Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o ÚČTECH

 

Základním bankovním nástrojem pro správu vašich financí je běžný účet. Jeho primárním účelem je umožnit vám hospodařit s peněžními prostředky prostřednictvím některého z bankovních domů - tedy bezhotovostně. Neměl by jen sloužit k prostému skladování peněz, ale spíše přispět k snadnější obsluze. Bez běžného účtu se obejdete jen těžko, protože snad již všichni zaměstnavatelé vyžadují jeho číslo k zasílání výplat. Účet tedy slouží jako důležitá adresa, na kterou vám mohou peníze zasílat třetí osoby (přátelé, rodina, pracovní partneři). Samozřejmě i vy můžete vkládat na běžný účet své finance a zajistit tak jejich větší bezpečnost - ať už z krátkodobého hlediska (ztráta hotovosti), tak i částečně z dlouhodobého (ztráta jejich hodnoty).

Běžný účet však v dnešní době vnímáme především jako odrazový můstek pro mnoho dalších služeb. Počínaje elektronickým bankovnictvím, pokračujíc lepším přístupem k dalším produktům a konče třeba platebními kartami, které k účtu dostanete. Je velmi důležité vybrat si vhodnou banku a účet, protože jeho následná změna není úplně jednoduchá.

Praktické využití běžného účtu

Peníze můžete na účet vkládat buď v hotovosti na přepážce banky, nebo převodem z jiného účtu. Prostředky lze obdobně z účtu získat zpět, existují v podstatě tři základní způsoby užití:

- výběr hotovosti z bankomatu či na přepážce 
- platba kartou při nákupu  
- bezhotovostní převod na jiný účet (spořící účet, účet penzijního připojištění, účet podílového fondu, nebo třeba účet firmy, u které nakupujete po internetu)

Z praktického hlediska jsou u běžných účtů využívány především platby kartami a zadávání příkazů k úhradě, inkasu, svolení k inkasu či SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) v rámci bezhotovostního platebního styku. Oblíbené je rovněž používání trvalých příkazů nebo i v případě potřeby zahraničního platebního styku.

Jak zřídit běžný účet?

Účet je klientovi otevřen po sepsání smlouvy o vedení běžného účtu. Účet lze otevřít jako korunový nebo devizový (má-li být veden v jiné měně než v Kč). Otevření účtu bývá zdarma a na počkání. Při otevření účtu je třeba prokázat svoji totožnost a složit minimální vklad určený bankou. Klient si zároveň sjedná periodicitu vyhotovení výpisů z účtu (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně - dle nabídky banky). Výpisy lze vyzvedávat osobně v bance nebo si je nechat zasílat poštou.

K čemu běžný účet slouží?

Na účet si můžete nechat pravidelně zasílat mzdu od zaměstnavatele nebo důchod od státu, ale i nepravidelné platby. Vy naopak můžete pomocí běžného účtu provádět úhradu SIPO i jiných plateb.

Jak je běžný účet úročen?

Běžný účet je úročen sazbou vyhlašovanou bankou. Protože se jedná o netermínovaný účet, který není určen ke spoření, je úroková sazba výrazně nižší než u ostatních vkladů. Frekvenci připisování úroků na účet stanovuje banka. Využijte naše srovnání běžných účtů.

Jak jsou úroky daněny?

Úroky z běžných účtů jsou daněny srážkovou daní ve výši 15 %. Je počítána vždy při přípisu úroků. Výsledná daň je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

Jaké poplatky jsou spojeny s běžným účtem?

Zřízení účtu je zpravidla zdarma. Platí se však za vedení účtu, vyhotovení výpisů z účtu (dle frekvence a způsobu předávání) a za jednotlivé obraty na účtu (dle typu). Zpoplatněn obvykle bývá i hotovostní vklad a výběr z účtu. Banka rovněž může zpoplatnit zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu.

Navazují na běžný účet další služby?

Vedení běžného účtu bývá podmínkou pro využívání vybraných produktů banky. Jedná se především o vydání platební karty nebo šeku, elektronického bankovnictví, ale například i otevření úvěru a apod. Majitel účtu má tak dnes přístup k široké škále bankovních, ale pojišťovacích produktů, které banky nabízejí nebo zprostředkovávají.

