Elektronické uzavírání pojistných smluv průmyslových rizik

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Okruh uživatelů

Klienti pojišťovny Kooperativa

Základní charakteristika

Nabízíme možnost vystavit a podepsat pojistné smlouvy, dodatky a další smluvní dokumentaci týkající se pojištění průmyslového segmentu v elektronické podobě. Pro tyto účely používáme bezpečnou formu elektronického podpisu, tzv. uznávaný elektronický podpis. Našimi klienty je tato možnost vnímána velmi pozitivně, pojistnou smlouvu je totiž možné rychle a bezpečně podepsat z kteréhokoliv místa na světě - stačí u sebe mít notebook nebo smartphone s nainstalovaným certifikátem.
Zavedení elektronického podpisu významně přispělo ke zjednodušení a urychlení procesu sjednávání pojistných smluv průmyslového segmentu.

Výhody/bonusy

- oběh smluvních dokumentů je rychlejší
- uzavíraní pojistných smluv je bezpečné - používáme výhradně tzv. uznávaný elektronický podpis, který zaručuje integritu (nezměnitelnost) podepsaného dokumentu
- dokument lze elektronicky podepsat z kteréhokoliv místa na světě, stačí mít u sebe notebook či smartphone
- úspora nákladů smluvních stran
- jednoznačné určení data podpisu
- omezení rizik spojených s osobním kontaktem v době pandemie

Konkurenční výhody

Možnost elektronicky podepsat pojistnou smlouvu průmyslových rizik si naši klienti velmi rychle oblíbili. Podíl takto uzavřených smluv trvale roste.

Pojistný program

Další služby

Další výhody

Servis

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.