Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Pojištění

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den,

co všechno je potřeba doložit, když mám pojištěnou platební kartou a ukradli mi klíče? Mám jít na tu banku nebo na pojišťovnu?

 

Dobrý den,

kontaktujte svou banku, aby Vás nasměrovala, jakou cestou se vydat.

Mám tím na mysli kterou pojišťovnu, podklady pro pojišťovnu, formuláře, podmínky apod. 

Petr Metelec, Froglet

Jaké jsou prosím přesně parametry pojištění schopnosti splácet úvěr?

Dobrý den pane Peterko,

pojištění schopnosti splácet je spojeno s úvěrovými produkty bankovních i nebankovních společností. Jeho účelem je převedení Vašeho závazku na bedra pojišťovny v případech, kdy se z důvodu vybraných rizik dostanete do finančních nesnází. Těm většinou předcházejí nepříjemné životní situace, za něž jmenujme například dlouhodobou pracovní neschopnost či invaliditu, které zároveň tvoří stěžejní pilíře zmíněného produktu.Málokteré pojištění kryje pouze jediné riziko. Ani pojištění schopnosti splácet není v tomto ohledu výjimkou a je nejčastěji tvořeno čtyřmi situacemi, v nichž závazek splácení úvěru přechází (alespoň dočasně) na vrub pojišťovny. Jsou jimi:- úmrtí,- vznik invalidity III. stupně- dlouhodobá pracovní neschopnost- ztráta zaměstnáníK posouzení zvolených rizik však nestačí přečíst pouze líbivý letáček se základními informacemi, ale vždy je potřeba řádně prostudovat pojistné podmínky. V každém případě bude pojišťovnu vždy zajímat Váš zdravotní stav.U připojištění invalidity pozor na skutečnost, že se týká pouze III. stupně!! Okruh zdravotních rizik uzavírá pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. To bývá u mnohých pojišťoven často zařazeno již v souboru základních rizik, jiné jej naopak stále považují za nástavbu hodnou tučného příplatku. Ať je zařazení tohoto rizika jakékoliv, v kaž­dém případě se u něj opět setkáte s karenční lhůtou, která zcela vylučuje běžné krátkodobé nemoci. Navštíví-li vás tedy například „pouze“ angína, splátkám úvěru neuniknete. Častou čekací dobou bývají dva měsíce. Časové omezení však bývá uplatňováno nejen ze začátku vaší nemoci, většina ústavů má stanoven i maximální počet splátek, kterým vám během nemoci „odlehčí“, přičemž doba hájení nebývá delší než jeden rok. Komplikaci povětšinou znamená i větší počet pracovních neschopností v průběhu kratšího období či případný návrat totožné diagnózy. Jednoznačně nejlimitovanější a nejdražší složkou balíčku pojištění bývá riziko ztráty zaměstnání. Značnou restrikci v sobě ukrývá již samotný název – mnoho klientů si pojem „zaměstnání“ vyloží jako pracovní činnost, a ochranu si tak pořídí i v případě, že jsou v pozici OSVČ. Tato skupina osob však zaměstnání ztratit nemůže, a těžko tedy posléze dosáhne na pojistné plnění. Pojištění je tedy primárně určeno zaměstnancům, i když při troše snahy naleznete pojistitele, kteří tuto mezeru na trhu již vyplňují a osobám samostatně výdělečně činným nabízejí alternativní varianty. Ptáte se na výluky tohoto pojistného krytí? Zabírají podstatnou část pojistných podmínek. Jako zaměstnanci většinou musíte mít smlouvu na dobu neurčitou a v předchozím roce být zaměstnáni bez přerušení. Případná změna pracovní pozice u stejného zaměstnavatele či pouhá úprava smlouvy tak může znamenat výluku z plnění. Pozor si dejte také na způsob rozvázání pracovního poměru – na „dobrovolnou“ nezaměstnanost vzniklou ukončením dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance, či naopak propuštění z důvodu hrubého porušení pracovní kázně se pojištění také nevztahuje.Cena za klidnější spánek v období zadlužení bývá tedy relativně vysoká. Odráží se v ní nejen skladba rizik (tedy situací, vůči nimž jste pojištění), ale také veškeré parametry vašeho úvěru.Připadá-li vám tato služba příliš nákladná, zamyslete se, zda již nemáte uzavřeno třeba životní pojištění. To totiž představuje k pojištění schopnosti splácet alternativu, neboť kromě rizik smrti a invalidity pojištěného umí často pokrýt také pracovní neschopnost. Možná tedy postačí vaše stávající pojistné částky vzhledem k parametrům úvěru pouze upravit a vyhnout se tak mnohým nevýhodným nabídkám falešného pocitu jistoty. Mnoho zdaru a klidu, hlavně toho finančního.Petr Metelec, Froglet   

