Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Pojištění

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, 
 zajímalo by mě, jestli by mi na vycestování z ČR nestačilo jen zdravotní pojištění z Česka. 

Dobrý den, mám na Vás otázku, zaměstnavatel mi přispívá na penzijní pojištění, ale já bych chtěla časem přejít k jiné společnosti, je to možné? Mohla bych třeba o své naspořené peníze přijít nebo se dají převést?    

Dobrý den, Moniko,

přejít k jiné penzijní společnosti můžete. Zaměstnavatel podle zákona nesmí své příspěvky podmiňovat tím, u koho spoříte. Pokud Vám je tedy poskytuje u penzijní společnosti A, musí je poskytovat úplně stejně u společnosti B. Výběr společnosti je na Vás. Všechny úspory, které máte u současné společnosti, se Vám převedou k další. 

Pokud máte penzijní připojištění (sjednávalo se do konce roku 2012), musíte nejprve u své penzijní společnosti provést převod na doplňkové penzijní spoření. Teprve s ním pak můžete od současné společnosti přejít k jiné. 

Pokud již máte doplňkové penzijní spoření (smluvu jste uzavírala v roce 2013 a později), můžete k jiné společnosti přejít rovnou.

S převody jsou spojeny výpovědní lhůty, obvykle 2 měsíce trvá případný převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, a 1 měsíc převod mezi společnostmi.

Převod mezi společnostmi může být zpoplatněn až 500 Kč, ale jen tehdy, pokud u současné spoříte kratší dobu, než 5 let. Ověřte si poplatek u současné společnosti.  

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie

Dobrý den paní Skálová,

penzijní připojištění je smlouva uzavřená mezi Vámi a penzijní společností. To znamená, že veškeré naspořené(nainvestované) peníze a celá smlouva jdou s Vámi automaticky až do doby než smlouvu ukončíte. O peníze, které Vám přispěl Váš zaměstnavatel nepřijdete a pokud Vám bude přispívat i nová společnost, tak jenom dobře.

Pouze uvádím, že pokud byste smlouvu ukončila předčasně např. dříve než v 60-ti letech budete muset státu dodanit příspěvky zaměstnavatele a přišla byste o veškeré příspěky státu. Ale o tom jistě neuvažujete.

Mnoho klidu, zdraví a pohody.

Petr Metelec

Dobrý den, slyšel jsem, že cestovní pojištění u nejmenované společnosti na extrémní sporty, konkrétně vysokohorská turistika pokrývá třeba jen výškový limit do 3000 m.n.m. Vůbec jsem netušil, že nejsem pojištěný, ve chvíli, kdy jsem vystoupal výš. Člověk se s pojištěním sápe nahoru o něco víc pohodlněji. Naštěstí se nic nestalo a sestoupil jsem se skupinou zdárně na pevninu. Co myslíte ? Mám změnit pojišťovnu, která mě bude "jistit" do vyššího výškového limitu? Co dělat, kdyby se mi něco stalo ve 4000 m.n.m u té samé společnosti ?Dalo by se to nějak vyřešit nebo na to nikdo nehledí? Nikdo mě neupozornil na to, že je to dané nějakým limitem. Neptal jsem se, protože mě to ani nenapadlo.   L. Hradecký 

Dobrý den pane Hradecký,

bohužel si musíme uvědomit, že většina pojištění má nějaké svoje limity buď v plnění nebo v rozsahu pojistného nebezpečí. V případě, že děláte něco, co není standardní, tak je vždy potřeba se ujistit, že se smlouva na tuto věc vztahuje. Osobně doporučuji ideálně písemnou formou. Většina klientů, kteří dělají podobné výškové dobrodružství, tak využívá na to specializovanou pojišťovnu Alpen Verein, protože píšete správně, že standardní pojištění ve vyšších výškách neplatí.

Zdravím,chtěl bych vědět jestli existuje pojištění proti terorismu a demostracím ?  

dobrý den, každým pojištění života nebo úrazu se zajistíte pro tyto případy, jedinou výjimkou  bude to, pokud budete tím, kdo terorismus nebo nepokoje způsobil.

Dobrý den,

takové pojištění existuje a jedná se o pojištění majetku, který by mohl být v důsledku terorismu a nepokojů poškozen.

