Allianz ŽIVOT bez absurdních poplatků

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAllianz pojišťovna, a. s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.allianz.cz/produkty/zivotni-pojisteni/
Okruh uživatelů

klienti ve věku 16 - 75 let nebo 0 - 15

Distribuční kanály

pojišťovací poradci, makléři a další obchodní partneři Allianz pojišťovny

Počet uživatelů 50.000,00
Základní charakteristika

Allianz ŽIVOT je určený pro ty, kteří neradi pročítají stohy nezáživných textů, nekouří, nemají nadváhu, a kdyby už se jim něco stalo, tak chtějí mít jistotu, že dostanou nejvíce peněz na trhu. Životní pojištění od Allianz je totiž finančně příznivé k lidem, kteří se starají o své zdraví a díky tomu získají slevu až 28 procent. Zatímco kuřák s nadváhou zaplatí např. 808 korun měsíčně, nekuřáka s ideálním BMI (Body Mass Indexem) vyjde pojištění pouze na 596 korun.
Pojištění Allianz ŽIVOT je pojištěním s dobrovolnou investiční složkou. V jedné smlouvě lze pojistit až 6 osob bez ohledu na věk. Dítě tedy může být i první pojištěný. Allianz ŽIVOT nabízí širokou nabídku připojištění, výhodou jsou vysoké pojistné částky za dané pojistné a naprostá samostatnost jednotlivých připojištění. Díky tomu si každý klient může sjednat pouze potřebné části a uspořit tak své peníze.

Výhody/bonusy

Pokud se klient rozhodne investovat díky oddělené pojistné ochraně a investiční složce, Allianz ŽIVOT mu neúčtuje žádné vysoké a nepopulární poplatky. Klient má dále jistotu, že se cena pojištění nezvyšuje dle jeho věku.
Za každé sjednané riziko platí stejnou částku na začátku i na konci pojištění. Allianz ŽIVOT nabízí široký rozsah pojistných rizik. Žádná část není povinná a je pouze na klientovi jak si pojištění sestaví ať již pro sebe, svého partnera nebo děti.
Úrazové pojištění nabízí progresivní plnění 800 % pro trvalé následky úrazu a 500 % pro denní odškodné a hospitalizaci. Pojištění závažných onemocnění nabízí jistotu výplaty pro široký počet pojištěných diagnóz. Připojištění PRO boj s rakovinou je unikátem na trhu. Pojistí všechna nádorová onemocnění na trhu, nejenom vybraná a pojistné plnění je vypláceno nejenom při diagnóze, ale v průběhu celé léčby dle toho, jak se nemoc vyvíjí.
Připojištění PRO ženy je vytvořené speciálně pro ženy. Mohou si jej však sjednat i muži. Pojistí nejen závažná ženská onemocnění, ale i operace. Současně myslí i na možné těhotenské, porodní a poporodní komplikace a jako první na českém trhu pojišťuje i závažné zdravotní stavy narozeného dítěte. Dle diagnózy je vyplacen až pětinásobek sjednané pojistné částky.
Pojištění invalidity je možné sjednat pro všechny stupně (I; II + III.; III.) Samozřejmostí je libovolná kombinace všech možností a dvojnásobné plnění v případě závažných stavů (závislost na péči jiné osoby III. a IV. stupně). Exkluzivní je možnost připojištění invalidity z mládí pro děti.
Pojištění pracovní neschopnosti je možné sjednat s nejširší karencí 14, 28 nebo 56 dnů (výrazně úsporná varianta). Dá se sjednat i samostatná úrazová varianta s karencí 28 dnů.
5 investičních fondů: klient si může vybrat z nabídky pěti investičních fondů, včetně fondů s garantovaným zhodnocením.

Konkurenční výhody

- snadné pojištění i celé rodiny jednou smlouvou
- unikátní systém slev: zvýhodněné sazby pro lidi se zdravým životním stylem s ideálním BMI (Body Mass Indexem); sleva až 15 % z pojistného za počet připojištění; sleva 15 %, pokud je součet pojistných částek vyšší než 1 mil. Kč
- žádné absurdní poplatky, sazebník se vejde na pouhou jednu stranu textu
- garance nejvyššího plnění u denního odškodného a trvalých následků úrazu
- flexibilní investiční strategie a výběr z 5 investičních fondů včetně fondu s garantovaným zhodnocením
- široký výběr připojištění na trhu vč. připojištění bez oceňování zdravotního stavu, unikátní připojištění PRO ženy, pojištění mnoha sportů a volnočasových aktivit již v základu, inovativní připojištění PRO boj s rakovinou (plnění dle toho, jak se nemoc a léčba vyvíjí)
- pojištění teroristických útoků bez výluky
- pojištění dětské invalidity
- 50 % pojistného plnění z pojištění smrti vyplatíme už v případě prognózy onemocnění v konečném stádiu

Novinky

- zrušena čekací doba 2 roky na stanovení terminální diagnózy
- vylepšená invalidita s výplatou 100 % pojistné částky ihned u II. a II. stupně; výplata po přiznání ČSSZ (nezkoumáme rozhodnutí); plnění za psychické nemoci pro II. a III. st. a záda pro všechny stupně; bez výluk na sportovní a jiné rizikové aktivity pro II. a III. st., nově možnost konstantní pojistné částky pro všechny stupně
- u pracovní neschopnosti vyšší limity bez prokazování příjmu pro zaměstnance, odstraněna výluka na události před počátkem pojištění
- při pojistné události z pracovní neschopnosti s denního odškodného tolerujeme pokles příjmů o 20 % (pokud nám náhodou klient nenahlásí snížení příjmu, pojistné plnění nekrátíme)
- nově možnost lineárně klesající pojistné částky pro pojištění závažných onemocnění
- odstraněna výluka na předchozí nemoci (invalidita, pracovní neschopnost, hospitalizace)

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

dlouhodobá péče
pojištění dětí - úraz, závažné nemoci, invalidita a hospitalizace

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 6,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

až 6 osob bez ohledu na věk

Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální pojistná částka (Kč) 10.000.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 16,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

16 let pro dospělého, 0 pro dítě

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 75,00
Maximální doba trvání (roky) 85,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 10,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Další slevy

- sleva za počet připojištění až 15 %
- milionová sleva 15 %

Další možné výhody

- vysoká kombinovatelnost rizik
- žádné absurdní poplatky
- neměnná cena v závislosti na věku klienta

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.