Rámec - Finanční jistota při nákupu zemědělské půdy

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelMONETA Money Bank
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.moneta.cz/pujcky-a-uvery/zemedelska-puda
Okruh uživatelů

zemědělci - fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby

Distribuční kanály

více než 120 bankéřů pro firemní klientelu po celé ČR

Základní charakteristika

1) investiční úvěr na nákupu státní i nestátní zemědělské půdy
2) možnost refinancování vlastních vynaložených prostředků na nákup zemědělské půdy
3) financování 100% kupní ceny půdy
4) splatnost úvěru až 30 let
5) individuální splátkový kalendář (pravidelný nebo dle sezónnosti odvětví)
6) zajištění úvěru - půdou nebo jinou nemovitostí, podle bonity klienta možnost využití zajištění blankosměnkou

Výhody/bonusy

1) výhodnější sazba pro klienta díky většímu objemu poskytnutých prostředků oproti profinancovávání jednotlivých kupních smluv
2) financování až 100% kupní ceny dle požadavku klienta
3) platnost rámce až 12 měsíců s možností prodloužení
4) splatnost úvěru až 30 let - rozložení zatížení Cashflow klienta do dlouhého časového období
5) úroková sazba je sjednávána individuálně, může být jak plovoucí, tak fixní - lze v průběhu splácení měnit
6) zajištění úvěru nemusí být nakupovanou půdou (může být použita půda již v osobním vlastnictví klienta anebo jiná nemovitost)
7) úvěr je poskytován formou rámce, který přináší klientovi jistotu finančních prostředků na postupný nákup pozemků a dostatek času pro jednání s jednotlivými prodávajícími a uzavírání kupních smluv
8) možnost profinancování nákupu spoluvlastnických podílů i nákupu jiných ploch (výměra těchto ploch nesmí překročit 20% celku)
9) možnost mimořádných splátek v průběhu splácení
10) možnost volby produktu kompatibilního s dotační podpodporou PGRLF
11) možnost nákupu pozemků v dražbách, čerpání do notářské/advokátní úschovy pro větší bezpečí našich klientů
12) úvěr lze poskytnout i začínajícím zemědělcům

Konkurenční výhody

Financování zemědělské půdy nabízíme již řadu let, přizpůsobujeme ho však aktuálním podmínkám na trhu a vylepšujeme na základě potřeb našich klientů. Nákup půdy je velmi náročný proces, naši specialisté na zemědělství však poskytují našim klientům maximální součinnost. Financování nákupu půdy prostřednictvím rámce poskytuje našim klientům jistotu finančních prostředků a dostatek času na postupný nákup jednotlivých pozemků od drobných prodávajích. V rámci tohoto produktu je možné kombinovat nákup státní i nestátní zemědělské půdy. Produkt umožňuje zpětné refinancování již vynaložených prostředků na nákup zemědělské půdy. Výplatu prostředků prodávajícím lze provést i na libovolném obchodním místě banky v hotovosti nebo převodem na běžný účet.
Klientům zároveň vycházíme vstříc a spolu se zemědělskou půdou mohou v rámci jednoho úvěru nakoupit i jiné pozemky (zpravidla ostatní plochy, lesy apod. a nově i vodní plohcy). Maximální výměra těchto jiných pozemků je omezena na 20% celkové nakupované výměry.

Typ úvěru

Hypotéka / rámec

Na co lze úvěr použít

1) nákup státní i nestátní zemědělské půdy
2) refinancování vlastních vynaložených prostředků klienta na nákup zemědělské půdy
3) nákup jiných pozemků tvořících logický celek (výměra těchto pozemků nesmí překročit 20% celku)

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Zajištění nakupovanou zemědělskou půdou. Klient může zastavit již vlastní zemědělskou půdu nebo postupně zastavovat nakupovanou půdu.

Požadované doklady

1) žádost o úvěr
2) daňové přiznání + finanční výkazy za 2 uzavřená účetní období
3) kupní smlouvy k předmětným pozemkům

Ručení

Úvěr lze poskytnout i začínajícím zemědělcům na základě ručitelského prohlášení subjektu podnikajícího v sektoru zemědělěství déle než 2 roky.

Forma splácení

Možnost volby pravidelného nebo individiuálního splátkového kalendáře, který zohledňuje sezónnost sektoru.

Čerpání

Účelové čerpání na základě kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím.

Doba vyřízení žádosti - Poznámka

2 až 7 dnů (od dodání potřebných dokladů)

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ano

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ano

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Minimální výše úvěru (Kč) 300.000,00
Minimální výše úvěru - Poznámka

Pro financování menších částek lze využít jiného typu úvěru od MONETA Money Bank.

Maximální výše úvěru - Poznámka

Není omezena.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 0,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

Není omezeno.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 0,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

Není omezeno.

Minimální doba splatnosti (měsíce) 24,00
Maximální doba splatnosti (měsíce) 360,00
Úročení

Možnost volby floatové nebo fixní úrokové sazby s možností změny v průběhu splácení k datu fixace sazby.

Minimální úroková sazba - Poznámka

Úroková sazba se stanovuje dle objemu prostředků a bonity klienta.

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 5.000,00
Minimální poplatek (Kč) 0,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 3.000,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

V individuálních případech lze poplatek snížit až na 0 Kč.

Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) - Poznámka

5% min. 3000 Kč.

Pojištění úvěru

Druh pojištění

Pojištění k úvěru není požadováno.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

je zřejmé, že nevíte, co budu dělat pro vás. Chci abys věděl, že nikdo neříká, že jsi blázen. děláme jen to, co vám může pomoci. Pokud si myslíte, že děláte správnou věc tím, že opustíte tuto transakci, pak chci, abyste věděli, že jste velmi špatní. Žádám jen, abyste měli možnost vidět tuto transakci skrze mé oči, abyste věděli, jak blízko jste k získání půjčky, to je jediný způsob, jak pochopíte, proč dělám to nejlepší pro vás. Chci to nejlepší pro tebe a proto vám dávám tuto půjčku, ale musíte ukázat, že to chcete tím, že uděláte správnou věc v pořádku. neexistuje nikde na světě, že daně nejsou placeny. Víte to velmi dobře.

Dobrý den,

chtěl bych uvěr na zemědělskou půdu, co k tomu potřebuji na schválení a jaké požadujete ručení.

S pozdravem Jelínek