Pojištěný samosprávných celků

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelHasičská vzájemná pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.hvp.cz/pojisteni-organizaci/pojisteni-samospravnych-celku/
Okruh uživatelů

Komplexní pojištění pro obce, města, městyse, mikroregiony a jejich příspěvkové organizace

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí síť

Základní charakteristika

Komplexní pojistný produkt, který je přizpůsoben konkrétním požadavkům obce nebo města. Široká nabídka pojistných nebezpečí v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojištění je sjednáváno na novou cenu.

Výhody/bonusy

- Široký rozsah pojistných nebezpečí
- Pojištění v nových cenách
- Volitelná spoluúčast
- Přizpůsobení se požadavkům konkrétní obce nebo města
- Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti obce v rámci jedné smlouvy
- Široká nabídka pojištění odpovědnosti za škody
- Výhodná cena s nejširším rozsahem krytí
- Možnost pojištění dalších subjektů v rámci pojistné smlouvy obce
- Flexibilní úhrada pojistného bez področních přirážek

Konkurenční výhody

V rámci jedné smlouvy lze pojistit veškeré příspěvkové organizace zřizované obcí či městem. Volitelné spoluúčasti. Pojištění v nových cenách.

Novinky

Široká nabídka pojištění odpovědnosti za škody.

Poznámka

Vše je koncipováno jako speciální pojistný produkt pro obce a města. Uzavřením jedné pojistné smlouvy lze tak souhrnně pokrýt všechna pojistná nebezpečí spjatá s jejich specifickým majetkem a odpovědností. Smlouva je přehledná a je sestavená na základě požadavků klienta.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Další majetková připojištění

Pojištění skel, přepravy cenností, vandalismu.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

- Pojištění odpovědnosti za újmu zastupitele způsobenou obci
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem
- Pojištění odpovědnosti za újmu provozovatele čistírny odpadních vod
- Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou v souvislosti s čerpáním dotací
- aj.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Pojištění odpovědnosti za újmu JSDHO

Limit pojistného plnění (Kč) 20.000.000,00

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.