Pojištění odpovědnosti za újmu v segmentu průmyslových rizik

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-prumysl/pojisteni-odpovednosti
Okruh uživatelů

Pro podnikatele – pojištění odpovědnosti za újmu s limitem pojistného plnění vyšším než 60 mil. Kč

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě.

Počet uživatelů 3.000,00
Základní charakteristika

Komplexní nabídka pojištění odpovědnosti za újmu, která zahrnuje:
• pojištění obecné odpovědnosti za újmu
• pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vadou práce po předání
• pojištění profesní odpovědnosti
• pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Výhody/bonusy

Na českém trhu jde o zcela revoluční a komplexní produkt, který poskytuje velmi široký rozsah krytí za příznivé pojistné. Je možné jej nastavit přesně podle potřeb zákazníka, kterým poskytuje možnost rozsah jednotlivých (při)pojištění libovolně upravit. Vše je přehledně upraveno v jedněch pojistných podmínkách.

Produkt tak poskytuje a nabízí hlavně:
• široký rozsah poskytované pojistné ochrany v základním krytí, například pojištění čistých finančních škod, pojištění věcí převzatých a užívaných, pojištění nemajetkové újmy, pojištění znečištění životního prostředí, pojištění křížové odpovědnosti nebo regresních nároků zdravotních pojišťoven a regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění (zaměstnanci i třetí osoby)
• jednoduchý výběr principu pojištění, které jsou jasně a přehledně definovány přímo v pojistných podmínkách (act committed, loss occurrence, claims made)
• jednoduše a srozumitelně formulované výluky
• účinnou a komplexní pojistnou ochranu za vstřícné pojistné sazby

Konkurenční výhody

• široký rozsah pojištění v základním krytí
• pojištění je založeno na all-riskovém principu (tzn., že je kryta jakákoliv odpovědnost za újmu, která není z pojištění vyloučena)
• jednoduché rozšíření o volitelná připojištění, např. připojištění ekologické újmy, provozu vozidla, rozšířené výrobkové odpovědnosti, stažení výrobku z trhu apod.
• přehledná a jednoduchá struktura pojistných podmínek a pojistné smlouvy

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ne

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ne

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ne

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ne

Pojištění přerušení provozu

ne

Elektronická zařízení

ne

Stroje a strojní zařízení

ne

Stavební a zemědělské stroje

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.