Rádce Zlaté koruny

navazuje na Peníze v roušce

Tyto stránky byly s názvem Peníze v roušce vytvořeny na začátku pandemie koronaviru. Ta je naštěstí již za námi. Dotazy na problematiku osobních a podnikatelských financí nám ale chodí stále. Proto jsme se rozhodli v tomto rádci pokračovat tentokráte již bez roušky.

 

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám odpovídá na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Doporučujeme, abyste si nejdříve prošli předchozí dotazy. Je velice pravděpodobné, že odpověď na svoji otázku naleznete.

Dobrý den,

má smysl si vzít "zelený" úvěr třeba na auto? Je tam nějaká výhoda?

Dobrý den,

obecně "zelené" úvěry jsou poskytovány, když je věc ekologičtější. Pro detailnější nabídku oslovte prosím Vaši banku.

Vaše Zlatá koruna

 

Když má člověk kreditní kartu, má pak zápis v úvěrovém rejstříku? A kde je možné si zřídit American Express kreditní kartu?

Děkuji.

Dobrý den,

možnosti placení s touto kartou v ČR jsou poněkud omezenější, nicméně zkuste svoji banku, třeba Vám pomohou.

Vaše Zlatá koruna

Slyšel jsem, že je možné zaslat peníze na číslo mobilního telefonu? Jak to funguje? Jaké to jsou služby?

Dobrý den, v zásadě jde o to, že některé banky v zahraničí mají databázi svých klientů, jejich běžných účtů a telefonních čísel. K identifikaci klienta pak nemusíte znát jeho číslo účtu, ale stačí jeho tel. číslo. Pokud je mi známo, tak české banky o možnostech tohoto způsobu převodu peněz aktuálně jednají s ČNB.

vím pouze o nabídce placení na mobil u mBank

Platbu na mobilní číslo podporují jen některé banky, nejdříve proto ověřte u své banky, zda tuto funkci podporuje. Je to standardní domácí platba prostřednictvím mobilního telefonního čísla.

Následně v příkazu k úhradě místo bankovního účtu osoby, které posíláte peníze, uvedete telefonní číslo. Do příkazu k úhradě můžete sdělit i zprávu pro příjemce např. „platba za kafe“. Tato platba je bankou blokovaná po určitou dobu dle obchodních podmínek banky.

Po autorizovaní platby se odešle příjemci platby SMS zpráva s odkazem na provedení platby. SMS zpráva může znít: "Petr vám posílá peníze. Abyste je mohli převzít, klikněte na link https: // ...... Link bude aktivní 15 dní.“

Když příjemce platbu přijímá, uvede své číslo účtu a tím krokem banka dostane informaci o čísle účtu příjemce a následně platbu odesílá na tento účtu.

Pokud by příjemce platbu odmítl nebo ji do časového limitu neprovedl, tak se rezervace prostředků automaticky zruší a částka se vrátí do disponibilního zůstatku na účtu odesílatele.

 

Takže, jestli tomu rozumím správně, tak tato funkčnost musít být v internetovém bankovnictví banky odesilatele a banky příjemce?

Děkuji za vysvětlení.

Pouze to stačí u banky odesílatele. Příjemce pouze doplní číslo účtu do příkazu bance odesílateli. Příjemce nemusí mít tuto funkci ve své bance. Mám vyzkoušené u mBank a je to praktické, když neznáte číslo účtu kamaráda. 

Dobrý den,

co všechno je potřeba doložit, když mám pojištěnou platební kartou a ukradli mi klíče? Mám jít na tu banku nebo na pojišťovnu?

 

Dobrý den,

kontaktujte svou banku, aby Vás nasměrovala, jakou cestou se vydat.

Mám tím na mysli kterou pojišťovnu, podklady pro pojišťovnu, formuláře, podmínky apod. 

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

je možné, aby si osoba nechala posílat dávky a mzdu na účet jejímu nezletilému dítěti, tak aby na její účet nemohl exekutor?

 

Dobrý den,

tento postup bych rozhodně nedoporučoval. Hovoří o něm trestní zákoník:

§ 222Poškození věřitele(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,

 

Zdravím, je v něčem výhoda vertikální karty oproti horizontální kartě? Děkuji za ujasnění.

 

Neřekl bych. Je to jen zvláštnost, prestižní záležitost.

Jaké jsou prosím přesně parametry pojištění schopnosti splácet úvěr?