 

Pěkný den, můj otec má rizikové povolání a tak už si před lety začal platit životní pojištění. Před pár týdny si uřízl tři prsty na cirkulárce, tudíž nemůže plně vykonávat své dosavadní zaměstnání. Tatínek zatím čeká na zdravotní posudek, který určí stupeň invalidity. Co, když ale přijde posudek o tom, že spadá do 1. stupně a pojišťovna proplatí jen 3. stupeň? Dá se v tomhle případě něco dělat? 
Vladimír Záhorský 

Vážený pane Záhorský,

životní pojištění je druhem pojištění a sjednává se pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka. Touto jinou skutečností může být i invalidita.

Konkrétní rozsah a podmínky pojištění jsou upraveny v pojistné smlouvě. Bez její znalosti lze případ okomentovat pouze obecně.

Má-li Váš otec v pojistné smlouvě sjednáno pojištění invalidity 3. stupně (dle definice uvedené v pojistných podmínkách), pak mu právo na plnění vznikne pouze tehdy, pokud jeho poškození zdraví tohoto stupně dosáhne.

Po škodné (pojistné) události není možné zpětně rozsah a podmínky pojištění měnit. Hypoteticky se lze zabývat otázkou, zda pojištění bylo sjednáno v souladu s požadavky Vašeho otce a zda pojišťovna jednala v souladu s ustanovením § 2789 OZ „Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně“., či zda na straně pojišťovacího zprostředkovatele, pokud bylo pojištění zprostředkováno, nedošlo k porušení jeho povinností. Důkazní břemeno při případném prokazování těchto skutečností je na straně Vašeho otce.

Ve svém dotazu uvádíte, že otec si sjednal pojištění proto, že vykonává rizikové povolání. Pokud úraz utrpěl při výkonu povolání (jako zaměstnanec) pak jde o úraz pracovní a zaměstnavatel je pro případ odpovědnosti za pracovní úrazy ze zákona pojištěn a otci by mělo náležet (samozřejmě záleží na okolnostech, za kterých k úazu došlo) odškodnění úrazu podle zákoníku práce (souběžně s případným plněním z životního či úrazového pojištění).

Zdravím,  narazila jsem na nepříjemnost v pojistné smlouvě. Ve smlouvě je sice uvedeno, co všechno ono pojištění zahrnuje, ale momentálně řeším to, že mi můj pes pokousal sousedku a ta chce samozřejmě odškodné a zaplacení výloh za ošetření. Jsem si plně vědoma, že to byla má vina a je mi to celé líto a ráda vše vyřeším v klidu, jenomže základní pojištění nezahrnuje zaplacení výloh za ošetření i přes to, že jsem s tím při podepisování počítala. Mohu to dodatečně změnit nebo jak se do budoucna bránit takovým nástrahám ve smlouvě? Jsem zoufalá, jelikož některé terminologie jsou nesrozumitelné a tak bych potřebovala některé věci osvětlit. Sice mi nabídli nejvýhodnější, nejlepší pojištění, které zahrnuje všechno co se běžně v životě děje, třeba i to, že pes způsobí škodu na majetku, ale oni vám vždycky nabídnou to nejvýhodnější a pak ejhle, jsem nahraná. S kým to mám řešit? Kdo by byl ochoten semnou projít celou smlouvu a vysvětlit mi ji polopatě?  

Dobrý den,

pokud máte v pojistné smlouvě na pojištění občanské odpovědnosti připojištění škod způsobené zvířetem, musíte tam mít pojištěny jak škody na majetku, tak na zdraví, tak i následné škody to je odškodnění za duševní útrapy. Tento rozsah odškodnění je standardní a neznám pojišťovnu, která by tento základní rozsah neměla.

Případně se ozvěte, probereme smlouvu i pojistné podmínky.

 

Dobrý den,

Při pojištění je vždy nejlepší využívat schopného pojistného makléře. Pokud budete chtít, rád Vám doporučím.

S pozdravem,

Petr Podškubka

Dobrý den,

s poradcem jsem se domluvil, že budu mít pojištěné i sklo automobilu, jenže teď mi na dálnici rozbil kámen sklo a zjistil jsem, že pojistka na přední sklo tam vůbec není. Poradce mi, abych uzavřel pojistku, vyřadil pojištění předního skla, abych platil méně. Co teď s tím? Mohu se nějak odvolat, že poradce tam nedal všechno, co jsem chtěl?