 

Dobrý den, mohli byste mi povědět, jaký rozdíl je mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Děkuji.

Dobrý den, zásadní.

Povinné ručení musíte mít uzavřeno ze zákona a vztahuje se na škody, které způsobíte vozidlem někomu jinému, jako například škodu na zdraví nebo škodu an majetku, když někoho nabouráte. Pojistné plnění jde vždy poškozenému.

Havarijní pojištění je pojištění dobrovolné a je to majetkové pojištění vašeho vozidla, například poškození vozidla kroupami. Pojistné plnění jde pak Vám.

Dobrý den,

velmi zjednodušeně povinné ručení hradí škodu, kterou způsobíte Vaším autem někomu jinému a havarijní pojištění uhradí škodu, kterou způsobíte sám sobě Vy (případně živel, vandal, ...)

Krásný dobrý den, 

co mám dělat, když už mi nezbývají peníze na povinné ručení, platím všechny povinné pojištění, tedy zdravotní a sociální ale díky téhle pitomé situaci jsem musel zavřít hospodu a už to nezvládám. Nevíte co s tím? Mám odstoupit od smlouvy a auto dát do depozitu?

Dobrý den pane Sodomko,

v případě, že nemáte na zaplacení povinného ručení, je jediným řešením dát opravdu auto do depozitu a ukončit smlouvu s pojišťovnou. Počítejte ale s tím, že s vozidlem nemůžete jezdit, to však víte.

Mnoho klidu, zdraví a to i toho finančního přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

mohu pojistit svůj barák, který ještě není zkolaudovaný? Je to v podstatě hrubá stavba. Pokud to jde, kdy je nejvhodnější doba?

Dobrý den pane Šenkovský,

Váš dům doporučuji a je to samozřejmě možné, pojistit ihned jako "stavbu". Domy ve fázi stavby se dnes dají pojistit již od základové desky. Je třeba si uvědomit, že Vaše budoucí bydlení má již nyní hodnotu, kterou bude v případě pojistné události krýt právě uzavřená smlouva.

Pojišťovny doporučují, aby si klient v okamžiku, kdy začne stavět, dům pojistil na jeho budoucí hodnotu. Jak dům postupně roste, zvyšuje se jeho hodnota, a Vy byste tak musel každou chvíli navštěvovat pojišťovnu a žádat o změnu smlouvy, respektive o navýšení pojistné částky.

Některé pojišťovny nabízejí k ceně pojištění domu ve výstavbě také různé bonusy a výhody, které zachovají i po kolaudaci domu.

Se stavbou pojistíte současně i stavební materiál, mechanizaci, přípojky a zařízení staveniště. Jednou smlouvou si tak můžete pojistit i veškeré vedlejší stavby, například garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studnu.

Je však nutné, abyste dodržel podmínky zabezpečení a to jak na pozemku či zahradě, tak přímo v domě. Rozhodně byste neměl zapomenout na zabezpečení stavby.

