Můj majetek

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/pojisteni-majetku
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Možnost sjednání on-line, na pobočkách i prostřednictvím externích partnerů

Počet prodejních míst 900,00
Základní charakteristika

Pojištění nabízí komplexní služby od asistence přes pojištění domácnosti po pojištění stavby. V základní ceně pojištění jsou zahrnuty také vedlejší stavby - například garáž, oplocení, skleník, bazén či vířivka. Kromě krytí standardních rizik jako krádež či živelní škody, si lze pojistit také úhradu pojistného při pracovní neschopnosti nebo pořízení bezbariérového bydlení. Součástí může být nově i dlouhodobé cestovní pojištění.

V rámci pojištění Můj majetek je možné sjednat pojištění domácnosti i stavby. Pojištění domácnosti kryje nejen její vybavení, ale také věci osobní potřeby, jízdní kola či invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky, a to na území celé Evropy.
V základní ceně pojištění stavby jsou pak zahrnuty i tzv. vedlejší stavby, jakými jsou třeba garáže, bazény či skleníky. Ty jsou automaticky pojištěny na 10 % pojistné částky hlavní stavby.

Výhody/bonusy

RYCHLÁ LIKVIDACE ŠKOD
Při řešení malých ale i rozsáhlých škod dokážeme spolehlivě obstát. Využíváme jak rozsáhlé zkušenosti našich odborníků, tak nejmodernější technologie. Díky tomu dokážeme 95 % škod vyplatit do 5 dní od dodání potřebných dokladů.

NOVÉ CENY
Zásadní výhodou je vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby. To vám poskytne dostatek finančních prostředků na obnovení vašeho majetku po škodě.

CHYTRÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, mohou využít Chytré cestovní pojištění, které platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat. Do pojištění mohou zahrnout i své rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami

ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence vám může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě vaší imobility.

PŘEHLEDNOST A TRANSPARENTNOST
Jedním z benefitů je také především jeho přehlednost a transparentnost. To se týká i dokumentů, jako jsou pojistné podmínky a pojistné smlouvy.

Konkurenční výhody

AUTOMATICKÝ CHATBOT
Automatický chatbot pomáhá klientům s přikládáním potřebných dokumentů do digitálního archivu.
- reaguje na to, co klient píše a provede ho procesem přikládání dokumentů potřebných pro rychlou likvidaci škody
- s jeho pomocí se výrazně zjednodušuje a zrychluje celý proces nahlášení škody

Novinky

Pojištění věcí osobní potřeby na území Evropy:
Pojišťovna uhradí škodu vzniklou v souvislosti s živly, vodovodními škodami či loupežným přepadením. Pokud jsou věci uloženy v uzamčeném prostoru, hrazena je i škoda vzniklá vloupáním. Věci osobní potřeby jsou pojištěny i pro případ poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě.

Pojištění přenosné elektroniky:
V rámci pojištění domácnosti je k dispozici připojištění přenosné elektroniky pro případ poškození či zničení vzniklých v důsledku nahodilých událostí. Připojištění je platné na území Evropy a vztahuje se např. na přenosné počítače, tablety či mobilní telefony.

Pojištění pro případ ztráty nájmu v souvislosti s pojistnou událostí
Připojistit lze ztrátu nájmu u bytů a domů, které se v důsledku např. živelní škody stanou neobyvatelnými, a není tak možné je pronajímat. Pojišťovna uhradí nájem až do částky, kterou by majitel bytu či domu získal, pokud by k pojistné události nedošlo.

Pojištění stavebních součástí:
V rámci pojištění rodinných domů a bytů je možné sjednat all riskové připojištění stavebních součástí. Připojištění kryje například i škody způsobené větrem, který nedosahuje síly vichřice.

Limity pojistného plnění

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ne

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ano

na základě bezškodního průběhu

ano

běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

při tříletém bezeškodním průběhu první škoda bez spoluúčasti

za sjednání on-line (%) 20,00

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence vám může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě vaší imobility.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

....

Máme zde pojištěno vše - domácnost, nemovitost i automobil.

Naštěstí jsem kromě dvou odřenin auta na parkovišti žádné jiné služby nevyužil. Ale platím, protože  - CO KDYBY ????

..