« Zpět

Certifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem

| 5. října 2017 - 12:09 | Zprávy | Úvěry

Zákon o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.) nově definuje 4 kategorie zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni spotřebitelský úvěr zprostředkovávat. Zprostředkovatelé musí být zaregistrování do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky (ČNB). Podmínkou registrace je odborná způsobilost, důvěryhodnost a pojištění odpovědnosti zprostředkovatele. Registrované subjekty jsou nyní v tzv. přechodném období.

ČNB rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 zákona či samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zprostředkovatele nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje jejich zastoupeného o neprovedení zápisu do 15 měsíců od přijetí žádosti či oznámení.

Kolika osob se nyní tato situace dotýká?

ČNB eviduje k 24.9.2017 celkem 120 subjektů - Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru v přechodném období a dalších 24 089 záznamů - Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru.

V této souvislosti ČNB vydala firmám, které požádaly a splnily náročná kritéria rozhodnutí, že mohou po dobu pěti let působit jako akreditované osoby a pořádat zkoušky odborné způsobilost na spotřebitelské úvěry.

Podívejme se tedy podrobně na zkušenosti akreditované osoby a firmy, která již zahájila certifikace svých hypotečních makléřů.

Pohled GOLEM FINANCE s.r.o.

Na jaře jsme udělali rozhodnutí, že certifikaci nechceme odkládat. Stanovili jsme si tři základní cíle: Absolvovat certifikaci do konce letošního roku, cílit na vysokou úspěšnost (90 až 95 %) a vytvořit našim lidem kvalitní, dostupné a interaktivní prostředí pro přípravu.

Společnost Vector jsme vybrali v rámci výběrového řízení v červnu 2017, v tom samém měsíci jsme finalizovali plán firemní certifikace, termíny a doporučený způsob přípravy. Koncem června jsme s plánem detailně seznámili naši obchodní síť a všichni mohli přes prázdniny studovat. Zkoušky jsme naplánovali na podzimní měsíce.

Máme za sebou první zkušenost a ukazuje se, že naše cíle jsou reálné. Osobně bych byl rád, kdyby úspěšnost firemních certifikací byla ve výsledku 95 %. Je to hodně, ale je to podle mě reálné. Máme za sebou první zkušenosti a cennou zpětnou vazbu od našich lidí, užitečná jsou i data z přípravy a zkoušek. Z toho mohou těžit kolegové, které zkouška ještě čeká.

Jaké závěry můžeme dnes již udělat?

  1. Příprava je zcela klíčová, jít na certifikační zkoušky jen tak na blind nemá smysl. Neznám zatím nikoho, kdo by to takto trefil a dal to bez přípravy. Platí přímá úměra – čím více se připravuji, tím větší jistotu pro složení zkoušky mám.
  2. Možnost komunikace je velmi důležitá – tím, jak se naši lidé specializují na financování bydlení, řeší obsah otázek a správných odpovědí více do hloubky a chtějí vědět, proč je to tak a ne jinak. Proč jsou v testech chyby a proč je správné řešení takto, když existuje pro klienta v některých případech lepší řešení. Na takovéto otázky je nutné reagovat. Většina z nich směřuje své dotazy na Vector, ale máme rovněž mechanismus, který řeší dotazy nejprve interně a následně v součinnosti s Vectorem. Ukazuje se, že pro kolegy je tento proces důležitý, dává to určitý pocit důvěry a povzbuzení.
  3. Proces certifikace je dobré řídit – na týdenní bázi máme od společnosti Vector statistiky práce s aplikací E-learning. Můžeme tak identifikovat, jak se lidé připravují. Je to indikativní, neboť to nemusí značit připravenost či nepřipravenost. Před zkouškou kontaktujeme přihlášené účastníky s nízkou aktivitou a ptáme se, jak to vidí s připraveností. Jsou výjimky, někdo se učí z textů, publikací a             E-learning  otevře až pár dní před zkouškou.
  4. Způsob přípravy je dost individuální – main stream je práce s  E -learningem, studium otázek a klikání testů, ale pak jsou studijní typy, kde je více variant. Vůbec nemusí znamenat, že málo přístupů =  malá pravděpodobnost složení zkoušky. Co považuji za podstatné je osobní komunikace a ověření připravenosti s účastníky před termínem zkoušky.
  5. Motivace, týmový duch, sdílení zkušeností – toto považuji za velmi užitečné a osvědčuje se nám, pokud mezi sebou sdílíme, vyměňujeme si poznatky z přípravy na zkoušku a také z výsledků certifikace.

Závěrem – věřím tomu, že pokud děláme hodně na naší straně, výsledek bude pozitivní a drtivá většina našich lidí bude certifikována na poprvé. Pomůcky pro studium jsou velmi rozmanité, každý si může zvolit svůj styl studia. Společnost Vector nabízí velmi kvalitní prostředí přípravy a aktivní přístup. Plus my jsme našim lidem připravili například případové studie se zpracovanými odpověďmi (způsoby výpočtů) nebo shrnutí lhůt a právní oblasti, což je hodnoceno velmi kladně. Věřím, že Golem projde certifikací úspěšně.