"Doporučuji nemovitost ve výstavbě chránit plotem vyšším než 1,5 metru proti odcizení stavebních součástí a stavebního materiálu, které jsou umístěny mimo uzavřenou stavbu. To platí i v případě úmyslného poškození nebo zničení stavebních součástí. "Ve fázi rozestavěné stavby rozhodně doporučuji připojištění odcizení a vandalismu, protože zvláště novostavby se stávají cílem zlodějů a v zimě dočasným útočištěm pro bezdomovce. S ohledem na lokalitu je pak dobré zvážit i připojištění proti povodni a záplavě.

 

S pozdravem

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi mezi povinným ručením a havarijním pojištení?

Velmi jednoduše řečeno, povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Vás chrání před platbami osobám, které utrpěly škodu (újmu) způsobenou provozem Vašeho vozidla. Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo před škodami, které mohou být způsobeny jeho provozem, provozem jiných vozidel, přírodními živly, odcizením nebo třeba vandalstvim, obdobně ako jiný Váš majetek.

Dobrý den,

mohu si platit dvě penzijní pojištění u různých společností na jednu osobu?

Dobrý den,

ne to možné není. Po uzavření druhé smlouvy Vám pro duplicitu tato bude ukončena ze strany penzijní společnosti.

S pozdravem

Petr Metelec

Dobrý den,

co to znamená spoluúčast u havarijního pojištění? Proč nelze celou škodu pokrýt/zaplatit z pojištění?
 

 

Dobrý den pane Vlčku,

spoluúčast u havarijního pojištění znamená, jakou měrou, částkou se na škodě bude podílet klient. Spoluúčast je možné sjednat různou. Např. 5% a min. 5.000,-, 10% a min. 10.000,-.

Uveďme si příklad na spoluúčasti 5% a min. 5.000,-:

Celková škoda vyčíslená pojišťovnou bude 50.000,-. 

Pojišťovna vyplatí 45.000,-, protože se klient podílí 5%(2.500,-), ale min. 5.000,- a tuto částku si na svůj vrub nese klient.

U některých pojišťoven můžete zvolit i spoluúčast 0% avšak zpravidla bývá min. 2.000,-.

Záleží na více okolnostech jakou spoluúčast můžete volit a jakou Vám pojišťovna dovolí. Např. hraje roli stáří vozidla a také druh pojišťovaného vozidla.

Všeobecně platí, že čím vyšší spoluúčast je na straně klienta, tím je i levnější havarijní pojištění. Ale pozor! Co je levné, nemusí být kvalitní.

Mnoho km bez nehody, pohodu a klid Vám přeje

Petr Metelec, Froglet

Dobrý den,

Spoluúčast je míra, jakou se klient podílí na vzniklé škodě, u havarijního pojištění obvykle 5 % z výše škody nejméně 5 000 Kč. V určitých případech, obvykle u nových vozidel, je možné se spoluúčasti vyhnout, ale obecně vzato pojišťovny chtějí, aby se klient určitým způsobem podílel na případné škodě. Samozřejmě některé pojišťovny umožňují i velmi nízkou míru této spoluúčasti, ale pojištění je poté výrazně dražší.

Dobrý den, 
 zajímalo by mě, jestli by mi na vycestování z ČR nestačilo jen zdravotní pojištění z Česka. 

Dobrý den, mám na Vás otázku, zaměstnavatel mi přispívá na penzijní pojištění, ale já bych chtěla časem přejít k jiné společnosti, je to možné? Mohla bych třeba o své naspořené peníze přijít nebo se dají převést?    

Dobrý den, Moniko,

přejít k jiné penzijní společnosti můžete. Zaměstnavatel podle zákona nesmí své příspěvky podmiňovat tím, u koho spoříte. Pokud Vám je tedy poskytuje u penzijní společnosti A, musí je poskytovat úplně stejně u společnosti B. Výběr společnosti je na Vás. Všechny úspory, které máte u současné společnosti, se Vám převedou k další. 