Díky.

Vigilantibus iura scripta sunt (bdělým svědčí právo) je prastaré pravidlo římského práva. Vy jste při podpisu smlouvy příliš bdělý nebyl, když jste přehlédl, že v ní chybí pojištění skel, které jste požadoval. Nežijeme však ve starém Římě, ale v moderní době, kdy jedním z klíčových principů práva je ochrana spotřebitele. Na obchodní proces při distribuci pojištění a na ochranu práv spotřebitele v něm dopadá právní úprava obsažená v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen ZDPZ).

Podle ustanovení § 77 ZDPZ má pojišťovací zprostředkovatel povinnost před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získat od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb, (lze předpokládat, že jste vznesl požadavek na pojištění skel automobilu) a povinnost poskytnout zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění.

Ustanovení § 79 ZDPZ ukládá pojišťovacímu zprostředkovateli povinnost na základě informací poskytnutých zákazníkem vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění. Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen dle ustanovení § 90 ZDPZ záznam z jednání poskytnout zákazníkovi v listinné podobě, v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a v přehledné a snadno čitelné formě, resp. pokud jste s tím vyslovil souhlas může být poskytnut i na trvalém nosiči dat.

Zprostředkovatel má jistě záznam z jednání založen spolu s dokladem o jeho poskytnutí, je možné, že jste na něm i podepsán a pravděpodobně je součástí dokumentace, kterou jste obdržel při uzavírání pojistné smlouvy.

Pro posouzení oprávněnosti vašeho požadavku je klíčové, zda jste byl dostatečně bdělý ve vztahu k tomuto dokumentu. Pokud záznam z jednání svědčí o vašem požadavku na pojištění skel a zároveň se s tímto požadavkem pojišťovací zprostředkovatel nevypořádal v doporučení a ani ho nezahrnul do pojistné smlouvy, pak by se mohla otevřít cesta k uplatnění nároku na náhradu újmy.

Zřejmě by se vám mohlo podařit prokázat, že zprostředkovatel nejednal ve vašem nejlepším zájmu a tím porušil svoji povinnost – viz ustanovení § 72 ZDPZ, resp. by se mohlo podařit prokázat, že pojistitel porušil svoji povinnost uloženou v ustanovení § 2789 občanského zákoníku, upozornit zájemce o pojištění na nesoulad jeho požadavků s nabízeným pojištěním.

Pokud ale v záznamu z jednání není Váš požadavek zaznamenán, pak je vaše důkazní situace velice složitá. 

I když se právní řád snaží spotřebitele ochránit, v žádném případě nemůže nahradit jeho bdělost a nemůže ho zprostit povinnosti si přečíst dokumenty, které podepisuje. Je pravděpodobné, že náklady na právní služby v souvislosti s uplatněním vašeho nároku by přesáhly hodnotu sporného požadavku. Lze tak spíše doporučit, abyste si pojištění nechal přepracovat (zřejmě od jiného pojišťovacího zprostředkovatele) a náklad, který nesete ze svého bral jako poplatek za naučení se, že bdělost v právních jednání je důležitá. 

Dobrý den pane Hradecký,

celý proces uzavření smlouvy se zapisuje do záznamu z jednání, který jste obdržel. Projděte si jej a uvidíte, na čem jste se dohodli.

Další věcí je kontrola smlouvy před samotným uzavřením.

Obávám se, že to bude tvrzení proti tvrzení.

Pokud máte ve smlouvě i havarijní pojištění, lze pojisnou událost zlikvidovat touto cestou. Záleží samozřejmě na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, tedy jakou částkou se budete podílet na opravě Vy osobně!

Pokud havarijní pojištění nemáte budete si hradit opravu, výměnu skla ze svého.

Mnoho klidu, pohody a km bez nehody.

Petr Metelec

 

Zdravím,mám dva psy, ale pojištěný je jen jeden a to ten mladší, bohužel ale ten druhý starší je často nemocný a nepojištěný, mohu převézt pojištění z mladšího na staršího psa? A další otázka je, jestli mohu pojištění uplatnit při očkování psa?  

Dobrý den,

pojištění z jednoho psa nemůžete převést na jiného psa. Pojišťovny neberou do pojištění staré psi (mají omezení věkem zvířete). Je potřeba psa pojistit vždy, když si ho pořizujete, pokud ho chcete mít pojištěného.

