Rádce Zlaté koruny

navazuje na Peníze v roušce
 

Při vkládání dotazů nebo odpovědí neuvádějte žádné emailové adresy ani odkazy na webové stránky. 
Z důvodu ochrany proti Spamům nebudou takové dotazy ani odpovědi zveřejněny.

Tyto stránky byly s názvem Peníze v roušce vytvořeny na začátku pandemie koronaviru. Ta je naštěstí již za námi. Dotazy na problematiku osobních a podnikatelských financí nám ale chodí stále. Proto jsme se rozhodli v tomto rádci pokračovat tentokráte již bez roušky.

 

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám odpovídá na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Doporučujeme, abyste si nejdříve prošli předchozí dotazy. Je velice pravděpodobné, že odpověď na svoji otázku naleznete.

Dobrý den,prosím pěkně, co je to podílový fond? 

Dobrý den,

podílový fond je (velmi zjednodušeně) možnost pro drobné investory dostat se k zajímavým investičním nástrojům (např. akciím, dluhopisům či nemovitostem) i s malými penězi. Je spravován profesionálním správcem (portfolio manažerem), v jehož zájmu je dosahovat co nejlepší zhodnocení za předem stanovených podmínek (např. do čeho a s jakými základními pravidly může investovat).

Výhodou podílového fondu je, že můžete investovat při pravidelné investici již od řádu stakorun a máte i tak dostatečně rozložené riziko.

Dobrý den, triky pojišťoven mě nepřestávají překvapovat, už několikrát se mi stalo, že znění smlouvy jsem pochopila jinak, než bylo zamýšleno.  Ano, je to nepochybně moje vina, ale ve většině případů je pro mě smlouva nesrozumitelná a tak často narazím. Počítám s něčím, co ve smlouvě ve finále není. Tohle je od pojišťoven nějaký strategický záměr, abychom tomu my obyčejní smrtelníci, kteří neovládají jejich řeč, nerozuměli?

Dobrý den, paní Zámečníková,

je normální, že člověk, který není odborně vzdělán, některým věcem nerozumí. Pojišťovny určitě nepoužívají žádné triky, na to dohlíží ČNB aby vše bylo v pořádku a zákazník nebyl poškozen. Při uzavírání jakékoliv smlouvy je potřeba nechat si vše pořádně vysvětlit a raději se desetkrát zeptat. 

Kdybyste přesto tápala, klidně mi napište, vše vysvětlím tak, abyste tomu skutečně rozuměla.

 

Vážená paní Zámečníková-Perová,

nedomnívám se, že jde o trik, nebo zlý úmysl. Text smlouvy, resp. pojistných podmínek vzniká v určitém čase a formulují ho určití lidé s určitým záměrem. K interpretaci textu dochází v případě potřeby ve zcela jiném čase a je dost možné, že na straně pojišťovny ho interpretuje někdo jiný než ten, kdo ho tvořil. Interpretace se již netýká obecných záměrů, ale směřuje i vyřešení konkrétní vzniklé situace.

Právo interpretovat smlouvy mají účastníci smlouvy, tedy jak pojišťovna, tak i vy. Pokud je jejich interpretace rozdílná, pak konečný verdikt může učinit pouze soud, který o vzájemných právech ze smlouvy rozhodne.

Je třeba připomenout, že náš občanský zákoník stanoví řadu pravidel, která se při výkladu smlouvy mají používat.

Lze předpokládat, že Vaše pojistná smlouva byla uzavřena adhezním způsobem, a tak na ni dopadají ustanovení § 1798 - § 1801 občanského zákoníku, která Vás jako slabší stranu ve smlouvě chrání. Ze třech základních pravidel, domnívám se, by mohlo na Vaši situaci nejspíše dopadat ustanovení § 1800 „Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.“ Poznámka: Doložkou je zde míněna určitá část textu smlouvy.

Stejně tak lze předpokládat, že jste pojistnou smlouvu uzavřela jako spotřebitel, a i ten jako smluvní strana je chráněn pravidly, kterými se řídí smlouva se spotřebitelem, jde o ustanovení § 1910 a násl. Z nichž vybírám pro vás zřejmě nejpodstatnější - § 1812 odst. 2 „Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.“.

Dále je třeba podotknout, že zákazník při uzavírání pojistné smlouvy a v době jejího trvání je chráněn řadou pravidel, které jsou upraveny v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, resp. v občanském zákoníku.

Pokud interpretace smlouvy je dle vašeho názoru v rozporu s uvedenými pravidly, resp. Vám svědčí pravidlo obsažené v § 1812 a zároveň, pokud Vám tím vzniká újma (škoda), pak máte možnost do jisté míry využít služby svého pojišťovacího zprostředkovatele, který by Vám měl být nápomocen při uplatnění práv z pojištění. Neposkytne-li pojišťovna pojistné plnění, pak máte možnost, jde-li o plnění ze životního pojištění, se obrátit na finančního arbitra, resp. ve všech případech na soud. Před zahájením právních kroků je ale vhodné věc svěřit odborné osobě (advokátovi), kterého seznámíte s konkrétním obsahem vašeho problému.

Ve svém dotazu si dále stýskáte nad nesrozumitelností textů pojistných smluv a zřejmě máte na mysli i pojistné podmínky, které jsou jejich součástí. Řada věcí se v této oblasti mění a směřuje k lepšímu. Pro pojišťovny není snadné vyvážit text tak, aby byl snadno pochopitelný a zároveň si udržel potřebnou závaznost.

Občanský zákoník proto i na slabší stranu ve smluvních vztazích klade určité nároky, zejména v ustanovení § 4 „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“. Mnohdy se v obchodním jednání například děje to, že zákazník jedná netrpělivě, nebo nemá čas a odmítá podrobnější výklad pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, nebo výkladu nevěnuje patřičnou pozornost atd. Jedná tak neopatrně „a pak se diví“, ale zákon v tomto případě není na jeho straně. Ale v žádném případě nespekuluji, že jde o Váš případ.

