Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRECH

Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám - podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí poměrně širokou paletu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem, na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a podobně. Nejnižší úrokové sazby jsou u podnikatelských hypoték, naopak nejvyšší u kontokorentních úvěrů.
Rozdělení podnikatelských úvěrů
1. Podle subjektu (příjemce) úvěru
- Úvěry pro fyzické osoby - drobné podnikatele a živnostníky
- Úvěry pro malé a střední firmy (podle výše ročního obratu)
- Úvěry pro střední a větší firmy
2. Podle účelu, na který je úvěr určen
- Provozní úvěry
- Kontokorentní úvěry
- Investiční úvěry
3. Podle doby splatnosti úvěru
- Krátkodobé (do 1 roku)
- Střednědobé (od 1 roku do 4 - 5 let)
- Dlouhodobé (nad 4 - 5 let)
Provozní úvěr Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka, je vyžadována realizace platebního styku přes tento účet.
Kontokorentní úvěr Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Maximální výše se stanovuje podle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do plusového stavu. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka, je vyžadována realizace platebního styku přes tento účet.
Investiční úvěr Je určen k financování pořízení investičního majetku - hmotného i nehmotného. Maximální výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, movitý majetek, ručení třetí osobou nebo jiný způsob zajištění.