Dobrý den pane Peterko,

pojištění schopnosti splácet je spojeno s úvěrovými produkty bankovních i nebankovních společností. Jeho účelem je převedení Vašeho závazku na bedra pojišťovny v případech, kdy se z důvodu vybraných rizik dostanete do finančních nesnází. Těm většinou předcházejí nepříjemné životní situace, za něž jmenujme například dlouhodobou pracovní neschopnost či invaliditu, které zároveň tvoří stěžejní pilíře zmíněného produktu.Málokteré pojištění kryje pouze jediné riziko. Ani pojištění schopnosti splácet není v tomto ohledu výjimkou a je nejčastěji tvořeno čtyřmi situacemi, v nichž závazek splácení úvěru přechází (alespoň dočasně) na vrub pojišťovny. Jsou jimi:- úmrtí,- vznik invalidity III. stupně- dlouhodobá pracovní neschopnost- ztráta zaměstnáníK posouzení zvolených rizik však nestačí přečíst pouze líbivý letáček se základními informacemi, ale vždy je potřeba řádně prostudovat pojistné podmínky. V každém případě bude pojišťovnu vždy zajímat Váš zdravotní stav.U připojištění invalidity pozor na skutečnost, že se týká pouze III. stupně!! Okruh zdravotních rizik uzavírá pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. To bývá u mnohých pojišťoven často zařazeno již v souboru základních rizik, jiné jej naopak stále považují za nástavbu hodnou tučného příplatku. Ať je zařazení tohoto rizika jakékoliv, v kaž­dém případě se u něj opět setkáte s karenční lhůtou, která zcela vylučuje běžné krátkodobé nemoci. Navštíví-li vás tedy například „pouze“ angína, splátkám úvěru neuniknete. Častou čekací dobou bývají dva měsíce. Časové omezení však bývá uplatňováno nejen ze začátku vaší nemoci, většina ústavů má stanoven i maximální počet splátek, kterým vám během nemoci „odlehčí“, přičemž doba hájení nebývá delší než jeden rok. Komplikaci povětšinou znamená i větší počet pracovních neschopností v průběhu kratšího období či případný návrat totožné diagnózy. Jednoznačně nejlimitovanější a nejdražší složkou balíčku pojištění bývá riziko ztráty zaměstnání. Značnou restrikci v sobě ukrývá již samotný název – mnoho klientů si pojem „zaměstnání“ vyloží jako pracovní činnost, a ochranu si tak pořídí i v případě, že jsou v pozici OSVČ. Tato skupina osob však zaměstnání ztratit nemůže, a těžko tedy posléze dosáhne na pojistné plnění. Pojištění je tedy primárně určeno zaměstnancům, i když při troše snahy naleznete pojistitele, kteří tuto mezeru na trhu již vyplňují a osobám samostatně výdělečně činným nabízejí alternativní varianty. Ptáte se na výluky tohoto pojistného krytí? Zabírají podstatnou část pojistných podmínek. Jako zaměstnanci většinou musíte mít smlouvu na dobu neurčitou a v předchozím roce být zaměstnáni bez přerušení. Případná změna pracovní pozice u stejného zaměstnavatele či pouhá úprava smlouvy tak může znamenat výluku z plnění. Pozor si dejte také na způsob rozvázání pracovního poměru – na „dobrovolnou“ nezaměstnanost vzniklou ukončením dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance, či naopak propuštění z důvodu hrubého porušení pracovní kázně se pojištění také nevztahuje.Cena za klidnější spánek v období zadlužení bývá tedy relativně vysoká. Odráží se v ní nejen skladba rizik (tedy situací, vůči nimž jste pojištění), ale také veškeré parametry vašeho úvěru.Připadá-li vám tato služba příliš nákladná, zamyslete se, zda již nemáte uzavřeno třeba životní pojištění. To totiž představuje k pojištění schopnosti splácet alternativu, neboť kromě rizik smrti a invalidity pojištěného umí často pokrýt také pracovní neschopnost. Možná tedy postačí vaše stávající pojistné částky vzhledem k parametrům úvěru pouze upravit a vyhnout se tak mnohým nevýhodným nabídkám falešného pocitu jistoty. Mnoho zdaru a klidu, hlavně toho finančního.Petr Metelec, Froglet   

 

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné, aby někdo zneužil můj bankovní účet v mobilní aplikaci?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

možné to je. Obraťte se prosím na Vaši banku, která Vám k tomu předá bližší informace.

S pozdravem

Zlatá koruna

Dobrý den, dá se pojistit úvěr? Bojím se, že se stane, že ho nebudeme moct splácet. Dnešní doba není v ničem jistá.

ANo je to možné. Obecně však doporučuji to řešit spíše individuálním pojištěním, které zohledňuje Vaši celkovou finanční i životní situaci, nikoliv jen úvěr samotný. Konkrétní vhodné řešení doporučuji probrat s finančním poradcem.

Ano, banky a i řada nebankovních institucí nabízí k úvěru i pojištění schopnosti splácet. Důležité je ale znát podmínky pojištění a podle nich se rozhodnout, zda je pojištění přínosné a skutečně v případě potížích se splácením pomůže.

Dobrý den, mohli byste mi povědět, jaký rozdíl je mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Děkuji.

Dobrý den, zásadní.

Povinné ručení musíte mít uzavřeno ze zákona a vztahuje se na škody, které způsobíte vozidlem někomu jinému, jako například škodu na zdraví nebo škodu an majetku, když někoho nabouráte. Pojistné plnění jde vždy poškozenému.