Podívejme se na příklad.

Pokud zákazník kupuje nové auto, pak se na jednání s auto dealerem zpravidla dobře připraví. Nastuduje si možnosti, které jednotlivé typy či modely vozidla nabízejí a pak, rovněž v pozici slabé strany, vše detailně s prodejcem projedná. Přitom se zpravidla naučil význam všech technických pojmů a zkratek, které se v popisu vozidla vyskytují (tedy naučí se tu řeč, kterou mluví prodejci aut). Bere si čas na rozmyšlenou, ověřuje ještě další možnosti atd. Hodnota uzavřené smlouvy je pak vyjádřena hodnotou vozidla, dejte tomu, že jde o 500 tis. Kč.

Pak následuje jednání o pojištění vozidla. Hodnota závazku (jde o zaplacení pojistného), v očích zákazníka, činí cca 25 tis. Kč. Ve vztahu k právě koupenému vozidlu jde víceméně o marginální náklad, a tomu zpravidla odpovídá připravenost zákazníka k jednání a vnímání jeho významu.

Zákazníci si zpravidla až při pojistné události uvědomí, že při uzavírání pojištění fakticky jednali o budoucím pojistném plnění, které může činit až 500 tis. Kč, jde-li o škodu na vozidle a nejméně 35 mil. Kč, jde-li o škodu z odpovědnosti. Pokud by tehdejší jednání o pojistné smlouvě vedl s běžnou péčí osoby průměrného rozumu (věnoval mu obdobnou přípravu jako smlouvě o koupi vozidla), je možné, že by uzavřel smlouvu s jinými parametry.

Závěrem opakuji, že slabší strana a spotřebitel obzvlášť je naším právním řádem dostatečně chráněn vůči neoprávněnému využití pozice silné strany. Ale zároveň i slabší strana musí plnit své povinnosti.    

Dobrý den, kdo vyplácí příspěvek při mateřské dovolené?Děkuji. Ráb

Dobrý den, mateřskou vyplácí správa sociálního zabezpečení, následný rodičovský příspěvek úřady práce.

Líbí se mi karta Twisto. Četl jsem nějaké komentáře v Twisto skupině na FB a také recenzi. Doporučujete tuto službu?

Dobrý den, z pohledu mechanismu fungování lze Twisto přirovnat ke kreditní kartě, kde si hlídáte dodržování bezúročného období. Na rozdíl od Kreditní karty nabízí komfort obsluhy a další příjmené vychytávky, které oceníte pokud jsou v souladu s Vaším životním stylem. Když zaplatíte do lhůty fungujete s "cizími penězi" a svoje vlastní můžete použít jinde. Pokud o kartě uvažujete, dporučuji zjistit si poplatky "když nestihnete zaplatit včas". 

dp  

 

Dobrý den,

prakticky jde o krátkodobou půjčku na spotřebu. Jako takovou ji nelze doporučit. Raději plaťe za vše hned. Na druhou stranu, pokud už "musíte", tak je to pořád lepší, než se zavrtat v bance do kontokorentu.

JS.

Pěkný den, chci se Vás zeptat, co musím splňovat, abych mohla dostat příspěvek na bydlení? Jsou nějaké podmínky? Jsem velice krátce matka samoživitelka a už to nezvládám, nechtěla bych opustit svůj byt a rozhodně bych nechtěla jít do azylového domu. Děkuji. KK

Dobrý den Karlo,

dovolil jsem si pro Vás zjistit nějaké informace.

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka spojená s bydlením. Kromě příspěvku ještě existuje ještě doplatek na bydlení, který je poskytován v rámci dávek pomoci ve hmotné nouzi.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v nájmu (nebo máte družstevní byt, nebo byt v osobním vlastnictví). Žádost o příspěvek na bydlení tedy podává majitel bytu, nebo ten kdo má platnou nájemní smlouvu.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou vaše náklady na bydlení. Maximálně totiž můžete dostat to, co skutečně zaplatíte (pokud to není částka vyšší než normativní náklady, pak byste dostali jen to, co uvádí tabulky normativních nákladů).

U příspěvku na bydlení také hraje roli počet lidí, kteří v bytě skutečně bydlí. Podle počtu osob, se případně počítají vyšší normativní náklady. Není podstatné, kde mají tito lidé trvalé bydliště, ale to zda byt trvale užívají a podílí se na nákladech na společnou domácnost.

Pro výpočet nároku a konkrétní částky, můžete použít tuto kalkulačku příspěvku na bydlení v roce 2021.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a je potřeba doložit příjmy a náklady za předchozí 3 měsíce. Tedy za předchozí kalendářní čtvrtletí. To může být někdy problém – například pokud se přestěhujete do nového bytu. Pozor také na to, že příspěvek na bydlení nepokrývá kauci, kterou někdy zaplatíte u pronajatého bytu.

Přeji Vám, aby se vše brzy vyřešilo.

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Krásný dobrý den,chtěl bych vědět, z čeho se vypočítává důchod? Děkuji.

Dobrý den, doplním výše uvedené informaci o praktickou zkušenost. Vyplatí se odchod do důchodu tzv. správně načasovat a v té souvislosti oslovit "někoho" kdo se poradenstvím v této oblasti zaobírá např. https://www.vypoctyduchodu.cz/  

Dobrý den, ano pan Zámečník Vám udělal výpočet. Bude pro vás důležitý Informativní osobní list důchodového pojištění o který můžete zažádat na správě sociálního zabezpečení (1x ročně zdarma) nebo pokud máte e-identitu, dá se tento list nalézt i tam. V tomto listě najdete zaplacené částky sociálního pojištění v daných letech, které můžete násobit již zmíněnými koeficienty a najdete také, zda máte započítány všechny roky, které potřebujete mít odpracované nebo zda budete něco dokládat - potvrzení o studiu, vojna, apod. Záleží na tom, kolik vám je let a kdy máte odejít do důchodu. K určení výše jsou důležité také zmíněné úpravy, které vám mohou výši důchodu i navýšit, ale o to musíte zažádat vy sám. Doporučuji obrátit se na někoho, kdo se touto problematikou zabývá, abyste měl představu o výši důchodu a co se s tím dá ještě dělat. 

