« Zpět

Souhrnná zkouška na úvěry? 3 dny (nebo noci) na úspěšné vykonání nestačí!

| 31. ledna 2018 - 16:19 | Zprávy | Úvěry

V říjnu 2017 byl na webu Zlaté koruny publikován článek na téma „Certifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem“. Právě nyní je ten správný čas se podívat, jaké zkušenosti má akreditovaná osoba s certifikací úvěrů za celý loňský rok 2017.

Statistika za rok 2017

Uvedené údaje se týkají pouze zkoušek na spotřebitelské úvěry vykonaných u akreditované osoby VECTOR Certifikace s.r.o. v roce 2017:

·         705 certifikovaných účastníků

·         Úspěšnost účastníků 86,5 %

·         18 realizovaných termínů zkoušek

·         110 samostatných objednávek E-learningu

·         První termín zkoušky byl realizován 22.5.2017

Z našich rozhovorů s účastníky a zkušeností vyplynulo, že nyní se na zkoušku hlásí poradci, kteří jsou v oboru již nějakou dobu, znají problematiku úvěrů a systematicky se připravují, což má vliv na jejich celkovou úspěšnost.

Předpokládáme, že v letošním roce se ke zkoušce odhodlají také poradci, kteří si nejsou tak jisti svým výsledkem, což bude mít zřejmě vliv i na snížení úspěšnosti certifikací.

Aktualizace zkouškových otázek

Jednu z důležitých okolností, která se týkala vlastní zkoušky, byly průběžné aktualizace otázek, které proběhly loni celkem 4krát. To má samozřejmě vliv na přípravu, protože akreditovaná osoba musí uvedené otázky začít používat při zkouškách nejpozději do 30 dnů, po jejich zveřejnění.

Otázky dostávají všechny akreditované osoby do datové schránky od ČNB a jsou pro všechny stejné a veřejné. V praxi to znamenalo, že vzniklo mnoho dotazů, jaké otázky staré/nové máme v E-learningu a jaké budou mít účastníci u vlastní zkoušky, na kterou se přihlásili.

Většina účastníků využívá E-learningu v řádech několika týdnů, proto je pro ně důležité aktuálnost otázek. A protože aktuálně soubor zkouškových otázek obsahuje přibližně 900 teoretických otázek a 70 případových studií, tak je zřejmé, že příprava je velmi časově náročné. Často jsem slyšel od účastníků, že 3 dny (nebo noci) na úspěšné vykonání zkoušky nestačí.

Průběh zkoušky

Ze zkušeností VECTOR Certifikace je na trhu největší zájem o nejtěžší, tzv. souhrnnou zkoušku v délce trvání 180 minut.

Odborná zkouška – souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min)

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

69 otázek

za 1 bod

69 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

23 otázek

za 2 body

46 bodů

Praktická část (případové studie)

15 otázek

za 2 body

30 bodů

60 %

V našem případě se jedná o písemnou zkoušku, přičemž vyhodnocení zkoušky provádí zkušební komisaři následně a účastník se dozví výsledek ihned na místě. A ti úspěšní odchází rovnou s vytištěným osvědčením.

Příprava na zkoušku a zkušenosti s E-learningem

Jak již bylo zdůrazněno, obtížnost zkoušky zvyšují otázky, které mají více správných odpovědí (1 až 4). A zde je také kámen úrazu, protože se jedná o otázky za 2 body            a pokud ze tří správných odpovědí zodpovíte například pouze dvě, přicházíte o cenné 2 body. Před vlastní zkouškou pořádáme dopolední seminář, kde zopakujeme základní pojmy a procvičíme případové studie. Účast na semináři doporučuje a účastnící jsou při vlastní zkoušce úspěšnější.

Posuzování otázek dle náročnosti

Také jsme se v průběhu zamysleli nad tím, jak vylepšit E-learning a přispět tak k úspěšnosti při zkoušce. V závěru roku jsme analyzovali soubor 1.146.667 zodpovězených otázek na spotřebitelské úvěry, což nám umožnilo vylepšit náš stávající E-learning.