Co se týká rozsahu pojištění, to je zda lze uhradit i očkování, musíte se podívat do svého rozsahu smlouvy a pojistných podmínek.

Eva Gmentová, člen Finanční Akademie

Jsem živnostník. Přišel jsem o zakázky a nemám tak příjem. Je třeba nějaké pojištění, které mě ochrání? Vím, že je třeba pojištění při neschopnosti splácet úvěry… 

Dobrý den,ve škole během tělesné výchovy jsem si zlomila ruku. Nejsem pojištěná. Mám i tak nárok na nějaké peníze? 

Za úrazy ve škole je odpovědná škola a měla byste od nich dostat odškodnění. Pokud jsou pojištěni, pak odškodnění obdržíte z jejich pojištění.

pokud oznámíte škodu ve škole (a to předpokládám tak proběhlo), mělo a mohlo by být uplatněno z jejich pojištění odpovědnosti za úrazy a škody na zdraví 

Dobrý den,

měla jse uložené a našetřené peníze u RB bankny, jednalo se celkem o více než 600 000 na podníkání a rozvoj mého podniku .Můj ucet napadli heckeři, celý případ šetří police. JAké jsou předpoklada, že svoje peníze dostanu zpět. JAkto že banky nemají zapečpené účty proti těmto hackerským útokům.

Dobrý den,

hackeři nejspíš napadli Váš účet přes Váš počítač. Banky zabezpečení nejen, že mají, ale i odpovídají za uložené peníze. 

 

DObrý den paní Grimová,

děkuji za rychlou odpvověĎ. Bohužel ihned p napadení účtu jsem podávalan a banku reklamaci a byla odmítnuta. Spor reším už přes 4 měsíce , odvolalala jsem se k finančnímu arbitrovi, natočila pořad pro CR a banka odmítá se k tomutu případu vyjádřit. Je tedy možné se obrátit na soud a tento spor vyhrát?

Můžete mi tedy poradit, jak mám tento spor řešit? A  zda mám tedy právo na vrácení svých peněz?

Dobrý den,

nejsem právník a tudíž Vám nemůžu dát radu, zda se máte soudit atd. 

Pokud došlo k napadení účtu přes zcizení nebo zneužití Vašich přihlašovacích údajů, pak dle mého soudu máte právo na náhradu ne od banky, ale od pachatele. 

Doporučuji konzultovat jak s bankou, tak Policií ČR. 

Oni by Vám měli dát bližší informace i s ohledem na to, že by měli mít zmapováno, jak ke ztrátě peněz došlo.

Má smysl si základat životní pojištění, když nemám rizikové zaměstnání a neprovozuji rizikové, nebezpečné sporty?

zcela určitě to dává smysl, úrazy přicházejí v porovnání s onemocněními velmi zřídka; v některých rizicích (např. v invaliditě) je poměr úrazových/nemocenských důvodů dokonce 4%/96%

Dobrý den,

potřeba pojištění vychází z celkové životní a finanční situace klienta. Vámi zmíněné informace o povolání či sportech pouze snižují riziko úrazu, nicméně nemoci nastávají mnohonásobně častěji než úrazy.

mam u české pojištovny pojištění domu a chaty nyní se nemohu přihlasit jako dříve

Dobrý den paní Zavadilová,

kontaktujte zákaznickou linku 241 114 114!

Pravděpodobně se Vám nedaří připojit, protože se Česká pojišťovna spojila s Generali a nebo zadáváte chybné přihlašovací údaje.

Mnoho klidu a zdraví.

Petr Metelec

Na koho se mam obratit v pripade zajmu o pojisteni.

Dobrý den,

samozřejmě záleží o jaké pojištění se jedná. Obecně doporučuji se obrátit na finančního poradce či specialistu na požadovanou oblast pojištění z Vašeho regionu.

Dobré dopoledne, mám dotaz na výši pojištění pro domácnost. Dle čeho se řídit, jakou výši nastavit, existují na to nějaké tipy? Nechci, aby byla podpojštěná ale ani nadpojištěná. Děkuji za pomoc

Dobrý den, Vladimíre,

v případě pojištění domácnosti je nezbytné se řídit hodnotou pojišťovaného majetku. Co vše je potřeba do pojistné částky zahrnout, Vám nejlépe vysvětlí pojišťovací poradce. Pojištění si také můžete sjednat sám na stránkách Generali České pojišťovny. Zde je pak pro pojištění domácnosti k dispozici jednoduchá orientační kalkulačka, která Vám napoví, na co nezapomenout.

