« Zpět

Pojištění vkladů v bankách

| 31. října 2014 - 10:39 | Zprávy | Účty

Předpokládám, že máte založený alespoň jeden účet v bance a že Vás proto zaujmou informace o tom, jak jsou Vaše prostředky pojištěny proti úpadku peněžního ústavu. Podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách jsou povinně pojištěny vklady klientů (právnických i fyzických osob) v obchodních bankách (a také ve stavebních spořitelnách a ve družstevních záložnách), a to včetně úroků. Nezáleží přitom na to tom, zda se jedná o vklady v českých korunách nebo v jiné měně.

Vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů (viz www.fpv.cz), který je zřízen zákonem č.156/1994 Sb.
 
Vklady jsou ovšem pojištěny jenom tehdy, pokud jsou jejich majitelé (tedy bankovní klienti) identifikováni v rozsahu, stanoveném zákonem č. 21/1992 Sb. V této souvislosti je ale nutné uvést, že banky jsou povinny svoje klienty identifikovat i pro potřeby boje proti praní špinavých peněz v rozsahu dle zákona č. 253/2008 Sb.
 
Pojištění vkladů klientů u obchodních bank se ale nevztahuje na vklady obchodních bank a dalších finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištěny také nejsou takové vklady, které je pojištěná banka oprávněna zahrnout do svého kapitálu (tzv. podřízený dluh) a rovněž směnky a jiné cenné papíry, tj. např.akcie, dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy.
 
Prostřednictvím Fondu pojištění vkladů také nejsou pojištěny vklady klientů, vedené v pobočkách zahraničních obchodních bank – tato depozita jsou pojištěna v rámci systému pojištění vkladů státu, ve kterém má sídlo příslušná banka.
 
Náhrada vkladateli se poskytuje do maximální výše, stanovené zákonem č. 21/1992 Sb. pro jednoho vkladatele u jedné obchodní banky.
 
V případě, že ČNB oznámí, že banka není schopná dostát svým závazkům, vyplatí Fond pojištění vkladů všem příslušným klientům 100% jejich vkladů (včetně úroků), a to až do výše 100 000 euro. Náhrady za vklady v cizích měnách jsou vypláceny v českých korunách.
 
Zdrojem prostředků Fondu pojištění vkladů jsou 
  • příspěvky od finančních institucí, jejichž vklady spadají do systému pojištění vkladů,
  • výnosy z investování Finančních prostředků fondu,
  • návratné finanční výpomoci a
  • výtěžky z ukončených konkurzních a likvidačních řízení.
 
Pokud prostředky Fondu pojištění vkladů nepostačují k výplatě zákonem stanovených náhrad, obstará si potřebné peněžní prostředky na finančním trhu.
 
Fond pojištění vkladů je řízen pětičlennou správní radou, jmenovanou ministrem financí na dobu 5 let.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.