Pokud máte penzijní připojištění (sjednávalo se do konce roku 2012), musíte nejprve u své penzijní společnosti provést převod na doplňkové penzijní spoření. Teprve s ním pak můžete od současné společnosti přejít k jiné. 

Pokud již máte doplňkové penzijní spoření (smluvu jste uzavírala v roce 2013 a později), můžete k jiné společnosti přejít rovnou.

S převody jsou spojeny výpovědní lhůty, obvykle 2 měsíce trvá případný převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, a 1 měsíc převod mezi společnostmi.

Převod mezi společnostmi může být zpoplatněn až 500 Kč, ale jen tehdy, pokud u současné spoříte kratší dobu, než 5 let. Ověřte si poplatek u současné společnosti.  

Martin Stehlík (Česká spořitelna - penzijní společnost), člen Finanční akademie

Dobrý den paní Skálová,

penzijní připojištění je smlouva uzavřená mezi Vámi a penzijní společností. To znamená, že veškeré naspořené(nainvestované) peníze a celá smlouva jdou s Vámi automaticky až do doby než smlouvu ukončíte. O peníze, které Vám přispěl Váš zaměstnavatel nepřijdete a pokud Vám bude přispívat i nová společnost, tak jenom dobře.

Pouze uvádím, že pokud byste smlouvu ukončila předčasně např. dříve než v 60-ti letech budete muset státu dodanit příspěvky zaměstnavatele a přišla byste o veškeré příspěky státu. Ale o tom jistě neuvažujete.

Mnoho klidu, zdraví a pohody.

Petr Metelec

Dobrý den, slyšel jsem, že cestovní pojištění u nejmenované společnosti na extrémní sporty, konkrétně vysokohorská turistika pokrývá třeba jen výškový limit do 3000 m.n.m. Vůbec jsem netušil, že nejsem pojištěný, ve chvíli, kdy jsem vystoupal výš. Člověk se s pojištěním sápe nahoru o něco víc pohodlněji. Naštěstí se nic nestalo a sestoupil jsem se skupinou zdárně na pevninu. Co myslíte ? Mám změnit pojišťovnu, která mě bude "jistit" do vyššího výškového limitu? Co dělat, kdyby se mi něco stalo ve 4000 m.n.m u té samé společnosti ?Dalo by se to nějak vyřešit nebo na to nikdo nehledí? Nikdo mě neupozornil na to, že je to dané nějakým limitem. Neptal jsem se, protože mě to ani nenapadlo.   L. Hradecký 

Dobrý den pane Hradecký,

bohužel si musíme uvědomit, že většina pojištění má nějaké svoje limity buď v plnění nebo v rozsahu pojistného nebezpečí. V případě, že děláte něco, co není standardní, tak je vždy potřeba se ujistit, že se smlouva na tuto věc vztahuje. Osobně doporučuji ideálně písemnou formou. Většina klientů, kteří dělají podobné výškové dobrodružství, tak využívá na to specializovanou pojišťovnu Alpen Verein, protože píšete správně, že standardní pojištění ve vyšších výškách neplatí.

Zdravím,chtěl bych vědět jestli existuje pojištění proti terorismu a demostracím ?  

dobrý den, každým pojištění života nebo úrazu se zajistíte pro tyto případy, jedinou výjimkou  bude to, pokud budete tím, kdo terorismus nebo nepokoje způsobil.

Dobrý den,

takové pojištění existuje a jedná se o pojištění majetku, který by mohl být v důsledku terorismu a nepokojů poškozen.

 

Pěkný den, můj otec má rizikové povolání a tak už si před lety začal platit životní pojištění. Před pár týdny si uřízl tři prsty na cirkulárce, tudíž nemůže plně vykonávat své dosavadní zaměstnání. Tatínek zatím čeká na zdravotní posudek, který určí stupeň invalidity. Co, když ale přijde posudek o tom, že spadá do 1. stupně a pojišťovna proplatí jen 3. stupeň? Dá se v tomhle případě něco dělat? 
Vladimír Záhorský 

Vážený pane Záhorský,

životní pojištění je druhem pojištění a sjednává se pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka. Touto jinou skutečností může být i invalidita.

