« Zpět

Úloha ČNB v hotovostním platebním styku

| 3. prosince 2015 - 8:23 | Zprávy | Účty

Česká národní banka zajišťuje, že jsou do peněžního oběhu vydávány výhradně pravé, platné, kvalitní a současně také nepoškozené peníze. Na co má výhradní právo a co je její úlohou?

ČNB má na základě zákona č 6/1993 Sb. výhradní právo 
vydávat bankovky a mince, a to včetně mincí pamětních, 
spravovat zásoby bankovek a mincí, 
dávat je do oběhu a stahovat je z oběhu a 
vyměňovat poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené. 
 
ČNB stanovuje svými vyhláškami konkrétní podmínky provádění hotovostního platebního styku. Přehled i text těchto právních norem je uveden také na jejích internetových stránkách www.cnb.cz , konkrétně v části „česká platidla-předpisy k emisi peněz a ochraně platidel“.
Bankovky i mince jsou po jejich stažení z oběhu (např. z důvodu jejich neplatnosti nebo opotřebení) ihned znehodnocovány.
 
Zásobování ekonomiky bankovkami a mincemi probíhá téměř výhradně prostřednictvím obchodních bank, na druhé straně se jejich prostřednictvím vracejí do centrální banky hotovostní peníze, které jsou v daném okamžiku „přebytečné“ nebo které jsou poškozené.  Dotace hotovosti (neboli „zásobování“ obchodních bank hotovostí), prováděné Českou národní bankou, bývají obvykle realizovány na základě rámcové smlouvy, kterou uzavřela ČNB s příslušnou obchodní bankou. Jednotlivé dotace v návaznosti na ni provádí ČNB na základě konkrétních objednávek každé obchodní banky.
 
Pro odvody hotovostí z obchodních bank do ČNB platí naprosto stejná pravidla jako pro dotace.ČNB stanovuje, jak mají být bankovky a mince při jejich předávání mezi právnickými osobami navzájem a také mezi právnickými a fyzickými osobami roztříděné. Platí zde následující pravidla:
bankovky stejné nominální hodnoty jsou skládány do balíčku (musí být uhlazené, srovnané podle stran a směru jejich tisku) po 100 kusech,
deset plných balíčků stejné nominální hodnoty tvoří svazek bankovek,
mince se vkládají po 100 kusech do sáčku nebo se balí po 50 kusech do svitků (pokud není dohodnuto jinak),
pásky, kterými jsou opatřeny balíčky bankovek nebo sáčky, resp. svitky s mincemi, jsou označovány počtem vložených kusů, jejich nominální hodnotou a celkovou částkou,
bankovky stejné nominální hodnoty, které není možné vzhledem k jejich malému počtu svázat do balíčku (tj. pokud jich je méně než 100), se také svazují páskami, na kterých je uvedena skutečná hodnota svázaných bankovek. Těmto nekompletním balíčkům se říká špičky.
 
Také necelé a poškozené bankovky jsou předávány ČNB, a to dle pravidel, která sama stanoví.
Při přebírání hotovostí v obchodních bankách musí být vždy dodržováno pravidlo současné přítomnosti alespoň dvou pracovníků neboli „pravidlo komisionálnosti“, resp. „pravidlo čtyř očí“. Toto pravidlo zaručuje vzájemnou kontrolu pracovníků, kteří manipulují s hotovými penězi. >
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.