MŮJ MAJETEK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/pojisteni-majetku
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Možnost sjednání on-line, na pobočkách i prostřednictvím externích partnerů

Počet prodejních míst 900,00
Základní charakteristika

Pojištění nabízí komplexní služby od asistence přes pojištění domácnosti po pojištění stavby. V základní ceně pojištění jsou automaticky zahrnuty také vedlejší stavby - například garáž, oplocení, skleník, bazén či vířivka.
Kromě krytí standardních rizik jako krádež či živelní škody, si lze pojistit také úhradu pojistného při pracovní neschopnosti nebo pořízení bezbariérového bydlení. Součástí může být i dlouhodobé cestovní pojištění.

V rámci pojištění Můj majetek je možné sjednat pojištění domácnosti i stavby. Pojištění domácnosti kryje nejen její vybavení, ale také věci osobní potřeby, jízdní kola či invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky, a to na území celé Evropy.
V základní ceně pojištění stavby jsou pak zahrnuty i tzv. vedlejší stavby, jakými jsou třeba garáže, bazény či skleníky. Ty jsou automaticky pojištěny na 10 % pojistné částky hlavní stavby.

Vhodným doplňkem je také pojištění odpovědnosti (vč. varianty pro vlastníka nemovitosti), které lze sjednat v jedné smlouvě.

Výhody/bonusy

RYCHLÁ LIKVIDACE ŠKOD
Při řešení malých ale i rozsáhlých škod (jako např. po tornádu) dokážeme spolehlivě obstát. Využíváme jak zkušenosti našich odborníků, tak nejmodernější technologie. Díky tomu dokážeme 95 % škod vyplatit do 5 dní od dodání potřebných dokladů.

ŠKODY HRAZENÉ V NOVÝCH CENÁCH
Zásadní výhodou je vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby. To poskytne dostatek finančních prostředků na obnovení majetku po škodě.

PŘEHLEDNOST A TRANSPARENTNOST
Jedním z benefitů je také především jeho přehlednost a transparentnost. To se týká i dokumentů, jako jsou pojistné podmínky a pojistné smlouvy.

CHYTRÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci. IT asistence může pomoci při úniku či ztrátě dat nebo při poškození pověsti v online prostředí. Osobní asistence pak pomůže s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě imobility klienta.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, mohou využít Chytré cestovní pojištění, které platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat. Do pojištění mohou zahrnout i své rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami.

POJIŠTĚNÍ PŘENOSNÉ ELEKTRONIKY
V rámci pojištění domácnosti je k dispozici připojištění přenosné elektroniky pro případ poškození či zničení vzniklých v důsledku nahodilých událostí. Připojištění je platné na území Evropy a vztahuje se např. na přenosné počítače, tablety či mobilní telefony.

Konkurenční výhody

CHATBOT LEO
Automatický chatbot pomáhá klientům s řešením jejich pojistné události:
- reaguje na to, co klient píše a provede ho procesem přikládání dokumentů/fotografií potřebných pro rychlou likvidaci škody,
- s jeho pomocí se výrazně zjednodušuje a zrychluje celý proces nahlášení škody.

VIDEOPROHLÍDKY
Jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika. Ten se v dalším kroku spojí s klientem. Z jeho strany přitom stačí, aby měl k dispozici chytrý mobilní telefon s přístupem na internet.

- Videoprohlídky jsou dostupné pro uživatele telefonů s operačním systémem Android a iOS.
- Není přitom potřeba instalovat žádnou aplikaci.
- Asistovaný videohovor umožnuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější.
- Během prohlídky mobilní technik pořizuje na dálku fotografie, které jsou následně přiloženy do složky pojistné události. Technologie je bezpečná, klienti tak nemusí mít obavy, že by docházelo k narušení jejich soukromí nebo k přístupu k datům v jejich telefonu.

POJIŠTĚNÍ AKTIV
Odcizení, poškození, zničení nebo ztráta sportovního vybavení jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění se také vztahuje na poškození nebo zničení sportovního vybavení při nehodě nebo náhodném rozbití.

POJIŠTĚNÍ ZAPŮJČENÝCH VĚCÍ
Zatímco běžnou praxí na trhu je tyto věci raději nepojišťovat (jsou ve výluce), Generali Česká pojišťovna je nyní zařadila pod pojistnou ochranu, a to s dostatečně vysokým limitem. Nově tak pojišťujeme i zapůjčené movité věci od oficiálních půjčoven. Pojištění tak kryje například zapůjčené nářadí z hobby marketu nebo třeba svatební šaty apod.

Novinky

VYSOKÉ LIMITY V ZÁKLADNÍM ROZSAHU
Klíčovou změnou u pojištění domácnosti jsou navýšené limity už v základním rozsahu, a to v řadě případů shodně na 100 tisíc Kč. „Limity nyní odpovídají současné situaci a navíc jsou snadno zapamatovatelné. Klientům to tak zjednoduší orientaci v pojištění.
Takto vysoké limity jsou nyní poskytovány například na věci osobní potřeby na území Evropy, peníze v trezoru, věci sloužící k výdělečné činnosti (např. při práci na home office s firemní technikou), věci na pozemku nebo i zvířata.
Zásadní proměnou prošlo i pojištění sportovních potřeb (vč. jízdních kol). Ty lze nyní pojistit v rámci celé Evropy pro jakoukoliv nahodilou událost – například v důsledku nehody či náhodného rozbití.

ŠKODY NA ESTETICKÉM CELKU
Jedinečný rozsah krytí nově získává připojištění stavebních součástí, které se rozšiřuje o tzv. škody na estetickém celku pro vnitřní stavební součásti. Jde o situaci, kdy se z pojištění hradí nejen poškozená část, ale dojde k výměně i nepoškozených celků, které neodpovídají vzhledu a kvalitě opraveného úseku (např. obklad koupelny, kde škoda vznikne na jedné stěně, ale stávající obklad se již nevyrábí a nově použitý má jiný odstín).

POŠKOZENÍ FASÁDY A OPLOCENÍ
Jednu z novinek představuje i rozšíření pojistného krytí pro případ poškození fasády. Pojištění nyní kryje poškození všemi zvířaty a navíc zahrnuje jak vnější zateplení, fasádu vč. střechy, tak také vnitřní zateplení. Nově jsou z pojištění hrazeny i škody, k nimž dojde na oplocení.

POJIŠTĚNÍ AKTIV
Připojistit lze nově odcizení, poškození, zničení nebo ztrátu sportovního vybavení jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění se také vztahuje na poškození nebo zničení sportovního vybavení při nehodě nebo náhodném rozbití.

Limity pojistného plnění

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ne

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ano

na základě bezškodního průběhu

ano

běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

při tříletém bezeškodním průběhu první škoda bez spoluúčasti

za sjednání on-line (%) 20,00

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě imobility klienta.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

....

Máme zde pojištěno vše - domácnost, nemovitost i automobil.

Naštěstí jsem kromě dvou odřenin auta na parkovišti žádné jiné služby nevyužil. Ale platím, protože  - CO KDYBY ????

..