Nyní je jednou z nejvyužívanějších funkcí našeho E-learningu posuzování otázek podle náročnosti (stupně obtížnosti). Protože všechny odpovědi na otázky jsou ukládány do databáze, je ke každé otázce uložena její úspěšnost. Úspěšnost se počítá podle následujícího vzorce:

úspěšnost = počet správných odpovědí

                     celkový počet odpovědí

Podmínka: celkový počet odpovědí > 100

Úspěšnost jednotlivých otázek je rozdělena do 3 segmentů: složitá, střední a jednoduchá. Takže nejnáročnější otázky, tak jak je uživatelé zodpovídali při samostudiu, jsou označeny červeně, středně obtížné oranžově a jednoduché otázky zeleně. Pracovně nazýváme tuto funkci „semafor“.

Porovnání úspěšnosti

Jedním z našich zákazníků je také GOLEM FINANCE s.r.o., finančně poradenská společnost, která klade důraz na odbornost a profesionalitu svých poradců a orientuje se zejména na úvěry na bydlení. Společnost VECTOR Certifikace v této souvislosti vyhrála výběrové řízení na dodavatele odborných zkoušek, kdy jedním z hlavních důvodů byla také kvalita našeho E-learningu.

V průběhu roku 2017 proběhlo prozkoušení celkem 171 poradců, kteří se zúčastnili souhrnné zkoušky na spotřebitelský úvěr (180 min). V této souvislosti jsme porovnali úspěšnost poradců z Golemu vzhledem k ostatním účastníkům stejných zkoušek. Tímto způsobem vznikl VECTOR-INDEX pro GOLEM FINANCE. Výsledky jsou znázorněny graficky níže. 

VECTOR-INDEX pro GOLEM FINANCE (spotřebitelský úvěr – souhrnná zkouška 180 min.)

V této souvislosti je třeba konstatovat, že 3 účastníci vykonali zkoušku s 100% úspěšností, což ovlivnilo výsledek celé skupiny. Náš závěr v této souvislosti je následující:

Celá skupina měla skvělou úspěšnost, což jsme zaznamenali již v období přípravy, kdy účastníci zodpověděli velké množství otázek. Také se nám na první pohled zdá, že makléřská firma, která se specializuje na oblast bydlení, má hluboké znalosti a dlouhodobý systém interního vzdělávání, zvládne certifikaci velmi úspěšně. Při seminářích i zkouškách se projevila velká expertní znalost týmu Golemu v oblasti úvěrů.

VECTOR certifikace s.r.o. věnuje trvalou pozornost otázce kvality E-learningu, tištěných publikací a dopoledních seminářů, což má vliv výrazný na úspěšnost vykonání zkoušky. Zpětná vazba od účastníků dopoledních seminářů je velmi kladná.

 

Při porovnání výsledků skupiny, která vykonala zkoušku bez dopoledního semináře a skupiny, která se semináře zúčastnila, tak rozdíl v úspěšnosti při samotné zkoušce byl více než 11 % ve prospěch účastníků se školením. Proto i nadále chceme věnovat trvalou pozornost zkvalitňování E-learningu i seminářům.

Závěr

A otázka na závěr. Kolika osob se certifikace na spotřebitelské úvěry týká?

Dle statistiky, kterou vede ČNB je v ČR k 29.1.2018 evidováno 23 779 osob jako Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru

Zdroj: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=29.01.2018&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=341

Dovoluji si konstatovat, že nyní má zkoušku splněno pouze menší část těchto vázaných zástupců. Velká část výše uvedených osob by měla pamatovat na to, že přechodné období je stanoveno zákonem, a i příprava na zkoušku si žádá dostatek času. Proto není vhodné zkoušku odkládat. Pro všechny účastníky mám dobrou zprávu, že platnost osvědčení o vykonání této náročné zkoušky má neomezenou platnost, na rozdíl od doplňkového penzijního spoření, kde je platnost omezena pouze na dobu pěti let.

Všem přeji mnoho úspěchů při vykonání zkoušky.

 

www.vectorcertifikace.cz

VECTOR Certifikace s.r.o. je akreditovanou osobou zapsanou v příslušném rejstříku vedeném Českou národní bankou k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru pro tyto skupiny odbornosti:

·         poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

·         poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a

·         poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.