Cena veřejnosti - finále - Pravidla

Průběh soutěže:

Hlasování v Ceně veřejnosti probíhá od 21. prosince 2018 do 25. dubna 2019. Jeho první část, nominační kolo, se koná od 21. prosince do 4. března 2019. 20 produktů, které získají nejvíce hlasů, postoupí do finálového kola, které proběhne od 6. března do 25. dubna 2019.

Hlasování v Ceně podnikatelů probíhá od 21. prosince 2018 do 25. dubna 2019. Toto hlasování je jednokolové a celou dobu je možné hlasovat pro jakýkoliv produkt.
V Ceně veřejnosti se při vyhodnocení konečného pořadí produktů uplatňuje princip nejvyššího počtu odevzdaných hlasů ve finálovém kole. Zveřejňuje se pořadí na prvních třech místech. Ve finálovém kole se hlasy odevzdané v kole nominačním nesčítají. 

V Ceně podnikatelů se při vyhodnocení konečného pořadí produktů uplatňuje princip nejvyššího počtu odevzdaných hlasů. Zveřejňuje se pořadí na prvních třech místech.

Hlasující:
Každý hlasující může odevzdat svůj hlas v nominačním i finálovém kole hlasování v Ceně veřejnosti a v jediném kole Ceny podnikatelů. Celkově tedy může odevzdat 3 hlasy.
Soutěž o věcné ceny je součástí Ceny veřejnosti i Ceny podnikatelů. V průběhu hlasování může hlasující zodpovědět tipovací otázku. Ten, který odpoví přesně nebo se přesné odpovědi přiblíží nejvíc, vyhrává. Pokud dojde ke shodě a více lidí odevzdá stejný tip, který se počítá jako vítězný, rozhodne o vítězi čas doručení odpovědi a vyhrává ten, který odpověděl nejdříve.
Prosíme, abyste používali pouze takové emailové adresy, které pravidelně navštěvujete. Vítěze kontaktujeme na zadanou emailovou adresu, a pokud neodpoví do 24 hodin, je ze soutěže vyřazen a ceny předáme dalšímu hlasujícímu v pořadí (který odpovídá výše popsaným podmínkám výhry).

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení (dále též jen "Souhlas"):

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti pdMEDIA s.r.o., se sídlem K Rybníčkům 26, 100 00 Praha 10, IČ: 49713345, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23226 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          e-mail

 

2.    Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence kontaktních údajů, které se vážou k hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů soutěž Zlatá koruna. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.:

Účel č. 1 - kontaktování mé osoby za účelem oslovení pro hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů soutěže Zlatá koruna.

Účel č. 2 - kontaktování mé osoby za účelem upozornění na aktualizaci stránek www.zlatakoruna.info., které se vážou k finančním produktům a informací o finančním trhu.

 

3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na kontaktní e-mail zlatakoruna@zlatakoruna.info

 

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.      Administrátor webu www.zlatakoruna.info

b.      Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Organizátorem soutěže je:

pdMEDIA, s.r.o., IČ: 49713345, se sídlem K Rybníčkům 829/26, Praha 10, 10000, Česká republika