Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o ÚVĚRECH

Nabídka nejrůznějších typů úvěrů a půjček je velice široká, banky zpravidla nabízejí tři základní typy úvěrů - klasický spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr a úvěrové (kreditní) platební karty. Podmínkou získání jakéhokoliv úvěru je dostatečná bonita, tzn. dostatečný čistý příjem na splácení. Splátky je možné pohodlně rozložit na několik let, nebo v případě kreditních karet být dokonce neustále zadlužen.

Co je spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.

Kdo může o úvěr žádat?

Spotřebitelský úvěr je bankami nabízen občanům starším 18 let se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR.

Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo je možné  jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr. Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem.

Jaká je úroková sazba?

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů nejčastěji pohybuje v rozpětí od 7 až do 19% p.a.

Co je RPSN?

Úroková sazba sama o sobě není nejpřesnějším kritériem pro porovnání výhodnosti nabídek jednotlivých poskytovatelů. Tím je tzv. RPSN – roční procentní sazba nákladů. Zahrnuje v sobě veškeré náklady, které klient v souvislosti se spotřebitelským úvěrem musí uhradit a které jsou poskytovateli úvěru známy. Kromě úrokové sazby tedy také všechny poplatky spojené s úvěrem. Klient by se měl zajímat nejen o výši RPSN, ale i o to, jaké položky jsou do propočtu RPSN zahrnuty. Každý poskytovatel má zákonnou povinnost takovou informaci sdělit.  
 
Členění spotřebitelských úvěrů:

1. podle účelovosti

- účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)

- bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba

2. podle typu výplaty

- hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti

- bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet

3. podle zajištění

- zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí

- nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým "top" prvotřídním klientům

4. podle doby splatnosti 

- krátkodobé úvěry
- střednědobé úvěry
- dlouhodobé úvěry

Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní) atd. Tyto všechny kategorie se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kritérií jsou potom jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je jištění úvěru povinné. 

Co znamená účelový a neúčelový úvěr? 

Podle toho zda lze použít úvěr na libovolnou věc, či zda je nutno použití doložit, lze úvěry rozdělit na:

- účelové - zde banky požadují doložení použití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty využívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboží a služeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry s nižší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem.

- neúčelové - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.

Kolik vám banka poskytne?

Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů je u jednotlivých bank a typů úvěrů různá. Minimální výše se pohybuje od neurčené minimální částky ("0,- Kč") až po asi 100000,- Kč (většinou při použití úvěru na financování nemovitosti). Maximální výše poskytnutého úvěru se potom pohybuje od 75000,- Kč až po částku, která je definovaná schopností klienta úvěr splácet. Nižší maximální výši úvěru banky poskytují většinou u úvěrů bez zajištění, neúčelových a vyplácených v hotovosti klientovi.
  
Jaké jsou výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů?

Jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení vašich současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, kterými jsou:

- zaplatíte více než si půjčíte (půjčená částka + úrok) 
- většinou musíte prokázat pravidelný příjem a jeho výši 
- vyřízení trvá delší dobu 
- někdy si musíte sehnat ručitele, nebo se zaručit jiným majetkem
 
Na co můžete spotřebitelský úvěr např. použít ?

- na zařízení a vybavení domácnosti 
- na koupi spotřební elektroniky 
- na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu 
- na nákup dovolené 
- na koupi automobilu 
- náklady na tuzemské či zahraniční studium 
- na závazky mezi občany (vypořádání mezi dědici či manželi či uhradit členský podíl v bytovém družstvu apod.) 
- na hobby (sběratelské záliby, sport, atd.)   

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Chrání zejména klienty nebankovních společností před neférovými praktikami, k nimž u těchto společností při poskytování půjček v minulosti docházelo. Novelou se řídí poskytování spotřebitelských úvěrů fyzickým osobám ve výši od pěti tisíc do 1,88 miliónu korun.

Hlavní změny, které novela přináší:

- před poskytnutím úvěru musí věřitel posoudit s odbornou péčí úvěruschopnost žadatele, pokud by mu banka či finanční společnost půjčila víc, než by byl schopen splácet, může smlouvu napadnout u soudu

- smlouva o zprostředkování úvěru musí být písemná a spotřebitel v ní musí být informován o právu na odstoupení ve lhůtě do 14 dnů

- ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek

- při nabízení, sjednávání a zprostředkování úvěrů není možné používat telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou (odpadá volání z předražených telefonních linek začínajících číslicí 9)

- je zakázáno používat nepřiměřeného zajištění úvěru (např. ručení nemovitostí v hodnotě miliónů za půjčku v řádu tisíců korun)

 

Co je kontokorentní úvěr? 
 
Kontokorentní úvěr, zkráceně kontokorent, je možnost jít do mínusu poskytovaná bankami jako doplněk k běžnému účtu. Některé banky nenabízí přímo kontokorent, ale například povolené přečerpání běžného účtu. Ať tak či tak, jedná se o úvěry, které lze čerpat a splácet kdykoli. 

Hlavní výhoda kontokorentu spočívá v posílení vaší platební schopnosti. Vaše pravidelné a povinné platby (např. SIPO, inkaso, pojistné) odejdou v pořádku, kdyby se z jakýchkoliv důvodů na vašem účtu nenacházely dostatečné finanční prostředky. Úrokové sazby se aktuálně pohybují od 8 do 18 % p. a. s tím, že ročně uváděná úroková sazba je často zdražována měsíčním strháváním úroků. Přidělovaná úroková sazba se liší u podnikatelů - ti mohou dosáhnout ještě na nižší úroky, a zároveň na vyšší úvěrový rámec. Ten se u nepodnikajících fyzických osob obvykle nachází v rozmezí 5 000 korun a dvojnásobku čistého měsíčního příjmu.

Jak kontokorent funguje?

Kontokorentní úvěr se může opakovat. Jakmile "půjčku" splatíte (čili navýšíte stav účtu na částku, kterou jste si půjčili plus úrok), můžete z principu revolvingu opět čerpat do mínusu. Pozor ale na jednu věc. Banky určují limitní částku, do které můžete ze svého účtu čerpat. Pokud hranici překročíte, počítejte s vysokým penále kolem 25 % p. a. Když vám však na účet dojde jakákoliv platba, zpravidla výplata, úvěr bude zcela nebo částečně splacen. Poté můžete kontokorent opět kdykoliv využít, a to vždy až do bankou stanoveného limitu. Jeho splácení probíhá příchozími platbami. 

Kontokorentní úvěr je poskytován ve dvou podobách:

- Zajištěný debet - ručí se většinou termínovaným vkladem ve stejné částce (nebo vyšší), jako je úvěrový rámec

- Nezajištěný debet - zde nemusí být žádné jištění. 

Informace o úvěrových (kreditních) kartách najdete v sekci PLATEBNÍ KARTY.