příjmu - konkrétnější radu tedy mohu jen těžko poskytnout.

Doporučuji si primárně zajistit zdroj příjmu, abyste se mohl zkusit s exekutorem domluvit na splátkách svého dluhu. Případně můžete zkusit zpeněžit nějaký svůj majetek, který není exekučně zabaven, a dluh z výtěžku prodeje doplatit.

Zdravím kde zjistím jestli firma poslala daň u příjmů .mnel sem úraz a skoro rok už marodím .dekuji

Váš dotaz je trochu hůře srozumitelný. V každém případě, jedná-li se o Vaše daně, doporučuji se obrátit na Vašeho správce daně a ověřit situaci. Jedná-li se o daně firemní, musí se obrátit na správce daně daná firma. Pro více detailů doporučuji kontaktovat Vašeho daňového poradce.

Dal jsem známému v určitém počtu k dispozice dvě kryptoměny, aby je držel na svém krypto účtu. Teď řešíme jak tyto prestředky zajistit propřípad nenadálé události na jeho, nebo mé straně. Navrhl jsem toto řešení: Jeho vlastní bianklo směnka, která by se ke dni splatnosti, podle vyplňovací dohody dolplnila podle kurzu ke dni splatnosti o částku znějící na koruny CZK. Směnka podle mne nemůže znít na kryptoměny, protože ty nejsou penězi. Je to možné řešit takto, nebo je jiné schůdnejší řešení. Ve smlouvě o zápůjčce mohou být uvedeny kryptoměny ?? Děkuji za odpověď l.P.

Dobrý den,

v takovém případě není potřeba řešit věc mimo samotné krypto technologie. Kryptoměny myslí i na takové situace!

Stačí vlasnit hardwarovou peněženku (kterou, věřím, při "určitém počtu" kryptoměn, tak nebo tak máte vy nebo váš známý) Trezor T a použít funkci Shamir backup.

Ten vám umožní vytvořit obnovovací seed ve formátu "2 ze 3" (a jiné kombinace). K převodu kryptoměn tak bude potřeba minimálně 2 ze 3 celkových kusů seedu. Jeden si necháte vy, jeden kolega a jeden dáte společně třeba notáři. Pokud bude vše bez problémů, notáře nikdy neoslovíte. Pokud by se jednomu z vás něco stalo, druhý spolu s notářem kryptoměny obnoví k sobě.

Pokud jste více obezřetní a bojíte se, že by se vám něco stalo společně, můžete nakombinovat třeba 4 z 5 a rozdat další dva manželkám. I kdyby vás obě opustily, s notářem to dohromady ven nedostanou. Kombinací je samozřejmě libovolné množství a záleží jen na tom, jak zajímavou vymyslíte.

Návod: https://wiki.trezor.io/Shamir_Backup
Pro stoprocentní bezpečí se seed dá i vyrazit do kovu: https://recoveryseed.cz/produkt/shamir-backup-recovery-seed-2/

Držím palce!

Namísto smlouvy o zápůjčce doporučuji zvážit využití smlouvy o výpůjčce a v každém případě využít služeb právní kanceláře.

Dobrý den, slyšel jsem, že dotaci na solární elektrárnu na domě vyřídí i banka, je tomu tak? A jaké mám mít k tomu podklady?