Pojištění podnikatelů a průmyslu

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.cpp.cz/pojisteni-podnikatelu~pojisteni-podnikatelu-a-prumyslu/
Okruh uživatelů

živnostníci

Distribuční kanály

pobočky ČPP, sjednatelé interních a externích sítí

Základní charakteristika

Pojištění nejdůležitějších rizik, které mohou nejvíce ohrozit Vaše podnikání.
Obsahuje:
Živelní pojištění (vč. povodně a úniku kapaliny)
Pojištění proti odcizení a vandalismu
Pojištění skel, strojů, elektroniky
Pojištění odpovědnosti (vč. odpovědnosti z věcí převzatých a užívaných)

Výhody/bonusy

- jednoduchost
- flexibilita

Konkurenční výhody

optimální rozsah za optimální pojistné
jednoduchost sjednávání

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Další majetková připojištění

vandalismus, skla, únik kapaliny z technických zařízení

Limit pojistného plnění (Kč) 15.000.000,00
Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, újma na věci převzaté, regresy zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenkého pojištění, věci zaměstnanců, újma způsobená konzumací atd.

Limit pojistného plnění (Kč) 10.000.000,00
Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ano

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ano

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

mel bych zajem