Havarijní pojištění je pojištění dobrovolné a je to majetkové pojištění vašeho vozidla, například poškození vozidla kroupami. Pojistné plnění jde pak Vám.

Dobrý den,

velmi zjednodušeně povinné ručení hradí škodu, kterou způsobíte Vaším autem někomu jinému a havarijní pojištění uhradí škodu, kterou způsobíte sám sobě Vy (případně živel, vandal, ...)

Mám dotaz. Musím dokazovat, na co si beru úvěr? Děkuji.

Pokud čerpáte neúčelový úvěr, pak ne. Pokud ale chcete levnější účelový úvěr, pak ano.

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, chtěl bych si koupit byt do osobního vlastnictví, ale ze svých úspor na něj nedosáhnu, je možné vyřešit to hypotékou případně,  jaké podmínky musím splnit? 

Dobrý den, pokud máte úspory alespoň na 10 % nemovitosti a dostatečné příjmy, tak to hypotékou řešit lze.

Dobrý den, 

rád bych se Vás zeptal, chtěl bych si koupit byt do osobního vlastnictví, ale ze svých úspor na něj nedosáhnu, je možné vyřešit to hypotékou případně,  jaké podmínky  musím splnit ?

Dobrý den, Petře,

abych Vám dovedl odpovědět konkrétně, museli bychom si spolu tak půl hodiny promluvit. Takto mohu odpovědět pouze obecně.

1) bonita, schopnost úvěr splácet

Žadatel o úvěr musí být schopen doložit, že jeho příjmy jsou dostatečné na splácení hypotéky. Posouzení bonity je založeno na poměrně komplikovaných výpočtech s mnoha parametry, ale orientačně lze říci, že splátky úvěrů (hypotéka o kterou byste chtěl požádat a případné další úvěry, které máte) by neměly tvořit více, než asi 50 % Vašich příjmů. Roli hraje např. zda a kolik máte dětí, region a případně i další kategorie nákladů, které musíte vynakládat.

2) zajištění

Hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí. Typicky tou, kterou kupujete. Nemovitost musí mít dostatečnou zástavní hodnotu a být vhodná k zastavení.

Zástavní hodnota nemusí být to samé, co kupní cena.

Výše úvěru by ideálně neměla být vyšší, než 80 % zástavní hodnosty nemovitosti. Je možné financovat až 90 % (resp. až 95 %), ale již za horších cenových podmínek a s přísnějším posuzováním.

3) klient

Žadatel o hypotéku musí splňovat některé předpoklady. Nejčastější komplikací může být věk žadatele. Hypotéka by měla být splacena do asi 70 let věku.

Banky poskytují hypotéky typicky na splatnost max. 30 let. Pokud je klient starší 40 let, začíná se možná doba splatnosti hypotéky zkracovat. Tím se zvyšuje splátka, rostou nároky na bonitu. V určitých situacích to může znamenat problém.

Doufám, že na úvod a základní orientaci Vám tato odpověď postačí.

Doporučuji, abyste Váš záměr konzultoval s odborníkem, který se vyzná v podmínkách hypotečních úvěrů.

Přeji, ať naleznete vhodné řešení.

David Eim

Dobrý den,

k čemu je na kartě magnetický proužek a vystouplé písmo, když dnes platby na terminálech jdou elektronicky?

Děkuji za odpověď.

Většina transakcí kartou je prováděna bezkontaktním čipem, většina karet již magnetický proužek nemá. Mají ale kontaktní čip, který se využívá v případě, kdy z nějakého důvodu selže bezdrátový přenost, případně pokud obchodník (či bankomat) nemá bezkontaktní terminál, a embosované karty mají i vystouplé písmo, které se využívá v případě, kdy nelze použít klasický terminál (např. při výpadku proudu či v odlehlých destinacích). Ostatní formy vedle bezkontaktního čipu jsou ale opravdu již spíše záložním řešením.

Dobrý den,

co se stane s penězi, které si spořím na důchod a nestihnu dojít do důchodového věku?

Dobrý den,

pokud myslíte peníze, které si spoříte v penzijním připojištění, nebo doplňkovém penzijním spoření u své penzijní společnosti, a pokud "nestihnu dojít do důchodu" myslíte úmrtí, tak jsou vyplaceny osobě nebo osobám, které klient ve smlouvě určil. Pokud žádnou neurčil, stanou se součástí dědictví.

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie 

Prosím, vyplatí se zřídit si kreditní kartu kvůli věrnostnímu programu? Nebudu mít pak záznam v insolvenčním rejstříku?

Pokud věrnostní program využijete, pak pro vás může být zřízení kreditní karty přínosné. Do insolvenčního rejstříku se zřízením kreditní karty nedostanete. Budete mít záznam v úvěrovém registru, a to záznam tzv. pozitivní, tedy že máte kreditní kartu a s jakým limitem, což ale není špatná informace, naopak může zvýšit vaši důvěryhodnost pro další banky, pokud kreditní kartu budete řádně splácet.