Pojištění domácnosti je v Generali České pojišťovně sjednáváno na novou cenu. Novou cenou se rozumí částka, za kterou jsem schopen stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit jako novou a neopotřebovanou. Pojistná částka by tedy měla představovat částku, za kterou budu schopen celou svoji domácnost vybavit znova.

Je třeba vzít na vědomí, že do domácnosti je třeba započítat nejen nábytek nebo elektroniku, ale i třeba oblečení, knihy, sportovní potřeby a v neposlední řadě věci, které mám v nebytových prostorech (např. sklep náležící k bytu).

Doufám, že jsme vám pomohli a přeji hezký den

 

Vážená paní Veřtátová,

online sjednat pojištění si zájemce může sjednat u celé řady pojišťoven, stejně tak i ostatní nabízejí výběr, zda se pojistit na novou cenu, nebo ne. Mimochodem, otázka pojištění domácnosti má řadu jiných souvislostí - například přesah toho, co je kde zahrnuto v pojištění nemovitosti a co domácnosti. Mohla byste - aby Váš příspěvek byl vyvážený - zde vyjmenovat i výluky, které pojišťovna, kterou zmiňujete, uplatňuje, a na příkladu "Vaší" pojišťovny demonstrovat, na co si dát pozor? Toto není rubrika pro skrytou inzerci. 

Martin Stehlík (ČS penzijní společnost), člen Finanční akademie

Nejlepší variantou je se obrátit na finančního poradce, který s Vámi věc probere a stanovíte správně pojistné částky.

Dobrý den, koncem roku mi skončilo povinné ručení na auto, které se chystám prodat. Protože jsem si koupila auto nové, zaplatila jsem povinné ručení u něj a s původním vozem nejezdím. Má povinné ručenní teď zaplatit nový majitel, který bude auto kupovat nebo já? A musí se ohradit i období, kdy auto vůbec nejezdilo?

Dobrý den Martino,

Vaší povinností je mít řádně hrazené povinné ručení a to po dobu jeho vlastnictví bez ohledu na to zda s vozidlem jezdíte či nikoliv. Nákupem nového vozidla se tedy této povinosti nezbavujete, ale naopak musíte až do doby změny majitele platit obě povinná ručení. V případě, že jste na "starší" vozidlo pojištění neplatila a smlouva byla řádně uzavřena, bude po Vás pojišťovna vymáhat doplatit dluh až do zániku pojištění, ve Vašem případě do doby prodeje vozidla!

Nový majitel si sjedná vlastní povinné ručení dle velkého technického průkazu.

 

S pozdravem

Petr Metelec

Dobrý den,

Povinné ručení, jak už vyplývá z názvu, je pojištění povinné bez ohledu na to jak moc s autem jezdíte. Pokud nedáte značky do depozitu je potřeba jej zaplatit a v případě neexistence pojištění dostáváte pokutu od ČKP za každý den nepojištění vozidla. To samozřejmě do doby než jej prodáte, kdy to nahlásíte pojišťovně a ta to obvykle k datu nahlášení změny majitele zruší. Následně tato povinnost přechází na majitele nového.

Dobrý den v minulý práci jsem musel mít pojištění na blbost, ředitel mi to teda zařídil a já jen podepsal nějaký papír a pak jsem nic řešit nemusel. Ted už pracuju jinde, ale přišel mi email ze dlužím 1000 za to pojištění. Měl jsem to rušit já nebo firma?  Musím to platit? H.

Dobrý den,

z toho co píšete, vyplývá, že smluvní vztah byl uzavřen mezi Vámi a pojišťovnou.

Ředitel z minulého zaměstnání Vám pouze smlouvu zprostředkoval a je v plné míře Vaše. Pokud jste tedy nezaplatil a pojišťovna se ozvala, je smlouva stále živá a funkční.

Zjistěte si u které pojišťovny to bylo a jednejte s nimy buď o ukončení nebo úpravě smlouvy tak, aby odpovídala nastavení na Vaše současné zaměstnání a pozici, výši platu apod.

