« Zpět

Jak pojistit majetek proti letním rizikům? Pozor na slovíčkaření i nízké limity

| 22. července 2019 - 7:55 | Zprávy | Neživotní pojištění

Stejně jako má zima svá specifická úskalí v podobě sněhu a mrazu i léto nabízí slušný výčet rizik, která mohou ohrozit váš majetek. Určitě se vám vyplatí zkontrolovat si své pojistné smlouvy, ať už jde o nemovitosti, nebo třeba auto, a přesvědčit se, že vám skutečně pomohou vypořádat se s následky všech letních rizik. Co do počtu způsobených pojistných událostí dominuje v našich krajích podle údajů pojišťoven voda, následovaná větrem a ohněm. Podívejme se, co si u jednotlivých rizik ohlídat při pojišťování vašeho majetku především.

Povodeň a záplava

Ze škály přírodních katastrof se České republiky týkají hlavně povodně. V minulých letech způsobily mnohamiliardové škody. Pokud bydlíte v blízkosti vodního toku je pojištění povodně naprostý základ. Vyhráno ale nemá ani ten, kdo u vody nebydlí. Pokud se po přívalovém dešti stane třeba z ulice řeka, voda nemá kam odtéct a zkrátí si cestu přes vaše obydlí, „navštívila“ vás tzv. záplava. Tyto dvě události už bývají v pojistných smlouvách zpravidla řešeny v rámci jednoho rizika, ale mohou se najít i výjimky. Raději zkontrolujte, zda to není případ i vaší pojistky sjednávané před lety. V minulosti se vyskytly případy, kdy klienti pojištění pro případ povodně nedostali od pojišťovny zaplaceno nic, protože jim škody způsobila záplava.

Na co dalšího si dát pozor?

Smlouvu nastavte tak, aby pojištění povodně (a záplavy) platilo jak pro stavbu, tak pro domácnost, a zahrnovalo tak nejen škody na stavbě samotné, ale třeba i na spotřebičích a nábytku.

Pojištění nemusí nabít účinnosti podpisem smlouvy, ale v případě povodní a záplav uplatňují pojišťovny čekací dobu 10 dní. Se sjednáním pojistky proto neotálejte na dobu, „až začne pršet.“

Zkontrolujte nastavení smlouvy, zda zahrnuje i atmosférické srážky nebo vystoupení vody z kanalizace

V rámci připojištění lze u některých pojišťoven sjednat i vysušení a vyčištění vodou poničené nemovitosti.

Pokud nemovitost stojí v nejvyšší povodňové zóně, pojišťovny vám ji bohužel proti povodni plnohodnotně nepojistí. Pak nezbývá než hledat pojišťovnu, která by zaplatila alespoň snížený limit pojistného. Pomohou také stavební úpravy, které by minimalizovaly případné škody. V úvahu přichází například pojišťovna ČSOB, která takovou nemovitost dokáže pojistit i v nejvyšší povodňové zóně. A také pozor na častý omyl, že v těchto oblastech nemůžete svou nemovitost pojistit vůbec – proti jiným rizikům, jako je třeba požár, sjednáte pojištění standardně.

Vlny veder a požáry

Léto poslední dobou čím dál více provázejí vlny veder, které způsobují sucha. A sucho přináší zvýšené riziko požárů. V základních pojištěních často najdeme balíček, pro který se často používá zkratka FLEXA. Zahrnuje případ požáru, přímého úderu blesku, výbuchu či pádu letadla.

Problém může nastat, pokud požár způsobíte vy. Když se požár rozšíří z vaší nemovitosti a dojte i k poškození cizího majetku, je vhodné mít ve smlouvě i pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti. 

Na co si dát pozor:

Zaprvé zkontrolujte, zda pojistná smlouva obsahuje i pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti. A za druhé pak věnujte pozornost nastaveným limitům. Požár, který se rozšíří třeba na sousedův dům nebo les, může způsobit škody, na které nízký limit pojištění „na pár milionů“ nebude stačit. Zbytek budete muset doplatit z vlastní kapsy. Dnes se běžně limity na odpovědnost ve smlouvách nastavují i na 30 milionů korun.