Dejte si ale pozor na to, abyste mohl vždy splatit celý dluh v bezúročném období - tedy nikoli minimální splátkou požadovanou bankou, ale splátkou celé dlužné částky. Jinak jsou úroky na kreditních kartách nepřiměřeně vysoké. Více o tom hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=6qmzsMY3-So

Pokud byste ale nezvládl dluhy na kartě platit, pak byste se nejprve mohl dostat v případě exekuce do exekučního rejstříku, a pokud by vaše finanční situace vyústila až v osobní bankrot, tak byste skutečně skončil v insolvenčním rejstříku. Budete-li ale vše řádně splácet, tak vám nic z toho nehrozí.

Dobrý den,

existují i podílové fondy, u kterých je zaručena návratnost? Tedy, že při nejhorším jste tzv. na nule? Díky.

Dobrý den,

takové fondy, u kterých je řekl bych spíše nízká úroveň rizika skutečně existují.

Patří mezi ně fondy peněžního trhu nebo zajištěné fondy. Je třeba si ale pane Peterko uvědomit, že s nižší mírou rizika je spojena i nižší míra zisku.

Pro Vás by se myslím hodily např. "zajištěné(garantované) fondy.

Garantované fondy jsou fondy, které investorovi garantují návratnost části nebo celé investice, případně minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období (většinou několik let). Výhodou je omezení možnosti ztráty, která je ovšem vykoupena nižším výnosem. Je třeba si také uvědomit, že zajištěný výnos bývá často uváděn za celé období trvání fondu, nikoliv za každý rok.

S pozdravem a přáním úspěšné investice

Petr Metelec, Froglet

Ano, takovým fondům se říká zajištěné fondy a u nich investiční společnost garantuje návratnost vkladu. Můžete ovšem přijít o vstupní poplatky a o hodnotu investice. Navíc jsou i situace, kdy můžete o peníze přijít - např. když selže vydavatel zajišťovacího instrumentu. O tom blíže hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=Nguk7I3zkD4

Dobrý den, zaslala jsem veškeré potřebné údaje na aplikaci ČSOB smart. . , Byl mi zaslán jednorázový Pin. Nevím kam ho mám zapsat.. Nyní se nemohu dostat do internetového babkovnictví pokud zadám uživatelské jméno a heslo.  Ani mi nejde heslo změnit. Co vlastně mám dělat? Bylo mě oznámeno, že dojde kurýr. Děkuji za radu Csizmaziová

Dobrý den,

doporučíme se zeptat ve Vaší bance, kde Vám pomohou s nastavením.

Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi debetní kartou, která je k účtu zdarma, a debetní kartou, která je zpoplatněna?

Děkuji.

Dobrý den, základní rozdíl je zpravidla v bance, která kartu poskytuje. Některé banky karty vydávají zdarma, jiné si za stejnou kartu nechávají platit.

Druhý rozdíl je v typu debetní karty. Zdarma bývají karty standard, připlatíte si za vyšší karty - stříbrná, zlatá, platinová... pokud tedy nejste tak zajímavý klient pro banku, že i takovou dostanete zadarmo. Mezi nimi je rozdíl v prvé řadě v prestiži, kterou s danou kartou máte při placení, v druhé řadě ve výši povolených limitů, které mohou být násobně vyšší.

Dobrý den,

je karta k účtu povinná?

Děkuji a přeji hezký den.

Zda je karta k účtu zdarma, je určitě užitečná, jak píše kolega Zámečník. Zda nechcete mít snadný přístup k penězům, a je to vaše "železná rezerva", tak určitě není povinnou součástí založení či vedení účtu. 

Není. Je ale velmi užitečná ;-).

Dobrý den,

potřebuji vybrat peníze ze stavebního spoření, tudíž ukončit smlouvu o stavebním spoření. Jak dlouho toto odstoupení trvá?

Jak již zmínil P. Zámečník, výpovědní lhůta je tříměsíční, počítána od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud však potřebujete lhůtu kratší, doporučuji ověřit situaci u Vaší stavební spořitelny, zda-li je ochotna přistoupit na ukončení smlouvy dohodou. V takovém případě může být lhůta i kratší než jeden měsíc. Stavební spořitelna však takovéto zkrácení lhůty obvykle váže na nějakou podmínku - například část prostředků ponechat na jiné smlouvě stavebního spoření. Uzavření dohody o dřívějším ukončení smlouvy však stavební spořitelna ani nabízet nemusí.

V případě, že nedodržíte 6 let vázací lhůtu přijdete nejen o peníze, ale také stavební spořitelna může mít sankce za zrušení smlouvy. Koukněte na sezebník stavební spořitelny. 

Zda vám chybí pár měsíců do 6ti leté lhůty, doporučuji vám vydržet. Spořit jit nemusíte, ale je to lepší než přijít o všechny státní příspěvky. 