Dobrý den, důchod se vypočítává z příjmů (od roku 1986, tedy pro velkou část populace již z celoživotních), z nichž bylo odváděno sociální pojištění (tedy nikoli např. příjmů z pronájmu či výnosů z investic) a počtu odpracovaných let.

Samotný výpočet (zjednodušeně) probíhá tak, že se příjmy převedou na současnou hodnotu podle zveřejněných přepočtových koeficientů, následně se vyměřovací základ krátí (do 44 % průměrné mzdy se nekrátí, od 44 % do 4násobku průměrné mzdy se započítá jen 26 % a nad 4násobek se příjem nepočítá, ale ani se z něj neodvádí sociální pojištění).

Pak se vyměřovací základ vynásobí procentem, které se získá jako násobek počtu odpracovaných let a 1,5 % (tedy např. při 40 odpracovaných letech 60 %).

K výsledku se připočítá základní výměra důchodu (pro rok 2021 činí 3 550 Kč), čímž se získá výsledný důchod.

V praxi ještě rozhodují nejrůznější úpravy - např. vyloučené doby, náhradní doby pojištění a další.

Dobrý den,

je možné podnikat při mateřské? Je nějaký limit vydělaných peněz? Jestliže ano, mám pořád nárok na příspěvek?

 

Dobrý den, ano můžete podnikat při mateřské i rodičovské dovolené. Limit vydělaných peněz není žádný a máte nárok i na rodičovský příspěvek. Vaší povinností je pouze zabezpečit celodenní péči o dítě. Z pohledu odvodů budete mít podnikání jako vedlejší činnost, tzn. nižší zálohové odvody. Samozřejmě je poté nutné podat daňové přiznání a podle výdělku danit a doplatit odvody na sociálí a zdravotní pojištění, pokud nebudete mít paušální daň. Pozor na to, kolik let budete pobírat příspěvek a dítě budete chtít dát na nějakou dobu do školky.

Dobrý den, mohl by mi někdo vysvětlit rozdíl mezi kreditní a debetní platební kartou? 

Kreditní karta je platební nástroj, který umožňuje nákupy prostřednictvím úvěrového účtu, tzv. revolvingového úvěru. Kreditní karta není vázaná na váš běžný účet. V případě, že čerpáte poskytnutý úvěrový limit, je nutné zapůjčené peníze splatit za jasně daných podmínek. Na rozdíl od toho debetní karta je vázaná na váš běžný účet a vždy čerpáte pouze své peníze. Společnosti si za využívání limitu na kreditní kartě účtují úrok, ale umožňují klientům úvěr splatit i bezúročně – v případě dodržení bezúročného období, které se pohybuje v dnešní době mezi 45 až 55 dny. Což je důvod, proč je kreditní karta v mnoha případech nabízena jako železná rezerva, když klient nemá dostatečné prostředky na svém vlastním běžném účtu. 

 

Před volbou kreditní karty doporučuji sledavat:

  • Délka bezúročného období (45-55 dní)
  • Výše úrokové sazby (dnes nejčastěji okolo 20 %)
  • Výše RPSN (okolo 30 %) - velmi drahé, když se nestihne uhradit v termínu!
  • Poplatek za vedení karty (ano i ne či s podmínkou)
  • Poplatek za výběr z ATM - navíc s okamžitým úročením!
  • Poplatek za automatické inkaso
  • Věrnostní program (různé slevy, možnost vrácení tzv. cashback % z nákupu, nebo příspěvek na penzijko apod.)

zdroj: Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti

Dobrý den, kreditní karta je úvěrová karta, tj. prostředky na kartě jsou banky, platíte za ně ve většině případu úrokya musíte je někdy vrátit. 
Debetni karta je zpravidla součástí bankovního konta a při placeni s ni pouzivate svoje vlastní peníze na účtu. 

 

Dobrý den, debetní karta je napojena přímo na váš běžný účet a čerpáte vlastní prostředky, případně peníze z povoleného debetu (kontokorentu), který k účtu máte sjednaný. Kreditní karta je čistě úvěrový produkt, kdy při placení využíváte peníze banky či nebankovní úvěrové instituce. Pokud peníze navíc vrátíte v tzv. bezúročném období, nemusíte platit žádné úroky. S kreditní kartou bývají také spojené některé další bonusy, např. vrácení části utracených peněz, nebo míle, které lze vyměnit za letenky či další služby letecké společnosti.

Kreditní karta ale není pro každého. Důležité je mít platební morálku a peníze vždy vracet v bezúročném období. Pokud toto nezvládnete nebo si nejste jistý, je lepší se kreditní kartě vyhnout.

Více o tom, pro koho je vhodná kreditní karta, hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=6qmzsMY3-So

Zdravím, chtěla bych vědět, jak se vyhnout klamným smskám, které se vydávají za moji banku. Jak poznám, že mi zprávu píše opravdu moje banka a není to podvod?S pozdravem

Nejjistější způsob, když si nejste jistá, je, že zavoláte svému bankéři/své bankéřce a přeptáte se. Navíc pokud jsou prostřednictvím SMS zprávy vyžadovány nějaké platby či zaslání přihlašovacích údajů či údajů o platební kartě, tak to zcela jistě není SMS zpráva od vaší banky.

