Profi Merlin

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční pojišťovna
Okruh uživatelů

Všechny podnikatelské subjekty, tzn. podnikatelé, SME i korporátní klienti

Distribuční kanály

378 poboček a 36 obchodních center KB

Počet uživatelů 61.763,00
Základní charakteristika

Velmi úspěšné pojištění v nabídce Komerční banky. Jedná se o pojištění proti zneužití platební karty pro případ její ztráty nebo krádeže a zároveň o unikátní pojištění hotovosti přenášené na pobočku. Pojištění se vztahuje na všechny platební karty vydané k podnikatelskému běžnému účtu nebo na všechny kreditní karty znějící na jméno jednoho držitele karty a kryje pojištěnou osobu před neoprávněnými transakcemi provedenými kdykoliv před nahlášením ztráty či krádeže karty.

Výhody/bonusy

- široký rozsah krytých rizik
- finanční jistota v případě ztráty či odcizení platební karty
- krytí rizika krádeže hotovosti přepravované z pobočky nebo na pobočku KB
- bezpečnost vkladů a výběrů hotovosti v případě fyzického napadení, autonehody či náhlé nevolnosti se ztrátou vědomí
- krytí nákladů na náhradu nebo opravu obchodního zboží zkoupeného kartou KB a také nákladů na pořízení nového mobilního telefonu a nákladů souvisejících s jeho zneužitím
- pojištěna je i výroba klíčů a vystavení nových dokladů
- nízká cena ve srovnání s rozsahem krytí
- celosvětová platnost pojištění
- vztahuje se na všechny karty vydané k jednomu účtu znějící na jméno stejného držitele karty
- lze sjednat ke korunovým i cizoměnovým účtům

Konkurenční výhody

Pojištění jsou i karty vydané na jméno pojitěného jakoukoliv bankou se sídlem na území ČR.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ne

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ne

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ne

Elektronická zařízení

ne

Stroje a strojní zařízení

ne

Stavební a zemědělské stroje

ne

Stavební a montážní rizika 0,00
Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.