Dobrý den, výpovědní doba stavebního spoření je tři měsíce a začíná běžet prvním dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Jinými slovy, pokud výpověď dáte v průběhu srpna, poběží do konce listopadu a začátkem prosince byste měla mít peníze na účtu.

Dobrý den,

nemám moc peněz nazbyt, kterou banku byste mi doporučili?

Děkuji.

 

Dobrý den, řada bank dnes nabízí základní bankovní služby zdarma. Mezi nimi si jistě vyberete tu, která vám bude nejvíc vyhovovat. Přehled účtů zdarma naleznete např. na https://www.usetreno.cz/osobni-ucty/ - dejte si ale pozor na podmínky. Někdy banka vyžaduje nějakou aktivitu (platby kartou), jindy příchod určité částky měsíčně na účet.

 

Krásný dobrý den, 

co mám dělat, když už mi nezbývají peníze na povinné ručení, platím všechny povinné pojištění, tedy zdravotní a sociální ale díky téhle pitomé situaci jsem musel zavřít hospodu a už to nezvládám. Nevíte co s tím? Mám odstoupit od smlouvy a auto dát do depozitu?

Dobrý den pane Sodomko,

v případě, že nemáte na zaplacení povinného ručení, je jediným řešením dát opravdu auto do depozitu a ukončit smlouvu s pojišťovnou. Počítejte ale s tím, že s vozidlem nemůžete jezdit, to však víte.

Mnoho klidu, zdraví a to i toho finančního přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

mohu pojistit svůj barák, který ještě není zkolaudovaný? Je to v podstatě hrubá stavba. Pokud to jde, kdy je nejvhodnější doba?

Dobrý den pane Šenkovský,

Váš dům doporučuji a je to samozřejmě možné, pojistit ihned jako "stavbu". Domy ve fázi stavby se dnes dají pojistit již od základové desky. Je třeba si uvědomit, že Vaše budoucí bydlení má již nyní hodnotu, kterou bude v případě pojistné události krýt právě uzavřená smlouva.

Pojišťovny doporučují, aby si klient v okamžiku, kdy začne stavět, dům pojistil na jeho budoucí hodnotu. Jak dům postupně roste, zvyšuje se jeho hodnota, a Vy byste tak musel každou chvíli navštěvovat pojišťovnu a žádat o změnu smlouvy, respektive o navýšení pojistné částky.

Některé pojišťovny nabízejí k ceně pojištění domu ve výstavbě také různé bonusy a výhody, které zachovají i po kolaudaci domu.

Se stavbou pojistíte současně i stavební materiál, mechanizaci, přípojky a zařízení staveniště. Jednou smlouvou si tak můžete pojistit i veškeré vedlejší stavby, například garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studnu.

Je však nutné, abyste dodržel podmínky zabezpečení a to jak na pozemku či zahradě, tak přímo v domě. Rozhodně byste neměl zapomenout na zabezpečení stavby.

"Doporučuji nemovitost ve výstavbě chránit plotem vyšším než 1,5 metru proti odcizení stavebních součástí a stavebního materiálu, které jsou umístěny mimo uzavřenou stavbu. To platí i v případě úmyslného poškození nebo zničení stavebních součástí. "Ve fázi rozestavěné stavby rozhodně doporučuji připojištění odcizení a vandalismu, protože zvláště novostavby se stávají cílem zlodějů a v zimě dočasným útočištěm pro bezdomovce. S ohledem na lokalitu je pak dobré zvážit i připojištění proti povodni a záplavě.

 

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Zdravím,

je možné, aby nezletilý investoval do akcií?

Dobrý den paní Malá,

investovat může pouze zletilý člověk. Pokud chcete investovat pro někoho neplnoletého, musí být smlouva napsaná na Vás.

Mnoho zdraví přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,co mám dělat, když by mi na účet přišly peníze od neznámého odesílatele? Mám to řešit s mojí bankou nebo s bankou odesilatele?

Dobrý den, doporučujeme se zeptat ve Vaší bance, která Vám poradí, jak v tomto případě postupovat. S pozdravem Vaše Zlatá koruna

 

Dobrý den, na webových stránkách máte i záložku „Obchodování s cennými papíry", nechci nic investovat, ale vůbec nerozumím, co to znamená, co se s nimi dělá, jak to funguje. Byl by tu prosím někdo, kdo by mi to mohl přiblížit.

Při obchodování s cennými papíry nakupujete nejčastěji akcie, občas dluhopisy či burzovně obchodované fondy (ETF) prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Dobrý den,

mám dvě půjčky u dvou různých bank, jak to nejlépe řešit?

 

Dobrý den, doporučujeme se zeptat ve Vaší bance, která Vám poradí, jak v tomto případě postupovat. S pozdravem Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli existují v ČR studentské půjčky, ze kterých bych si hradila studium?