V závěru nemůžu nezmínit můj pohled na skladbu otázek kombinované zkoušky. Pominu chybné odpovědi, či rozporuplně položené otázky, to se časem vychytá. Přijde mi škoda, že z velké části je zkouška příliš odtržena od praxe, často jsem si pokládal otázku, k čemu to je? Jak to pomůže a zvýší kvalitu služby klientům? Dost často jsem si nedokázal dát jasnou odpověď. A to mi přijde škoda, v kontextu s úsilím, které musí lidé certifikaci věnovat. Institut certifikace vítám a věřím, že časem dojde obsahově k většímu přiblížení ve prospěch klienta, spotřebitele, což je zcela jistě i základní idea regulace úvěrového trhu.

Pohled akreditované osoby – VECTOR certifikace s.r.o.

Společnost Vector nabízí v rámci přípravy jednak studijní text. Jedná se o publikaci (Spotřebitelské úvěry 2017) o 160 stranách, kde je vysvětlena problematika úvěrování a jsou zde i ukázky otázek, se kterými se může účastník zkoušky setkat. Důležitým nástrojem pro přípravu je E-learning, který je vyvíjen týmem IT specialistů. Jedná se o SW, který umožňuje uživateli v rámci samostudia trénovat jednotlivé kapitoly a také souhrnnou tříhodinovou zkoušku. Uživatelé ocení možnost trénovat nejen na PC, ale i na tabletu a mobilu. Pokud má náš zákazník zájem, nabízíme mu tzv. IT report, který eviduje počet přihlášení a počet úspěšně vykonaných testů.

Vlastní zkoušce předchází volitelný seminář, který začíná v 9 hodin a končí před dvanáctou hodinou. Účastníci semináře jsou při zkoušce úspěšnější.

Jaký je celkový rozsah zkoušky? Čas pro vykonání souhrnné zkoušky je 180 minut, zkouška obsahuje více než 800 otázek a 72 případových studií, které jsou s pomocí generátoru náhodného výběru zařazeny do testu.

Proto lze jednoznačně konstatovat, že zkouška je náročná a setkáváme se s tím, že mnoho poradců přípravu podcení a zjistí, že za pár večerů není možné se na zkoušku připravit.

Vektor doposud certifikoval na spotřebitelské úvěry více než 300 poradců.

Dva účastníci odevzdali testy již po 36 minutách, v obou případech se jednalo  o 92 % úspěšné vykonání zkoušky. Další účastnice, která odevzdala text ve 53 minutě zkoušky dosáhla exkluzivního výsledku 100 % správně zodpovězených 92 otázek. A jeden z poradců naklikal v rámci E-learningu 515 dílčích a souhrnných testů. Jak je vidět v Golemu pracují profesionálové, kteří nyní patří k prvním poradcům, kteří již vykonali náročnou zkoušku. Zkoušky se zúčastnil i jednatel společnost pan Libor Ostatek, který dosáhl také výborného výsledku. Další skupiny ze společnosti GOLEM FINANCE s.r.o. se již chystají a zkoušku vykonají v dalších týdnech. A druhá skupina, která absolvovala stejnou zkoušku potvrdila opět, že v GOLEM FINANCE s.r.o. se na zkoušku připravují a jsou úspěšní. 3 účastníci měli shodně 97 % z celkového hodnocení a padl rekord v rychlosti odevzdání testu. Tentokrát se jednalo o pouhých 34 minut a 95 % úspěšnost. Všichni účastníci zkoušky (31 osob) odcházeli s osvědčením, že uspěli. Takže koncem listopadu 2017 bude v Golemu tým certifikovaných poradců, kteří se budou nyní moci plně věnovat obchodům.

Na druhou stranu se setkáváme i s názorem, že není kam spěchat a na vykonání zkoušky bude dost času ještě do podzimu 2018.

A co se týká otázek, které dostal Vector od ČNB? Jsou náročné a účastníci často negativně vnímají skutečnost, že se v první verzi objevily chyby a již proběhla aktualizace otázek k 1.8. a 1.9.2017. Doufejme, že se nyní již aktualizace budou opakovat po delší době a ne po měsících. To klade značné nároky na oddělení IT Vectoru i na účastníky, kteří se dotazují, jaká verze je nyní platná.

Obecně můžeme za Vector konstatovat, že nyní se na zkoušku hlásí především ti, co chtějí na trhu působit a lze to přirovnat například ke zkoušce, kterou vykonáte v předtermínu a nečekáte na poslední vypsané termíny, kdy je nervozita a mnoho stresu.

Naše oddělení IT se v příštích týdnech bude snažit reagovat na podněty, které dostáváme od uživatelů. Jako další krok pro kvalitní možnost přípravy jsme připravili E-book, kde jsme soustředili nejčastější dotazy, které dostáváme na chat, který je součástí E-learningu. Již nyní má E-book skoro dvacet stránek a budeme ho neustále doplňovat informacemi, které jsou pro účastníky zkoušky cenné.

 

Za GOLEM FINANCE s.r.o. – Libor Ostatek, jednatel společnosti

www.golemfinance.cz/

Za VECTOR certifikace s.r.o. – Miroslav Škvára, vedoucí obchodního oddělení

www.vectorcertifikace.cz

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.