Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o PODNIKATELSKÝCH ÚČTECH

Běžný bankovní účet není pro většinu malých podnikatelů povinný, díky němu ovšem získáte přehled o transakcích a zároveň také lepší kontrolu nad firemními finančními prostředky. Vzhledem k tomu, že těmito prostředky potřebujete také disponovat, budete potřebovat i některý z dalších produktů, které banky nabízejí. Například platební kartu nebo některý ze způsobů obsluhy formou přímého bankovnictví.

Právě tyto produkty a některé další nabízejí banky ve svých balíčcích za jednotný poplatek, podobně jako je tomu u balíčků pro soukromé osoby.
 
Jak konto založit?

Banky požadují většinou velmi podobné dokumenty jak k založení konta pro podnikatele, tak pro právnické osoby. V případě podnikatele je nutné:

- Prokázat doklad o způsobilosti k podnikatelské činnosti (doklad opravňující k podnikání na území ČR např. živnostenský list, koncesní listinu či jinou listinu podobného charakteru - kopii zápisu do zvláštních evidencí u samostatně hospodařících rolníků apod., nebo osvědčení o členství v profesní komoře v případě advokátů, auditorů apod., nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení; v případech, kdy je fyzická osoba - podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, předkládá i výpis z Obchodního rejstříku )

- Předložit průkaz totožnosti
- Uzavřít písemnou smlouvu s bankou

V případě právnické osoby jsou potřebné kroky následující:

- Uzavřít písemnou smlouvu s bankou

- Prokázat způsobilost k podnikatelské činnosti (doklad opravňující k podnikání na území ČR např. Výpis obchodního rejstříku, Koncesní listina atd.). V případě obchodní společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost), nebo družstva je dále třeba výpis z obchodního rejstříku, a to ne starší 3 měsíců

- Předložení dokladu totožnosti fyzické osoby - podnikatele nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

- Složit minimální počáteční vklad

Jakmile jsou tyto podmínky splněny, nebrání nic tomu, aby banka účet otevřela a oprávněná osoba  jej začala využívat.

Jak lze účet ovládat?

Ve většině balíčků banky nabízejí hned několik nástrojů, kterými lze finanční prostředky ovládat. Pro hotovostní operace je to platební karta, kterou lze používat i při bezhotovostních platbách u obchodníka a také kanály přímého bankovnictví (telebanking, internetbanking nebo homebanking). Ty jsou většinou nabízeny v různých kombinacích. V případě homebankingu je však třeba informovat se o tom, jaké náklady jsou spojeny nejen s jeho provozem, ale zejména s jeho instalací, kterou provádí specializovaná firma nebo pracovníci banky přímo ve firmě. Podle potřeby lze instalovat aplikaci na jeden či více počítačů.

V některých případech banky v rámci svých balíčků nabízejí i kontokorentní úvěr, nebo spořící účty či termínované vklady. U některých balíčků najdete i možnost zřídit si běžný účet v cizí měně, za který budete jinde platit.

Jaký účet vybrat?

Pokud se podíváte na současnou nabídku, lze mezi bankami narazit jak na balíčky drahé s malým obsahem produktů a služeb, tak na balíčky za přijatelnou cenu s širokou škálou produktů. Poplatek   za měsíční vedení se pohybuje v průměru okolo několika stovek korun, ale lze narazit i na produkty za tisíce. Je proto evidentní, že se vyplatí dobře vybírat. Určitě při volbě účtu přemýšlejte, jaké služby budete skutečně využívat, abyste bance neplatili za některé atributy balíčků zbytečně. V nabídce by podnikatelé s velkým množství transakcí na účtu rozhodně neměli přehlédnout nabídku, kdy např. banky nabízejí  veškeré elektronické pohyby bez poplatku. 

Řada bank nabízí k podnikatelským účtům také nejrůznější doplňkové služby, např. cestovní pojištění, asistenční program, slevy na pohonné hmoty apod.

V nabídce podnikatelských účtů najdete i specializované produkty určené konkrétním profesním skupinám jako jsou lékaři, veterináři, advokáti, architekti atd. Nejlepší bude, když si prohlédnete produkty umístěné v této sekci. Snadno zjistíte, která alternativa je pro vás nejvhodnější.