Osobní konto

Samostatné běžné účty jsou dnes téměř na ústupu. Většina bank vám nabídne balíčky služeb, zvané často konta. V rámci těchto kont získáte v závislosti na jejich ceně různé nadstandardní služby bez dalších poplatků nebo minimálně s cenovým zvýhodněním. Jedná se třeba o kreditní kartu, zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma apod. V případě měsíčního paušálu je dobré si spočítat, zda se vám balíček vůbec vyplatí. V sekci Účty si můžete porovnat nabídky jednotlivých bank.

Standardem všech účtů je některý produkt z oblasti přímého bankovnictví (telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking). Právě díky přímému bankovnictví můžete svůj účet spravovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Spořící účty

Spořící účty slouží ke zhodnocení volných prostředků z běžného účtu. Mívají zpravidla stanovenou výpovědní lhůtu, po jejímž uplynutí lze s prostředky disponovat.

Jak je spořící účet úročen?

Spořící účet je úročen vyšší úrokovou sazbou než běžný účet. Její výše závisí na velikosti vkladu a délce výpovědní lhůty. Využijte našeho porovnání úrokových sazeb a spočítejte si, kolik vám spoření přinese.

Jak jsou úroky daněny?

Úroky ze spořících účtů jsou daněny srážkovou daní ve výši 15 %. Je počítána vždy při přípisu úroků. Výsledná daň je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

Jaký je rozdíl mezi spořícím účtem a termínovaným vkladem?

Spořící účet je otevřen na dobu neurčitou s dohodnutou výpovědní lhůtou, kdežto termínovaný vklad je sjednán na dobu určitou. Dalším rozdílem je, že termínovaný vklad má fixně stanovenou částku po celou dobu jeho trvání, naopak spořící účet umožňuje libovolné vkládání prostředků.

Lze spořící účet používat k platebnímu styku?

Bohužel nelze. K tomuto účelu slouží běžný účet.

Lze vklad získat před uplynutím výpovědi?

Spořící účet je možné předčasně vybrat. Musíte však bance uhradit sankční poplatek, který se zpravidla určuje procentem z předčasně vyzvednuté částky

Je spořící účet pojištěn?

Ano. Vklady jsou ze zákona pojištěny ve výši 100% až do částky 50 000 eur (cca 1,6 mil. Kč).

Termínované vklady

Termínovaný vklad patří mezi klasický způsob zhodnocování peněz. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.

Kolik uložit?

Většina bank má stanovenu minimální částku pro zřízení termínovaného vkladu. Výši minimální částky má každá banka stanovenu jinak, obvykle to bývá 5 nebo 10 tisíc korun, výjimečně i 100 tisíc korun. Maximální částka není omezena.

Na jak dlouho?

Nejkratší termínovaný vklad trvá několik dní, nejdelší maximálně 5 let. Záleží jen na vás, na jak dlouho své peníze uložíte. Zvolíte-li kratší dobu, vyhnete se tak případným sankcím za předčasný výběr vkladu. K termínovanému vkladu si obvykle můžete sjednat revolving - automatické obnovení vkladu za původních podmínek.

Fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbu?

Zpravidla si klient může vybrat, zda jeho termínovaný vklad bude úročen fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Fixní úroková sazba zůstává po celou dobu vkladu neměnná, pohyblivou úrokovou sazbu mění banka podle aktuální situace na trhu. Pokud očekáváte pokles úrokových sazeb, zvolte fixní úrokovou sazbu a naopak. Vyhledejte si v sekci Produkty nejvyšší úrokovou sazbu pro svůj termínovaný vklad.

Lze vklad vypovědět?

Termínovaný vklad je možné předčasně vypovědět. Musíte však bance uhradit sankční poplatek, který se zpravidla určuje procentem z vypovězené částky.

Jsou mé peníze pojištěny?

Vklady jsou ze zákona pojištěny ve výši 100% až do částky 100 000 eur, resp. jejího ekvivalentu v Kč.