Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o STAVEBNÍM SPOŘENÍ

Pro bydlení i finanční jistotu

Spořitelny ke stavebnímu spoření v současné době připisují roční úrok kolem 2 %, ale když připočteme ještě státní podporu, je výnos zajímavý, i přesto, že podpora od státu se z původních 4 800 Kč ročně snížila více než o polovinu. Od roku 2011 je státní podpora jednotná pro všechny smlouvy, tedy i uzavřené před tímto datem a činí 10 procent z ročně naspořené částky, maximálně z 20 tisíc korun. Příspěvek státu tedy může činit nejvýše 2000 Kč za rok. Odpadla také jedna z výhod, a sice to, že z výnosů stavebního spoření se neodváděla daň. Nyní se úroky daní 15%. 

I tak je stavební spoření výhodným produktem, nabízí nejen levný úvěr na rekonstrukci nebo koupi vlastního bydlení s neměnným úrokem po celou dobu splácení, ale jedná se i o jedno z nejefektivnějších zhodnocení úspor. Vklady jsou podobně jako u bank ze zákona pojištěny.

Mezi základní výhody stavebního spoření patří obvykle pevný roční úrok z vkladu podle zvoleného tarifu a řada dalších výhod, v nichž se stavební spořitelny předhánějí. 

Stavební spoření je vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Tradičně ho sjednávají rodiče svým dětem, ale existují už i varianty spojené s penzijním připojištěním. 
 
Výhody stavebního spoření
Stavební spoření lze uzavřít pro všechny členy rodiny včetně malých dětí a získat tak více státních podpor. Toto spoření nabízí především:

- státní podporu až 3.000 Kč ročně 
- pojištěné vklady 
- osvobození výnosů od daně z příjmu 
- výhodný úvěr pro financování různých rekonstrukcí a oprav 
- výhodnou kombinaci s hypotečním úvěrem na získání vlastního bydlení 
- úroky z úvěru lze použít jako daňovou úlevu 
- můžete výhodně spořit se státní podporou a poté jednorázově umořit tímto stavebním spořením hypotéku 

Stavební spoření může uzavřít:
- fyzická nebo právnická osoba 

Státní podporu dostane:
- občan České republiky 
- občan Evropské unie s povolením k pobytu na území ČR a přidělené rodné číslo 
- fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem 

Obecná pravidla stavebního spoření:

- Klient se před podpisem smlouvy rozhodne, zda bude jen spořit nebo i žádat o úvěr a podle toho si vybere příslušnou variantu (tarif). 

- Pokud ale v době sjednávání smlouvy není ještě pevně rozhodnut, může požádat o změny i v průběhu spoření. 

- V každé smlouvě o stavebním spoření je stanovena tzv. cílová částka, od které se odvíjí celé stavební spoření. Cílová částka = vklady účastníka + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory + případný úvěr.

- Každá stavební spořitelna si účtuje při uzavření smlouvy o stavebním spoření poplatek. Některé stavební spořitelny při splnění určitých podmínek část (v tzv. akcích někdy i celý) prominou, nebo ho vracejí svým klientům zpět na konci spoření. Nejčastější varianta poplatku bývá kolem 1 %. Poplatek se odúčtuje od prvních vkladů, které přijdou na účet účastníka stavebního spoření. 

- Stavební spořitelny si ještě každý rok účtují tzv. poplatek za vedení účtu (obdoba poplatku za vedení běžného účtu v bance), který se v současnosti pohybuje kolem 200 až 400 Kč za kalendářní rok. 

- Mnoho stavebních spořitelen poskytuje různé výhody: jsou to klientské karty na slevy (především na stavební materiály), soutěže a slosování o hodnotné ceny, dárky klientské časopisy, atd.

- Výpovědní lhůta u smlouvy ze stavebního spoření je zpravidla 2 až 3 měsíce, při uzavření tzv. následné smlouvy u té samé stavební spořitelny je zpravidla promíjena nebo je pouze cca 1 měsíc. Výhoda je, že smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a klient ji kdykoliv může vypovědět. 

- Při výpovědi před uplynutím pětileté (šestileté) lhůty si stavební spořitelny zpravidla účtují poplatek ve výši 1% z cílové částky.

- Po splnění určité doby spoření (v současné době 6 let), si klient může peníze vybrat a použít na cokoliv bez prokazování účelu.

 

Úvěry ze stavebního spoření

Při dosažení minimální doby spoření (obvykle 20 – 24 měsíců) a naspoření cca 30 – 50% cílové částky, lze požádat o úvěr ze stavebního spoření, který může být podle zákona o stavebním spoření a státní podpoře použit pouze na financování bytových potřeb. Těmito potřebami jsou nejenom získání bytu, ale i stavebního pozemku, bytové úpravy, modernizace a rekonstrukce.

Těm, kteří podmínky pro získání řádného úvěru nesplňují, nabízejí stavební spořitelny překlenovací úvěry. Tento úvěr lze čerpat již při nulovém počátečním vkladu. Za poskytnutí překlenovacího úvěru si stavební spořitelny účtují jedno procento z částky úvěru.

Překlenovací úvěry jsou klienty stavebních spořitelen nejvíce využívány. U velké části řádných i překlenovacích úvěrů není požadováno žádné zajištění. Na rozdíl od hypoték, které nelze čerpat v nízkých objemech, jsou úvěry ze stavebního spoření, dosahující několika desítek anebo stovek tisíc korun, velmi výhodné.