Dobrý den, nemám v tuhle chvíli, jak splatit stavební půjčku a zároveň bych se chtěl vyhnout zařazení do registru dlužníků. Existuje nějaké řešení? Díky.

Dobrý den, rozhodně doporučuji co nejdříve situaci řešit přímo s vaší bankou. Ta může přistoupit na úpravu dluhu (např. odklad splátek, prodloužení splatnosti apod.), čímž se sníží vaše platba. Záleží ale také na tom, zda ještě nejste v prodlení (to je hodně důležité) a zda je vaše snížená platební schopnost pouze dočasná.

Dobrý den pane Šťástko,

obraťte se ihned na poskytovatele úvěru nebo na Vašeho finančního poradce!

Moc možností není.

Petr Metelec, Froglet

Vážený pane Šťástko,

pokud správně rozumím, máte úvěr od stavební spořitelny a máte obavy, že nebudete schopen včas a řádně platit.

Registr dlužníků, tím asi myslíte tzv. bankovní úvěrový registr CBCB. Pokud máte úvěr, v tomto registru již jste. Ale Vaše obava je zřejmě v tom smyslu, že byste tam nechtěl mít tzv. negativní záznamy - záznamy o problémech se splátkami.

Pokud tedy skutečně nastane situace, že nebudete zvládat splácet svůj závazek vůči bance resp. stavební spořitelně, pak se negativní záznam v registru projeví. Banky, které jsou členy CBCB jsou vázány předávat CBCB správné údaje.

Takový negativní záznam Vás může do budoucna poškodit v tom smyslu, že byste mohl mít problém, vzít si po nějakou dobu jiný úvěr. Ale upřímně - pokud cítíte, že by mohlo dojít k potížím se splácením, pak záznam v úvěrovém registru je ten nejmenší problém.

Je naprosto nutné a nezbytné komunikovat s bankou. Dohodnout si schůzku, vysvětlit situaci, pokusit se najít přijatelné řešení. To nejhorší, co lze udělat, je nedělat nic. Na to banky reagují dost přísně. Pokud uvidí snahu a otevřené jednání, budou mít zájem Vám nějak pomoci situaci řešit. Většínou ve formě dočasného snížení resp. pozastavení splátek.

Přeji, ať situaci dobře zvládnete vyřešit.

Dobrý den,jsem cca 4 roky od poslední splátky insolvence a stále jsem registru dlužníků? Nechápu proč musí o něco zažádat?

Dobrý den je možné výmaz z registru dříve než za 4 roky nejsem dlužníkem ale opozdila jsem se se splátkou úvěr mám již vyplaceny děkuji Horvatova

Ze zákona jste veden v insolvenčním rejstříku ještě 5 let po skončení insolvence. Je tedy třeba ještě vyčkat k naplnění zákonné lhůty.

Dobrý den, týká se těchto 5 let i osob, které v insolvenci splatili 100% dluhu?

§ 425
Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.
-----
Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu
§ 142
Jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou
a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,
c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

 

Tedy odpověď je ano.

Existují hypotéky s možností 100 % hodnoty nemovitosti?

Díky.

Dobrý den, Pavle,

na oboru financí je zajímavé to, že na spoustu otázek neexistují jednoznačné, vyčerpávající odpovědi. Jednu z takových otázek jste položil...

Již jen pojem "hodnota nemovitosti" může být zdrojem nedorozumění. Nemovitost se za nějakou částku kupuje - to je kupní cena. A má nějakou hodnotu (z pohledu banky) - ta se stanovuje odhadem a může se lišit od kupní ceny. A pokud se liší, tak to není žádná výjímka - setkáváme se s tím poměrně často. A že odhadní cena stanovená odhadcem banky nebude pakticky nikdy vyšší, než kupní, to snad není třeba zdůrazňovat.

Z Vašeho pohledu se spíše budeme tedy bavit o kupní ceně. Zřejmě se ptáte, zda lze financovat celou kupní cenu. Tedy zda lze pořídit nemovitost, aniž byste měl nějaké vlastní zdroje.

Hypotékou to v podstatě nejde. Odhadní cena nebude vyšší, než kupní. Dost možná bude dokonce nižší. A banky půjčují do 90 % odhadní ceny. Zbytek by měl klient uhradit z vlastních zdrojů.

Tento rozdíl se někdy dá tzv. "dofinancovat" jiným úvěrovým produktem - typicky nezajištěným překlenovacím úvěrem od stavební spořitelny.

Situace se také dá vyřešit tehdy, pokud klient má k dispozici další nemovitost k zástavě - tzv. "dozajištění". Taková další nemovitost použitá jako zajištění zvýší celkovou hodnotu zajištění a 90 % z této hodnoty již téměř jistě pokryje potřebnou výši prostředků.

Profesní čest mi velí na závěr zdůraznit, že klient by si měl pečlivě rozmyslet nákup nemovitosti v situaci, kdy nemá vůbec žádné vlastní zdroje. V takové situaci se klient poměrně dost zadlužuje a zároveň nemá žádnou slušnou rezervu pro případ potřeby. Jsou situace, kdy to může být vhodné a přijatelné, ale jsou situace, kdy je potřeba vše opravdu pečlivě zvážit a promyslet.

Dobrý den,

má smysl si vzít "zelený" úvěr třeba na auto? Je tam nějaká výhoda?

Dobrý den,

obecně "zelené" úvěry jsou poskytovány, když je věc ekologičtější. Pro detailnější nabídku oslovte prosím Vaši banku.

Vaše Zlatá koruna

 

Když má člověk kreditní kartu, má pak zápis v úvěrovém rejstříku? A kde je možné si zřídit American Express kreditní kartu?

Děkuji.

Dobrý den,

možnosti placení s touto kartou v ČR jsou poněkud omezenější, nicméně zkuste svoji banku, třeba Vám pomohou.

