TREND

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-malych-a-strednich-podnikatelu/pojisteni-trend
Okruh uživatelů

Pro podnikatele s hodnotou majetku do 500 mil. Kč, pojištění měst a obcí do 1 000 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za újmu do limitu pojistného plnění 60 mil. Kč.

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě.

Počet uživatelů 110.000,00
Základní charakteristika

Komplexní nabídka pojištění pro podnikatele s hodnotou firemního majetku až do 500 mil. Kč, pro města a obce až do 1 000 mil. Kč, která zahrnuje:
- pojištění majetku: nemovitých objektů a ostatních staveb, stavebních součástí a příslušenství, zásob, provozního nebo výrobního zařízení, cizích předmětů užívaných, cizích předmětů převzatých, věcí vnesených a odložených, cenných předmětů, finančních prostředků, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace, soubor investic, nedokončená stavební výroba, pojištění pro případ odcizení a vandalismu včetně sprejerů, pojištění skel (all risks) ve dvou variantách
- pojištění zkázy zásob, vodného a stočného, zatečení atmosférických srážek, přepětí či podpětí, pojištění nedokončené stavební výroby, demoliční náklady
- pojištění přepravovaných věcí: loupež vlastních přepravovaných peněz nebo cenin, pojištění věcí během silniční dopravy (havárie, živel, odcizení, nakládka a vykládka)
- pojištění odpovědnosti za újmu: pojištění odpovědnosti včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání, za škodu na předmětech převzatých nebo na předmětech užívaných, odpovědnost za čistou finanční ztrátu, pojištění náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění, odpovědnost za újmu způsobenou požárem nebo výbuchem, odpovědnost za nemajetkovou újmu, odpovědnost z provozu a vlastnictví pracovních strojů, odpovědnost při výkonu veřejné služby, odpovědnost členů orgánů za jinou než finanční újmu, odpovědnost zastupitelstva obce
- pojištění technických rizik: strojní zařízení, elektronická zařízení, lze sjednat také jako anonymní soubor na první riziko
- pojištění přerušení provozu: požár, doplňková živelní rizika, odcizení, přerušení dodávek energie z důvodu živelní události, zamezení přístupu, ztráta nájemného, vícenáklady
- pojištění pro případ zpronevěry: zpronevěra movitých předmětů a peněžních prostředků zaměstnancem, které mu byly svěřeny, úmyslné poškození nebo zničení movitých předmětů zaměstnancem.

Výhody/bonusy

- široký rozsah poskytované pojistné ochrany
- stavebnicová konstrukce pojištění, která umožňuje sjednat jednotlivé druhy a varianty pojištění podle skutečných potřeb a možností klienta
- vstřícné pojistné sazby s atraktivním systémem slev
- pojištění, které klientovi zajišťuje účinnou pojistnou ochranu
- asistenční služby

Konkurenční výhody

- doplňkové živelní pojištění lze sjednat jako limit v rámci pojistné částky - vysoká variabilita (spoluúčasti a limity)
- vstřícné a přehledně definované pojistné podmínky
- jednoduchá a pro klienta přehledná pojistná smlouva
- pojištění pro případ zpronevěry (široké krytí), speciální programy pro pojištění bytových domů a administrativních budov, pojištění měst a obcí s nadstandardními bonusy
- možnost uzavření pojistné smlouvy formou prodeje na dálku, biometrickým podpisem, zaplacením pojistného prostřednictvím mobilního platebního terminálu, zaručeným digitálním podpisem
- v pojištění přerušení provozu - i pro případ přerušení dodávky elektrické energie, plynu nebo vody, ke kterému došlo v důsledku živelní události, zamezení přístupu, ztráty nájemného, připojištění vícenákladů
- v programu pojištění bytových domů - havárie rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí, pojištění movitého majetku SVJ, bytového družstva, náklady na úklid pozemku po živelní události, náklady na výměnu zámku, demoliční náklady, mechanické poškození střešní izolace, pojištění porostů a okrasných dřevin, škody při stavebně montážních prací, rozšířené asistenční služby

Novinky

- rozšíření asistenčních služeb na všechny pojišťované podnikatelské činnosti
- možnost sjednání rozšířené výrobkové odpovědnosti
- aktuální pomůcka pro oceňování budov a hal
- možnost podpisu pojistné smlouvy na zařízení klienta

Poznámka

- budovy ve výstavbě a v rekonstrukci pojišťujeme na novou cenu a na dobu až 10 let
- zvýhodnění v nastavení pojištění vandalismu a v pojištění skla
- rozšíření rozsahů věcné škody v pojištění přerušení provozu - na sdružený živel a odcizení
- možnost pojištění fotovoltaické elektrárny

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Další pojištění finančních rizik

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den,

máme tiskařský provoz v Úvalech u Prahy a občas nám zaměstnanci vyrobí vlastní chybou zmetek, který se musí vytisknout znovu, lze u vás takovéto pojištění??

Děkuji Antonín Javůrek

Dobrý den, toto riziko bohužel není možné pojistit. Škoda by šla uplatnit z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. 

Hezký den, Milan Káňa 

Děkuji a to se musí u vás pojistit každý zaměstnanec zvlášť nebo je nějaká kolektivní pojistka?

Hezký den Antonín Javůrek

Dobrý den, je to individuální pojištění, které si musí zaměstnanec uzavřít sám. Jen sjem te%d ještě tuto situaci konzultovals kolegy a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli se vztahuje pouze na škody, když zaměstnanec něco poškodí nebo zničí, podobné škody, tedy že zaměstnanec vyrobí zmetek, jsou z tohoto pojištění vyloučeny. Takže pro popsaný konkrétní případ nemůžeme doporučit ani toto pojištění. mlouvám se z a zkreslenou předchozí odpověď. 

Milan Káňa  

Dobrý den, mám dotaz: známá, která má kadeřnictví, mi říkala, že má od Koop. podnikatelské pojištění Trend. A že u pojištění přerušení provozu prý od Vás má pojištěno také přerušení provozu z úředního zásahu. Takže prý od Vás doatala za uzavření provozovny kvůli vládnímu nařízení ohledně Covidu 70 tisíc korun jako pojistné plnění. Prosím - je to pravda nebo mi lže? To bych si potom také takové pojištění u Vás rád uzavřel. Děkuji Vám

Cenově přijatelné pojištění pro podnikatele s možností individuálního nastavení. Vstřícnost zástupců poskytovatele.

 

 Podnikatelské pojištění TREND zabezpečuje maximální rozsah rizik, je pro

pojištěný subjekt srozumitelné a  cenově dostupné.