Dejte pozor také na místní vyhlášky a požární předpisy. Když vyšetřování odhalí, že jste oheň rozdělali na místě, které k tomu nebylo určené, nebo zrovna platil zákaz rozdělávání ohňů, může se stát, že pojišťovna v takovém případě plnit ani nebude.

Bouřky, vichřice a výpadky elektřiny

Dalším typickým letním jevem jsou bouřky. Kromě přívalových dešťů s sebou přinášení i silný vítr, výpadky elektřiny a kroupy.

V případě krupobití jsou nejohroženějšími objekty skleněné stavby a automobily. U auta vám škody způsobené kroupami uhradí havarijní pojištění, případně připojištění čelního skla. Rozbitý skleník, zimní zahradu nebo kryt na bazén pak řeší připojištění vedlejších staveb. Některé pojistky se pak vztahují i na porosty nebo zahradní architekturu.

Při bouřce a výpadcích elektřiny může dojít k tzv. přepětí nebo podpětí, což je výkyv napětí v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. To může mít za následek poškození elektroniky nebo ztráty dat v počítačích, či zničené jídlo v mrazáku nebo ledničce. Tyto události by mělo krýt pojištění domácnosti.

U pojištění nemovitosti pro případ vichřice pak často záleží na definici tohoto jevu v pojistné smlouvě. Pokud máte pojištěný dům proti vichřici, kterou definuje pojistka jako vítr o rychlosti 80 kilometrů za hodinu a více, a dům vám poškodí jen silný vítr o rychlosti 70 kilometrů za hodinu, nemusí pojišťovna plnění vyplatit. Pojišťovny vycházejí zpravidla z údajů naměřených na nejbližší meteorologické stanici.

Na co si dát pozor:

Ujistěte se, že smlouva obsahuje i krytí skleníku či zahradní architektury, u některých pojišťoven je toto riziko až ve vyšších balíčcích. Samozřejmě, že pokud skleník na zahradě nemáte, a ani ho neplánujete pořizovat, můžete tento bod pustit z hlavy. 

Ohlídejte si, aby pojistná smlouva obsahovala i riziko přepětí a podpětí.

Věnujte pozornost definici vichřice, tedy rychlosti proudění vzduchu, které už smlouva považuje za vichřici. U pojišťoven se pohybuje v rozmezí 60 až 80 kilometrů za hodinu.

Nezvaní hosté

K teplému létu patří také větrání. Pokud ale otevřeného okna využije zloděj a váš příbytek vykrade, pojištění vám nepomůže. Vniknutí do objektu otevřeným oknem nebo balkonem totiž nesplňuje podmínku „překonání překážky“ a pojišťovny tedy neplní. V tomto ohledu se i mikroventilace považuje za otevřené okno. Jiná situace by nastala u loupeže, kdy nevítaného návštěvníka ve svém domě potkáte, on použije hrozbu násilím a věci odnese, v takovém případě by už pojišťovna plnila.

Na co si dát pozor:

Při pojištění nemovitosti proti krádeži pojistné smlouvy definují, jaké zabezpečení musí daná nemovitost mít. Úroveň zabezpečení (například typy použitých zámků) se odvíjí od toho, jak vysoké pojistné plnění sjednáte, nebo jak vzdálená je vaše nemovitost od okolní zástavby. Pokud byste ale tuto úroveň zabezpečení nedodrželi, může pojišťovna plnění krátit, či zcela odmítnout.

Opakující se chyba? Podpojištění

Na každé riziko je potřeba nastavit odpovídající pojistné částky. Evergreenem v pojištění majetku, který způsobí, že pojistka není v reálu dostatečně účinná, je tzv. podpojištění.  Řada lidí má sjednané smlouvy, které nejsou aktuální a neodrážejí například provedené rekonstrukce či pořízení nového vybavení. Podpojištění tedy znamená, když je sjednaná pojistná částka nižší, než skutečná hodnota majetku. Pokud nemovitost za milion korun pojistíme na půl milionu a dojde ke škodě ve výši sto tisíc (tedy desetiny reálné hodnoty), pojišťovna nevyplatí sto tisíc, ale plnění může krátit až na desetinu z pojistné částky, tedy 50 tisíc korun. Ujistěte se proto, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje kompletní opravy vaší nemovitosti.

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.