Vaše Zlatá koruna

Slyšel jsem, že je možné zaslat peníze na číslo mobilního telefonu? Jak to funguje? Jaké to jsou služby?

Dobrý den, v zásadě jde o to, že některé banky v zahraničí mají databázi svých klientů, jejich běžných účtů a telefonních čísel. K identifikaci klienta pak nemusíte znát jeho číslo účtu, ale stačí jeho tel. číslo. Pokud je mi známo, tak české banky o možnostech tohoto způsobu převodu peněz aktuálně jednají s ČNB.

vím pouze o nabídce placení na mobil u mBank

Platbu na mobilní číslo podporují jen některé banky, nejdříve proto ověřte u své banky, zda tuto funkci podporuje. Je to standardní domácí platba prostřednictvím mobilního telefonního čísla.

Následně v příkazu k úhradě místo bankovního účtu osoby, které posíláte peníze, uvedete telefonní číslo. Do příkazu k úhradě můžete sdělit i zprávu pro příjemce např. „platba za kafe“. Tato platba je bankou blokovaná po určitou dobu dle obchodních podmínek banky.

Po autorizovaní platby se odešle příjemci platby SMS zpráva s odkazem na provedení platby. SMS zpráva může znít: "Petr vám posílá peníze. Abyste je mohli převzít, klikněte na link https: // ...... Link bude aktivní 15 dní.“

Když příjemce platbu přijímá, uvede své číslo účtu a tím krokem banka dostane informaci o čísle účtu příjemce a následně platbu odesílá na tento účtu.

Pokud by příjemce platbu odmítl nebo ji do časového limitu neprovedl, tak se rezervace prostředků automaticky zruší a částka se vrátí do disponibilního zůstatku na účtu odesílatele.

 

Takže, jestli tomu rozumím správně, tak tato funkčnost musít být v internetovém bankovnictví banky odesilatele a banky příjemce?

Děkuji za vysvětlení.

Pouze to stačí u banky odesílatele. Příjemce pouze doplní číslo účtu do příkazu bance odesílateli. Příjemce nemusí mít tuto funkci ve své bance. Mám vyzkoušené u mBank a je to praktické, když neznáte číslo účtu kamaráda. 

Dobrý den,

co všechno je potřeba doložit, když mám pojištěnou platební kartou a ukradli mi klíče? Mám jít na tu banku nebo na pojišťovnu?

 

Dobrý den,

kontaktujte svou banku, aby Vás nasměrovala, jakou cestou se vydat.

Mám tím na mysli kterou pojišťovnu, podklady pro pojišťovnu, formuláře, podmínky apod. 

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

je možné, aby si osoba nechala posílat dávky a mzdu na účet jejímu nezletilému dítěti, tak aby na její účet nemohl exekutor?

 

Dobrý den,

tento postup bych rozhodně nedoporučoval. Hovoří o něm trestní zákoník:

§ 222Poškození věřitele(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,

 

Zdravím, je v něčem výhoda vertikální karty oproti horizontální kartě? Děkuji za ujasnění.

 

Neřekl bych. Je to jen zvláštnost, prestižní záležitost.

Jaké jsou prosím přesně parametry pojištění schopnosti splácet úvěr?

Dobrý den pane Peterko,

pojištění schopnosti splácet je spojeno s úvěrovými produkty bankovních i nebankovních společností. Jeho účelem je převedení Vašeho závazku na bedra pojišťovny v případech, kdy se z důvodu vybraných rizik dostanete do finančních nesnází. Těm většinou předcházejí nepříjemné životní situace, za něž jmenujme například dlouhodobou pracovní neschopnost či invaliditu, které zároveň tvoří stěžejní pilíře zmíněného produktu.Málokteré pojištění kryje pouze jediné riziko. Ani pojištění schopnosti splácet není v tomto ohledu výjimkou a je nejčastěji tvořeno čtyřmi situacemi, v nichž závazek splácení úvěru přechází (alespoň dočasně) na vrub pojišťovny. Jsou jimi:- úmrtí,- vznik invalidity III. stupně- dlouhodobá pracovní neschopnost- ztráta zaměstnáníK posouzení zvolených rizik však nestačí přečíst pouze líbivý letáček se základními informacemi, ale vždy je potřeba řádně prostudovat pojistné podmínky. V každém případě bude pojišťovnu vždy zajímat Váš zdravotní stav.U připojištění invalidity pozor na skutečnost, že se týká pouze III. stupně!! Okruh zdravotních rizik uzavírá pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. To bývá u mnohých pojišťoven často zařazeno již v souboru základních rizik, jiné jej naopak stále považují za nástavbu hodnou tučného příplatku. Ať je zařazení tohoto rizika jakékoliv, v kaž­dém případě se u něj opět setkáte s karenční lhůtou, která zcela vylučuje běžné krátkodobé nemoci. Navštíví-li vás tedy například „pouze“ angína, splátkám úvěru neuniknete. Častou čekací dobou bývají dva měsíce. Časové omezení však bývá uplatňováno nejen ze začátku vaší nemoci, většina ústavů má stanoven i maximální počet splátek, kterým vám během nemoci „odlehčí“, přičemž doba hájení nebývá delší než jeden rok. Komplikaci povětšinou znamená i větší počet pracovních neschopností v průběhu kratšího období či případný návrat totožné diagnózy. Jednoznačně nejlimitovanější a nejdražší složkou balíčku pojištění bývá riziko ztráty zaměstnání. Značnou restrikci v sobě ukrývá již samotný název – mnoho klientů si pojem „zaměstnání“ vyloží jako pracovní činnost, a ochranu si tak pořídí i v případě, že jsou v pozici OSVČ. Tato skupina osob však zaměstnání ztratit nemůže, a těžko tedy posléze dosáhne na pojistné plnění. Pojištění je tedy primárně určeno zaměstnancům, i když při troše snahy naleznete pojistitele, kteří tuto mezeru na trhu již vyplňují a osobám samostatně výdělečně činným nabízejí alternativní varianty. Ptáte se na výluky tohoto pojistného krytí? Zabírají podstatnou část pojistných podmínek. Jako zaměstnanci většinou musíte mít smlouvu na dobu neurčitou a v předchozím roce být zaměstnáni bez přerušení. Případná změna pracovní pozice u stejného zaměstnavatele či pouhá úprava smlouvy tak může znamenat výluku z plnění. Pozor si dejte také na způsob rozvázání pracovního poměru – na „dobrovolnou“ nezaměstnanost vzniklou ukončením dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance, či naopak propuštění z důvodu hrubého porušení pracovní kázně se pojištění také nevztahuje.Cena za klidnější spánek v období zadlužení bývá tedy relativně vysoká. Odráží se v ní nejen skladba rizik (tedy situací, vůči nimž jste pojištění), ale také veškeré parametry vašeho úvěru.Připadá-li vám tato služba příliš nákladná, zamyslete se, zda již nemáte uzavřeno třeba životní pojištění. To totiž představuje k pojištění schopnosti splácet alternativu, neboť kromě rizik smrti a invalidity pojištěného umí často pokrýt také pracovní neschopnost. Možná tedy postačí vaše stávající pojistné částky vzhledem k parametrům úvěru pouze upravit a vyhnout se tak mnohým nevýhodným nabídkám falešného pocitu jistoty. Mnoho zdaru a klidu, hlavně toho finančního.Petr Metelec, Froglet   