Konkrétní rozsah a podmínky pojištění jsou upraveny v pojistné smlouvě. Bez její znalosti lze případ okomentovat pouze obecně.

Má-li Váš otec v pojistné smlouvě sjednáno pojištění invalidity 3. stupně (dle definice uvedené v pojistných podmínkách), pak mu právo na plnění vznikne pouze tehdy, pokud jeho poškození zdraví tohoto stupně dosáhne.

Po škodné (pojistné) události není možné zpětně rozsah a podmínky pojištění měnit. Hypoteticky se lze zabývat otázkou, zda pojištění bylo sjednáno v souladu s požadavky Vašeho otce a zda pojišťovna jednala v souladu s ustanovením § 2789 OZ „Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně“., či zda na straně pojišťovacího zprostředkovatele, pokud bylo pojištění zprostředkováno, nedošlo k porušení jeho povinností. Důkazní břemeno při případném prokazování těchto skutečností je na straně Vašeho otce.

Ve svém dotazu uvádíte, že otec si sjednal pojištění proto, že vykonává rizikové povolání. Pokud úraz utrpěl při výkonu povolání (jako zaměstnanec) pak jde o úraz pracovní a zaměstnavatel je pro případ odpovědnosti za pracovní úrazy ze zákona pojištěn a otci by mělo náležet (samozřejmě záleží na okolnostech, za kterých k úazu došlo) odškodnění úrazu podle zákoníku práce (souběžně s případným plněním z životního či úrazového pojištění).

Zdravím,  narazila jsem na nepříjemnost v pojistné smlouvě. Ve smlouvě je sice uvedeno, co všechno ono pojištění zahrnuje, ale momentálně řeším to, že mi můj pes pokousal sousedku a ta chce samozřejmě odškodné a zaplacení výloh za ošetření. Jsem si plně vědoma, že to byla má vina a je mi to celé líto a ráda vše vyřeším v klidu, jenomže základní pojištění nezahrnuje zaplacení výloh za ošetření i přes to, že jsem s tím při podepisování počítala. Mohu to dodatečně změnit nebo jak se do budoucna bránit takovým nástrahám ve smlouvě? Jsem zoufalá, jelikož některé terminologie jsou nesrozumitelné a tak bych potřebovala některé věci osvětlit. Sice mi nabídli nejvýhodnější, nejlepší pojištění, které zahrnuje všechno co se běžně v životě děje, třeba i to, že pes způsobí škodu na majetku, ale oni vám vždycky nabídnou to nejvýhodnější a pak ejhle, jsem nahraná. S kým to mám řešit? Kdo by byl ochoten semnou projít celou smlouvu a vysvětlit mi ji polopatě?  

Dobrý den,

pokud máte v pojistné smlouvě na pojištění občanské odpovědnosti připojištění škod způsobené zvířetem, musíte tam mít pojištěny jak škody na majetku, tak na zdraví, tak i následné škody to je odškodnění za duševní útrapy. Tento rozsah odškodnění je standardní a neznám pojišťovnu, která by tento základní rozsah neměla.

Případně se ozvěte, probereme smlouvu i pojistné podmínky.

 

Dobrý den,

Při pojištění je vždy nejlepší využívat schopného pojistného makléře. Pokud budete chtít, rád Vám doporučím.

S pozdravem,

Petr Podškubka

Dobrý den,

s poradcem jsem se domluvil, že budu mít pojištěné i sklo automobilu, jenže teď mi na dálnici rozbil kámen sklo a zjistil jsem, že pojistka na přední sklo tam vůbec není. Poradce mi, abych uzavřel pojistku, vyřadil pojištění předního skla, abych platil méně. Co teď s tím? Mohu se nějak odvolat, že poradce tam nedal všechno, co jsem chtěl?

