« Zpět

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve druhém čtvrtletí 2017 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 24 miliard Kč

| 9. srpna 2017 - 13:57 | Zprávy

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve druhém čtvrtletí roku 2017. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 94 499 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 431 135 tis. Kč, jednorázově placené 30 945 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 303 674 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 156 861 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění - běžně placené

Celkové roční pojistné

431 135

46 034

Životní pojištění - jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

30 945

1 172

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

303 674

109 655

CELKEM

765 754

156 861

Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 679 669 tis. Kč na základě 46 074 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv

 

Podílové listy - objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

2 189 180

46 074

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

490 489

CELKEM

2 679 669

Úvěrové produkty a depozita
 
V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  20 179 032 tis. Kč při celkovém počtu 11 768 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Objem sjednaných ročních příspěvků

33 133

3 484

Doplňkové penzijní spoření

Objem sjednaných ročních příspěvků

117 348

12 031

Stavební spoření

Suma cílových částek

1 128 122

3 804

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

1 342 469

2 110

Hypoteční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

18 836 563

9 658

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

1 059

CELKEM

21 457 635

32 146

 

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.