« Zpět

Věci studentů na koleji mohou být pojištěny i v zahraničí

| 23. září 2019 - 7:44 | Zprávy | Neživotní pojištění

Desetitisíce studentů v ČR využívají každoročně ke svému ubytování kapacity studentských kolejí a internátů. Díky pojištění Šťastný Domov mohou mít svoje věci pojištěny proti poškození, zničení nebo i krádeži. „Pojištění domácnosti od Slavia pojišťovny se vztahuje prakticky na vše, co rodině náleží. Považujeme za správné zahrnout do pojištění i takové věci, které se díky studiu nacházejí fyzicky mimo vlastní pojištěnou domácnost, ale do souboru pojištěného rodinného majetku přirozeně patří,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Nejde jen o krádeže

Nejtypičtějším rizikem pro věci studentů jsou jejich krádeže na kolejích. Ztráta osobních věcí, oblečení nebo elektroniky může být velice nepříjemnou komplikací pro studenta i jeho rodinu. „Nejde ale pouze o krádeže. Stejně jako doma, i na koleji nebo internátu může dojít k poškození nebo zničení věcí v důsledku havárie vody, požáru, vandalismu, případně výbuchu,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Jak pojistit věci na koleji a internátu

Možnost připojištění věcí na ubytovacích zařízeních středních a vysokých škol nabízí Slavia pojišťovna v rámci balíčku Jubileum, který je jednou ze tří variant pojištění nemovitostí a domácností s názvem Šťastný Domov. Balíček Jubileum kryje rozsáhlou řadu rizik a umožňuje dále možnost připojištění věcí na zahradě, věcí odložených pod uzamčením nebo věcí v garáži na jiné adrese, než je vlastní pojištěná domácnost. Pojištění věcí na koleji se vztahuje na předměty v držení člena pojištěné domácnosti, který je studentem. „Pojistný limit připojištění věcí na kolejích a internátech je stanoven na 100 000,- korun českých. Naše pojištění se vztahuje i na věci studentů, kteří studují v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Při sjednání tohoto připojištění přitom není nutné sestavovat předem seznam konkrétních předmětů, v případě vzniku škody je přirozeně potřeba postupovat standardním způsobem. Tedy nahlásit pojistnou událost a poskytnout dokumentaci škody,“ vysvětluje Ladislav Bělina.

Šťastný Domov – komplexní ochrana rodinné základny

Slavia pojišťovna nabízí pojištění domácnosti a nemovitosti, z něhož se hradí škody v bytech, rodinných domech, rekreačních objektech, garážích, bazénech a dalších zařízeních, které byly způsobeny požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, nárazem auta nebo letadla, pádem stromu nebo odcizením. „K poškození domácností a nemovitostí dochází z nejrůznějších důvodů. Při utváření produktu Šťastný Domov jsme měli na paměti skutečné situace, příběhy a potíže našich klientů. I proto jsme, kromě celé škály doplňkových pojištění, právě do tohoto produktu zařadili i asistenční službu, která pomůže vyřešit případnou krizovou situaci. Součástí nabídky je také pojištění odpovědnosti z běžného občanského života – náhrada škody způsobené třetím osobám může v případě absence pojištění tohoto rizika přinést rodině podobnou zátěž, jako škody způsobené živly nebo vandalismem,“ dodává Ladislav Bělina.

Podrobné informace o možnostech a variantách pojištění bytů, domů, domácností, odpovědnosti z běžného občanského života a informace o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz  

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.