 

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné, aby někdo zneužil můj bankovní účet v mobilní aplikaci?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

možné to je. Obraťte se prosím na Vaši banku, která Vám k tomu předá bližší informace.

S pozdravem

Zlatá koruna

Dobrý den, dá se pojistit úvěr? Bojím se, že se stane, že ho nebudeme moct splácet. Dnešní doba není v ničem jistá.

ANo je to možné. Obecně však doporučuji to řešit spíše individuálním pojištěním, které zohledňuje Vaši celkovou finanční i životní situaci, nikoliv jen úvěr samotný. Konkrétní vhodné řešení doporučuji probrat s finančním poradcem.

Ano, banky a i řada nebankovních institucí nabízí k úvěru i pojištění schopnosti splácet. Důležité je ale znát podmínky pojištění a podle nich se rozhodnout, zda je pojištění přínosné a skutečně v případě potížích se splácením pomůže.

Dobrý den, mohli byste mi povědět, jaký rozdíl je mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Děkuji.

Dobrý den, zásadní.

Povinné ručení musíte mít uzavřeno ze zákona a vztahuje se na škody, které způsobíte vozidlem někomu jinému, jako například škodu na zdraví nebo škodu an majetku, když někoho nabouráte. Pojistné plnění jde vždy poškozenému.

Havarijní pojištění je pojištění dobrovolné a je to majetkové pojištění vašeho vozidla, například poškození vozidla kroupami. Pojistné plnění jde pak Vám.

Dobrý den,

velmi zjednodušeně povinné ručení hradí škodu, kterou způsobíte Vaším autem někomu jinému a havarijní pojištění uhradí škodu, kterou způsobíte sám sobě Vy (případně živel, vandal, ...)

Mám dotaz. Musím dokazovat, na co si beru úvěr? Děkuji.

Pokud čerpáte neúčelový úvěr, pak ne. Pokud ale chcete levnější účelový úvěr, pak ano.

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, chtěl bych si koupit byt do osobního vlastnictví, ale ze svých úspor na něj nedosáhnu, je možné vyřešit to hypotékou případně,  jaké podmínky musím splnit? 

Dobrý den, pokud máte úspory alespoň na 10 % nemovitosti a dostatečné příjmy, tak to hypotékou řešit lze.

Dobrý den, 

rád bych se Vás zeptal, chtěl bych si koupit byt do osobního vlastnictví, ale ze svých úspor na něj nedosáhnu, je možné vyřešit to hypotékou případně,  jaké podmínky  musím splnit ?

Dobrý den, Petře,

abych Vám dovedl odpovědět konkrétně, museli bychom si spolu tak půl hodiny promluvit. Takto mohu odpovědět pouze obecně.

1) bonita, schopnost úvěr splácet

Žadatel o úvěr musí být schopen doložit, že jeho příjmy jsou dostatečné na splácení hypotéky. Posouzení bonity je založeno na poměrně komplikovaných výpočtech s mnoha parametry, ale orientačně lze říci, že splátky úvěrů (hypotéka o kterou byste chtěl požádat a případné další úvěry, které máte) by neměly tvořit více, než asi 50 % Vašich příjmů. Roli hraje např. zda a kolik máte dětí, region a případně i další kategorie nákladů, které musíte vynakládat.

2) zajištění

Hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí. Typicky tou, kterou kupujete. Nemovitost musí mít dostatečnou zástavní hodnotu a být vhodná k zastavení.

Zástavní hodnota nemusí být to samé, co kupní cena.

Výše úvěru by ideálně neměla být vyšší, než 80 % zástavní hodnosty nemovitosti. Je možné financovat až 90 % (resp. až 95 %), ale již za horších cenových podmínek a s přísnějším posuzováním.

3) klient

Žadatel o hypotéku musí splňovat některé předpoklady. Nejčastější komplikací může být věk žadatele. Hypotéka by měla být splacena do asi 70 let věku.

Banky poskytují hypotéky typicky na splatnost max. 30 let. Pokud je klient starší 40 let, začíná se možná doba splatnosti hypotéky zkracovat. Tím se zvyšuje splátka, rostou nároky na bonitu. V určitých situacích to může znamenat problém.

