NN Život

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Životní pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://pojistovna.nn.cz/zivotni-pojisteni-nn-zivot/
Okruh uživatelů

Individuální klienti

Distribuční kanály

Vlastní finanční poradci a makléřská distribuční síť

Základní charakteristika

NN Život je životní pojištění, které dává takřka neomezenou možnost poskládat si smlouvu z jednotlivých pojištění jako stavebnici a bez poplatku ji měnit podle aktuálních potřeb i v průběhu pojištění. Umožňuje uzavřít si zajištění jen vybraných rizik bez jakékoliv povinné investice a poplatků. Na jednu pojistnou smlouvu můžete zajistit až 2 dospělé osoby a až 10 dětí. NN Život nabízí širokou nabídku připojištění, výhodou jsou vysoké pojistné částky, např. v případě smrti až do výše 7,5 mil. Kč.

Výhody/bonusy

• Nejširší krytí závažných onemocnění: pojištění NN Život nabízí klientům nejširší krytí závažných onemocnění, přičemž pojistné plnění (navýšené na 150 % v případě terminálního onemocnění klienta) je vyplaceno už při stanovení diagnózy a není podmíněno dobou přežití.
• Navýšení pojistného plnění o 500 000 Kč. V případě úmrtí pojištěného klienta při dopravní nehodě vyplácí NN Životní pojišťovna 500 000 Kč nad rámec pojistného plnění.
• Balíček 3+1 pro děti i dospělé - bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu, pokud si klient sjedná 3 vybraná úrazová připojištění.
• Sleva 10 % na dětská úrazová připojištění.
• Bonus 25 % za včasné nahlášení pojistné události u připojištění pracovní neschopnosti.

Konkurenční výhody

• Jedno z nejlevnějších krytí rizika smrti na trhu.
• Unikátní pojištění závažných onemocnění pro děti i dospělé s nejširším počtem diagnóz (67 diagnóz závažných onemocnění) včetně rakoviny in-situ.
• Nejvyšší pojistné plnění v případě závažných úrazů až s 300% progresí. S výplatou plnění v plné výši již během léčení a bez krácení za případné pozdní nahlášení.
• Atraktivní krytí pro případ invalidity všech stupňů způsobené úrazem i nemocí s jednorázovou výplatou ve výši sjednané pojistné částky. Plnění je vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
• Pojištění pracovní neschopnosti s bonusem 25 % v případě včasného nahlášení pojistné události.
• Trvalé následky úrazu - progresivní plnění s výplatou až šestinásobku pojistné částky (1 pro 1-25 %, 2x pro 26-50 %, 3x pro 51-75%, 4x pro 76-99 %, 6x pro 100 %)
• Pracovní neschopnost - plnění až 52 týdnů, v souvislosti s těhotenstvím maximálně 21 dnů.
• Hospitalizace - maximální doba plnění 52 týdnů.

Novinky

NN Životní pojišťovna plní i v případě teroristického útoku. Vyplácíme pojistné plnění i v případě, že dojde k libovolné pojistné události v důsledku teroristického činu, a to pro nové i stávající klienty.

Nové vylepšené úrazové pojištění rozděluje úrazy na drobné a vážné. Klienti si tak mohou sjednat samostatně pojištění denního odškodného za léčení vážného úrazu až s 300% progresí, které nabízí v průměru nejvyšší pojistné plnění na trhu, anebo spolu s ním i pojištění bolestného za drobné úrazy. Navíc plnění vyplácíme v plné výši již v průběhu léčení úrazu a nekrátíme jej v případě pozdního nahlášení.

Unikátní možnost výběru ze dvou variant sazeb pojistného u 6 připojištění jako například pojištění smrti, invalidity nebo závažných onemocnění. Sazba je buď konstantní po celou dobu trvání smlouvy, nebo pojistné roste s aktuálním věkem (tato varianta znamená nižší pojistné při sjednání smlouvy a je vhodná třeba pro klienty splácející úvěr, hypotéku).

Pravidelné výhodné nabídky pro nové i stávající klienty. Nabídky se mění a jsou časově omezeny. Poslední (v období říjen - prosinec 2017) byla zaměřena na zvýšeného plnění v případě úrazem smrti na dálnici. Při splnění podmínek je klientovi vyplacen 1 milion korun.

Poslední produktové novinky byly zaměřeny především na cílovou skupinu rodiny s dětmi. Novinkou jsou připojištění pro děti - závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu a vybraná onemocnění dítěte. Pro dospělé bylo upraveno připojištění invalidity, které je nyní flexibilnější, s kratší čekací dobou a bez výluky na duševní nemoci ve všech stupních invalidity. Atraktivní novinkou jsou asistenční služby, které klientovi pomohou v náročné životní situaci, např. hlídáním dětí, zajištěním dopravy z nemocnice nebo konzultací s lékařem po telefonu.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 12,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělé osoby + 10 dětí na jedné smlouvě

Minimální pojistná částka (Kč) 10.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

pevné pojistné v rámci hlavního pojištění

Maximální pojistná částka (Kč) 7.500.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

Na tuto částku lze zvýšit, pokud se sjedná připojištění

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 75,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 4,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 0,00
Další slevy

Balíček 3+1 pro děti i dospělé - bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu, pokud si klient sjedná 3 vybraná úrazová připojištění
Sleva 10 % na dětská úrazová připojištění

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.