Ano, některé banky, zejména velké, studentské půjčky nabízejí. Liší se ale v podmínkách. Zpravidla musíte v průběhu studia platit úroky v průběhu studia, ale jistinu můžete začít splácet až po jeho ukončení (zpravidla za pět let).

Dobrý den, na svém telefonu využívám Apple pay. Mohl bych přijít o své finance, tzv. je možné, že by se mi mohl někdo nabourat do mé aplikace? To samé třeba u České spořitelny a jejich aplikace George.

Dobrý den, pane Berane,

U internetového i mobilního  bankovnictví George klademe velký důraz na maximální zabezpečení. Je ale nezbytné, aby klienti dodržovali veškerá pravidla pro bezpečné zacházení s přístupovými údaji, zejména aby s nikým nesdíleli svá přístupová hesla a údaje, resp. aby se v případě podezřelých okolností ihned obrátili na banku.

František Bouc

Česká spořitelna

Dobrý den,

chtěla bych vědět, jestli nás obecně dnešní situace (COVID) může ovlivnit v rámci globální krize? Je to pro nás všechny obrovská nejistota a chtěla bych vědět, jestli se na ní dá nějakým způsobem připravit.

 

Dobrý den,

samotný COVID nás ovlivňuje již více než rok. K jeho hlavním projevům patří časté uzavírání jednotlivých ekonomik, což neovlivňuje jen cestovní ruch (který i v ČR tvoří významnou část ekonomiky), ale i dodavatelsko - odběratelské řetězce. Výsledkem je, že firmy mohou vyrábět méně, což se může projevit na růstu nezaměstnanosti.

V oblasti investic se COVID zatím neprojevil poklesem hodnoty. To je výsledkem obrovského pumpování peněz do ekonomiky ze strany vlád (obří deficity, se kterými se budeme např. v ČR potýkat možná desítky let) i centrálních bank, které uvolnily svou měnovou politiku. To se projeví (a už se to začíná projevovat) v růstu inflace, která připravuje úspory o hodnotu.

Připravit se na inflaci lze jedině přijmutím investičního rizika a peníze, které leží na spořicích účtech bez výnosu, zainvestovat. Ale kam, na to není jednoduchá odpověď. Akciové trhy (alespoň ty hlavní) jsou na svých historických maximech, dluhopisové výnosy jsou nízké (vlivem politiky centrálních bank) a bezpečné státní mají i záporné výnosy (české i "díky" rozhazovačné politice už ne). A ceny nemovitostí také trhají rekordy a je pravděpodobné, že jsou již nadhodnocené (to tvrdí např. Česká národní banka, podle níž jsou nadhodnocené přibližně o 20 % a v některých regionech i o třetinu). Ideální je tak rozložit investice do více aktiv (akcie, dluhopisy...) např. formou podílových fondů. Ovšem i přitom je důležité ponechat si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních platů, protože jen ta může pomoci např. v případě nezaměstnanosti či dočasného poklesu příjmů z jiných důvodů.

Dobrý den, mohu si platit dvě penzijní pojištění u různých společností na jednu osobu?

Dvě penzijní pojištění si platit můžete. Není možné mít dvě smlouvy penzijního připojištění na své jméno, jak již zmínil P. Metelec.

Zatímco termínem penzijní pojištění mohou být označeny některé pojistné smlouvy (smlouvy jsou uzavřeny s pojišťovnami) a není možné na ně čerpat státní příspěvek (je možné užít maximálně daňový odpočet související s rezervotvorným pojištěním), termínem penzijní připojištění (či nově doplňkové penzijní spoření) je označován produkt se státními příspěvky.

Dobrý den pane Šenkovský,

tato možnost není. Pokud byste uzavřel druhé penzijní připojištění, penzijní společnost Vám jej vypoví z důvodu duplicity.

S pozdravem

Petr Metelec

Dobrý den, jsem již více jak pět let po 100% zaplacené insolvenci a potřebovali, bychom půjčku na opravu střechy, ale moje banka airbank mi nechce půjčku schválit, jelikož jsem někde vedená jako dlužník. Můžete mi poradit jak již nikde nefigurovat jako dlužník? Děkuji Koštová

Dobrý den paní Koštová,

přečtěte si prosím tento článek.

https://www.ebankrot.cz/wp-blog/vymaz-z-insolvencniho-rejstriku/

Banka od které si žádáte úvěr Vás i přes výmaz bude bohužel vnímat jako rizikového klienta.

S pozdravem a přáním všeho dobrého.

Petr Metelec

Zdravím,

je mi 17 let, chodím na brigády a chci, aby mi peníze posílali na účet, od kolika let si mohu založit účet a kolik nejmíň peněz na účtu musím mít?

Studentské běžné účty je možné otevřít obvykle od 15. či 18. roku věku.  Při otevírání účtu u některých bank (ČSOB, KB aj.) do 18 let věku je nutné mít doprovod svého rodiče s vašim rodným listem. Od 15 let je možné otevřít účet bez doprovodu rodiče například u mBank - mKonto #navlastnitriko. Účet je možné otevřít i elektronicky. Potřebujete 2 doklady totožnosti. 

