ORDINACE

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Okruh uživatelů

Lékaři, stomatologové, veterináři, lékárny, další provozovatelé soukromých zdravotnických praxí

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba, externí distribuční sítě, telefon

Počet uživatelů 1.700,00
Základní charakteristika

Komplexní pojistná ochrana pro lékaře, stomatology, veterináře a lékárny provozující soukromé zdravotnické praxe
Obsahuje:
- pojištění majetku proti všem živelným pojistným nebezpečím, dále proti vandalismu a odcizení
- pojištění přístrojů a elektroniky proti poškození z jakékoliv příčiny
- přeprava vlastních peněz a cenin
- pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti nebo živelní škody
- pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě nebo zdraví, škodu vzniklou na věci, následnou finanční škodu*

Výhody/bonusy

- unikátní pojištění na českém trhu určené pro lékaře a další provozovatele soukr. zdr. praxí
- komplexní pojistná ochrana
- vstřícné a přehledně definované pojistné podmínky
- jednoduchá a pro klienta přehledná pojistná smlouva
- jednoduché sjednání
- výhodná cena
- kvalitní a bezproblémový servis

Konkurenční výhody

- unikátní pojištění na českém trhu určené pro lékaře a další provozovatele soukr. zdr. praxí
- komplexní pojistná ochrana
- vstřícné a přehledně definované pojistné podmínky
- jednoduchá a pro klienta přehledná pojistná smlouva
- jednoduché sjednání
- výhodná cena
- kvalitní a bezproblémový servis

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ano

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.