Díky.

Vigilantibus iura scripta sunt (bdělým svědčí právo) je prastaré pravidlo římského práva. Vy jste při podpisu smlouvy příliš bdělý nebyl, když jste přehlédl, že v ní chybí pojištění skel, které jste požadoval. Nežijeme však ve starém Římě, ale v moderní době, kdy jedním z klíčových principů práva je ochrana spotřebitele. Na obchodní proces při distribuci pojištění a na ochranu práv spotřebitele v něm dopadá právní úprava obsažená v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen ZDPZ).

Podle ustanovení § 77 ZDPZ má pojišťovací zprostředkovatel povinnost před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získat od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb, (lze předpokládat, že jste vznesl požadavek na pojištění skel automobilu) a povinnost poskytnout zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění.

Ustanovení § 79 ZDPZ ukládá pojišťovacímu zprostředkovateli povinnost na základě informací poskytnutých zákazníkem vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění. Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen dle ustanovení § 90 ZDPZ záznam z jednání poskytnout zákazníkovi v listinné podobě, v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a v přehledné a snadno čitelné formě, resp. pokud jste s tím vyslovil souhlas může být poskytnut i na trvalém nosiči dat.

Zprostředkovatel má jistě záznam z jednání založen spolu s dokladem o jeho poskytnutí, je možné, že jste na něm i podepsán a pravděpodobně je součástí dokumentace, kterou jste obdržel při uzavírání pojistné smlouvy.

Pro posouzení oprávněnosti vašeho požadavku je klíčové, zda jste byl dostatečně bdělý ve vztahu k tomuto dokumentu. Pokud záznam z jednání svědčí o vašem požadavku na pojištění skel a zároveň se s tímto požadavkem pojišťovací zprostředkovatel nevypořádal v doporučení a ani ho nezahrnul do pojistné smlouvy, pak by se mohla otevřít cesta k uplatnění nároku na náhradu újmy.

Zřejmě by se vám mohlo podařit prokázat, že zprostředkovatel nejednal ve vašem nejlepším zájmu a tím porušil svoji povinnost – viz ustanovení § 72 ZDPZ, resp. by se mohlo podařit prokázat, že pojistitel porušil svoji povinnost uloženou v ustanovení § 2789 občanského zákoníku, upozornit zájemce o pojištění na nesoulad jeho požadavků s nabízeným pojištěním.

Pokud ale v záznamu z jednání není Váš požadavek zaznamenán, pak je vaše důkazní situace velice složitá. 

I když se právní řád snaží spotřebitele ochránit, v žádném případě nemůže nahradit jeho bdělost a nemůže ho zprostit povinnosti si přečíst dokumenty, které podepisuje. Je pravděpodobné, že náklady na právní služby v souvislosti s uplatněním vašeho nároku by přesáhly hodnotu sporného požadavku. Lze tak spíše doporučit, abyste si pojištění nechal přepracovat (zřejmě od jiného pojišťovacího zprostředkovatele) a náklad, který nesete ze svého bral jako poplatek za naučení se, že bdělost v právních jednání je důležitá. 

Dobrý den pane Hradecký,

celý proces uzavření smlouvy se zapisuje do záznamu z jednání, který jste obdržel. Projděte si jej a uvidíte, na čem jste se dohodli.

Další věcí je kontrola smlouvy před samotným uzavřením.

Obávám se, že to bude tvrzení proti tvrzení.

Pokud máte ve smlouvě i havarijní pojištění, lze pojisnou událost zlikvidovat touto cestou. Záleží samozřejmě na výši spoluúčasti na havarijním pojištění, tedy jakou částkou se budete podílet na opravě Vy osobně!

Pokud havarijní pojištění nemáte budete si hradit opravu, výměnu skla ze svého.

