« Zpět

Zúčtování karetních transakcí u obchodníků

| 28. prosince 2015 - 10:54 | Zprávy | Karty

Platební karty jsou nástroj, který používá většina z nás, což ovšem neznamená, že o nich víme všechno. Souvisí s nimi celá řada skutečností, se kterými vás seznámí tento článek.

Platební karty jsou vydávány tzv. karetními asociacemi (např. VISA nebo EuroCard/ MasterCard), a to prostřednictvím především obchodních bank. Na jedné straně tak stojí subjekty, které platební karty vydávají, na straně druhé pak stojí subjekty, které jimi prováděné transakce zpracovávají. Z tohoto hlediska se banky dělí na:

- vydavatelské (issuer), které se specializují výhradně na oblast vydávání platebních karet,
- zpracovatelské (acquirer), které jsou výhradně zaměřeny na zpracování karetních transakcí,
- banky, které platební karty vydávají a zároveň i zpracovávají karetní transakce a které tak vystupují současně jako vydavatelské i zpracovatelské.

Platební karty lze dělit např. na debetní (vydávané k běžným účtům) a na kreditní (vydávané k úvěrovým účtům).

Dále existují tzv. kobrandované (coobranded) a afinitní (afinity) karty, které mohou být jak kreditní, tak i debetní. Vedle loga karetní asociace a banky je na nich uvedeno i logo dalšího subjektu, který dostává část poplatku za každou karetní transakci. U kobrandovaných karet se jedná o komerční subjekty (např. aerolinie), u afinitních karet se jedná o neziskové subjekty.

Jednou ze základních funkcí platebních karet je jejich využívání při placení u obchodníků. Nejprve jsou tyto transakce tzv. autorizovány, tj. je ověřeno, zda je daná platební karta oprávněna danou transakci uskutečnit. Ověření oprávněnosti provést konkrétní platbu je uskutečněno na žádost zpracovatelské banky u vydavatele karty. Pokud vydavatel platební karty transakci povolí a není sporu o oprávněnosti jejího držitele (platební karty jsou totiž nepřenosné), může dojít k provedení transakce.

Pokud odmítne vydavatel platební karty transakci povolit a zpracovatel transakce tuto skutečnost ignoruje, vystavuje se riziku, že zaúčtovaná transakce nebude dodatečně uznána, tj. že bude ze strany vydavatelské banky reklamována. Autorizace se provádí buď elektronicky nebo hlasově (u transakcí, které převyšují autorizační limit stanovený karetní asociací zvlášť pro každou zemi a každý typ obchodního místa).

Podle metody provedení se autorizace dělí na negativní a pozitivní. Negativní autorizace se provádí na nastavené finanční limity dané karty (např. na její týdenní limit) současně s kontrolou, zda nebyla platnost karty pozastavena (tj. zda nebyla tzv. stoplistována v případě její ztráty či odcizení). Pozitivní autorizace spočívá vedle ověřování všech bezpečnostních prvků platební karty v ověřován  krytí transakce prostředky na účtu klienta.

Dalším krokem v procesu uskutečnění transakce je její zaúčtování. Podle místa zpracování karetních transakcí dělíme jejich zúčtování na
- mezinárodní – zúčtovacím centrem je v tomto případě výhradně mezinárodní karetní asociace, která zpracovává karetní transakce z celého světa.
- tuzemské – zúčtovacím centrem je v tomto případě obvykle další bankovní nebo nebankovní subjekt, který zpracovává transakce uskutečněné pouze na území jednoho státu (např. VISA), nebo pro některé obchodní banky daného státu.

Pro mezinárodní zúčtování karetních plateb je důležitým pojmem tzv. měna člena (pro banky z ČR se jedná o euro). Částka karetní platby uskutečněné v jiné měně se nejprve konvertuje na euro a pak do měny účtu, ke které byla v bance vydána příslušná platební karta.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

jak nakladat z platební kartou????