« Zpět

Požadavky na kvalitu klientských dat v bankách

| 31. prosince 2015 - 11:30 | Zprávy | Účty

Každá obchodní banka vede ve svojí počítačové databázi informace o svých klientech a jimi využívaných produktech. Aby mohla tato databáze správně sloužit jako podklad pro poskytování bankovních služeb, musí obsahovat správná a aktuální data. V tomto článku proto uvádím základní požadavky na kvalitu těchto dat a na jejich průběžnou kontrolu.

Nejzákladnější kontrolou je kontrola rozdílů mezi číslicí „nula“ a písmene „o“ a kontrola oprávněnosti čísel nebo písmen v textovém řetězci.
 
Každý klient musí být v databázi každé banky (nikoli pouze každého obchodního místa) založen pouze jedenkrát. To znamená, že pracovník banky, zakládající nového klienta nebo nový účet, se musí v informačním systému přesvědčit, zda v něm již není příslušný klientský záznam založen.
 
Klientský systém by měl dál bankovního úředníka upozornit, že je v něm již založen klient se stejnými identifikačními údaji jako klient právě zakládaný. I přes tuto kontrolu jedinečnosti zakládání klienta do databáze by ale měl systém umožnit založení i duplicitního klienta (např. vzhledem k existenci „odštěpných závodů“ se stejným IČO jako „mateřská společnost“).
 
Fyzická osoba, která podniká, by měl být v databázi založena dvakrát, a to jedenkrát jako podnikatel se svými podnikatelskými účty a jedenkrát jako občan se svými soukromými účty. Oba záznamy by měly být propojeny vztahem, signalizujícím, že se jedná o téhož klienta založeného z různého úhlu pohledu.
 
Banka musí vést ve svojí databázi všechny povinné identifikační údaje každého klienta v rozsahu podle platných údajů, a to nejenom u klientů s aktivními účty, ale také u  klientů, založených např. jenom pro potřeby „dispozičního oprávnění/podpisového vzoru“ k účtu někoho jiného.Bez vyplnění těchto povinných údajů by nemělo být možné založit klienta do databáze.
 
Zároveň musí být (i ve vztahu k boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) zakládány vztahy „statutární zástupce“ mezi podnikem a jeho statutární osobou, uvedenou v příslušném dokladu. Dále lze doporučit zakládání vztahů „mateřská a dceřiná společnost“. Zakládání těchto vztahů by mělo být průběžně kontrolováno.
 
Je také vhodné provádět pravidelnou kontrolu vazby mezi rodným číslem, datem narození a polem „pohlaví“ a správnosti rodného čísla, jeho délky a struktury.
 
Tato kontrola by měla být prováděna pomocí „počítačových sestav“ a kontrolou v jednotlivých obchodních místech.
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.