 

Pěkný den přeji, chtěla bych investovat do bitcoinů, cítím, že je to správné rozhodnutí. Moc tomu ale nerozumím a na internetu jsou informace spíše v angličtině, v češtině jen zřídka. Nevíte, kde bych se o tom mohla dozvědět víc? Nevím ani, jestli si zajistit nějaké bezpečnostní opatření proto, abych o něj vzápětí nepřišla. Co se děje, když ho koupím? Pošlou mi to mailem, do systému počítače nebo na externí disk?

Pokud chce člověk do něčeho investovat, měl by se nejprve s předmětem investice seznámit a alespoň trochu mu porozumět. Jsou-li informace většinově k dispozici v nějakém jiném jazyce, doporučuji se nejprve seznámit s daným jazykem (či si alespoň najít cestu ke způsobu zpracování těchto informací). To bych vnímal jako investici do svého vzdělání (která může být návratná například díky navýšení mzdy či lepšímu uplatnění na trhu práce). U bitcoinu se vždy bude jednat maximálně o spekulaci (bitcoin maximálně změní cenu, ale rozhodně nic nevydělá). Je důležité si vzpomenout na krásné české přísloví "Bez práce nejsou koláče." Pokud tedy spoléháte na snadný zisk související s nákupem bitcoinu, je vhodné upozornit, že se může jednat o ještě snazší prodělek.

Dobrý den, naprosto souhlasím s Martinem Štulou. O tom, proč vložení peněz do kryptoměn není investice, jsem hovořil např. v https://www.youtube.com/watch?v=OdVggThfmOs.

To neznamená, že kryptoměny nemají své výhody. Jen to znamená, že pokud nechcete využít těch (např. levné přeshraniční platby, zajištění majetku pro případ závažných události - např. nutnost přesídlení do jiné země, ochrana před exekucí či využití speciálních vlastností některých z nich apod.), tak považuji za vhodnější se jim vyhnout.

Nevíte-li, co děláte a moc věci nerozumíte, jste na nejlepší cestě rozbít si nos. Innvestovat ani spekulovat nelze na zákjladě pocitů. JInými slovy, kde nejsou znalosti, tam je riziko. První věc, kterou je třeba si uvědomit, že s bitcoiny se neinvestuje. S bitcoiny se spakuluje. Ta hra se jmenuje "Na ještě většího idiota". Tedy někoho, kdo v okamžiku, když (budou-li) bitcoiny ještě dražší než v okamžiku koupě, je nadále bude chtít koupit ode mne.

Pokud už se do něčeho takového chcete pustit, doporučuji mít nejprve jasný a komplexní finanční plán minimálně do okamžiku odchodu. Až tyto potřeby pokryjete a zbude vám část majetku, o který můžete přijít aniž by vás to ohrožovalo (max 10%), klidně něco takového podnikněte.

 

 

   

Zdravím, 

zajímalo by mě, kdy mám nárok na vyplacení penzijního spoření.

Peníze z doplňkového penzijního spoření můžete bez ztráty státního příspěvku získat nejdříve po pěti letech spoření v 60 letech. I tak musíte dát penzijní společnosti výpověď a peníze dostanete po třech měsících (běžících od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy výpověď podáte).

Jinak můžete vklad bez státního příspěvku (a s případnou nutností dodanění vkladů, které jste si odečetl od základu daně z příjmů) po dvou letech spoření.

Dobrý den,

zajímalo by mě, jestli si mohu dát do firemních nákladů auto, které mám na leasing.

Dobrý den, 

mohl by mi prosím někdo vysvětlit rozdíl mezi kreditní a debetní platební kartou?

Dobrý den,
debetní karta čerpá peníze z Vašeho běžného účtu. Teoreticky Vás nepustí dál než na nulu (případně do mínusu, pokud máte kontokorent).

Kreditní (úvěrová karta) sbírá Vaše transakce na úvěrový účet, který buďto během bezúročného období uhradíte jednorázově, anebo splácíte formou pravidelných měsíčních splátek. Úroková sazba po skončení bezúročného období bývá často velmi vysoká.

Kreditní karta je platební nástroj, který umožňuje nákupy prostřednictvím úvěrového účtu, tzv. revolvingového úvěru. Kreditní karta není vázaná na váš běžný účet. V případě, že čerpáte poskytnutý úvěrový limit, je nutné zapůjčené peníze splatit za jasně daných podmínek. Na rozdíl od toho debetní karta je vázaná na váš běžný účet a vždy čerpáte pouze své peníze. Společnosti si za využívání limitu na kreditní kartě účtují úrok, ale umožňují klientům úvěr splatit i bezúročně – v případě dodržení bezúročného období, které se pohybuje v dnešní době mezi 45 až 55 dny. Což je důvod, proč je kreditní karta v mnoha případech nabízena jako železná rezerva, když klient nemá dostatečné prostředky na svém vlastním běžném účtu. 