Doufám, že na úvod a základní orientaci Vám tato odpověď postačí.

Doporučuji, abyste Váš záměr konzultoval s odborníkem, který se vyzná v podmínkách hypotečních úvěrů.

Přeji, ať naleznete vhodné řešení.

David Eim

Dobrý den,

k čemu je na kartě magnetický proužek a vystouplé písmo, když dnes platby na terminálech jdou elektronicky?

Děkuji za odpověď.

Většina transakcí kartou je prováděna bezkontaktním čipem, většina karet již magnetický proužek nemá. Mají ale kontaktní čip, který se využívá v případě, kdy z nějakého důvodu selže bezdrátový přenost, případně pokud obchodník (či bankomat) nemá bezkontaktní terminál, a embosované karty mají i vystouplé písmo, které se využívá v případě, kdy nelze použít klasický terminál (např. při výpadku proudu či v odlehlých destinacích). Ostatní formy vedle bezkontaktního čipu jsou ale opravdu již spíše záložním řešením.

Dobrý den,

co se stane s penězi, které si spořím na důchod a nestihnu dojít do důchodového věku?

Dobrý den,

pokud myslíte peníze, které si spoříte v penzijním připojištění, nebo doplňkovém penzijním spoření u své penzijní společnosti, a pokud "nestihnu dojít do důchodu" myslíte úmrtí, tak jsou vyplaceny osobě nebo osobám, které klient ve smlouvě určil. Pokud žádnou neurčil, stanou se součástí dědictví.

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie 

Prosím, vyplatí se zřídit si kreditní kartu kvůli věrnostnímu programu? Nebudu mít pak záznam v insolvenčním rejstříku?

Pokud věrnostní program využijete, pak pro vás může být zřízení kreditní karty přínosné. Do insolvenčního rejstříku se zřízením kreditní karty nedostanete. Budete mít záznam v úvěrovém registru, a to záznam tzv. pozitivní, tedy že máte kreditní kartu a s jakým limitem, což ale není špatná informace, naopak může zvýšit vaši důvěryhodnost pro další banky, pokud kreditní kartu budete řádně splácet.

Dejte si ale pozor na to, abyste mohl vždy splatit celý dluh v bezúročném období - tedy nikoli minimální splátkou požadovanou bankou, ale splátkou celé dlužné částky. Jinak jsou úroky na kreditních kartách nepřiměřeně vysoké. Více o tom hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=6qmzsMY3-So

Pokud byste ale nezvládl dluhy na kartě platit, pak byste se nejprve mohl dostat v případě exekuce do exekučního rejstříku, a pokud by vaše finanční situace vyústila až v osobní bankrot, tak byste skutečně skončil v insolvenčním rejstříku. Budete-li ale vše řádně splácet, tak vám nic z toho nehrozí.

Dobrý den,

existují i podílové fondy, u kterých je zaručena návratnost? Tedy, že při nejhorším jste tzv. na nule? Díky.

Dobrý den,

takové fondy, u kterých je řekl bych spíše nízká úroveň rizika skutečně existují.

Patří mezi ně fondy peněžního trhu nebo zajištěné fondy. Je třeba si ale pane Peterko uvědomit, že s nižší mírou rizika je spojena i nižší míra zisku.

Pro Vás by se myslím hodily např. "zajištěné(garantované) fondy.

Garantované fondy jsou fondy, které investorovi garantují návratnost části nebo celé investice, případně minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období (většinou několik let). Výhodou je omezení možnosti ztráty, která je ovšem vykoupena nižším výnosem. Je třeba si také uvědomit, že zajištěný výnos bývá často uváděn za celé období trvání fondu, nikoliv za každý rok.

S pozdravem a přáním úspěšné investice

Petr Metelec, Froglet

Ano, takovým fondům se říká zajištěné fondy a u nich investiční společnost garantuje návratnost vkladu. Můžete ovšem přijít o vstupní poplatky a o hodnotu investice. Navíc jsou i situace, kdy můžete o peníze přijít - např. když selže vydavatel zajišťovacího instrumentu. O tom blíže hovořím ve videu na

https://www.youtube.com/watch?v=Nguk7I3zkD4

Dobrý den, zaslala jsem veškeré potřebné údaje na aplikaci ČSOB smart. . , Byl mi zaslán jednorázový Pin. Nevím kam ho mám zapsat.. Nyní se nemohu dostat do internetového babkovnictví pokud zadám uživatelské jméno a heslo.  Ani mi nejde heslo změnit. Co vlastně mám dělat? Bylo mě oznámeno, že dojde kurýr. Děkuji za radu Csizmaziová

Dobrý den,

doporučíme se zeptat ve Vaší bance, kde Vám pomohou s nastavením.

Vaše Zlatá koruna

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi debetní kartou, která je k účtu zdarma, a debetní kartou, která je zpoplatněna?

Děkuji.

Dobrý den, základní rozdíl je zpravidla v bance, která kartu poskytuje. Některé banky karty vydávají zdarma, jiné si za stejnou kartu nechávají platit.

Druhý rozdíl je v typu debetní karty. Zdarma bývají karty standard, připlatíte si za vyšší karty - stříbrná, zlatá, platinová... pokud tedy nejste tak zajímavý klient pro banku, že i takovou dostanete zadarmo. Mezi nimi je rozdíl v prvé řadě v prestiži, kterou s danou kartou máte při placení, v druhé řadě ve výši povolených limitů, které mohou být násobně vyšší.

Dobrý den,

je karta k účtu povinná?

Děkuji a přeji hezký den.

Zda je karta k účtu zdarma, je určitě užitečná, jak píše kolega Zámečník. Zda nechcete mít snadný přístup k penězům, a je to vaše "železná rezerva", tak určitě není povinnou součástí založení či vedení účtu. 