Pozor! Tyto smlouvy doznaly velkého navýšení z důvodu vysokého škodního prúběhu a já nedoporučuji rušit a pak sjednávat třeba novou!

Na trhu se tímto typem pojištění zabývají:

Generali Česká pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a ČSOB pojišťovna

Mnoho klidu, pohody, úspěchů a zdraví.

Petr Metelec

Na takto položený dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Neudáváte ani, u které pojišťovny je pojištění uzavřené. Dá se předpokládat, že pojištění uzavírala asi firma, avšak nutno mít k dispozici pojistnou smlouvu.

Dobrý den, mám následující otázku, našla jsem na karoserii mého auta ďůlky po krupobití. Poškození tam je asi už delší dobu, ale měla jsem auto dlouho garážované a předtím jsem si toho nevšimla. V té době jsem měla připojištěno riziko živelní pohromy, ale teď jsem už pojištěna u jiné společnosti. Mohu zpětně nahlásit toto poškození původní pojišťovně? Předem děkuji za pomoc.

Dobrý den Kláro,

níže Vám přikládám vysvětlení k promlčecím dobám pojištění. Vás se týká neživotní pojištění. Budete muset pojišťovně dokázat, kdy k události došlo a to bude velmi složité. Nezrazuji Vás od toho, ale najít a doložit datum kdy "padaly kroupy" na Vaše vozidlo a v jaké lokalitě, je již nyní téměř nadlidský úkol.

Hodně štěstí, pohodu a klid.

Petr Metelec

Podle zákona o pojistné smlouvě právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění, za 10 let. Podstatné však je, že promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. Zjednodušeně tedy řečeno, právo na pojistné plnění se promlčí za 4 roky, respektive za 11 let u životního pojištění, po vzniku škody.

Jsou situace, kdy jsou škody řešeny delší dobu, než je promlčecí doba, a proto je potřeba běh promlčecí doby hlídat. Důvodem tak dlouhého řešení může být složité dokládání, nebo také dohady s pojistitelem o příčině či rozsahu škody. Pokud je škoda dokládána například znaleckými posudky, pak se šetření může značným způsobem protahovat.

Podstatné v takovém případě je, že uplatnění práva na pojistné plnění, či jiný podobný úkon, běh promlčecí doby nezastaví. To může učinit pouze žaloba na pojistitele podaná u soudu. Soudní řízení pak může být pozastaveno do doby, než pojistitel vydá nějaké své stanovisko, nebo může být pokračováno v řízení, aby soud pojistitele k ukončení škody přiměl.

Jak je patrné, každý si své právo na pojistné plnění musí hlídat. Pokud tak neučiní, je velmi pravděpodobné, že pojistitel namítne jeho promlčení a škodu odmítne vyplatit. I v případech promlčeného práva na pojistné plnění se někdy stává, že pojistitel k výplatě plnění nakonec přistoupí, avšak obvykle je to jen tehdy, je-li to v jeho obchodním zájmu, a nelze na to v žádném případě spoléhat.

Štítky: 

Dobrý den.Ráda bych se optala zda mě někdo pojistí prsa,když jsem prodělala operaci s rakovinou vaječníku.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

k posouzení přijatelnosti do pojištění přistupuje každá pojišťovna jinak. Všeobecně si ale vzhledem k Vaší předchozí nemoci pravděpodobně vyslechnete, že pojištění vážných onemocnění případně invalidity není ve Vašem případě možné. Může však nastat varianta určité výše přirážky k jednotlivým typům pojištění, ke kterým se vztahuje riziko Vašeho onemocnění a budete po posouzení do pojištění přijata. Také bude záležet, jak dlouhá doba uběhla od Vašich posledních zdravotních potíží. Pokud tedy uvažujete o sjednání pojištění, připravte si veškerou zdravotní dokumentaci a také se obrňte trpělivostí. Někdy je to cesta na dlouhou trať.

Mnoho klidu a zdraví!

Petr Metelec

Dobré poledne, jsem i s dětmi pojištěná u Flexi.Dnes jsem byla s dětmi na chirurgii s bolestí zápěstí. Dcera má sádrovou dlahu,má pouze distorzi,bez otoku a bez modřiny. Máme zkusit úraz uplatňovat nebo nám to spíše neproplatí???Děkuji Simona