ProfiPlán

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/podnikatele-firmy
Okruh uživatelů

SME (malé a střední firmy), a to jak fyzické, tak právnické osoby, ale také municipality, veřejná správa, nadace či spolky.

Distribuční kanály

interní distribuce, externí distribuční partneři (makléři)

Základní charakteristika

ProfiPlán má tuto přehlednou základní strukturu:

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
o Živelní pojištění
o Pojištění přerušení provozu
o Pojištění odcizení
o Pojištění elektroniky
o Pojištění strojů
o Stavební a montážní pojištění
o Pojištění asistenčních služeb

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
o Pojištění obecné odpovědnosti
o Pojištění profesní odpovědnosti
o Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb
o Pojištění členů orgánů společnosti D&O

------

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny, které po zavedení na trh nestagnuje, ale stále je inovováno s ohledem na požadavky klientů, obchodníků a makléřů. Produkt byl tak rozšířen o další druhy pojištění. Zejména bylo doplněno dnes již standardní Pojištění člen orgánů společnosti D&O, které by mělo být součástí každé nabídky pojištění právnických osob. V produktu je možné sjednat i pojištění budovaného díla v rámci stavebně montážního pojištění a také pojištění velkého množství asistenčních služeb k živelnímu pojištění.

ProfiPlán obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj. A to zejména vysokou mírou digitalizace procesů nejen během sjednání, dokumentace, ale také v oblasti řešení pojistných událostí.

Pojištění ProfiPlán disponuje v případě pojištění odpovědnosti velmi atraktivním krytím. Zvláštní důraz byl přitom u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. V pojištění majetku je možné sjednat i pojištění technologií podporujících udržitelnost jako jsou fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště dobíjecí stanice automobilů nebo jen pojištění poškození zateplené fasády živočichy. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.

Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek nebo náraz vozidla.
Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů.

Výhody/bonusy

• Nejširší ochranu na trhu, výrazné zjednodušení struktury, zrychlení sjednání a přehlednější pojistná smlouva

• Charakteristickým rysem je nebývale vysoká variabilita a modularita jednotlivých pojištění

• Díky vysoké míře digitalizace (vč. biometrického podpisu) lze pojištění sjednat na dálku

• Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách

Konkurenční výhody

ProfiPlán se sjednává v online režimu. Díky pouhému IČ klienta jsme schopni do smlouvy doplnit automaticky celou řadu informací. Proces sjednání je tak velmi rychlý a přehledný jak pro obchodníka, tak také pro klienta.
Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením.
Digitální technologie se propisují také do oblasti likvidace pojistných událostí z podnikatelského pojištění:

DRONY I DIGITALIZACE
Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události).

VIDEOPROHLÍDKY
U typově vhodných škod je možné zdokumentovat je přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce.

CHATBOT LEO
Klient mohou využít speciálního chatbota, který je postupem při řešení škody provede a poradí, které dokumenty či fotografie musí ke škodě přiložit. Tuto možnost jim také rovnou nabídne. Řešení škody se tak významně urychluje.

NEJŠIRŠÍ SÍŤ SPECIALISTŮ
Pro malé a střední podnikatele máme nejširší síť obchodníků a makléřů prodávajících toto pojištění (1700 specialistů). Stejně tak disponujeme největším počtem specializovaných odborníků v likvidaci pojistných událostí.

Novinky

Pojištění bylo rozšířeno o nové druhy pojištění.
Nyní je tak součástí ProfiPlánu pojištění profesní odpovědnosti, pojištění poskytovatelů zdravotních služeb a pojištění členů orgánů společnosti D&O.

Poznámka

PORTÁL S INFORMACEMI A RADAMI
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i ńový webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz

SOUTĚŽ V UDRŽITELNÉM PODNIKÁNÍ
Pro klienty z oblasti SME pořádá Generali Čdská pojišťovna soutěž na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE, více na www.sme-enterprize.cz

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

rozsah pojištění lze rozšířit pomocí zvláštních ujednání. Např.:

- odchylný způsob zabezpečení

-věci na home office - živelní pojištění věcí zaměstnavatele, které zaměstnanec používá k výkonu svojí práce z domova

- vodné stočné - úhrada fin. ztráty způsobené únikem vody v rámci pojištění vodovodních škod

- pojištění věcí v automobilu

Limit pojistného plnění - Poznámka

vodné a stočné - 30 tis. Kč

věci na home office - 100 tis. Kč

věci v automobilu 200 tis. Kč

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

Zdarma připojištění:
- čistých finančních škod se sublimitem pojistného plnění 100 000 Kč
- věcí užívaných a převzatých se sublimitem pojistného plnění 100 000 Kč
- škody na životním prostřední se sublimitem pojistného plnění 100 000 Kč
- majetkový propojenost se sbulimitem pojitného plnění 1 000 000 Kč
- nemajetková újma se sublimitem pojistného plnění 500. 00 Kč
- regresní náhrady nemocenské a zdravotní pojišťovny se sublimitem pojistného plnění 5 000 000 Kč

Výše uvedené sublimity je možno navýšit za dodatečné pojistné.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Řada dalších připojištění, např.:
- náklady na stažení výroku
- věci svěřené členu statutárních orgánů a další s ohledem na pojištěný předmět činnosti

Limit pojistného plnění (Kč) 50.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Tj. dvojnásobek platí též pro připojištění (doložky).

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
profiplan_informace.pdf259 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.