Není. Je ale velmi užitečná ;-).

Dobrý den,

potřebuji vybrat peníze ze stavebního spoření, tudíž ukončit smlouvu o stavebním spoření. Jak dlouho toto odstoupení trvá?

Jak již zmínil P. Zámečník, výpovědní lhůta je tříměsíční, počítána od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud však potřebujete lhůtu kratší, doporučuji ověřit situaci u Vaší stavební spořitelny, zda-li je ochotna přistoupit na ukončení smlouvy dohodou. V takovém případě může být lhůta i kratší než jeden měsíc. Stavební spořitelna však takovéto zkrácení lhůty obvykle váže na nějakou podmínku - například část prostředků ponechat na jiné smlouvě stavebního spoření. Uzavření dohody o dřívějším ukončení smlouvy však stavební spořitelna ani nabízet nemusí.

V případě, že nedodržíte 6 let vázací lhůtu přijdete nejen o peníze, ale také stavební spořitelna může mít sankce za zrušení smlouvy. Koukněte na sezebník stavební spořitelny. 

Zda vám chybí pár měsíců do 6ti leté lhůty, doporučuji vám vydržet. Spořit jit nemusíte, ale je to lepší než přijít o všechny státní příspěvky. 

Dobrý den, výpovědní doba stavebního spoření je tři měsíce a začíná běžet prvním dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Jinými slovy, pokud výpověď dáte v průběhu srpna, poběží do konce listopadu a začátkem prosince byste měla mít peníze na účtu.

Dobrý den,

nemám moc peněz nazbyt, kterou banku byste mi doporučili?

Děkuji.

 

Dobrý den, řada bank dnes nabízí základní bankovní služby zdarma. Mezi nimi si jistě vyberete tu, která vám bude nejvíc vyhovovat. Přehled účtů zdarma naleznete např. na https://www.usetreno.cz/osobni-ucty/ - dejte si ale pozor na podmínky. Někdy banka vyžaduje nějakou aktivitu (platby kartou), jindy příchod určité částky měsíčně na účet.

 

Krásný dobrý den, 

co mám dělat, když už mi nezbývají peníze na povinné ručení, platím všechny povinné pojištění, tedy zdravotní a sociální ale díky téhle pitomé situaci jsem musel zavřít hospodu a už to nezvládám. Nevíte co s tím? Mám odstoupit od smlouvy a auto dát do depozitu?

Dobrý den pane Sodomko,

v případě, že nemáte na zaplacení povinného ručení, je jediným řešením dát opravdu auto do depozitu a ukončit smlouvu s pojišťovnou. Počítejte ale s tím, že s vozidlem nemůžete jezdit, to však víte.

Mnoho klidu, zdraví a to i toho finančního přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

mohu pojistit svůj barák, který ještě není zkolaudovaný? Je to v podstatě hrubá stavba. Pokud to jde, kdy je nejvhodnější doba?

Dobrý den pane Šenkovský,

Váš dům doporučuji a je to samozřejmě možné, pojistit ihned jako "stavbu". Domy ve fázi stavby se dnes dají pojistit již od základové desky. Je třeba si uvědomit, že Vaše budoucí bydlení má již nyní hodnotu, kterou bude v případě pojistné události krýt právě uzavřená smlouva.

Pojišťovny doporučují, aby si klient v okamžiku, kdy začne stavět, dům pojistil na jeho budoucí hodnotu. Jak dům postupně roste, zvyšuje se jeho hodnota, a Vy byste tak musel každou chvíli navštěvovat pojišťovnu a žádat o změnu smlouvy, respektive o navýšení pojistné částky.

Některé pojišťovny nabízejí k ceně pojištění domu ve výstavbě také různé bonusy a výhody, které zachovají i po kolaudaci domu.

Se stavbou pojistíte současně i stavební materiál, mechanizaci, přípojky a zařízení staveniště. Jednou smlouvou si tak můžete pojistit i veškeré vedlejší stavby, například garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studnu.

Je však nutné, abyste dodržel podmínky zabezpečení a to jak na pozemku či zahradě, tak přímo v domě. Rozhodně byste neměl zapomenout na zabezpečení stavby.

"Doporučuji nemovitost ve výstavbě chránit plotem vyšším než 1,5 metru proti odcizení stavebních součástí a stavebního materiálu, které jsou umístěny mimo uzavřenou stavbu. To platí i v případě úmyslného poškození nebo zničení stavebních součástí. "Ve fázi rozestavěné stavby rozhodně doporučuji připojištění odcizení a vandalismu, protože zvláště novostavby se stávají cílem zlodějů a v zimě dočasným útočištěm pro bezdomovce. S ohledem na lokalitu je pak dobré zvážit i připojištění proti povodni a záplavě.

 

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Zdravím,

je možné, aby nezletilý investoval do akcií?

Dobrý den paní Malá,

investovat může pouze zletilý člověk. Pokud chcete investovat pro někoho neplnoletého, musí být smlouva napsaná na Vás.

Mnoho zdraví přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,co mám dělat, když by mi na účet přišly peníze od neznámého odesílatele? Mám to řešit s mojí bankou nebo s bankou odesilatele?

Dobrý den, doporučujeme se zeptat ve Vaší bance, která Vám poradí, jak v tomto případě postupovat. S pozdravem Vaše Zlatá koruna

 

Dobrý den, na webových stránkách máte i záložku „Obchodování s cennými papíry", nechci nic investovat, ale vůbec nerozumím, co to znamená, co se s nimi dělá, jak to funguje. Byl by tu prosím někdo, kdo by mi to mohl přiblížit.

Při obchodování s cennými papíry nakupujete nejčastěji akcie, občas dluhopisy či burzovně obchodované fondy (ETF) prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Dobrý den,

mám dvě půjčky u dvou různých bank, jak to nejlépe řešit?