Před volbou kreditní karty doporučuji sledavat:

  • Délka bezúročného období (45-55 dní)
  • Výše úrokové sazby (dnes nejčastěji okolo 20 %)
  • Výše RPSN (okolo 30 %) - velmi drahé, když se nestihne uhradit v termínu!
  • Poplatek za vedení karty (ano i ne či s podmínkou)
  • Poplatek za výběr z ATM - navíc s okamžitým úročením!
  • Poplatek za automatické inkaso
  • Věrnostní program

zdroj: Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti

 

 

Hlavní rozdíl mezi kreditní a debetní kartou spočívá v tom, že když platíte debetkou, používáte svoje vlastní peníze, kdežto s kreditkou platíte penězi banky a vlastně si je tak od ní půjčujete.

Dobrý den, prosím pěkně, co je to podílový fond?

Podílový fond je zjednodušeně možno chápat jako souhrn majetku určitého typu. Tento majetek má určeného správce, který dbá na to, aby obsah majetku odpovídal předem definovaným pravidlům na jeho složení a v ideálním případě generoval zisk. Vkladatelé (=podílníci) mají definován podíl na majetku fondu prostřednictvím cenných papírů, které dle výsledku hospodaření s majetkem fondu mění svoji hodnotu. Při vkladu do podílového fondu podílníci cenné papíry nakupují a při výběru prostředků z podílového fondu podílníci cenné papíry prodávají - vždy dle aktuální hodnoty cenného papíru.

Dobrý den, podílový fond je (zjednodušeně) forma kolektivního investování, kdy správce fondu investuje prostředky velkého množství lidí stejným způsobem, čímž umožňuje i lidem s malými úsporami podílet se na zhodnocení kapitálového trhu a zároveň rozložit riziko do více investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy, nemovitosti a další).

To základní je, že i s malým objemem peněz umožňuje poměrně levně investovat  a zároveň zachovávat rozumnou míru ochrany před znehodnocením peněz. Navíc si můžete vybrat podílové fondy různého typu - od vysoce bezpečných (fondy peněžního trhu, zajištěné fondy), přes vyvážené (rozkládají investici do více typů aktiv, nejčastěji dluhopisy a akcie), po dynamické (s vyšší mírou rizika, ale také dlouhodobého výnosu).

Než budete do podílových fondů investovat, je důležité vědět především kdy (za jak dlouho) budete peníze potřebovat a jak velkou případnou ztrátu jste schopen "unést".

Krásný dobrý den, chtěl bych vědět, z čeho se vypočítává důchod?

Dobrý den,
obecně se dá říct, že z každého výdělku, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění, přičemž minimální doba pojištění je v současnosti 35 let. Od roku 1986 se přepočítá každý váš výdělek (ať zaměstnanecký nebo ze samostatné výdělečně činnosti) na tzv. roční vyměřovací základ. Dále se vynásobí koeficientem odpovídající délce doby pojištění. K tomu se připočítá základní výměra, která je zákonem stanovena na 10 % aktuální průměrné mzdy, pro letošní rok je to tedy 3550 Kč. Výpočet důchodu je však ještě mnohem složitější, vstupují do něj náhradní a vyloučené doby (nemoc, vojna, studium, mateřská dovolená, nezaměstnanost, invalidní důchod apod.), redukční hranice, zda odcházíte do důchodu dříve, nebo naopak přesluhujete... Pokud chcete získat orientační informaci, nechte si od České správy sociálního zabezpečení zaslat Informativní osobní list důchodového pojištění a využijte kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (pozor - klakulačka na stránkách ČSSZ není správná!). Nebo se obraťte na odborníka v oblasti důchodového poradenství.

¨Hezký víkend Veronika Svobodová

 

Dobrý den,

potřebuji vybrat peníze ze stavebního spoření, tudíž ukončit smlouvu o stavebním spoření. Jak dlouho toto odstoupení trvá?

Dobrý den Simono,

výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při výpovědi ve vázací době (do 6 let od uzavření smlouvy) zaplatíte poplatek za předčasnou výpověď ve výši 0,5 % z cílové částky, min. 2000 Kč a přijdete o veškeré státní příspěvky.

Kontaktujte Vaši stavební spořitelnu nebo poradce, který Vám blíže poradí.

 

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

 

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi mezi povinným ručením a havarijním pojištení?

Velmi jednoduše řečeno, povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Vás chrání před platbami osobám, které utrpěly škodu (újmu) způsobenou provozem Vašeho vozidla. Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo před škodami, které mohou být způsobeny jeho provozem, provozem jiných vozidel, přírodními živly, odcizením nebo třeba vandalstvim, obdobně ako jiný Váš majetek.

Zdravím, chtěla bych vědět jak se vyhnout klamným smskám, které se vydávají za moji banku. Jak poznám, že mi zprávu píše opravdu moje banka a není to podvod?