Pojištění podnikatelů FORTEL

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelHasičská vzájemná pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.hvp.cz/pojisteni-podnikatelu/pojisteni-podnikatelu-fortel/
Okruh uživatelů

Podnikatelé s tržbami do 5 mil. Kč, stavbami do celkové pojistné částky 15 mil. Kč a movitým majetkem do celkové pojistné částky 5 mil. Kč

Distribuční kanály

Vlastní a externí síť

Základní charakteristika

Moderní pojistný produkt Pojištění podnikatelů FORTEL určený pro menší a střední podnikatele, zejména drobné řemeslníky, živnostníky, provozovatele restaurací a penziónů. Prostřednictvím produktu si mohou podnikatelé kromě pojištění staveb sloužících k podnikání sjednat také pojištění movitých věcí, kde se jedná o pojištění věcí provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí a dále pojištění odpovědnosti za újmu včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.
Produkt se sjednává jako balíčkové pojištění ve třech variantách (Standard, Nadstandard a Exkluziv) pro každý druh pojištění - pojištění staveb, movitých věcí a odpovědnosti. Podnikatel může zvolit kombinaci z uvedených variant, které se liší svým rozsahem pojistného krytí a vybrat si tak nejvýhodnější kombinaci dle svých potřeb. Kromě možností sjednat si každý druh pojištění v libovolné variantě, lze každý z druhů pojištění také sjednat samostatně.

Výhody/bonusy

Balíčkový, univerzální produkt
Rychlý, snadný a srozumitelně sjednatelný produkt s výběrem ze tří variant u staveb, movitých věcí a odpovědnosti:
Standard – varianta se základním rozsahem pojistných nebezpečí
Nadstandard – varianta se širokým rozsahem pojistných nebezpečí a vyššími limity pojistného plnění
Exkluziv – varianta s nejširším rozsahem pojistných nebezpečí a nejvyššími limity pojistného plnění

Konkurenční výhody

Jednoduchý produkt s širokým rozsahem pojistného krytí za příznivou cenu
Možnost libovolných kombinací jednotlivých variant
Pojištění staveb a movitých věcí v nových cenách

Novinky

Produkt s novým rozsahem krytí dle požadavku klientů

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ne

Stavební a zemědělské stroje

ne

Další majetková připojištění

Pojištění je dáno v rámci rozsahu variant.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Limit pojistného plnění - Poznámka

Limity jsou dány dle zvolené varianty pojištění.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

Pojištění je dáno v rámci rozsahu variant.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Limit pojistného plnění - Poznámka

Rozsah v rámci základního limitu:

Odpovědnost za škodu na věci hmotné movité a nemovité, případně na zvířeti
Odpovědnost za újmu na zdraví a životě

Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, jiného oprávněného užívání nemovitosti včetně újmy způsobené pronajímatelem nájemci
Odpovědnost za následnou finanční škodu (např. ušlý zisk)
Rozsah v rámci dodatkového pojištění:

Náhrada nákladů zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění (vlastní zaměstnanci i 3.osoby)

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých

Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Další pojištění finančních rizik

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.