Mnoho klidu, pohody a km bez nehody.

Petr Metelec

 

Zdravím,mám dva psy, ale pojištěný je jen jeden a to ten mladší, bohužel ale ten druhý starší je často nemocný a nepojištěný, mohu převézt pojištění z mladšího na staršího psa? A další otázka je, jestli mohu pojištění uplatnit při očkování psa?  

Dobrý den,

pojištění z jednoho psa nemůžete převést na jiného psa. Pojišťovny neberou do pojištění staré psi (mají omezení věkem zvířete). Je potřeba psa pojistit vždy, když si ho pořizujete, pokud ho chcete mít pojištěného.

Co se týká rozsahu pojištění, to je zda lze uhradit i očkování, musíte se podívat do svého rozsahu smlouvy a pojistných podmínek.

Eva Gmentová, člen Finanční Akademie

Jsem živnostník. Přišel jsem o zakázky a nemám tak příjem. Je třeba nějaké pojištění, které mě ochrání? Vím, že je třeba pojištění při neschopnosti splácet úvěry… 

Dobrý den,ve škole během tělesné výchovy jsem si zlomila ruku. Nejsem pojištěná. Mám i tak nárok na nějaké peníze? 

Za úrazy ve škole je odpovědná škola a měla byste od nich dostat odškodnění. Pokud jsou pojištěni, pak odškodnění obdržíte z jejich pojištění.

pokud oznámíte škodu ve škole (a to předpokládám tak proběhlo), mělo a mohlo by být uplatněno z jejich pojištění odpovědnosti za úrazy a škody na zdraví 

Dobrý den,

měla jse uložené a našetřené peníze u RB bankny, jednalo se celkem o více než 600 000 na podníkání a rozvoj mého podniku .Můj ucet napadli heckeři, celý případ šetří police. JAké jsou předpoklada, že svoje peníze dostanu zpět. JAkto že banky nemají zapečpené účty proti těmto hackerským útokům.

Dobrý den,

hackeři nejspíš napadli Váš účet přes Váš počítač. Banky zabezpečení nejen, že mají, ale i odpovídají za uložené peníze. 

 

DObrý den paní Grimová,

děkuji za rychlou odpvověĎ. Bohužel ihned p napadení účtu jsem podávalan a banku reklamaci a byla odmítnuta. Spor reším už přes 4 měsíce , odvolalala jsem se k finančnímu arbitrovi, natočila pořad pro CR a banka odmítá se k tomutu případu vyjádřit. Je tedy možné se obrátit na soud a tento spor vyhrát?

Můžete mi tedy poradit, jak mám tento spor řešit? A  zda mám tedy právo na vrácení svých peněz?

Dobrý den,

nejsem právník a tudíž Vám nemůžu dát radu, zda se máte soudit atd. 

Pokud došlo k napadení účtu přes zcizení nebo zneužití Vašich přihlašovacích údajů, pak dle mého soudu máte právo na náhradu ne od banky, ale od pachatele. 

Doporučuji konzultovat jak s bankou, tak Policií ČR. 

Oni by Vám měli dát bližší informace i s ohledem na to, že by měli mít zmapováno, jak ke ztrátě peněz došlo.

Má smysl si základat životní pojištění, když nemám rizikové zaměstnání a neprovozuji rizikové, nebezpečné sporty?

zcela určitě to dává smysl, úrazy přicházejí v porovnání s onemocněními velmi zřídka; v některých rizicích (např. v invaliditě) je poměr úrazových/nemocenských důvodů dokonce 4%/96%

Dobrý den,

potřeba pojištění vychází z celkové životní a finanční situace klienta. Vámi zmíněné informace o povolání či sportech pouze snižují riziko úrazu, nicméně nemoci nastávají mnohonásobně častěji než úrazy.

mam u české pojištovny pojištění domu a chaty nyní se nemohu přihlasit jako dříve